Veelgestelde vragen over Skype voor Bedrijven (Lync)

In dit artikel vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over Lync. Als u hier geen antwoord op uw vraag vindt, neemt u contact met ons op en zullen wij proberen uw vraag te beantwoorden.

Opmerking: Sommige functies die hier zijn beschreven, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw organisatie. Vraag uw Lync-beheerder (meestal de persoon die u uw gebruikers-ID en wachtwoord heeft verstrekt) als u het niet zeker weet.

In dit artikel

Algemene vragen over Lync

Hoe houd ik op mijn computer mijn Lync-gespreksvenster op de voorgrond, zodat dit zichtbaar is terwijl ik werk?

Klik naast het pictogram Opties op de vervolgkeuzeknop, selecteer Extra en selecteer Altijd op voorgrond.

Hoe stel ik mijn weergave in zodat Lync standaard wordt weergegeven op de taakbalk en niet altijd ruimte inneemt op mijn scherm?

 1. Klik in het hoofdvenster van Lync op Opties > Persoonlijk.

 2. Schakel het selectievakje Lync bij het opstarten op de voorgrond weergeven uit. Wanneer u zich de volgende keer aanmeldt, wordt het pictogram van Lync weergegeven op de taakbalk onder aan het scherm. Dit moet u selecteren om het hoofdvenster van Lync te openen.

Hoe voorkom ik dat Lync telkens automatisch wordt opgestart wanneer ik mij aanmeld bij Windows?

 1. Klik in het hoofdvenster van Lync op Opties > Persoonlijk.

 2. Schakel het selectievakje Automatisch Lync starten als ik me bij Windows aanmeld uit. Wanneer u zich de volgende keer aanmeldt en Lync wilt gebruiken, moet u het selecteren in het menu Start.

Vragen over contactpersonen

Hoe voeg ik een interne contactpersoon toe aan mijn lijst met contactpersonen?

 1. Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Contactpersoon toevoegen.

 2. Klik in de vervolgkeuzelijst op Een contactpersoon binnen mijn bedrijf toevoegen.

 3. Typ de naam, het e-mailalias of het telefoonnummer van de contactpersoon in het zoekvak. Tijdens het typen verschijnt een lijst met personen die overeenkomen met de zoekcriteria.

 4. Schuif door de lijst met zoekresultaten totdat u bij de persoon komt die u aan de lijst met contactpersonen wilt toevoegen. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de persoon in de resultatenlijst en klik dan op Toevoegen aan lijst met contactpersonen.

 5. Selecteer een groep in de lijst waaraan u de nieuwe contactpersoon wilt toevoegen.

Hoe voeg ik een contactpersoon van buiten mijn bedrijf toe aan mijn lijst met contactpersonen?

 1. Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Contactpersoon toevoegen.

 2. Klik in de vervolgkeuzelijst op Een contactpersoon buiten mijn organisatie toevoegen.

 3. Klik in de tweede vervolgkeuzelijst op de chatservice (Lync, AOL, MSN, Yahoo) die uw nieuwe contactpersoon waarschijnlijk zal gebruiken. Klik anders op Overig.

 4. Typ in het zoekvak van de Een [servicetype] contactpersoon toevoegen het e-mailadres van de contactpersoon.

 5. Selecteer een groep en een privacyrelatie voor de nieuwe contactpersoon en klik op OK.

Hoe vind ik contactpersonen binnen mijn organisatie?

 • Typ in het zoekvak in het hoofdvenster van Lync de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer van de persoon die u zoekt.

Hoe voorkom ik dat contactpersonen mij via Lync kunnen bereiken?

Hoewel uw naam en e-mailadres zichtbaar zijn voor geblokkeerde contactpersonen, kunnen zij u niet bereiken via Lync. U blokkeert als volgt een contactpersoon in Lync:

 • Klik met de rechtermuisknop op het contact dat u wilt blokkeren, klik daarna op Privacyrelatie wijzigen en vervolgens op Geblokkeerde contacten.

Hoe geef ik alleen de contactpersonen weer die online zijn?

Hoewel het niet mogelijk is offlinecontactpersonen helemaal te verwijderen uit de lijst met contactpersonen, kunt u ze opnemen in een aparte groep zodat de lijst wat overzichtelijker wordt. Klik op Opties > Lijst met contactpersonen en schakel het selectievakje Contactpersonen met de status Afwezig, Offline en Onbekend weergeven in een aparte groep in. Contactpersonen die niet beschikbaar zijn, worden nu onder aan het venster weergegeven, in een groep met de naam Contactpersonen met status Afwezig en Offline.

Hoe verwijder ik contactpersonen uit mijn lijst met contactpersonen?

