Uw projectkosten bijhouden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Hoe weet u of de begroting voor uw project nog sluitend is? Door de kosten bij te houden in Microsoft Office Project 2007. Gebruik Project 2007 om oorspronkelijke kostenramingen, werkelijke kosten en verwachte kosten te vergelijken en de afwijkingen van kosten op elk moment en detailniveau te bekijken.

Wat wilt u doen?

Wat is het proces voor het bijhouden van kosten?

Waar kan ik de kostengegevens bekijken?

Kunt u geven me een voorbeeld van het bijhouden van kosten?

Wat is de procedure voor het bijhouden van kosten?

Kosten precies wilt bijhouden, moet u eerst een budget maken door te maken en waarden voor kosten invoeren voor budgetgerelateerde resources die zijn toegewezen aan de samenvattingstaak van project. Vervolgens kunt u andere resources en de kosten van een taak die u wilt bijhouden en meten ten opzichte van de budgetgerelateerde resources identificeren. U kunt de tarieven, per gebruik en vaste kosten invoeren voor taken, resources, en, indien nodig, toewijzingen. Vervolgens Geef de geschatte werk of duur voor taken en resources toewijzen aan taken.

Alleen wanneer al deze stappen voltooid zijn kunt Project 2007 berekenen de totale geschatte kosten voor het project. U kunt vervolgens Verfijn uw maakt een schatting. Wanneer u klaar bent, kunt u categoriseren en alle resources om ze te vergelijken om de gebudgetteerde kosten te groeperen. U kunt ook met de gebudgetteerde kosten basislijn instellen en deze gebruiken om te vergelijken met werkelijke kosten als voortgang van uw project.

Nadat het project is gestart, werkt u de taakvoortgang bij – de hoeveelheid werk die aan taken is uitgevoerd of het percentage taken dat is voltooid. Project 2007 berekent de kosten voor u op basis van de taakvoortgang.

Opmerking: U kunt de automatische berekening van de kosten ook uitschakelen en zelf naast de taakvoortgang ook de werkelijke kosten invoeren.

Door een combinatie van de werkelijke kosten van voltooid werk met de geschatte kosten voor resterend werk, berekent Project 2007 geplande (geschatte) kosten. Belangrijker is, wordt het verschil tussen de geplande en volgens de basislijn kosten berekend. Dit verschil of afwijking van kosten, kunt u zien of uw project zich binnen budget.

U kunt de kosten op eenvoudige wijze bijhouden door de werkelijke en geplande (geprojecteerde) kosten te bekijken voor taken, resources, toewijzingen en het project.

Als u een budget hebt gemaakt met behulp van een basislijn, kunt u de kosten uitgebreider bijhouden door de werkelijke en geplande kosten te vergelijken met de basislijnkosten.

Als u wilt bepalen of u binnen budget bent of niet, kunt u de afwijkingen van kosten bekijken tussen de geplande kosten en de basislijnkosten. Als een bepaalde taak bijvoorbeeld is gebudgetteerd op € 50, maar de taak is voor de helft voltooid en kost al € 35, zijn de geplande kosten € 60 (de € 35 werkelijke kosten tot op heden, plus de € 25 verwachte kosten voor het resterende werk aan de taak). De afwijking van kosten is € 10 (€ 60 werkelijke kosten minus de € 50 aan gebudgetteerde kosten).

Door de afwijkingen van kosten regelmatig te controleren, kunt u stappen nemen om te zorgen dat uw project dicht bij het budget blijft.

Opmerking: U kunt de afwijkingen van kosten alleen bekijken als u de initiële kosten hebt ingevoerd en een basislijn hebt opgeslagen. Als u bijvoorbeeld geen betalingstarieven voor een resource hebt ingevoerd voordat u de basislijn opsloeg, kunt u de afwijkingen van kosten voor die resource niet bekijken.

Naar boven

Waar kan ik kosteninformatie bekijken?

In Project 2007 kunt u de kosten bekijken voor taken, resources en toewijzingen. U kunt ook de projectkosten bekijken, die over het algemeen zijn gebaseerd op deze meer gedetailleerde kosten. U kunt zowel de totale kosten als de tijdgebonden bekijken, ofwel de kosten verdeeld over de tijd.

