DisplayBarcode wordt gebruikt om een standaardbalkcode in te voegen in een document. Het ondersteunt 10 verschillende typen streepjescode. Afhankelijk van het type dat u kiest, accepteert het type streepjescode alfanumerieke gegevens met verschillende notaties en lengtes. Als veldcode kunt u met de rechtermuisknop klikken en veldcodes in-/uitschakelen kiezen om tussen de code en de streepjescodeafbeelding te gaan. Zie het voorbeeld voor verschillende typen streepjescodes. Zie 3.1.3.2.7 DISPLAYBARCODEvoor de specificatie.

Syntaxis

{ DisplayBarcode field-argument-1 field-argument-2 [ switches ] }

Veldcodes zijn niet casegevoelig.

 • Veldargument-1    Geeft de gegevens op die de streepjescode vertegenwoordigt. Afhankelijk van het type kan dit numeriek of alfanumerisch zijn. Een QR-code (Quick Response) accepteert bijvoorbeeld een reeks tekens zoals een websiteadres.

 • Veldargument-2    Is een tekenreeks die het type streepjescode aangeeft dat wordt gegenereerd. Streepjescodetypen zijn niet casegevoelig, dus CODE39 is hetzelfde als Code39. De beschikbare typen zijn als volgt:

 • Schakelopties    [optioneel] Veldspecifieke schakelopties. Sommige schakelopties zijn specifiek voor het type streepjescode.

  • \h [veldargument]    Veldargument geeft de hoogte van het streepjescodesymbool aan. De eenheden zijn in TWIPS (1/1440 inch).

  • \s [veldargument]    Veldargument geeft een schaalfactor voor het symbool aan. De waarde is in hele percentages en de geldige waarden liggen tussen 10 en 1000.

  • \q [veld-argument]    Veldargument geeft het foutcorrectieniveau van QR-code aan. Geldige waarden zijn 0 - 3.

  • \p [veldargument]    Veldargument geeft de stijl aan van een verkooppuntcode (streepjescodetypen UPCA| UPCE| EAN13| EAN8). De geldige waarden (case insensitive) zijn [STD| SUP2| SUP5| CASE].

  • \x    Het vinkje wordt opgelost als het ongeldig is.

  • \d    Hiermee voegt u start-/stoptekens toe voor de streepjescodetypen NW7 en CODE39.

  • \c [veldargument]    Veldargument geeft de stijl aan van een casecode voor het streepjescodetype ITF14. De geldige waarden zijn [STD| EXT| ADD].

  • \r [veldargument]    Veldargument geeft de draaiing van het streepjescodesymbool aan. Geldige waarden zijn van 0 tot en met 3.

  • \f [veldargument]    Veldargument geeft de voorgrondkleur van het streepjescodesymbool aan. Geldige RGB-waarden hebben een bereik van 0 tot 0xFFFFFF.

  • \b [veldargument]    Veldargument geeft de achtergrondkleur van het streepjescodesymbool aan. Geldige RGB-waarden hebben een bereik van 0 tot 0xFFFFFF.

  • \t     Geef streepjescodegegevens (tekst) samen met de afbeelding weer.

Instructies

Elke streepjescode kan een eigen gegevensindeling gebruiken en controleer daarom enkele koppelingen als u niet zeker weet wat er nodig is.

Als u DisplayBarcode in een document wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik of tik op de plaats waar u de streepjescode wilt gebruiken.

 2. Druk op Ctrl +F9. U moet dit doen, omdat alleen het typen van vierkante haken {} niet werkt.

 3. Typ DisplayBarcode plus argumenten en schakelopties. Bijvoorbeeld DisplayBarcode "http://www.microsoft.com" QR \q 3, waarin een QR-code wordt weergegeven waarmee u wordt www.microsoft.com.

  Een QR-code van www.microsoft.com

 4. Als u de streepjescode wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop op de veldcode en selecteert u Veldcodes in-/uitschakelen.

Voorbeelden

Hier zijn een paar voorbeelden om u op weg te helpen. Volg de bovenstaande stappen en plak de code hier.

Codetype

Syntaxis van weergavebalkcode

QR-code

DisplayBarcode "http://www.microsoft.com" QR \q 3

EAN13 (met tekst)

DisplayBarcode "490123456789" EAN13 \t

Code 39

DisplayBarcode "2345678" CODE39 \d \t

Code 128

DisplayBarcode "490123456789" CODE128 \t

UPCA

DisplayBarcode "012345678901" UPCA \t \t \x

UPCE

DisplayBarcode "123456" UPCE \t \x

Zie ook

Veldcodes: MergeBarcode

3.1.3.2.7 WEERGAVEBALKCODE

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×