Klik met de rechtermuisknop op het contact dat die u wilt verwijderen en klik daarna op Verwijderen uit contactenlijst.

Hoe zorg ik ervoor dat ik aan een lijst met gemachtigden word toegevoegd of daaruit word verwijderd?

 • Wanneer u aan een lijst met gemachtigden wilt worden toegevoegd of eruit wilt worden verwijderd, moet u de eigenaar van de lijst vragen de wijziging door te voeren. De lijsten met gemachtigden worden gemaakt en bijgehouden door elke Lync-gebruiker.

 • U maakt of wijzigt uw eigen lijst met gemachtigden door in het hoofdvenster van Lync op de knop Opties te klikken, daarna op Gesprekken doorschakelen en vervolgens op de koppeling Mijn gemachtigde leden bewerken onder in het venster. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de machtigingen voor gemachtigden kunt toevoegen, verwijderen en/of wijzigen.

Hoe kan ik mijn contactpersonen organiseren op locatie, afdeling of andere criteria?

Maak een nieuwe groep op basis van de categorie die u nodig hebt. Zo kunt u een groep maken genaamd 'Personeel hoofdkantoor' en contactpersonen aan die groep toevoegen.

Hoe maak ik een groep?

 1. Klik in de lijst met contactpersonen in het hoofdvenster van Lync met de rechtermuisknop op een groepsnaam (bijvoorbeeld Overige contactpersonen) en klik op Nieuwe groep maken. Of klik op de knop Een contactpersoon toevoegen en vervolgens op Nieuwe groep maken.

 2. Typ in de ruimte die onder in het venster verschijnt, een betekenisvolle naam voor de groep op de plaats van de tekst Nieuwe groep.

Hoeveel contactpersonen kan ik hebben?

De standaardwaarde voor het maximum aantal contactpersonen is 1000. De werkelijke limiet wordt echter bepaald door het ondersteuningsteam. Neem dus contact op met hen als u de limiet hebt bereikt of als u wilt weten wat voor limiet er wordt gehanteerd binnen uw organisatie.

Hoe kan ik alle afbeeldingen in Lync uitschakelen, waaronder die van mezelf?

Selecteer Opties > Persoonlijk en schakel vervolgens het selectievakje Afbeeldingen van contactpersonen weergeven uit. Hiermee worden foto's uit uw lijst met contactpersonen verwijderd. De foto's van afzender en ontvanger zijn ook niet meer zichtbaar in chatberichten en groepsgesprekken, en uw eigen foto wordt ook uit Lync verwijderd.

Waarom bevat de weergave Relaties van mijn lijst met contactpersonen mensen die ik niet aan de lijst heb toegevoegd en hoe verwijder ik deze mensen uit de lijst?

Alle contactpersonen waarmee u contact hebt via Microsoft Office, ongeacht of ze in de lijst met contactpersonen van Lync staan, hebben een "standaard"-relatie met u. Uw “niet-vermelde” contactpersonen (dus de personen die niet in de lijst met contactpersonen van Lync staan) worden niet opgenomen in de weergave Groepen of Status. De weergave Relaties bevat echter alle contactpersonen uit de lijst met contactpersonen van Lync plus alle niet-vermelde contactpersonen aan wie u een andere privacyrelatie dan Standaard hebt toegewezen. Als u een “niet-vermelde” contactpersoon wilt verwijderen uit de weergave Relaties, klikt u met de rechtermuisknop op de contactpersoon, klikt u op Privacyrelatie wijzigen en selecteert u Relatie automatisch toewijzen.

Waar staat het rode sterretje of asterisk naast de status van een contactpersoon voor?

Het rode sterretje naast de status van een contactpersoon geeft aan dat hij of zij het afwezigheidsbericht in Outlook heeft ingeschakeld.

Naar boven

Vragen over meldingen en chatberichten

Hoe kan ik de meldingen voor chatberichten meer laten opvallen, zodat ik geen binnenkomende chatoproepen mis?

Tenzij u hebt ingesteld dat u geen meldingen wilt ontvangen in de modus Niet storen, krijgt u altijd een zichtbare melding van Lync (in de rechterbenedenhoek van het scherm) en een geluidssignaal wanneer iemand met u wilt chatten. Dit neemt niet weg dat u misschien af en toe een chatverzoek over het hoofd ziet. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u meerdere schermen gebruikt of als het volume van de geluidssignalen te zacht staat of het geluid helemaal is uitgeschakeld.

U zorgt er als volgt voor dat u geen chatmeldingen mist:

 • Stel uw weergave zodanig in, dat Lync altijd op de voorgrond staat wanneer deze wordt gestart. Klik hiervoor op de vervolgkeuzepijl naast de knop Opties, klik op Extra en klik op Altijd op voorgrond.

