Uw aanwezigheidsstatus in Skype voor Bedrijven wijzigen

Uw aanwezigheidsstatus in Skype voor Bedrijven wijzigen

Aan de hand van uw aanwezigheidsinformatie kunnen andere mensen snel uw aanwezigheidsstatus zien. De aanwezigheid wordt automatisch ingesteld op basis van uw Outlook-agenda, maar desgewenst kunt u de status ook handmatig instellen.

Als u op dit moment bijvoorbeeld een vergadering hebt gepland in Outlook, wordt uw status weergegeven als In een vergadering in Skype voor Bedrijven. Wanneer u een audio- of videogesprek voert in Skype voor Bedrijven, wordt uw aanwezigheidsindicator rood weergegeven, als Bezet, en wordt uw status bijgewerkt naar In gesprek.

U kunt uw aanwezigheidsstatus ook handmatig instellen en zo bepalen welke details anderen kunnen zien. U kunt ook een persoonlijke mededeling toevoegen aan uw aanwezigheidsstatus die wordt weergegeven in de lijst met contactpersonen en op uw visitekaartje. Dit geeft mensen meer informatie over wat u van plan bent.

Uw aanwezigheidsstatus wijzigen

Klik op de vervolgkeuzepijl van het statusmenu naast uw naam in het hoofdvenster van Skype voor Bedrijven en klik vervolgens op de status die anderen te zien krijgen.

Opties voor aanwezigheidsstatus

Als u de status die u hebt ingesteld wilt terugdraaien en uw status automatisch wilt laten bijwerken door Skype voor Bedrijven, klikt u op Status opnieuw instellen.

De juiste status kiezen

Zorg dat u uw status nauwkeurig instelt. In de volgende tabel wordt de aanwezigheidsstatus beschreven die andere mensen voor u kunnen zien, wat betekent de status en welke u zelf kunt instellen.

Tip: De aanwezigheidsstatus is vooraf ingesteld in Skype voor Bedrijven, wat betekent dat u geen aangepaste status kunt maken, maar u kunt uw contactpersonen meer informatie geven over waar u ook bent of wat u aan het doen bent door een persoonlijke opmerking toe te voegen. Zie de volgende sectie voor meer informatie.

Als uw aanwezigheid als volgt is:

Betekent dit het volgende:

Hoe deze status wordt ingesteld

Groene statusindicator

Beschikbaar

U bent online en beschikbaar.

Wordt automatisch voor u ingesteld op basis van uw toetsenbordactiviteit of Outlook-agenda. U kunt deze status ook instellen als u wilt dat anderen weten dat u op kantoor bent, zelfs als u niet achter uw computer zit.

Gele statusindicator

Zo terug

U zit even niet achter de computer.

U kunt op elk gewenst moment instellen of u aanwezig bent.

Gele statusindicator

Afwezig/Als afwezig weergeven

U bent aangemeld maar gedurende de door u opgegeven periode is de computer niet actief geweest of was u afwezig.

Wordt automatisch voor u ingesteld op basis van uw toetsenbordactiviteit of Outlook-agenda. Skype voor Bedrijven stelt de status in op "Inactief" wanneer er gedurende vijf minuten geen activiteiten op de computer worden uitgevoerd, en op "Afwezig" wanneer uw status gedurende vijf minuten "Inactief" is geweest. (Als u deze standaardwaarden wilt wijzigen, klikt u op de knop opties Het pictogram Opties , klikt u op statusen klikt u vervolgens op de pijlen naast mij als inactief weergeven wanneer mijn status niet actief is gedurende dit aantal minuten. U kunt deze status ook met de pijl-omlaag selecteren.

Gele statusindicator

Niet op het werk

U werkt niet en bent niet beschikbaar.

U kunt op elk gewenst moment instellen of u aanwezig bent.

Rode statusindicator

Bezet

U bent bezet en wilt niet worden gestoord.

Wordt automatisch voor u ingesteld op basis van uw Outlook-agenda. U kunt ook op elk gewenst moment instellen of u aanwezig bent. Als u uw aanwezigheid handmatig instelt op Bezet, wordt uw aanwezigheid binnen 24 uur teruggezet naar de status in de Outlook-agenda als u dit voor die tijd al niet hebt aangepast.

Rode statusindicator

In gesprek

U voert een gesprek via Skype voor Bedrijven (een audiogesprek in twee richtingen) en wilt niet worden gestoord.

Wordt automatisch voor u ingesteld op basis van uw telefoonactiviteit.

Rode statusindicator

In een vergadering

U bent in vergadering en wilt niet worden gestoord.

Wordt automatisch voor u ingesteld op basis van uw Outlook-agenda.

Rode statusindicator

In een telefonische vergadering

U neemt deel aan een telefonische vergadering via Skype voor Bedrijven (een Skype voor Bedrijven-vergadering met audio) en wilt niet worden gestoord.

