Veelgestelde vragen over de chatfunctie van Lync

Hier vindt u antwoorden op vragen die vaak worden gesteld over de chatfunctie van Lync.

Stuur ons feedback als uw vraag niet wordt beantwoord.

In dit artikel

Hoe kan ik de geluidssignalen voor chatberichten beter instellen zodat ik geen binnenkomende chatoproepen mis?

Tenzij u hebt ingesteld dat er geen meldingen moeten worden weergegeven wanneer u zich in de modus Niet storen bevindt, ontvangt u van Lync standaard een geluidssignaal wanneer iemand u probeert te bereiken via een chatbericht. Het kan echter altijd gebeuren dat u een melding niet ziet of hoort, bijvoorbeeld wanneer u meerdere schermen gebruikt of wanneer het volume te laag is of helemaal uitstaat.

Opmerking: Nieuwe chatberichten worden in Lync ook aangegeven met een visuele melding in de rechterbenedenhoek van het scherm.

U zorgt er als volgt voor dat u geen chatmeldingen mist:

 • Stel uw weergave zodanig in dat Lync na het starten altijd op de voorgrond staat. U doet dit door op de knop Opties, daarna op Extra en vervolgens op Altijd op voorgrond te klikken.

 • Maak er een gewoonte van om, als u meerdere schermen gebruikt, het hoofdvenster van Lync te verplaatsen naar de monitor waarmee u werkt.

 • Controleer of het volume van de computerluidsprekers en andere audioapparaten hoog genoeg staat.

 • Ga na of Lync is ingesteld op het verzenden van hoorbare signalen. U doet dit door te klikken op de knop Opties Het pictogram Opties en daarna op Beltonen en geluiden. Selecteer Geluiden afspelen in Lync (inclusief beltonen voor binnenkomende gesprekken en chatmeldingen) en controleer of er geen andere selectievakjes in het venster zijn ingeschakeld.

  Chatmeldingen van Lync wijzigen

 • Kies een opvallender of specialer geluid dan het standaardgeluid dat u hoort als er een bericht binnenkomt. Dit kan als volgt:

 • Klik op de knop Opties, klik op Beltonen en geluiden, klik op de knop Geluidsinstellingen en open het tabblad Geluiden.

 • Sleep de schuifregelaar onder Programmagebeurtenissen naar de vermeldingen van Microsoft Lync 2010.

 • Klik op Binnenkomend chatbericht. In het venster Geluiden onder in het venster wordt COMMUNICATOR_iminvite weergegeven.

 • Klik nu op de vervolgkeuzepijl ernaast en probeer enkele van de andere geluiden in de lijst uit.

 • Zodra u het gewenste geluid voor binnenkomende chatberichten hebt gevonden, klikt u op Toepassen. (Bij Programmagebeurtenissen moet nu Binnenkomend chatbericht worden weergegeven en in het venster Geluiden de naam van het .wav-bestand dat u hebt geselecteerd.)

 • Klik op OK. (U kunt ook zelf een .wav-bestand opnemen en dat bestand selecteren als geluidssignaal voor chatmeldingen.)

Hoe zet ik de geluiden van chatmeldingen uit?

U kunt in Lync geluiden van chatmeldingen volledig uitschakelen of u kunt hoorbare signalen van chat- en/of telefoonmeldingen uitschakelen wanneer uw aanwezigheidsstatus Niet storen is. Verder is het mogelijk dat u in Lync alleen een melding krijgt als de persoon die contact met u wil opnemen, lid is van uw werkgroep met die privacyrelatie.

Hoorbare meldingen uitschakelen:

Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Opties en op Beltonen en geluiden, en schakel het selectievakje Geluiden afspelen in Lync (inclusief beltonen voor binnenkomende gesprekken en chatmeldingen) uit.

Andere wijzigingen in deze instellingen aanbrengen:

 • Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Opties Het pictogram Opties en vervolgens op Meldingen.

Hoe stel ik een melding in om mij op de hoogte te stellen zodra een bepaalde contactpersoon beschikbaar is?

Klik in de lijst met contactgegevens in het hoofdvenster van Lync met de rechtermuisknop op een contactpersoon en klik vervolgens op Melding geven bij statuswijziging.

Naar boven

Kan ik de pop-upmelding uitschakelen die wordt weergegeven wanneer iemand een chatsessie met mij wil beginnen?

Als u geen gespreksmeldingen wilt ontvangen, stelt u de aanwezigheidsstatus in op Niet storen. Met deze status ontvangt u alleen chatberichten (en Lync-oproepen) van mensen in uw werkgroep. Als u helemaal geen inkomende berichten wilt ontvangen, verwijdert u iedereen uit uw werkgroep.

Tip: Als u een melding ontvangt van een gesprek waarop u helemaal niet wilt reageren, kunt u altijd klikken op Weigeren in de pop-up.