 • Als u meerdere schermen gebruikt, maak er dan een gewoonte van het hoofdvenster van Lync weer te geven op de monitor waarmee u werkt.

 • Controleer of het volume van de computerluidsprekers en andere audioapparaten hoog genoeg staat.

 • Ga na of Lync is ingesteld voor het verzenden van hoorbare signalen. U doet dit door te klikken op de knop Opties en vervolgens op Beltonen en geluiden. Selecteer Geluiden afspelen in Lync (inclusief beltonen voor binnenkomende gesprekken en chatmeldingen) en controleer of er in het venster geen andere selectievakjes zijn ingeschakeld.

 • Kies een opvallender of specialer geluid dan het standaardgeluid dat u hoort als er een bericht binnenkomt. Dit kan als volgt:

 • Klik op de knop Opties, klik op Beltonen en geluiden, klik op de knop Geluidsinstellingen en open het tabblad Geluiden.

 • Sleep de schuifregelaar bij Programmagebeurtenissen omlaag naar de vermeldingen voor Microsoft Lync 2013.

 • Klik op Binnenkomend chatbericht. Het venster Geluiden onder aan het venster geeft COMMUNICATOR_iminvite weer.

 • Klik nu op de vervolgkeuzepijl ernaast en probeer enkele van de andere geluiden in de lijst uit.

 • Als u een geluid hebt gevonden dat u wilt gebruiken voor binnenkomende chatberichten, klikt u op Toepassen. (Bij Programmagebeurtenissen moet nu Binnenkomend chatbericht staan en bij Geluiden de naam van het .wav-bestand dat u hebt geselecteerd.)

 • Klik op OK. (U kunt ook zelf een .wav-bestand opnemen en dat bestand selecteren als geluidssignaal voor chatmeldingen.)

Waar kan ik eerdere chatsessies vinden, gegevens van Lync-oproepen of chatverzoeken die ik heb gemist?

Als u Microsoft Outlook gebruikt, worden alle binnenkomende en uitgaande gesprekken door Lync opgeslagen in de map Gespreksgeschiedenis van Outlook, zodat u eerdere gesprekken nog eens na kunt lezen. U kunt als volgt een overzicht zien van Lync-gesprekken die recent zijn toegevoegd aan deze map:

 • Klik in het hoofdvenster van Lync op het tabblad Gesprekken boven het zoekvak.

Alle inhoud van de map weergeven:

 • Klik op de koppeling Meer weergeven in Outlook onder in het venster.

Notities: Als uw gesprekken niet worden opgeslagen in dit archief van Outlook, en u dat wel wilt voor toekomstige gesprekken, gaat u als volgt te werk:

 1. Controleer of u Microsoft Outlook 2010 of Outlook 2013 gebruikt.

 2. Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Opties en vervolgens op Persoonlijk.

 3. Selecteer de optie Mijn chatsessies opslaan in de e-mailmap Gespreksgeschiedenis en klik op OK.

U kunt ook gesprekken verwijderen uit de map Gespreksgeschiedenis, tenzij uw Lync-beheerder heeft ingesteld dat alle berichten moeten worden bewaard.

Wat voor soort informatie kan ik kopiëren en plakken in een chatbericht?

U kunt tekst (opgemaakt of niet-opgemaakt), tabellen en koppelingen uit andere Microsoft Office-producten direct kopiëren en plakken in een Lync-chatbericht. U kunt ook afbeeldingen (schermafbeeldingen, foto's, enz.) direct kopiëren en plakken in uw chatberichten. Selecteer en kopieer de afbeelding (met Paint, Knipprogramma in Windows Bureau-accessoires of een grafisch programma) en plaats vervolgens de cursor in uw chatbericht op de positie waar u de afbeelding wilt toevoegen. Klik met de rechtermuisknop en kies Plakken.

Kan ik spellingcontrole gebruiken in mijn Lync-chatberichten?

Ja, Lync controleert automatisch de spelling. Woorden die u hebt toegevoegd aan de aangepaste woordenlijst van Office, worden in Lync niet gemarkeerd als foutief gespeld. Als u de spellingcontrole wilt uitschakelen in Lync, klikt u op de knop Opties, klikt u op Algemeen en schakelt u het selectievakje Spelling controleren tijdens typen uit.

Kan ik aangepaste emoticons toevoegen aan mijn chatberichten in Lync?

Nee, dat kan niet. U kunt echter een keuze maken uit de 80 emoticons die standaard beschikbaar zijn in Lync. U kunt deze bekijken door rechts van het tekstinvoergebied in het gespreksvenster te klikken op het pictogram van een emoticon.

