Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Uw e-mailberichten dicteren in Outlook

Met de dicteervoorziening kunt u spraak-naar-tekst gebruiken om inhoud in Office te 'schrijven' met behulp van een microfoon en een betrouwbare internetverbinding. Het is een snelle en eenvoudige manier om e-mailberichten op te stellen, antwoorden te verzenden en de toon vast te leggen die u zoekt.

Gebruik de dicteerfunctie om een e-mail te schrijven in de nieuwe Outlook. De volgende stappen zijn van toepassing op zowel Outlook voor Windows als webversie van Outlook.

 1. Start een nieuwe Email of antwoord en selecteer de hoofdtekst van het bericht.

 2. Ga naar het tabblad Bericht en selecteer Dicteren De knop Dicteren is ingeschakeld op het tabblad Opties in Outlook.

 3. Wacht tot de knop Dicteren is ingeschakeld en begin te luisteren.
  Dicteren geactiveerd                                                 

 4. Begin met spreken om tekst op het scherm weer te geven.

 1. Start een nieuwe Email of antwoord, selecteer de hoofdtekst van het bericht, ga vervolgens naar het tabblad Bericht en selecteer knop Office Dictate dicteren terwijl u bent aangemeld bij Microsoft 365 op een apparaat met microfoon.

 2. Wacht tot de knop Dicteren is ingeschakeld en de microfoon begint met luisteren.
  Luisteren in Outlook dicteren

 3. Begin met spreken om tekst op het scherm weer te geven.

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Kunt u de knop Dicteren niet vinden? De dicteerfunctie is alleen beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees.

 1. Start een nieuwe Email of antwoord en ga naar Bericht >knop Office Dictatedicteren  terwijl u bent aangemeld bij Microsoft 365 op een apparaat met microfoon.

  De knop Dicteren

  Tip: U kunt het dicteren ook starten met de sneltoets: ⌥ (Option) + F1.

 2. Wacht tot de knop Dicteren is ingeschakeld en de microfoon begint met luisteren.

  Dicteren geactiveerd

 3. Begin met spreken om tekst op het scherm weer te geven.

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Kunt u de knop Dicteren niet vinden? De dicteerfunctie is alleen beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees.

Tip: Als u het dicteren wilt hervatten, gebruikt u de sneltoets Alt + ' of drukt u op het microfoonpictogram op het lint.

Meer informatie over het gebruik van dicteren in Outlook Mobile

Uw e-mailberichten dicteren in Outlook Mobile

Wat kan ik zeggen?

Naast het dicteren van uw inhoud kunt u opdrachten uitspreken om interpunctie toe te voegen en speciale tekens in te voeren.

Opdrachten per taal

Selecteer een taal in de vervolgkeuzelijst voor een lijst met opdrachten die beschikbaar zijn in elk van de ondersteunde talen.

Opmerking: Voor de Engelse taal worden momenteel alleen leestekens en symbolen, valuta, wiskunde en emoji's/gezichten ondersteund.

Woordgroep(en)

