Uw aanwezigheidsstatus wordt ingesteld op basis van uw Microsoft Outlook-agenda of uw Lync-activiteiten. Als bijvoorbeeld momenteel een vergadering in Outlook is gepland, verschijnt in Lync de status 'In vergadering'. Als u een audio- of videogesprek in Lync voert, wordt uw aanwezigheidsaanduiding rood weergegeven voor 'Bezet' en wordt uw status bijgewerkt naar 'In gesprek'. U kunt uw aanwezigheidsstatus ook handmatig instellen en zo bepalen hoe en wanneer mensen contact met u kunnen opnemen. U kunt ook een persoonlijke mededeling toevoegen aan uw aanwezigheidsstatus die wordt weergegeven in de lijst met contactpersonen en op uw visitekaartje.

Uw aanwezigheidsstatus wijzigen

  • Klik op de vervolgkeuzepijl van het statusmenu naast uw naam in het hoofdvenster van Lync en klik vervolgens op de status die anderen te zien krijgen.

Schermafbeelding van enkele statuswaarden voor het aanwezigheidsbericht

Als u de status die u hebt ingesteld wilt terugdraaien en uw status automatisch wilt laten bijwerken, klikt u op Status opnieuw instellen.

De juiste status kiezen

Zorg ervoor dat u de juiste status instelt. In de onderstaande tabel wordt elke aanwezigheidsstatus beschreven die u voor anderen kunt weergeven. Er wordt beschreven wat de status inhoudt en of u de status zelf kunt instellen.

Aanwezigheidsstatus

Beschrijving

Hoe deze status wordt ingesteld

Beschikbaar Beschikbaar

U bent online en beschikbaar.

Deze status wordt door Lync ingesteld wanneer wordt vastgesteld dat u de computer gebruikt. U kunt deze status ook zelf instellen als u anderen wilt laten weten dat u op kantoor bent, ook al verricht u geen activiteiten op de computer.

Bezet Bezet

U bent bezet en wilt niet worden gestoord.

Deze status wordt door Lync ingesteld wanneer u volgens uw Outlook-agenda een afspraak hebt. U kunt deze status ook selecteren via de vervolgkeuzepijl.

Bezet In gesprek

U neemt deel aan een Lync-gesprek (een tweerichtingsaudiogesprek) en wilt niet worden gestoord.

Deze status wordt door Lync ingesteld wanneer wordt vastgesteld dat u deelneemt aan een Lync-gesprek.

Bezet In een vergadering

U bent in vergadering en wilt niet worden gestoord.

Deze status wordt ingesteld wanneer wordt vastgesteld dat u deelneemt aan een Lync-vergadering of wanneer u volgens uw Outlook-agenda in vergadering zou moeten zijn.

Bezet In een telefonische vergadering

U bent in een telefonische Lync-vergadering (een Lync-vergadering met audio) en wilt niet worden gestoord.

Deze status wordt door Lync ingesteld wanneer wordt vastgesteld dat u deelneemt aan een telefonische Lync-vergadering.

Niet storen Presenteren

U geeft een presentatie en u kunt niet worden gestoord.

Deze status wordt door Lync ingesteld wanneer wordt vastgesteld dat u uw scherm deelt of projecteert.

Niet storen Niet storen

U wilt niet worden gestoord en wilt gespreksmeldingen alleen zien als ze door iemand in uw werkgroep worden verzonden.

U selecteert deze status in de vervolgkeuzelijst.

Away Zo terug

U zit even niet achter de computer.

U selecteert deze status in de vervolgkeuzelijst.

Away Inactief/Afwezig

U bent aangemeld maar gedurende de door u opgegeven periode is de computer niet actief geweest of was u afwezig.

De status wordt op "Inactief" ingesteld wanneer er gedurende vijf minuten geen activiteiten op de computer worden uitgevoerd, en op "Afwezig" wanneer uw status gedurende vijf minuten "Inactief" is geweest. (U kunt deze standaardwaarden wijzigen door achtereenvolgens op de knop Opties Het pictogram Opties , Status en de pijlen naast Mij als Inactief weergeven wanneer mijn status Inactief is geweest gedurende dit aantal minuten en Mij als Afwezig weergeven wanneer mijn status Inactief is geweest gedurende dit aantal minuten te klikken.) U kunt deze status ook met de pijl-omlaag selecteren.