Hoe wijzig ik het lettertype van een chatbericht?

U kunt als volgt het lettertype, de stijl, de grootte of de kleur wijzigen van een bericht dat u aan het schrijven bent:

 • Typ het bericht, markeer de tekst die u wilt wijzigen, klik op de knop Lettertype in het gebied voor het bericht en kies de gewenste opties in het venster Lettertype.

Ga als volgt te werk om het standaardlettertype te wijzigen voor alle chatberichten die u verzendt:

 • Klik in het hoofdvenster van Lync achtereenvolgens op de knop Opties, op Algemeen en op Lettertype wijzigen. Selecteer vervolgens het lettertype, de stijl, de tekengrootte en de kleur die u standaard wilt gebruiken voor uw berichten. Klik op OK om de instellingen te bevestigen. De gekozen instellingen gelden alleen voor de chatberichten die u verstuurt, niet voor de berichten die u ontvangt.


Als u ook het standaardlettertype voor binnenkomende chatberichten wilt wijzigen (bijvoorbeeld om de leesbaarheid te vergroten) doet u het volgende:

 • Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Opties, daarna op Algemeen en op Lettertype wijzigen, en selecteer een standaard lettertype, tekenstijl, tekengrootte en lettertypekleur. Schakel vervolgens het selectievakje Instellingen toepassen op inkomende berichten in en klik op OK.

Hoe stel ik een melding in om mij op de hoogte te stellen zodra een bepaalde contactpersoon beschikbaar is?

Klik in de lijst met contactgegevens in het hoofdvenster van Lync met de rechtermuisknop op een contactpersoon en klik vervolgens op Melding geven bij statuswijziging.

Hoe schakel ik de geluiden van chatmeldingen uit?

U kunt in Lync opgeven om hoorbare signalen van chat- en/of telefoonmeldingen uit te schakelen wanneer uw aanwezigheidsstatus Niet storen is. Verder is het mogelijk in Lync in te stellen dat u alleen op de hoogte wordt gesteld als de persoon met wie u contact wilt opnemen, lid is van uw werkgroep met die privacyrelatie.

Ga als volgt te werk om deze instellingen weer te geven en aan te passen:

 • Klik in het hoofdvenster van Lync op Opties en vervolgens op Meldingen.

U schakelt de hoorbare signalen als volgt volledig uit:

 • Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Opties en op Beltonen en geluiden, en schakel het selectievakje Geluiden afspelen in Lync (inclusief beltonen voor binnenkomende gesprekken en chatmeldingen) uit.

Kan ik een chatbericht intrekken (zodat het bericht niet wordt bezorgd)?

Nee. Als u op Enter hebt gedrukt om het bericht te verzenden, kunt u het niet meer intrekken.

Naar boven

Vragen over aanwezigheid

Hoe schakel ik de afwezigheidsmelding uit in Lync?

Als uw Lync-account via Microsoft Exchange Server is gesynchroniseerd met uw Outlook-agenda, verschijnt er in Lync een afwezigheidsbericht wanneer u de optie Antwoord bij afwezigheid in Microsoft Outlook hebt ingeschakeld. U schakelt het afwezigheidsbericht in Lync uit door in Outlook de optie Antwoord bij afwezigheid uit te schakelen:

 • Kik op het tabblad Bestand in Outlook en vervolgens op de knop Uitschakelen in het venster Automatisch antwoorden.

Opmerking: Het kan enkele minuten duren voordat het bericht uit Lync verdwijnt.

Waarom kan ik mijn aanwezigheidsstatus niet instellen op 'Als afwezig weergeven'?

Het is mogelijk dat uw organisatie de status Als afwezig weergeven heeft uitgeschakeld omdat deze de betrouwbaarheid van de aanwezigheidsindicatie kan beïnvloeden. Als veel personen deze status gebruiken, zal de waarde van de aanwezigheidsinfo in Lync sterk dalen. U kunt ook privacyrelaties gebruiken als u niet wilt worden gestoord. Wilt u bijvoorbeeld de hele ochtend ongestoord doorwerken, dan stelt u de status Niet storen in en geeft u alleen bepaalde mensen toestemming u wel te storen door deze toe te voegen aan uw werkgroep.

Wat betekenen de instellingen in het venster met statusopties?

Als u de standaardinstellingen niet wilt gebruiken, kunt u in het venster Statusopties instellen na hoeveel minuten uw status verandert in Inactief en Afwezig. U kunt ook instellen dat Lync automatisch vaststelt wanneer u gegevens vanaf deze pc deelt. De status wordt in dat geval gewijzigd in Presenteren en anderen kunnen u dan geen berichten sturen.