Uitvoer

	علامة شرطة	
	-	
	علامة ناقص	
	-	
	علامة تعجب	
	!	
	بدء التنصيص	
	"	
	علامة تنصيص مفتوحة	
	"	
	علامة تنصيص مقفولة	
	"	
	نهاية التنصيص	
	"	
	علامة المربع	
	#	
	علامة رقم	
	#	
	هاش تاغ	
	#	
	نسبة مئوية	
	%	
	قوس مفتوح	
	(	
	قوس يمين	
	(	
	قوس شمال	
	)	
	قوس مقفول	
	)	
	علامة النجمة	
	*	
	نقطة	
	.	
	نقطتان رأسيتان	
	:	
	إشارة آت	
	@	
	علامة آت	
	@	
	أول الخط	
	\n	
	أول السطر	
	\n	
	فاصلة	
	،	
	فاصلة منقوطة	
	؛	
	علامة استفهام	
	؟	
	علامة زائد	
	+	
	علامة يساوي	
	=	
	ثلاث نقط	
	علامة اقطاع	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	علامة شرطة	
	-	
	علامة ناقص	
	-	
	شرطة فصل	
	علامة تعجب	
	!	
	علامة تنصيص مفتوحة	
	"	
	علامة تنصيص مقفولة	
	"	
	نهاية التنصيص	
	"	
	علامة المربع	
	#	
	علامة رقم	
	#	
	هاش تاغ	
	#	
	نسبة مئوية	
	%	
	قوس مفتوح	
	(	
	قوس يمين	
	(	
	قوس شمال	
	)	
	قوس مقفول	
	)	
	علامة النجمة	
	*	
	نقطة	
	.	
	إشارة آت	
	@	
	علامة آت	
	@	
	أول الخط	
	\n	
	أول السطر	
	\n	
	فاصلة	
	،	
	فاصلة منقوطة	
	؛	
	علامة استفهام	
	؟	
	علامة يساوي	
	=	
	ثلاث نقط	
	علامة اقطاع	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	علامة شرطة	
	-	
	علامة ناقص	
	-	
	شرطة فصل	
	علامة تعجب	
	!	
	بدء التنصيص	
	"	
	علامة تنصيص مفتوحة	
	"	
	علامة تنصيص مقفولة	
	"	
	نهاية التنصيص	
	"	
	علامة المربع	
	#	
	علامة رقم	
	#	
	هاش تاغ	
	#	
	نسبة مئوية	
	%	
	قوس مفتوح	
	(	
	قوس يمين	
	(	
	قوس شمال	
	)	
	قوس مقفول	
	)	
	علامة النجمة	
	*	
	نقطة	
	.	
	نقطتان رأسيتان	
	:	
	إشارة آت	
	@	
	علامة آت	
	@	
	أول الخط	
	\n	
	أول السطر	
	\n	
	فاصلة	
	،	
	فاصلة منقوطة	
	؛	
	علامة استفهام	
	؟	
	علامة زائد	
	+	
	علامة يساوي	
	=	
	ثلاث نقط	
	علامة اقطاع	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	възклицателен знак	
	!	
	възклицателна	
	!	
	удивителен знак	
	!	
	удивителна	
	!	
	запетайка	
	,	
	запетая	
	,	
	точка	
	.	
	въпросителен знак	
	?	
	въпросителна	
	?	
	питанка	
	?	
	чуденка	
	?	
	започване на нов параграф	
	\n	
	на нов ред	
	\n	
	нов параграф	
	\n	
	нов ред	
	\n	

Woordgroep(en)

Uitvoer

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Woordgroep(en)

Uitvoer

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Woordgroep(en)

Uitvoer

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Woordgroep(en)

Uitvoer

hart-emoji
<3

Tekst

send email
send email -> yes
send email -> cancel
add <name> to email
add <name> to the cc field
at mention <name>
change the subject line to <subject>

Tekst

Uitvoer

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }
asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Tekst

Uitvoer

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Tekst

Uitvoer

Woordgroep(en)

Uitvoer

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Tekst

Uitvoer

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Tekst

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]
bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
quote
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

Tekst

start list
start numbered list
next line
exit list

Tekst

show help
pause dictation
exit dictation

Woordgroep(en)

Uitvoer

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

	uskličnik	
	!	
	zarez	
	,	
	točka	
	.	
	upitnik	
	?	
	novi odlomak	
	\n	
	novi paragraf	
	\n	
	novi red	
	\n	
	novi redak	
	\n	
	novi ulomak	
	\n	
	prijelom	
	\n	
	sljedeći red	
	\n	
	sljedeći redak	
	\n	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	hüüumärk	
	!	
	koma	
	,	
	lauselõpupunkt	
	.	
	Punkt	
	.	
	küsimärk	
	?	
	järgmine lõik	
	\n	
	järgmine rida	
	\n	
	rea algus	
	\n	
	uus lõik	
	\n	
	uus rida	
	\n	

Woordgroep(en)