Uw aanwezigheidsstatus wijzigen in Niet Storen:

 • Klik in het hoofdvenster van Lync op de status onder uw naam en klik in de vervolgkeuzelijst op Niet storen.

Uw werkgroep weergeven of wijzigen:

 1. Klik in de weergave Contactpersonen in het hoofdvenster van Lync op het tabblad Relaties en ga naar Werkgroep.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u iemand uit uw werkgroep wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de contactpersoon in de lijst, wijst u Privacyrelatie wijzigen aan en klikt u op een nieuwe relatie.

  • Als u iemand wilt toevoegen aan uw werkgroep zodat u altijd chatberichten (en oproepen) van diegene ontvangt, zoekt u de persoon in de lijst door zijn of haar naam te typen in het zoekvak of door te bladeren in de lijst met contactpersonen, klikt u met de rechtermuisknop op de vermelding, wijst u Privacyrelatie wijzigen aan en klikt u op Werkgroep.

Opmerking: Zie Toegangsbeheer voor aanwezigheidsgegevens in Lync voor meer informatie over de verschillende privacyrelaties.

Naar boven

Kan ik de standaardgrootte, -kleur, -inhoud of het standaardgedrag van de pop-upmelding voor chatberichten wijzigen?

Nee, deze kenmerken van het venster voor chatmeldingen kunnen niet worden gewijzigd.

Naar boven

Waar vind ik eerdere chatsessies, oproepen of chatsessieaanvragen die ik mogelijk heb gemist?

Als u Outlook en Exchange gebruikt, worden in Lync standaard alle inkomende en uitgaande gesprekken opgeslagen in de Outlook-map Gesprekgeschiedenis, zodat u oudere gesprekken kunt bekijken.

U geeft als volgt een lijst met recente Lync-gesprekken weer:

 • Klik in het hoofdvenster van Lync op het tabblad Gesprekken boven het zoekvak.

De volledige geschiedenis van Lync-gesprekken bekijken:

 • Klik op de koppeling Meer weergeven in Outlook onder in het venster.

Als u gesprekken wilt gaan opslaan (de standaardinstelling is dus gewijzigd), neemt u de volgende vraag en het bijbehorende antwoord door.

Naar boven

Hoe kan ik eerdere chatsessies opslaan of deze functie uitschakelen?

Als u werkt met Outlook en Exchange, worden chatgesprekken en telefoongesprekken opgeslagen door Lync. Als de standaardinstelling echter is gewijzigd, kunt u als volgt weer gesprekken gaan opslaan:

Belangrijk: U kunt alleen gesprekken opslaan als u een recente versie van Outlook en Exchange gebruikt.

 1. Controleer of u Outlook 2013 of Outlook 2010 gebruikt. Klik hiervoor op de knop Start van Windows > Alle programma's > Microsoft Office en kijk naar de versie van Outlook die daar wordt vermeld.

 2. Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Opties Het pictogram Opties en vervolgens op Persoonlijk.

 3. Schakel in het dialoogvenster Persoonlijke opties onder Persoonlijke gegevens beheren het selectievakje Mijn chatsessies opslaan in de e-mailmap Gespreksgeschiedenis in of uit, afhankelijk van wat u wilt doen, en klik daarna op OK.

Naar boven

Kan ik instellen welke chatsessies ik wil opslaan?

Nee, de instelling Gesprekken opslaan (in het venster Persoonlijke opties) is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Hoe verstuur ik een chatsessie per e-mail?

Als u werkt met Outlook en Exchange, worden chatgesprekken standaard opgeslagen door Lync. Ga als volgt te werk om eerdere chatsessies per e-mail te versturen:

Belangrijk: U kunt alleen gesprekken opslaan als u een recente versie van Outlook en Exchange gebruikt.

 1. Ga in Outlook naar het navigatievenster en klik op de map Gespreksgeschiedenis.

 2. Klik op het gesprek dat u wilt versturen, en klik vervolgens op Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen, afhankelijk van wat u wilt doen. Als u op Doorsturen klikt, typt u in het vak Aan het e-mailadres van de persoon naar wie u het gesprek wilt sturen.

 3. (Optioneel) Typ een bericht.

 4. Klik op Verzenden.

Naar boven

Wat voor informatietypen kan ik in een chatbericht kopiëren en plakken?

U kunt tekst, tabellen en koppelingen van andere Microsoft Office-producten direct in een Lync-chatbericht kopiëren en plakken. U kunt ook bestanden en afbeeldingen kopiëren en plakken, zoals foto's, schermafbeeldingen, enz. Als u een afbeelding wilt verzenden, selecteert en kopieert u de afbeelding (met Paint, Knipprogramma in Windows Bureau-accessoires of een grafisch programma) en plaatst u vervolgens de cursor in uw chatbericht op de positie waar u de afbeelding wilt toevoegen. Klik met de rechtermuisknop en kies Plakken.