Opties voor aanwezigheidsstatus instellen:

 1. Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Opties en vervolgens op Status.

 2. Klik op de pijl-omhoog en pijl-omlaag om het aantal minuten op te geven die moeten verstrijken voordat de aanwezigheidsstatus op Inactief wordt gezet.

 3. Klik op de pijl-omhoog en pijl-omlaag om het aantal minuten op te geven die moeten verstrijken voordat de aanwezigheidsstatus op Afwezig wordt gezet.

 4. Klik op de gewenste knop om de algemene status in te stellen (standaardinstellingen overschrijven of accepteren), en klik vervolgens op OK.

 5. Schakel de selectievakjes Mij als Niet storen weergeven als ik mijn desktop presenteer en Mij als Niet storen weergeven wanneer mijn monitor wordt gedupliceerd in zodat anderen weten dat ze u niet moeten storen terwijl u een presentatie geeft of op een andere manier vanaf uw Lync-computer samenwerkt.

Hoe kan ik mensen meer informatie geven over mijn status?

Hoewel de aanwezigheidsstatussen in Lync vooraf zijn ingesteld, kunt u altijd een persoonlijke opmerking schrijven boven aan het hoofdvenster van Lync om door te geven waar u bent en wat u doet. U doet dit door te klikken in het opmerkingengebied en over de opmerking heen te typen die wordt weergegeven.

Wat houden de verschillende aanwezigheidsstatussen in, welke worden automatisch ingesteld en welke kan ik zelf instellen?

In de volgende tabel worden de aanwezigheidsstatussen voor contactpersonen beschreven die anderen te zien krijgen. Ook wordt hier vermeld wat elke status betekent en hoe u deze kunt instellen.

Aanwezigheidsstatus

Beschrijving

Lync-aanwezigheid - Beschikbaar Beschikbaar

U bent online en beschikbaar. Deze instelling wordt automatisch of door de gebruiker ingesteld.

Lync-aanwezigheid - Bezet Bezet

U bent bezig en wilt niet worden gestoord. Deze instelling wordt automatisch (als de gebruiker deelneemt aan een in Outlook geplande vergadering) of door de gebruiker ingesteld.

Lync-aanwezigheid - Bezet In gesprek

U neemt deel aan een Lync-gesprek (tussen twee partijen) en wilt niet worden gestoord. Automatisch.

Lync-aanwezigheid - Bezet In een vergadering

U neemt deel aan een vergadering (via Lync of Outlook) en wilt niet worden gestoord. Automatisch.

Lync-aanwezigheid - Bezet In een telefonische vergadering

U neemt deel aan een telefonische Lync-vergadering (Lync-vergadering met geluid) en wilt niet worden gestoord. Automatisch.

Lync-aanwezigheid - Niet storen Niet storen

U wilt niet worden gestoord en wilt gespreksmeldingen alleen zien als deze door iemand in uw werkgroep worden verzonden. Deze status wordt door de gebruiker geselecteerd.

Lync-aanwezigheid - Niet storen Presenteren

U geeft een presentatie vanaf uw Lync-computer of u deelt uw bureaublad op een andere manier en u wilt niet worden gestoord. Automatisch.

Lync-aanwezigheid - Afwezig Zo terug

U zit even niet achter de computer. Wordt door de gebruiker geselecteerd.

Lync-aanwezigheid - Afwezig Afwezig

Uw computer is gedurende een bepaalde periode (standaard vijf minuten, maar de waarde kan worden aangepast) inactief geweest. Automatisch.

Lync-aanwezigheid - Afwezig Niet op het werk

U werkt niet en bent niet beschikbaar. Wordt door de gebruiker geselecteerd.

Lync-aanwezigheid: Onbekend Offline

U bent niet aangemeld. U wordt als Offline weergegeven voor mensen voor wie u uw aanwezigheid hebt geblokkeerd. Automatisch.

Lync-aanwezigheid: Onbekend Onbekend

Uw aanwezigheid is onbekend. Als anderen Lync niet gebruiken als chatprogramma, wordt u voor hen mogelijk weergegeven als Onbekend. Automatisch.

Naar boven

Vragen over audio en video

Hoe weet ik of mijn apparaten correct zijn ingesteld?

In Lync worden uw audio- en videoapparaten automatisch gedetecteerd. Wij raden u echter ten zeerste aan te controleren of deze apparaten correct zijn ingesteld voordat u een gesprek start of deelneemt aan een vergadering.

Zie Lync-video instellen en problemen met Lync-video oplossen en Lync-audio instellen en problemen met Lync-audio oplossen voor instructies.