Uitvoer

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Woordgroep(en)

Uitvoer

	θαυμαστικό	
	!	
	κόμμα	
	,	
	τελεία	
	.	
	ερωτηματικό	
	;	
	επόμενη γραμμή	
	\n	
	επόμενη σειρά	
	\n	
	νέα γραμμή	
	\n	
	νέα παράγραφος	
	\n	
	νέα σειρά	
	\n	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	એન-ડૅશ	
	-	
	ગુરુરેખા	
	-	
	ડૅશ	
	-	
	બાદબાકી ચિન્હ	
	-	
	માઇનસ સાઇન	
	-	
	લઘુરેખા	
	-	
	વિગ્રહરેખા	
	-	
	હાયફન	
	-	
	આશ્ચર્ય ચિન્હ	
	!	
	ઉદગારવાચક ચિન્હ	
	!	
	એક્સ્કલેમેશન પોઇન્ટ	
	!	
	એક્સ્કલેમેશન માર્ક	
	!	
	ક્રમાંક ચિન્હ	
	#	
	નંબર સાઇન	
	#	
	પાઉંડ ચિન્હ	
	#	
	પાઉંડ સાઇન	
	#	
	હૅશ ટૅગ	
	#	
	ટકા ચિન્હ	
	%	
	પરસેંટ સાઇન	
	%	
	ઓપન પેરેંથેસિસ	
	(	
	ખુલ્લો કૌંસ	
	(	
	ડાબો કૌંસ	
	(	
	લેફ્ટ પેરેંથેસિસ	
	(	
	ક્લોઝ પેરેંથેસિસ	
	)	
	જમણો કૌંસ	
	)	
	બંધ કૌંસ	
	)	
	રાઇટ પેરેંથેસિસ	
	)	
	એસ્ટરિક્સ	
	*	
	તારક ચિન્હ	
	*	
	અલ્પવિરામ ચિન્હ	
	,	
	કોમા	
	,	
	પૂર્ણ વિરામ	
	.	
	ફુલ સ્ટોપ	
	.	
	અલિપ્સસ	
	...	
	ડૉટ ડૉટ ડૉટ	
	...	
	લોપ ચિન્હ	
	...	
	કોલન	
	:	
	મહાવિરામ	
	:	
	અર્ધવિરામ	
	;	
	સેમીકોલન	
	;	
	ક્વેશ્ચન માર્ક	
	?	
	પ્રશ્ન ચિહ્ન	
	?	
	પ્રશ્નવાચક ચિન્હ	
	?	
	પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ	
	?	
	એટ ચિન્હ	
	@	
	એટ મેંશન	
	@	
	એટ સાઇન	
	@	
	નવી લાઇન	
	\n	
	નવો પરિચ્છેદ	
	\n	
	ન્યૂ પેરેગ્રાફ	
	\n	
	ન્યૂ લાઇન	
	\n	
	અવતરણ ચિન્હ પ્રારંભ	
	અવતરણ ચિહ્ન શરૂ	
	અવતરણ શરૂ	
	ઇન્વર્ટેડ કોમાઝ ઓપન	
	ઇન્વર્ટેડ કોમાઝ બિગીન	
	ઓપન ક્વોટ્	
	ઓપન ક્વોટ્સ	
	ખુલ્લા અવતરણ	
	બિગીન ક્વોટ	
	બિગીન ક્વોટ્સ	
	અવતરણ ચિન્હ પૂર્ણ	
	અવતરણ ચિન્હ સમાપ્ત	
	અવતરણ પૂર્ણ	
	ઇન્વર્ટેડ કોમાઝ એંડ	
	ઇન્વર્ટેડ કોમાઝ ક્લોઝ	
	એંડ ક્વોટ્સ	
	ક્લોઝ ક્વોટ	
	ક્લોઝ ક્વોટ્સ	
	બંધ અવતરણ	
	પ્લસ સાઇન	
	+	
	વત્તા ચિન્હ	
	+	
	ઇક્વલ સાઇન	
	=	
	બરાબર ચિન્હ	
	=	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	מינוס	
	-	
	מקף	
	-	
	פחות	
	-	
	קו מפריד	
	סימן קריאה	
	!	
	מירכאות	
	"	
	סגור מירכאות	
	"	
	סגור ציטוט	
	"	
	פתח מירכאות	
	"	
	סולמית	
	#	
	אחוז	
	%	
	אחוזים	
	%	
	פתח סוגריים	
	(	
	סגור סוגריים	
	)	
	סוגריים	
	)	
	כוכבית	
	*	
	פסיק	
	,	
	נקודה	
	.	
	שלוש נקודות	
	...	
	נקודותיים	
	:	
	סימן שאלה	
	?	
	כרוכית	
	@	
	שטרודל	
	@	
	פסקה חדשה	
	\n	
	שורה הבאה	
	\n	
	שורה חדשה	
	\n	
	ועוד	
	+	
	פלוס	
	+	
	שווה	
	=	