Wordt automatisch voor u ingesteld wanneer u deelneemt aan een telefonische vergadering of een Meet Now-sessie.

Statusindicator voor Niet storen

Niet storen

U wilt niet worden gestoord en wilt gespreksmeldingen alleen zien als ze door iemand in uw werkgroep worden verzonden.

U kunt op elk gewenst moment instellen of u aanwezig bent. Als u uw aanwezigheid handmatig instelt op Niet storen, wordt uw aanwezigheid binnen 24 uur teruggezet naar de status in de Outlook-agenda als u dit voor die tijd al niet hebt aangepast.

Statusindicator voor Niet storen

Presenteren

U geeft een presentatie en u kunt niet worden gestoord.

Wordt automatisch voor u ingesteld wanneer u een Skype voor Bedrijven-vergadering presenteert. U kunt deze instelling wijzigen in het venster status opties.

Afwezigheidsindicator

Afwezig

U bent niet aanwezig op kantoor.

Wordt automatisch voor u ingesteld op basis van uw Outlook-agenda.

Niet aanwezig - automatisch antwoord is ingeschakeld

Niet aanwezig (automatisch antwoord is ingeschakeld)

U hebt de functie voor automatisch beantwoorden ingeschakeld in Outlook.

Wordt automatisch voor u ingesteld wanneer u automatische antwoorden instelt in Outlook.

Offline statusindicator

Offline

Niet aangemeld. U wordt als Offline weergegeven voor personen voor wie u uw aanwezigheid hebt geblokkeerd.

Wordt automatisch voor u ingesteld op basis van uw toetsenbordactiviteit of Outlook-agenda.

Onbekende statusindicator

Onbekend

Uw aanwezigheid kan niet worden gedetecteerd.

Deze status wordt mogelijk weergegeven aan contactpersonen die Skype voor Bedrijven niet gebruiken als programma voor chatberichten.

Opmerking:  Als u Outlook gebruikt en de afwezigheidsmelding inschakelt, wordt de melding die u in Outlook hebt gemaakt ook in Skype voor Bedrijven weergegeven. Bovendien verschijnt er een rood sterretje (*) naast uw aanwezigheidsstatus, onder in het fotoweergavegebied.

Voorbeelden van aanwezigheidsscenario's

Vindt u aanwezigheidsberichten inzake Offline of Niet aanwezig verwarrend? Deze voorbeelden kunnen u hierbij helpen.

Scenario

Skype voor Bedrijven-bericht

AFGEMELD

DE VAKANTIE

Miguel ging voor een week op vakantie en zette Automatische antwoorden aan in Outlook om dit aan te kondigen. Hij had vergaderingen in de week die hij weg zou zijn al geannuleerd of afgewezen, en liet zijn laptop afgemeld en niet aangesloten.

Aanwezigheidsbericht voor Miguel

AANGEMELD

DE CONFERENTIE

Kayo woont deze week een conferentie bij die enkele uren buiten de stad wordt gehouden. Zij zette Automatische antwoorden aan in Outlook om haar klanten te laten weten dat ze buiten de stad was, maar dat ze nog wel regelmatig online zou zijn met Skype voor Bedrijven.

Aanwezigheidsbericht voor Kayo

DE AFSPRAAK

Chris heeft een normale werkweek, maar moet tijdens de lunch naar de dokter. Hij blokkeerde zijn agenda als Niet aanwezig gedurende 30 minuten zodat zijn collega's zouden weten dat ze zijn tijd in die periode niet konden boeken.

Aanwezigheidsbericht voor Chris

DE NOODUITGANG

Louisa had een onverwachte crisissituatie thuis en zette Automatische antwoorden aan in Outlook om dit aan te kondigen. Ze maakte haar agenda niet leeg, omdat ze niet zeker wist wanneer ze terug zou keren.

Aanwezigheidsbericht voor Louisa

HET VERGRENDELEN-EN-GAAN

Aadi nam vrijdagmiddag vrij om te gaan vissen dat weekend. Hij zette Automatische antwoorden in Outlook aan om dit aan te kondigen, en vergrendelde zijn Windows-pc en liet Skype voor Bedrijven aan.

Aanwezigheidsbericht voor Aadi

Een persoonlijke mededeling toevoegen of verwijderen

Typ boven aan het hoofdvenster van Skype voor Bedrijven een persoonlijke mededeling (bijvoorbeeld 'Ik werk thuis') om meer informatie te geven over uw status. De mededeling wordt samen met uw visitekaartje weergegeven. U kunt deze mededeling zo vaak wijzigen als u maar wilt.

U kunt als volgt een persoonlijke mededeling toevoegen:

Klik in het hoofdvenster van Skype voor Bedrijven op het meldingenvak boven uw naam en typ een bericht, zoals 'Werk vandaag thuis' of 'Heb een deadline: stuur een chatbericht in plaats van langs te komen'.