Kan ik Lync gebruiken om een gesprek te starten?

Ja, u kunt op twee manieren anderen bellen met Lync:

 • Lync-oproep

 • Het toetsenblok gebruiken om een nummer te bellen

Er wordt een Lync-oproep gestart vanaf uw computer naar de computer van iemand anders die ook Lync gebruikt (computeraudio).

 • Een Lync-oproep voor een contactpersoon gaat over op al zijn of haar apparaten die voor Lync zijn geactiveerd, zoals een desktop- en laptopcomputer.

 • U kunt ook Lync-gesprekken voeren met gefedereerde contactpersonen. Een gefedereerde relatie met andere bedrijven is niets anders dan een virtuele alliantie die u in staat stelt gebruikers van andere bedrijven toe te voegen aan uw lijsten met contactpersonen, hen chatberichten te sturen, audio-, video- en vergaderingsgesprekken te voeren, en aanwezigheidsgegevens uit te wisselen.

U kunt Lync ook gebruiken om een standaardtelefoon te bellen, zoals een traditionele bureautelefoon.

 • Het toetsenblok gebruiken om een nummer te bellen

 • Pauzeer op de afbeelding van een contactpersoon en gebruik het menu op het telefoonpictogram om het nummer te kiezen dat u wilt bellen.

Zie voor meer informatie:

Een Lync-audiogesprek starten, ontvangen en beheren

Een Lync-videogesprek starten, ontvangen en beheren

Waar vind ik het Lync-toetsenblok en hoe gebruik ik dit?

U gebruikt het Lync-toetsenblok wanneer u:

 • Een telefoonnummer moet bellen voor personen die niet in uw lijst met contactpersonen voorkomen.

 • Een code moet typen of een keuze moet maken wanneer u uw voicemail belt.

 • Een pincode moet opgeven of een keuze moet maken om een geautomatiseerd spraaksysteem te beantwoorden, of wanneer u zich in een vergadering bevindt.

Het Lync-toetsenblok is op twee plaatsen beschikbaar:

 • In het hoofdvenster van Lync, op het tabblad Telefoon.

 • In een gespreksvenster dat wordt geopend wanneer u een gesprek start. Houd de muisaanwijzer op het telefoon-/microfoonpictogram om het toetsenblok weer te geven.

Naar boven

Kan ik iemand bellen zonder die persoon toe te voegen aan de lijst met contactpersonen?

Ja. Typ een telefoonnummer in het zoekveld onder het tabblad Contactpersonen of Telefoon. Dubbelklik vervolgens in de resultaten op het nummer dat u wilt bellen.

U kunt ook het nummer bellen met het toetsenblok op het tabblad Telefoon en vervolgens op Bellen klikken.

Als u een persoon zoekt, typt u zijn of haar naam in het zoekvak en pauzeert u in het zoekresultaat boven zijn of haar afbeelding. Klik op het vervolgmenu naast de telefoonknop en kies een optie om te bellen.

Naar boven

Welke telefoonnummers zijn geldig voor het bellen van contactpersonen?

Volg deze richtlijnen voor geldige telefoonnummers:

 • Gebruik alleen cijfers. Er zijn geen streepjes, haakjes of spaties nodig. Als een telefoonnummer niet wordt geaccepteerd in Lync, neemt u contact op met het ondersteuningsteam.

 • Bel voor gesprekken binnen uw bedrijf het telefoonnummer. Als u om een toestelnummer wordt gevraagd, kunt u het toetsenblok in het gespreksvenster gebruiken.

 • Voor lokale gesprekken kiest u het telefoonnummer. U moet mogelijk eerst een cijfer, zoals 9, kiezen voor een buitenlijn.

 • Gebruik voor internationale gesprekken het plusteken (+) en geef vervolgens de landcode op, zoals 31 voor Nederland, gevolgd door het netnummer en het abonneenummer.

 • U kunt ook 0800-nummers en nummers met alfabetische tekens in het zoekveld invoeren. De alfabetische tekens worden omgezet in nummers om de oproep uit te voeren.

Naar boven

Waarom zijn er problemen met mijn audio?

Als er een probleem is, wordt er een melding weergegeven in het gespreksvenster of het hoofdvenster van Lync. U kunt op de melding klikken voor meer informatie of suggesties voor oplossingen.

Bijvoorbeeld:

Schermafbeelding van een audiofout en mogelijke oplossingen

Als u geen geluid hebt, controleert u of:

 • De luidsprekers zijn ingeschakeld, in Lync en op de computer, en het volume van de luidsprekers hoog is.