Woordgroep(en)

Uitvoer

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Woordgroep(en)

Uitvoer

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Woordgroep(en)

Uitvoer

	kötőjel	
	-	
	mínuszjel	
	félkvirtmínusz	
	gondolatjel	
	nagykötőjel	
	felkiáltójel	
	!	
	hashmark	
	#	
	hashtag	
	#	
	kettőskereszt	
	#	
	számjel	
	#	
	százalékjel	
	%	
	bal zárójel	
	(	
	nyitó zárójel	
	(	
	zárójel nyitva	
	(	
	berekesztő zárójel	
	)	
	csukó zárójel	
	)	
	jobb zárójel	
	)	
	zárójel zárva	
	)	
	aszteriszk	
	*	
	csillag	
	*	
	csillagjel	
	*	
	vessző	
	,	
	pont	
	.	
	pont pont pont	
	...	
	kettőspont	
	:	
	pontosvessző	
	;	
	kérdőjel	
	?	
	kukac	
	@	
	kukacjel	
	@	
	következő sor	
	\n	
	sortörés	
	\n	
	új bekezdés	
	\n	
	új sor	
	\n	
	idézet vége	
	idézőjel bezárva	
	idézőjel zárva	
	záró macskaköröm	
	idézet kezdete	
	idézőjel nyitva	
	kezdő macskaköröm	
	pluszjel	
	+	
	egyenlőségjel	
	=	
	hármaspont	
	három pont	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	comhartha uaillbhreasa	
	!	
	camóg	
	,	
	comhartha ceiste	
	?	
	an chéad líne eile	
	\n	
	fotha líne	
	\n	
	líne nua	
	\n	
	líne úr	
	\n	
	paragraf nua	
	\n	
	paragraf úr	
	\n	

Woordgroep(en)

Uitvoer

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Woordgroep(en)

Uitvoer

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Woordgroep(en)

Uitvoer

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Woordgroep(en)

