Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

De functie TREND retourneert waarden langs een lineaire trend. Het past een rechte lijn (met behulp van de methode van minimale kwadraten) op de known_y en known_x van de matrix. TREND retourneert de y-waarden op die lijn voor de matrix van new_x die u opgeeft.

Gebruik TREND om de omzetprestaties te voorspellen voor de maanden 13-17 wanneer u werkelijke waarden hebt voor de maanden 1-12.

Opmerking: Als u een huidige versie van Microsoft 365 hebt, kunt u de formule invoeren in de cel linksboven in het uitvoerbereik (cel E16 in dit voorbeeld). Druk vervolgens op Enter om de formule te bevestigen als een dynamische matrixformule. Anders moet de formule worden ingevoerd als een verouderde matrixformule door eerst het uitvoerbereik (E16:E20) te selecteren, de formule in te voeren in de cel linksboven in het uitvoerbereik (E16) en vervolgens op Ctrl+Shift+Enter te drukken om dit te bevestigen. In Excel worden automatisch accolades aan het begin en einde van de formule geplaatst. Zie Richtlijnen en voorbeelden van matrixformules voor meer informatie over matrixformules.

=TREND(known_y; [known_x]; [new_x]; [const])

De syntaxis van de functie TREND heeft de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

y-bekend   

Vereist

De set y-waarden die u al kent in de relatie y = mx + b

 • Als de matrix y-bekend uit één kolom bestaat, wordt elke kolom van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

 • Als de matrix y-bekend uit één rij bestaat, wordt elke rij van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

x-bekend   

Optioneel

Een optionele set x-waarden die u mogelijk al kent in de relatie y = mx + b

 • De matrix x-bekend kan een of meer reeksen variabelen bevatten. Als slechts één variabele wordt gebruikt kunnen y-bekend en x-bekend bereiken met een willekeurige vorm zijn, mits deze dezelfde dimensie hebben. Als meerdere variabelen zijn gebruikt, moet y-bekend een vector zijn (dat wil zeggen een bereik van één rij hoog of één kolom breed).

 • Als u x-bekend weglaat, wordt uitgegaan van de matrix {1;2;3;...} met dezelfde afmetingen als y-bekend.

new_x   

Optioneel

Nieuwe x-waarden waarvan u wilt dat TREND overeenkomstige y-waarden retourneert

 • x-nieuw moet voor elke onafhankelijke variabele een kolom (of rij) bevatten, net zoals x-bekend. Als y-bekend uit één kolom bestaat, moeten x-bekend en x-nieuw hetzelfde aantal kolommen hebben. Als y-bekend uit één rij bestaat, moeten x-bekend en x-nieuw hetzelfde aantal rijen hebben.

 • Als u x-nieuw weglaat, wordt uitgegaan van x-bekend.

 • Als u zowel x-bekend als x-nieuw weglaat, wordt uitgegaan van de matrix {1;2;3;...} met dezelfde afmetingen als y-bekend.

const   

Optioneel

Een logische waarde die aangeeft of de constante b gelijk moet zijn aan 0

 • Als const WAAR is of is weggelaten, wordt b op de normale wijze berekend.

 • Als const ONWAAR is, krijgt b de waarde 0 en worden de m-waarden zodanig aangepast dat geldt y = mx.

 • Zie LINEST voor meer informatie over hoe Microsoft Excel een regel op gegevens past.

 • U kunt met TREND polynoom-krommen berekenen door een regressielijn te trekken door dezelfde variabele verheven tot verschillende machten. Stel bijvoorbeeld dat kolom A y-waarden bevat en kolom B x-waarden. U kunt in kolom C x^2 invoeren, in kolom D x^3, enzovoort, en vervolgens een regressielijn trekken voor de kolommen B, C en D op basis van de waarden in A.

 • Formules die matrices retourneren, moeten worden ingevoerd als matrixformules met Ctrl+Shift+Enter, tenzij u een huidige versie van Microsoft 365 hebt. Druk vervolgens op Enter.

 • Bij het invoeren van een matrixconstante (bijvoorbeeld x-bekend) als argument, gebruikt u puntkomma's om waarden in dezelfde rij van elkaar te scheiden en backslashes om de rijen van elkaar te scheiden. Afhankelijk van uw landinstelling in Windows kunnen er andere scheidingstekens worden gebruikt.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Communities.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×