 • Uw telefoonhoorn ligt op de haak (als u geluid via een telefoon ontvangt).

 • Het apparaat dat u gebruikt, is geselecteerd op het tabblad APPARATEN (pauzeer op het telefoon-/microfoonpictogram en klik op het tabblad APPARATEN).

Wat kan ik doen om de geluidskwaliteit van het apparaat te verbeteren?

 • Gebruik een geluidsapparaat van hoge kwaliteit, vervang defecte of beschadigde apparaten en voer de installatie uit om te controleren of het apparaat correct werkt. Wij raden u aan apparaten te gebruiken die worden vermeld in Telefoons en apparaten voor Microsoft Lync.

 • Het is belangrijk dat een ruisonderdrukkende microfoon dichtbij de mond wordt geplaatst, minder dan ongeveer 2,5 cm, om ongewenste achtergrondgeluiden uit te filteren.

 • De meeste headsets hebben een knop om het volume in te stellen voor het audioapparaat waarop de headset is aangesloten. Als u of andere bellers een zoemend geluid horen, doet u een testoproep en past u de instellingen van de headset aan tot het zoemgeluid niet meer is te horen.

 • Wanneer u de luidspreker op uw telefoon gebruikt en bellers last hebben van achtergrondgeluiden, zorgt u ervoor dat de telefoon zich op een plat oppervlak bevindt en dat u vlak bij de microfoon spreekt.

 • Als u twee verschillende apparaten gebruikt voor de audio (bijvoorbeeld luidsprekers op het bureaublad en een camera), kunt u proberen deze op afstand van elkaar te plaatsen om echo's te minimaliseren.

 • Het verdient aanbeveling geen gesprekken te voeren via een draadloze verbinding, een VPN-verbinding (Virtual Private Network) of RAS-verbinding (Remote Access Service).

Wat is Enterprise Voice?

Enterprise Voice beschikt over verbeterde gespreksopties, zoals het bellen van contactpersonen, in de wacht zetten, doorsturen, doorschakelen, voicemail, vergaderen, gelijktijdig bellen, verbeterd bellen van alarmnummers, en gesprekken van en naar het openbare telefoonnetwerk.

 • Op het tabblad Telefoon vindt u een lijst met voicemails en gesprekslogboeken, en een schermtoetsenblok waarmee u nummers kunt bellen.

 • Met Lync-oproep kunt u met één klik gesprekken tussen computers voeren.

 • Met Geluidskwaliteit start u snel een testoproep uitvoeren om de kwaliteit van het geluid te controleren.

 • Oproep doorschakelen ondersteunt functies zoals gedeelde lijnen (het starten en ontvangen van gesprekken namens een manager), het doorschakelen van gesprekken naar een manager en het beheren van gesprekken.

 • Melding over gesprekskwaliteit verzendt meldingen waarmee u de gesprekskwaliteit kunt verbeteren als er apparaat-, netwerk- of computerproblemen worden gedetecteerd tijdens het gesprek.

 • Apparaatoverdracht stelt u in staat om tijdens een gesprek tussen audioapparaten te schakelen.

 • Met gesprekken van en naar PSTN worden gesprekken van nummers op openbare telefoonsystemen, dus buiten uw bedrijf, gestart en ontvangen.

 • Met Gesprek parkeren zet u een gesprek op een telefoon in de wacht en haalt u het gesprek van op een andere telefoon op.

 • Apparaatselectie ontvangt binnenkomende gesprekken op al uw communicatieapparaten tegelijk. Dit stelt u in staat het gesprek te beantwoorden met het apparaat dat voor u het meest geschikt is.

 • Integratie met Exchange Unified Messaging biedt voicemail, voiceberichten, e-mailberichten, het beantwoorden van gesprekken, toegang voor abonnees, gespreksmeldingen en Auto Attendant-services.

 • Alarmnummers biedt de locatiegegevens voor dispatchers van noodhulp (alleen beschikbaar voor Noord-Amerika).

 • Met Gelijktijdig bellen kunnen binnenkomende gesprekken gelijktijdig overgaan op extra telefoons, zoals mobiele telefoons en andere apparaten.

 • Gesprekken doorschakelen stelt u in staat gesprekken door te schakelen naar andere telefoons, zoals uw mobiele telefoon of uw telefoon thuis.

Vragen over permanente chat

Wat is permanente chat?