Uitvoer

	šauktukas	
	!	
	kablelis	
	,	
	taškas	
	.	
	klaustukas	
	?	
	kita eilutė	
	\n	
	kita pastraipa	
	\n	
	nauja eilutė	
	\n	
	nauja pastraipa	
	\n	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	अपसारण चिन्ह	
	-	
	एन-डॅश	
	-	
	डॅश	
	-	
	डॅश चिन्ह	
	-	
	मायनस साइन	
	-	
	संयोग चिन्ह	
	-	
	हायफन	
	-	
	उद्गार बिंदू	
	!	
	उद्गारवाचक चिन्ह	
	!	
	एक्सक्लमेशन पॉइंट	
	!	
	एक्सक्लमेशन मार्क	
	!	
	क्रमांक चिन्ह	
	#	
	नंबर साइन	
	#	
	पाउंड चिन्ह	
	#	
	पाउंड साइन	
	#	
	संख्या चिन्ह	
	#	
	हॅश टॅग	
	#	
	टक्का चिन्ह	
	%	
	परसेंट साइन	
	%	
	प्रतिशत चिन्ह	
	%	
	ओपन कंस	
	(	
	ओपन परेंथेसस	
	(	
	खुला कंस	
	(	
	डावा कंस	
	(	
	लेफ्ट परेंथेसस	
	(	
	उजवा कंस	
	)	
	कंस बंद	
	)	
	क्लोज परेंथेसस	
	)	
	राइट परेंथेसस	
	)	
	ऍस्टरिक्स	
	*	
	तारांकित	
	*	
	कॉमा	
	,	
	स्वल्पविराम	
	,	
	पूर्णविराम	
	.	
	फुल स्टॉप	
	.	
	डॉट डॉट डॉट	
	...	
	लोप चिन्ह	
	...	
	अपूर्णविराम	
	:	
	कोलन	
	:	
	अर्धविराम	
	;	
	सेमीकोलन	
	;	
	क्वेश्चन मार्क	
	?	
	प्रश्न चिन्ह	
	?	
	ऍट	
	@	
	ऍट चिन्ह	
	@	
	ऍट साइन	
	@	
	नवीन ओळ	
	\n	
	नवीन परिच्छेद	
	\n	
	न्यू पॅरग्राफ	
	\n	
	न्यू लाइन	
	\n	
	अवतरण चिन्ह प्रारंभ	
	अवतरण सुरू	
	इनवर्टेड कॉमाज बिगिन	
	ओपन कोट	
	ओपन कोट्स	
	कोट सुरू	
	कोटेशन मार्क स्टार्ट	
	खुला कोट	
	खुले अवतरण	
	बिगिन कोट	
	बिगिन कोट्स	
	अवतरण चिन्ह बंद	
	अवतरण चिन्ह समाप्त	
	अवतरण बंद	
	अवतरण समाप्त	
	इनवर्टेड कॉमाज क्लोज	
	एंड कोट	
	एंड कोट्स	
	कोट बंद	
	कोट समाप्त	
	कोटेशन मार्क एंड	
	क्लोज कोट	
	क्लोज कोट्स	
	अधिक चिन्ह	
	+	
	प्लस साइन	
	+	
	इक्वल साइन	
	=	
	बरोबर चिन्ह	
	=	

Woordgroep(en)

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Woordgroep(en)

Uitvoer

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

	myślnik	
	wykrzyknik	
	!	
	nawias otwarty	
	(	
	otwieram nawias	
	(	
	w nawiasie	
	(	
	nawias zamknięty	
	)	
	zamykam nawias	
	)	
	przecinek	
	,	
	kropka	
	.	
	dwukropek	
	:	
	pytajnik	
	?	
	znak zapytania	
	?	
	nowa linia	
	\n	
	od nowej linii	
	\n	
	cudzysłów	
	cytując	
	cytuję	
	otwieram cudzysłów	
	koniec cytatu	
	zamykam cudzysłów	
	wielokropek	

Woordgroep(en)

Uitvoer

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

	semnul exclamării	
	!	
	virgulă	
	,	
	punct	
	.	
	punct de abreviere	
	.	
	separator zecimal	
	.	
	semn de întrebare	
	?	
	semnul întrebării	
	?	
	paragraf nou	
	\n	
	următorul rând	
	\n	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	знак минус	
	-	
	тире	
	восклицательный знак	
	!	
	знак решётка	
	#	
	знак процента	
	%	
	открывающая круглая скобка	
	(	
	скобка открывается	
	(	
	закрывающая круглая скобка	
	)	
	скобка закрывается	
	)	
	скобки закрываются	
	)	
	знак звёздочка	
	*	
	запятая	
	,	
	конец предложения	
	.	
	точка	
	.	
	двоеточие	
	:	
	вопросительный знак	
	?	
	знак вопроса	
	?	
	новая строка	
	\n	
	новый абзац	
	\n	
	с новой строки	
	\n	
	с новой строчки	
	\n	
	знак плюс	
	+	
	кавычки открываются	
	«	
	открывающая кавычка	
	«	
	открыть кавычки	
	«	
	закрывающая кавычка	
	»	
	закрыть кавычки	
	»	
	кавычки закрываются	
	»	
	многоточие	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	klicaj	
	!	
	vejica	
	,	
	pika	
	.	
	vprašaj	
	?	
	naslednja vrstica	
	\n	
	nov odstavek	
	\n	
	nova vrstica	
	\n	