Notities: Als u geen niet-opgeslagen afbeeldingen kunt delen, neemt u deel aan een chatsessie met meerdere personen of hebt u niet de meest recente updates voor Lync geïnstalleerd. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • In chatgesprekken met een groep kunt u een afbeelding als volgt delen: a) sla de afbeelding op, klik op het presentatiepictogram (beeldscherm) > tabblad Bijlagen > Bestanden invoegen (het bestand wordt verzonden als pictogram dat naar de computer van de geadresseerde wordt overgedragen zodat dit kan worden geopend); of b) kopieer de afbeelding, klik op het presentatiepictogram (beeldscherm) > Whiteboard en plak de afbeelding.

 • Als u de meest recente updates nodig hebt, controleert u Windows Update of neemt u contact op met de technische ondersteuning van uw bedrijf om te vragen wanneer er bij u een update wordt uitgevoerd.Als u moet wachten, deelt u de afbeelding door deze te kopiëren, te klikken op het presentatiepictogram (beeldscherm) > Whiteboard en vervolgens de afbeelding te plakken.

Naar boven

Kan ik spellingcontrole gebruiken in mijn Lync-chatberichten?

Ja. Lync controleert automatisch de spelling in uw chatberichten. Woorden die u hebt toegevoegd aan de aangepaste woordenlijst van Office, worden in Lync niet gemarkeerd als foutief gespeld.

Als u de spellingcontrole wilt uitschakelen in Lync, klikt u op de knop Opties Het pictogram Opties , klikt u op Algemeen en schakelt u het selectievakje Spelling controleren tijdens typen uit.

Naar boven

Kan ik aangepaste emoticons toevoegen aan mijn Lync-chatberichten?

Nee, dat gaat niet. Maar u kunt in Lync uit wel 80 emoticons kiezen. Klik in het gespreksvenster op het emoticonpictogram rechts van het tekstvak om alle emoticons weer te geven.

Naar boven

Hoe wijzig ik het lettertype van een chatbericht?

U wijzigt als volgt het lettertype, de tekenstijl, tekengrootte of kleur van het chatbericht dat u schrijft:

 • Typ het bericht, markeer de tekst die u wilt wijzigen, klik op de knop Lettertype in het gebied voor het bericht en kies de gewenste opties in het venster Lettertype.

U wijzigt als volgt het standaardlettertype voor alle chatberichten die u verzendt:

 • Klik in het hoofdvenster van Lync achtereenvolgens op de knop Opties Het pictogram Opties , Algemeen en Lettertype wijzigen, en selecteer een standaard lettertype, tekenstijl, tekengrootte en lettertypekleur. Klik ten slotte op OK. Deze selecties gelden alleen voor chatberichten die u verzendt, niet voor de berichten die u ontvangt.


Als u ook het standaardlettertype voor binnenkomende chatberichten wilt wijzigen (bijvoorbeeld om de leesbaarheid te vergroten) doet u het volgende:

 • Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Opties, daarna op Algemeen en op Lettertype wijzigen, en selecteer een standaard lettertype, tekenstijl, tekengrootte en lettertypekleur. Schakel vervolgens het selectievakje Instellingen toepassen op inkomende berichten in en klik op OK.

Naar boven

Kan ik een chatbericht terugroepen (de bezorging intrekken)?

Nee. Als u op Enter hebt gedrukt om het bericht te verzenden, kunt u het niet meer intrekken.

Naar boven

Hoe deel ik iets in een chatsessie, en hoe kan ik beeld en geluid toevoegen?

Met de knoppen onder aan het gespreksvenster kunt u spraak, beeld of gedeelde inhoud toevoegen aan een chatsessie.

Als u de chatsessie wilt omzetten in een telefoongesprek (u voegt dus spraak of audio toe), klikt u onder aan het gespreksvenster op het betreffende pictogram, klikt u op de gewenste optie en klikt u op Bellen. Zie Audio gebruiken in een Lync-vergadering voor meer informatie.

Als u video wilt toevoegen, klikt u op het videopictogram (camera) en vervolgens op Mijn camera inschakelen. Zie Video gebruiken in een Lync-vergadering voor meer informatie.

Als u het bureaublad, een programma, een PowerPoint-presentatie, het whiteboard, een peiling, notities of een bijlage wilt delen, wijst u het presentatiepictogram (monitor) aan en klikt u op het tabblad Presenteren op de gewenste optie. Zie Uw bureaublad of een programma delen in Lync voor meer informatie.

Opmerking: Video-oproepen, delen en telefonische vergaderingen worden niet ondersteund in combinatie met Skype-contactpersonen. Zie Een externe contactpersoon toevoegen in Lync voor meer informatie.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×