Away Niet op het werk

U werkt niet en bent niet beschikbaar.

U selecteert deze status in de vervolgkeuzelijst.

Offline Offline

U bent niet aangemeld. U wordt als Offline weergegeven voor personen voor wie u uw aanwezigheid hebt geblokkeerd.

Lync stelt deze status in wanneer u zich bij uw computer afmeldt.

Onbekend Onbekend

Uw aanwezigheid is niet bekend.

Deze status kan worden weergegeven voor contactpersonen die Lync niet als programma voor chatberichten gebruiken.

Opmerking: Wanneer u de afwezigheidsmelding in Outlook inschakelt, wordt de melding die u in Outlook hebt gemaakt ook in Lync weergegeven. Bovendien verschijnt er een rood sterretje naast uw aanwezigheidsstatus onder in het fotoweergavegebied.

Een persoonlijke mededeling toevoegen of verwijderen

De aanwezigheidsstatussen in Lync zijn vooraf ingesteld en u kunt dus geen nieuwe maken, een andere kleur kiezen of andere details wijzigen. U kunt uw contactpersonen echter meer informatie geven over waar u bent of wat u doet door boven in het hoofdvenster van Lync een persoonlijke mededeling te schrijven, bijvoorbeeld 'Ik werk thuis'. Deze mededeling wordt samen met uw visitekaartje weergegeven. U kunt deze mededeling zo vaak wijzigen als u maar wilt.

  • Als u een persoonlijke mededeling wilt toevoegen of wijzigen, klikt u in het hoofdvenster van Lync op het mededelingenvak boven uw naam en typt u een bericht, zoals 'Werk vandaag thuis' of 'Heb een deadline: kom niet langs maar stuur liever een chatbericht'.

  • U kunt uw persoonlijke mededeling verwijderen door deze te wissen. Het standaardbericht 'Wat gebeurt er vandaag?' wordt weergegeven.

Uw afwezigheidsmelding in- of uitschakelen

Als uw Lync-account wordt gesynchroniseerd met uw Outlook-agenda, wordt een afwezigheidsmelding als uw persoonlijke mededeling in Lync weergegeven wanneer u de afwezigheidsmelding in Outlook inschakelt. Dus als u bijvoorbeeld op vakantie gaat, kunt u uw afwezigheidsmelding in Outlook instellen om aan te geven dat u op vakantie bent (en om eventuele andere informatie weer te geven, zoals de periode dat u op vakantie bent en of u uw e-mail controleert). Deze melding wordt weergegeven op uw visitekaartje en in andere vermeldingen van uw contactgegevens die zichtbaar zijn voor uw contactpersonen in Lync.

Belangrijk: Vergeet bij terugkomst niet de afwezigheidsmelding uit te schakelen. Dit moet u doen in Outlook. U kunt de mededeling niet verwijderen via Lync.

De melding in Outlook uitschakelen

  • Klik achtereenvolgens op het tabblad Bestand in Outlook, op de knop Automatische antwoorden en op Automatische antwoorden verzenden, en schrijf vervolgens uw afwezigheidsmelding en geef op wanneer deze moet worden weergegeven.

De melding in Outlook uitschakelen en daarmee ook verwijderen uit Lync

  • Kik op het tabblad Bestand in Outlook en vervolgens op de knop Uitschakelen in het venster Automatische antwoorden. (Het kan tot dertig minuten duren voordat de melding uit de weergave in Lync verdwijnt.)

Uw Lync- en Outlook-accounts synchroniseren

  • Klik op de knop Opties in het hoofdvenster van Lync.

  • Klik op Persoonlijk.

  • Schakel het selectievakje Mijn aanwezigheid bijwerken op basis van mijn agendagegevens in.

  • Schakel het selectievakje Mijn afwezigheidsgegevens weergeven voor contactpersonen in de privacyrelaties Familie en vrienden, Werkgroep en Collega's in om uw Lync- en Outlook-accounts te synchroniseren. (Schakel het selectievakje uit als u de accounts niet wilt synchroniseren.)

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×