Woordgroep(en)

Uitvoer

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Woordgroep(en)

Uitvoer

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Woordgroep(en)

Uitvoer

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Woordgroep(en)

Uitvoer

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

	இடையீட்டுக்குறி	
	-	
	கழித்தல் குறி	
	-	
	கோடு குறி	
	-	
	டேஷ்	
	-	
	மைனஸ் சைன்	
	-	
	ஹைஃபென்	
	-	
	ஆச்சரியக்குறி	
	!	
	உணர்ச்சிக்குறி	
	!	
	எக்ஸ்க்ளமேஷன் பாயின்ட்	
	!	
	எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க்	
	!	
	கொத்துக்குறி	
	#	
	நம்பர் சைன்	
	#	
	பவுண்டு குறியீடு	
	#	
	பவுண்டு சைன்	
	#	
	ஹேஷ் டேக்	
	#	
	சதவீதம் குறியீடு	
	%	
	பெர்சென்ட் சைன்	
	%	
	இடது அடைப்புக்குறி	
	(	
	ஒப்பன் பாரன்தெஸிஸ்	
	(	
	திறந்த அடைப்புக்குறி	
	(	
	திறந்த பிறைக்குறி	
	(	
	லெஃப்ட் பாரன்தெஸிஸ்	
	(	
	க்ளோஸ் பாரன்தெஸிஸ்	
	)	
	மூடிய அடைப்புக்குறி	
	)	
	மூடிய பிறைக்குறி	
	)	
	ரைட் பாரன்தெஸிஸ்	
	)	
	வலது அடைப்புக்குறி	
	)	
	வலது பிறைக்குறி	
	)	
	அஸ்டெரிக்	
	*	
	நட்சத்திர குறியீடு	
	*	
	பெருக்கல் குறி	
	*	
	விண்மீன் குறியீடு	
	*	
	கமா	
	,	
	காற்புள்ளி	
	,	
	ஃபுல்ஸ்டாப்	
	.	
	காலம்	
	.	
	பீரியட்	
	.	
	புள்ளி	
	.	
	முற்றுப்புள்ளி	
	.	
	எல்லிப்சிஸ்	
	...	
	டாட் டாட் டாட்	
	...	
	புள்ளி புள்ளி புள்ளி	
	...	
	முப்புள்ளி	
	...	
	கோலன்	
	:	
	முக்காற் புள்ளி	
	:	
	அரைப்புள்ளி	
	;	
	செமிகோலன்	
	;	
	குவெஸ்டின் மார்க்	
	?	
	கேள்விக்குறி	
	?	
	வினாக்குறி	
	?	
	அட் சைன்	
	@	
	அட் மென்ஷன்	
	@	
	நியூ பாராகிராஃப்	
	\n	
	நியூ லைன்	
	\n	
	புதிய கோடு	
	\n	
	புதிய பத்தி	
	\n	
	புதிய பாரா	
	\n	
	இன்வெர்டட் கமாஸ் ஒப்பன்	
	இன்வெர்டட் கமாஸ் பிகின்	
	ஒப்பன் குவோட்	
	ஒப்பன் குவோட்ஸ்	
	தலைகீழ் காற்புள்ளிகள் தொடக்கம்	
	திறந்த மேற்கோள்	
	திறந்த மேற்கோள்கள்	
	தொடக்க மேற்கோள்கள்	
	பிகின் குவோட்	
	பிகின் குவோட்ஸ்	
	மேற்கோள் குறி தொடக்கம்	
	இன்வெர்டட் கமாஸ் எண்டு	
