Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie VDB in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de afschrijving van activa over een opgegeven periode, ook delen van perioden, met behulp van de 'double declining balance'-methode, ook wel dubbele degressieve afschrijving genoemd, of een andere methode die u opgeeft. VDB staat voor 'variable declining balance' of variabele degressieve afschrijving.

Syntaxis

VDB(kosten;restwaarde;duur;begin-periode;einde-periode;[factor];[geen-omschakeling])

De syntaxis van de functie VDB heeft de volgende argumenten:

 • Kosten    Vereist. De aanschafkosten van het activum.

 • restwaarde    Vereist. De waarde van het activum aan het einde van de afschrijving. Deze waarde kan 0 zijn.

 • duur    Vereist. Het aantal termijnen waarover de activa worden afgeschreven (ook wel de levensduur van het activum genoemd).

 • begin-periode    Vereist. De eerste termijn waarvoor u de afschrijving wilt berekenen. U moet begin-periode in dezelfde eenheden opgeven als duur.

 • einde-periode    Vereist. De laatste termijn waarvoor u de afschrijving wilt berekenen. U moet einde-periode in dezelfde eenheden opgeven als duur.

 • factor    Optioneel. De snelheid waarmee wordt afgeschreven. Als u factor weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 2 en wordt de dubbele degressieve afschrijvingsmethode gebruikt. Geef een waarde op voor factor als u niet met deze afschrijvingsmethode wilt werken. Zie DDB voor een beschrijving van de dubbele degressieve afschrijvingsmethode.

 • geen-omschakeling    Optioneel. Een logische waarde waarmee u kunt opgeven of u wilt overschakelen naar lineaire afschrijving als de lineaire afschrijving groter is dan de afschrijving op basis van de degressieve afschrijvingsmethode.

  • Als geen-omschakeling WAAR is, schakelt Microsoft Excel niet over op lineaire afschrijving, ook niet als de lineaire afschrijving groter is dan de afschrijving op basis van de degressieve afschrijvingsmethode.

  • Als geen-omschakeling ONWAAR is of is weggelaten, schakelt Microsoft Excel over op lineaire afschrijving als de lineaire afschrijving groter is dan de afschrijving op basis van de degressieve afschrijvingsmethode.

Belangrijk: Alle argumenten, met uitzondering van geen-omschakeling, moeten positieve getallen zijn.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

2400

Aanschafkosten

300

Restwaarde

10

Levensduur in jaren

Formule

Beschrijving

Resultaat

=VDB(A2, A3, A4*365, 0, 1)

De afschrijving over de eerste dag. In Excel wordt voor factor automatisch de waarde 2 gebruikt.

€ 1,32

=VDB(A2, A3, A4*12, 0, 1)

Afschrijving over eerste maand.

€ 40,00

=VDB(A2, A3, A4, 0, 1)

Afschrijving over eerste jaar.

€ 480,00

=VDB(A2, A3, A4*12, 6, 18)

De afschrijving tussen de zesde en achttiende maand.

€ 396,31

=VDB(A2, A3, A4*12, 6, 18, 1,5)

De afschrijving over de periode tussen de zesde en achttiende maand met de factor 1,5 in plaats van de dubbele degressieve afschrijvingsmethode.

€ 311,81

=VDB(A2, A3, A4, 0, 0,875, 1,5)

De afschrijving over het eerste fiscale jaar waarin de activa in uw bezit zijn, waarbij u ervan uitgaat dat u wettelijk niet meer dan 150% mag afschrijven via de degressieve afschrijvingsmethode. De activa zijn halverwege het eerste kwartaal van het fiscale jaar aangeschaft.

€ 315,00

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×