Uw persoonlijke mededeling verwijderen

Klik in het opmerkingenvak boven uw naam en druk op Backspace en vervolgens op Enter. De tekst in het vak wordt vervangen door het standaardbericht 'Wat gebeurt er vandaag?'.

Uw afwezigheidsmelding in- of uitschakelen

Als uw Skype voor Bedrijven -account wordt gesynchroniseerd met uw Outlook-agenda, wordt uw persoonlijke mededeling als afwezigheidsmelding weergegeven in Skype voor Bedrijven wanneer u de afwezigheidsmelding inschakelt in Outlook. Dus als u bijvoorbeeld op vakantie gaat, kunt u uw afwezigheidsmelding in Outlook instellen om aan te geven dat u op vakantie bent (en om eventuele andere informatie weer te geven, zoals datums en of u uw e-mail controleert). Deze melding wordt weergegeven op uw visitekaartje en in andere vermeldingen van contactgegevens die worden weergegeven aan uw contactpersonen in Skype voor Bedrijven.

Belangrijk: Vergeet bij terugkomst niet de afwezigheidsmelding uit te schakelen. Dit moet u doen in Outlook. U kunt de mededeling niet verwijderen via Skype voor Bedrijven.

De melding in Outlook uitschakelen

Klik in Outlook achtereenvolgens op Bestand > Automatische antwoorden > Automatische antwoorden verzenden. Schrijf uw afwezigheidsmelding en geef op wanneer deze moet worden weergegeven.

De melding uitschakelen in Outlook en daarmee ook verwijderen uit Skype voor Bedrijven

Kik in Outlook op het tabblad Bestand > Automatische antwoorden > Uitschakelen. (Het kan tot dertig minuten duren voordat de melding uit de weergave in Skype voor Bedrijven verdwijnt.)

Uw Skype voor Bedrijven- en Outlook-accounts synchroniseren

  1. Klik in het hoofdvenster van Skype voor Bedrijven op Opties.

  2. In Skype voor Bedrijven - Opties klikt u op Persoonlijk.

  3. Schakel het selectievakje Mijn aanwezigheid bijwerken op basis van mijn agendagegevens in.

  4. Schakel het selectievakje Mijn afwezigheidsgegevens weergeven voor contactpersonen in de privacyrelaties Familie en vrienden, Werkgroep en Collega's in om uw Skype voor Bedrijven- en Outlook-accounts te synchroniseren.

Uw aanwezigheidsstatus wijzigen

Opmerking: Reeds. Skype voor Bedrijven voor Mac biedt geen aanwezigheidsinformatie op basis van uw Outlook-agenda. Dit is beschikbaar in een toekomstige update.

Klik achtereenvolgens op uw foto, op de vervolgkeuzepijl Beschikbaar onder uw naam en op de gewenste status om bij anderen weer te geven.

Statusmenu

Als u uw ingestelde status wilt terugdraaien en uw status automatisch door Skype voor Bedrijven wilt laten bijwerken, klikt u op Automatisch.

Uw aanwezigheidsstatus kiezen

Zorg dat u uw status nauwkeurig instelt. In de volgende tabel wordt de aanwezigheidsstatus beschreven die andere mensen voor u kunnen zien, wat betekent de status en welke u zelf kunt instellen.

Tip: De aanwezigheidsstatus is vooraf ingesteld in Skype voor Bedrijven, wat betekent dat u geen aangepaste status kunt maken, maar u kunt uw contactpersonen meer informatie geven over waar u ook bent of wat u aan het doen bent door een statusbericht toe te voegen. Zie een statusbericht toevoegen of verwijderen voor meer informatie.

Als uw aanwezigheid als volgt is:

Betekent dit het volgende:

Groene statusindicator

Beschikbaar

U bent online en beschikbaar.

Rode statusindicator

Bezet

U bent bezet en/of wilt niet worden gestoord.

Statusindicator voor Niet storen

Niet storen

U wilt niet worden gestoord en wilt gespreksmeldingen alleen zien als ze door iemand in uw werkgroep worden verzonden.

Gele statusindicator

Zo terug

U zit even niet achter de computer.

Gele statusindicator

Niet op het werk

U werkt niet en bent niet beschikbaar.

Gele statusindicator

Als Afwezig weergeven

U bent aangemeld maar gedurende de door u opgegeven periode is de computer niet actief geweest of was u afwezig.

Een statusbericht toevoegen of verwijderen

Typ een bericht (bijvoorbeeld 'Ik werk thuis') om meer informatie te geven over uw status. U kunt dit bericht zo vaak wijzigen als u wilt.

Een statusbericht toevoegen

Klik op uw foto, klik op Klik om een statusbericht toe te voegen en typ een bericht, zoals 'Ben vandaag op training' of 'Heb een deadline: stuur een chatbericht in plaats van langs te komen'.

Een statusbericht toevoegen

Uw statusbericht verwijderen

Klik op uw foto, klik op het bericht dat u hebt achtergelaten en druk vervolgens op Verwijderen.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×