	இன்வெர்டட் கமாஸ் க்ளோஸ்	
	எண்டு குவோட்	
	எண்டு குவோட்ஸ்	
	க்ளோஸ் குவோட்	
	தலைகீழ் காற்புள்ளிகள் முடிவு	
	தலைகீழ் காற்புள்ளிகள் மூடுதல்	
	மூடிய மேற்கோள்	
	மூடிய மேற்கோள்கள்	
	மேற்கோள்கள் முடிவு	
	கூட்டல் குறியீடு	
	+	
	பிளஸ் சைன்	
	+	
	ஈகுவல் சைன்	
	=	
	சமம் குறியீடு	
	=	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	అడ్డగీత	
	-	
	ఎన్ డాష్	
	-	
	తీసివేత గుర్తు	
	-	
	మైనస్ సైన్	
	-	
	హైఫన్	
	-	
	ఆశ్చర్యార్థకం	
	!	
	ఆశ్చర్యార్థకం గుర్తు	
	!	
	ఎక్స్క్లమేషన్ పాయింట్	
	!	
	నంబర్ సైన్	
	#	
	పౌండ్ సైన్	
	#	
	సంఖ్య గుర్తు	
	#	
	హాష్ ట్యాగ్	
	#	
	పర్సెంట్ సైన్	
	%	
	శాతం	
	%	
	ఎడమ కుండలీకరణము	
	(	
	ఓపెన్ పారెంథసిస్	
	(	
	ప్రారంభ కుండలీకరణము	
	(	
	లెఫ్ట్ పారెంథసిస్	
	(	
	కుడి కుండలీకరణము	
	)	
	క్లోజ్ పారెంథసిస్	
	)	
	ముగింపు కుండలీకరణము	
	)	
	రైట్ పారెంథసిస్	
	)	
	ఆస్టెరిక్	
	*	
	నక్షత్రం గుర్తు	
	*	
	కామా	
	,	
	విరామ చిహ్నము	
	,	
	పూర్ణ బిందువు	
	.	
	ఎలిప్సిస్	
	...	
	డాట్ డాట్ డాట్	
	...	
	కోలన్	
	:	
	న్యూన బిందువు	
	:	
	అర్ధ బిందువు	
	;	
	సెమీకోలన్	
	;	
	క్వశ్చన్ మార్క్	
	?	
	ప్రశ్నార్థకం	
	?	
	ఎట్ మెన్షన్	
	@	
	ఎట్ సైన్	
	@	
	కొత్త పేరా	
	\n	
	కొత్త వాక్యం	
	\n	
	తాజా వాక్యము	
	\n	
	న్యూ పేరాగ్రాఫ్	
	\n	
	న్యూ లైన్	
	\n	
	ఆద్య అనుకరణ చిహ్నము	
	ఆద్య అనుకరణ చిహ్నములు	
	ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఓపెన్	
	ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ బిగిన్	
	ఓపెన్ కోట్	
	ఓపెన్ కోట్స్	
	ప్రారంభ విలోమ కామాలు	
	బిగిన్ కోట్	
	బిగిన్ కోట్స్	
	అంత్య అనుకరణ చిహ్నము	
	ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఎండ్	
	ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ క్లోజ్	
	ఎండ్ కోట్	
	ఎండ్ కోట్స్	
	క్లోజ్ కోట్స్	
	ముగింపు విలోమ కామాలు	
	కూడిక గుర్తు	
	+	
	ప్లస్ సైన్	
	+	
	ఈక్వల్ సైన్	
	=	
	సమానార్థకము	
	=	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	วรรค	
	\n	
	วรรคตอน	
	\n	

Woordgroep(en)

