Het webonderdeel InfoPath-formulier gebruiken op een klassieke pagina

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u het webonderdeel InfoPath-formulier toevoegt aan een pagina, kunt u een browserformulier weergeven dat:

 • Is gepubliceerd naar een formulier- of documentbibliotheek.

 • Is gekoppeld aan een SharePoint-lijstformulier dat is aangepast met Microsoft InfoPath 2013.

Nadat u het webonderdeel InfoPath-formulier aan een pagina hebt toegevoegd, kunt u dit ook koppelen aan andere webonderdelen op de pagina om handige oplossingen te maken. U hebt bijvoorbeeld deze mogelijkheden:

 • Selecteer een item in een webonderdeel Lijstweergave van een bibliotheek met vergelijkbare formulieren en geef het specifieke formulier weer in een webonderdeel InfoPath-formulier.

 • Selecteer een item in een webonderdeel Lijstweergave, zoals een overzicht van tickets van de helpdesk, en geef de bijbehorende velden weer in een webonderdeel InfoPath-formulier.

 • Leg waarden van verschillende gebruikersparameters vast in een webonderdeel InfoPath-formulier, zoals een berekeningsfunctie voor hypotheken, en geef een tabel met de resultaten weer in het webonderdeel Excel Services.

Zie inhoud over InfoPath 2010 en 2013 zoekenvoor meer informatie.

In dit artikel

Het webonderdeel InfoPath-formulier koppelen aan een ander webonderdeel

U kunt een webonderdeel InfoPath-formulier koppelen aan een ander webonderdeel, zoals een webonderdeel Lijstweergave, en gegevens uitwisselen tussen de onderdelen. Ook kunt u de weergave van de gegevens in het andere webonderdeel aanpassen.

 1. Klik op het menu Instellingen Knop Office 365-instellingen , klikt u op Pagina bewerken of een pagina toevoegen.

 2. Voeg zo nodig de andere webonderdelen toe aan de pagina waarmee u verbinding wilt maken.

 3. Zoek het webonderdeel InfoPath-formulier op de pagina of voeg dit webonderdeel toe aan de pagina.

 4. Klik op het menu Webonderdeel van het webonderdeel InfoPath-formulier en wijs Verbindingen aan.

 5. Wijs een van de volgende opdrachten aan en klik op de naam van het webonderdeel waarmee u een verbinding wilt maken.

Opdracht

Beschrijving

Gegevens verzenden naar

Gebruik deze opdracht om een lijst met een of meer andere webonderdelen weer te geven op de pagina die formuliergegevens kunnen ontvangen. Het webonderdeel InfoPath-formulier kan een bibliotheekformulier zijn waarvoor uitvoerparameters zijn gedefinieerd of een lijstformulier.

Formulier ophalen van

Hiermee geeft u een webonderdeel Lijstweergave weer dat is gebaseerd op een lijst of bibliotheek. Gebruikers kunnen formulieren selecteren in het webonderdeel Lijstweergave om een bepaald formulier weer te geven in het webonderdeel InfoPath-formulier.

Gegevens ophalen van

Met deze opdracht kunt u een ander webonderdeel weergeven, zoals Lijstweergave, waaruit een of meer velden met gegevens worden verzonden naar het webonderdeel InfoPath-formulier. Dit webonderdeel InfoPath-formulier kan een bibliotheekformulier of een lijstformulier zijn waarvoor invoerparameters zijn gedefinieerd.

Aangepaste eigenschappen

Eigenschap

Beschrijving

Lijst of bibliotheek

Geef de lijst of bibliotheek op die het gepubliceerde InfoPath-formulier bevat.

Inhoudstype

Hiermee geeft u het type inhoud van het formulier aan. Dit is nodig als er meer dan één InfoPath-formulier is gepubliceerd als een inhoudstype of is toegevoegd als een bibliotheeksjabloon. Als u geen keuze maakt, wordt er een standaardinhoudstype geselecteerd.

Een formulier met het kenmerk Alleen-lezen weergeven (alleen voor lijsten)

Schakel dit selectievakje in of uit om te voorkomen dat gegevens worden ingevoerd in een lijstformulier.

Lint of werkbalk van InfoPath weergeven

Schakel dit selectievakje in of uit om het lint of de werkbalk van InfoPath weer te geven of te verbergen. Als u het selectievakje uitschakelt, moet u een knop Verzenden toevoegen, zodat de gebruiker het InfoPath-formulier kan gebruiken.

Gegevens verzenden naar verbonden webonderdelen wanneer pagina wordt geladen

Schakel dit selectievakje in of uit om de eerste rij met gegevens al dan niet te verzenden naar één of meer verbonden webonderdelen wanneer de pagina de eerste keer wordt weergegeven en om eventuele standaardwaarden weer te geven of te verbergen.

De formulierweergave selecteren als standaardweergave

Als er twee of meer weergaven zijn gedefinieerd voor het formulier, selecteert u de gewenste weergave in de vervolgkeuzelijst.

De actie selecteren die wordt uitgevoerd nadat een formulier is ingediend

Selecteer één van de volgende opties:

 • Sluit het formulier Hiermee vervangt u het formulier met het volgende bericht: 'Het formulier is gesloten'.

 • Een nieuw formulier openen    Er wordt een nieuw, leeg formulier geopend.

 • Het formulier open laten    Het formulier blijft geopend.

Naar boven

Algemene eigenschappen

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Opmerking: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • U moet de juiste machtigingen hebben als u de sectie Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel één of meer van deze algemene eigenschappen niet heeft weergegeven voor een specifiek webonderdeel, of het kan zijn dat de ontwerper extra eigenschappen heeft gemaakt en weergegeven die niet worden vermeld in de secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

Naar boven

Vormgeving

Eigenschap

Omschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven op de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het hele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven op de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Naar boven

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u op of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en wordt het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links wordt gelezen. Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen. Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar voor alle typen webonderdelen.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Naar boven

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u het niveau op voor de gegevens die mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel. Het hangt af van uw configuratie of deze instelling beschikbaar is.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand met extra informatie over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster in de volgende webonderdeelgalerieën: Site, Virtuele server en Pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster moet worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina.

 • Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, op voorwaarde dat de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster hoeft niet te worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking:  Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er een probleem optreedt bij het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×