Permanente chat is een Lync-functie waarmee u de beschikking hebt over chatrooms (ook wel chatruimten genoemd) waar u uitgebreide onlinegesprekken met anderen kunt voeren over een bepaald onderwerp. U kunt deelnemen aan permanente chatrooms over onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent. In een chatroom kunt u ideeën en informatie uitwisselen door berichten te plaatsen. U kunt ideeën en informatie van anderen vinden door de chatgeschiedenis te bekijken of te doorzoeken. Berichten worden direct gepubliceerd en ze worden opgeslagen, zodat ze zichtbaar zijn voor huidige en toekomstige deelnemers aan een chatruimte. Zie Wat is permanente chat? voor meer informatie over waar u chatrooms voor kunt gebruiken en welke terminologie hierbij wordt gehanteerd.

Wat is het verschil tussen het deelnemen aan een chatruimte en het volgen van een chatruimte?

Aanmelden bij een chatroom houdt in dat u lid wordt van die chatroom. De term 'aanmelden' geldt alleen voor zogenaamde 'besloten' en 'geheime' chatrooms, waaraan u alleen kunt deelnemen met toestemming van de roombeheerder. Van 'open' chatrooms hoeft u geen lid te worden, sterker nog, hiervan kunt u geen lid worden.

Volgen van een chatroom betekent dat u de Lync-functies Melding en Onderwerpfeed gebruikt om continu op de hoogte te blijven van de activiteiten die in de chatroom plaatsvinden. Iedereen kan een open chatroom volgen, maar van een besloten of geheime room moet u eerst lid worden.

Zie Lid worden van een chatroom en Een chatruimte volgen om te lezen hoe u lid kunt worden van een chatroom en deze kunt volgen.

Wat is het verschil tussen een melding en een onderwerpfeed?

Deze termen duiden de twee typen waarschuwing aan die u kunt instellen in Permanente chat om op de hoogte te blijven van activiteiten die plaatsvinden in de chatrooms die u interessant vindt:

 • Meldingen worden automatisch vanuit Lync verzonden om u te attenderen op een activiteit in de room(s) die u volgt. Voor deze meldingen gelden standaard de instellingen in het venster Permanente chat. Wijzig deze instellingen of maak eigen meldingen voor chatrooms als u herkenbare meldingen wilt ontvangen.

 • Onderwerpfeeds zijn automatische waarschuwingen die worden geactiveerd door het voorkomen van woorden of woordgroepen waarnaar moet worden uitgekeken in de geposte berichten in de chatrooms die u volgt en niet door activiteit in een bepaalde chatroom. Een onderwerpfeedvermelding bevat de naam van degene die het bericht heeft gepost, het tijdstip waarop het is gepost en de tekst van het bericht met de doelterm(en).

Zie Meldingen gebruiken om de activiteit in een Lync-chatroom bij te houden en Onderwerpfeeds gebruiken om de activiteit in een Lync-chatroom bij te houden voor meer informatie over meldingen en onderwerpfeeds .

Wat is het egofilter in de lijst met chatruimten die ik volg?

Egofilter is een onderwerpfeed waarmee u een melding ontvangt zodra uw naam of gebruikers-id wordt genoemd in een chatruimte. Deze feed wordt automatisch door Lync voor u ingesteld.

Wat is het verschil tussen een post en een bericht?

In de context van chatrooms betekent posten dat u een bericht plaatst in een chatroom, zodat anderen het bericht kunnen lezen. Deze terminologie kan wel verwarrend zijn, omdat een deelnemer aan een chatroom ook rechtstreeks vanuit de chatroom een bericht (bijvoorbeeld een e-mail of chatbericht) kan sturen naar een of meer deelnemers, zonder dit bericht te posten in de chatroom. Hiervoor klikt u op de foto of de vermelding van de gewenste ontvanger.

Wat houdt het uitzenden van een bericht in?

Een bericht uitzenden wil zeggen dat u hetzelfde bericht in meer dan één chatroom tegelijk plaatst. Zie Een bericht uitzenden naar meer dan één chatroom om te lezen hoe u een bericht uitzendt.

Kan ik iets dat ik in een chatroom heb geplaatst weer verwijderen?

Nee. Nadat u een bericht hebt gepost met Permanente chat, kunt u het bericht niet meer verwijderen. Uw bericht blijft zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot de chatroom zolang de chatroom is ingeschakeld. U kunt wel de roombeheerder vragen om de chatroom uit te schakelen.

Hoe kom ik erachter wie de chatroombeheerder is?

De beheerder van een open of besloten chatroom wordt vermeld op het visitekaartje van de chatroom. Dit kaartje verschijnt als u de naam van de chatroom aanwijst en klikt op het pictogram Visitekaartje weergeven. De naam van de beheerder staat u aan de rechterkant. De beheerder van een geheime room kunt u meestal niet achterhalen, omdat het lidmaatschap van dergelijke rooms alleen op uitnodiging is.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×