Uitvoer

	eksi	
	-	
	eksi işareti	
	-	
	tire	
	-	
	en çizgi	
	orta çizgi	
	ünlem	
	!	
	ünlem işareti	
	!	
	tırnak işareti	
	"	
	hashtag	
	#	
	kare işareti	
	#	
	sayı işareti	
	#	
	yüzde	
	%	
	yüzde işareti	
	%	
	aç parantez	
	(	
	sol parantez	
	(	
	kapa parantez	
	)	
	sağ parantez	
	)	
	yay ayraç	
	)	
	yıldız	
	*	
	yıldız işareti	
	*	
	virgül	
	,	
	nokta	
	.	
	iki nokta üst üste	
	:	
	noktalı virgül	
	;	
	soru işareti	
	?	
	et	
	@	
	kuyruklu a	
	@	
	sonraki satır	
	\n	
	yeni paragraf	
	\n	
	yeni satır	
	\n	
	artı	
	+	
	artı işareti	
	+	
	eşittir	
	=	
	eşittir işareti	
	=	
	üç nokta	

Woordgroep(en)

Uitvoer

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Woordgroep(en)

Uitvoer

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Meer informatie

Dicteren is standaard ingesteld op Engels (Verenigde Staten).

We werken er voortdurend aan om deze talen verder te verbeteren en om meer landinstellingen en talen toe te voegen.

Ondersteunde talen

Chinees (China)

Engels (Australië)

Engels (Canada)

Engels (India)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Engels (Verenigde Staten)

Frans (Canada)

Frans (Frankrijk)

Duits (Duitsland)

Hindi

Italiaans (Italië)

Japans

Portugees (Brazilië)

Spaans (Spanje)

Spaans (Mexico)

 Talen in preview *

Arabisch (Bahrein)

Arabisch (Egypte)

Arabisch (Saudi-Arabië)

Bulgaars

Chinees (Traditioneel, Hongkong)

Chinees (Taiwan)

Kroatisch (Kroatië)

Tsjechisch

Deens

Nederlands (Nederland)

Engels (Nieuw-Zeeland)

Ests

Fins

Grieks

Gujarati (India)

Hebreeuws

Hongaars

Iers

Koreaans

Lets

Litouws

Maltees

Marathi (India)

Noors (Bokmål)

Pools

Portugees (Portugal)

Roemeens

Russisch

Slowaaks

Sloveens

Zweeds (Zweden)

Tamil (India)

Telugu (India)

Thai

Turks (Turkije)

Vietnamees

* Voor talen in preview geldt dat deze minder nauwkeurig kunnen zijn of een beperkte ondersteuning voor leestekens hebben.

Klik op het tandwielpictogram om de beschikbare instellingen weer te geven.

De knop Dicteerinstellingen op het tabblad Opties in Outlook.

 • Gesproken taal: talen weergeven en wijzigen in de vervolgkeuzelijst

 • Microfoon: Uw microfoon weergeven en wijzigen

 • Automatische interpunctie: schakel het vinkje in of uit als dit beschikbaar is voor de gekozen taal

 • Filter voor scheldwoorden: masker mogelijk gevoelige zinnen met ***

Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen.

Uw gesproken tekst wordt naar Microsoft verzonden en wordt alleen gebruikt om u van tekstresultaten te voorzien.

Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

Microfoonproblemen

Als u 'Een andere app gebruikt uw microfoon' ziet:

 • Controleer of er geen andere toepassing of webpagina gebruikmaakt van de microfoon en probeer het opnieuw.

Als u 'Mic-probleem', 'Kan microfoon niet detecteren' of 'Geen toegang tot microfoon' ziet:

De dicteerfunctie kan u niet horen

Als er niets op het scherm wordt weergegeven terwijl u dicteert:

 • Controleer of de microfoon niet is gedempt

 • Het invoerniveau van de microfoon aanpassen

 • Verhuizen naar een rustigere locatie

 • Als u een ingebouwde microfoon gebruikt, kunt u het opnieuw proberen met een headset of externe microfoon

Problemen met de nauwkeurigheid of gemiste woorden

Als u veel onjuiste of gemiste woorden te zien krijgt:

 • Zorg ervoor dat u een snelle en betrouwbare internetverbinding hebt

 • Vermijd of elimineer achtergrondgeluiden die uw stem kunnen verstoren

 • Probeer bewuster te spreken

 • Controleer of de microfoon die u gebruikt, moet worden bijgewerkt

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×