Er zijn veel verschillende manieren om kosteninformatie te bekijken in Project 2007:

  • Als u de totale projectkosten wilt bekijken, klikt u in het menu Project op Projectgegevens en vervolgens op Statistieken.

  • Om weer te geven de geplande, volgens de basislijn, werkelijke en resterende kosten, evenals kosten varianties, wijs tabel aan in het menu Beeld en klik vervolgens op kosten om de kostentabel aan een taakweergave toe. Geplande kosten worden weergegeven in de velden totaalkosten of kosten.

  • Als u wilt zien wat de totale kosten voor een taak zullen zijn, klikt u in het menu Beeld op Gantt-diagram. U kunt dan het Gantt-diagram gebruiken om geplande kosten bij te houden.

  • Als u de kosten nauwkeurig wilt controleren om binnen een budget te blijven, klikt u op Resourcegebruik of Taakgebruik in het menu Beeld. Gebruik deze weergaven om de tijdgebonden kosten toegerekend tot op heden te bekijken.

  • Als u de prestaties van de projectkosten wilt weergeven als huidige marge, past u de huidige margetabellen toe op een willekeurige bladweergave. Wijs in het menu Beeld de opdracht Tabel aan en klik vervolgens op Meer tabellen. Klik op Huidige marge in de lijst Tabellen en klik vervolgens op de knop Toepassen.

In sommige weergaven kunt u kostendetails bekijken door Details aan te wijzen in het menu Opmaak en vervolgens op Kosten te klikken. U kunt ook specifieke kostenvelden toevoegen aan een bladweergave door een kostenkolom in te voegen. Daarnaast kunt u kostenvelden weergeven naast de balken in de Gantt-diagramweergave door op Balkstijlen te klikken in het menu Opmaak en vervolgens de balken op te maken.

Naar boven

Kunt u een voorbeeld geven van het bijhouden van kosten?

U kunt de taak genaamd 'Het programma testen' invoeren in uw projectplan en een tester op contractbasis aan de taak toewijzen voor € 40 per uur (ervan uitgaande dat de betaling voor de tester de enige bijdrage is aan de taakkosten). U geeft een duur op van 10 dagen (bij 8 uur per dag) en slaat vervolgens een basislijn op.

Na vijf dagen stelt u vast dat de taak voor de helft is voltooid en markeert u de taak in Project 2007 als 50% voltooid. In de weergave Taakblad past u de kostentabel toe en ziet u het volgende:

  • In het veld Basislijn geeft Project 2007 de basislijnkosten voor de taak weer, € 3.200. Deze worden berekend door de oorspronkelijke schatting van de duur van 10 dagen (of 80 uren) te vermenigvuldigen met het standaardtarief van de tester, € 40 per uur.

  • Aangezien er voor deze taak in de eerste vijf dagen geen ongeplande kosten zijn toegerekend, worden het veld Werkelijk nauwkeurig de werkelijke kosten toegerekend tot heden weergegeven. In dit geval wordt de werkelijke hoeveelheid werk berekend met de formule Werkelijke hoeveelheid werk * Standaardtarief = Werkelijke kosten, of 40 uren * € 40 per uur = € 1.600. (Overuren, kosten per gebruik en vaste kosten zijn niet opgenomen in dit voorbeeld, maar kunnen in de werkelijke kosten worden opgenomen.)

  • De resterende kosten worden berekend met de formule Resterend werk * Standaardtarief = Resterende kosten, of 40 uren * € 40 per uur = € 1.600.

  • In het veld Totale kosten geeft Project 2007 de geplande kosten weer, die worden berekend aan de hand van de formule Werkelijke kosten + Resterende kosten = Geplande kosten, of € 1.600 + € 1.600 = € 3.200. Aangezien de geplande kosten gelijk zijn aan de basislijnkosten, wordt in het veld Afwijking een afwijking van de kosten (AVK) van € 0 weergegeven, wat inhoudt dat de taak exact op budget is.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×