Vergaderingen opnemen en afspelen in Lync 2010

Ondersteuning voor Office 2010 is beëindigd op 13 oktober 2020

Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Als het in uw organisatie mogelijk is om opnamen te maken, kunt u gesprekken of vergaderingen opnemen die via de communicatiesoftware Microsoft Lync 2010 zijn gevoerd. In deze opnamen kunt u de audio, de video, de chatberichten, het delen van toepassingen, Microsoft PowerPoint-presentaties, het whiteboard en de peilingen van de Lync 2010-sessie vastleggen en deze later afspelen, zoals deze hebben plaatsgevonden tijdens het gesprek of de vergadering in Lync.

U kunt deze opnamen ook beschikbaar maken voor anderen, door de Lync-opname geheel of gedeeltelijk op te slaan in de bestandsindeling van Windows Media. Met deze optie wordt de volledige opgenomen inhoud, die u wilt delen, samengevoegd in één afzonderlijke Windows Media-video. Standaard wordt deze video op uw computer opgeslagen, maar u kunt deze ook delen met anderen door de opname op een netwerklocatie of in een activabibliotheek van Microsoft SharePoint Server 2010 op te slaan.

Wat wilt u doen?

Bepalen wat u wilt opnemen

Tijdens een gesprek of een vergadering in Lync, maar voordat u de opname start, kunt u het type inhoud selecteren dat u wilt toevoegen aan de opname. U kunt deze opties instellen terwijl het gesprek of de vergadering in Lync plaatsvindt door Opnameopties te openen in een vergader- of gespreksvenster. Alle wijzigingen die u in het huidige gesprek of de huidige vergadering maakt, zijn van toepassing op het huidige gesprek of de huidige vergadering. Voor latere gesprekken of vergaderingen worden weer de standaardinstellingen voor deze opties gebruikt.

Opmerking:  Als u de opname van de Lync-sessie wilt opslaan als een publiceerbare Windows Media-versie, moet u er rekening mee houden dat inhoud die oorspronkelijk erg veel ruimte in beslag neemt (zoals een groot whiteboard, langdurige chatsessie of gedeeld gebruik van twee monitoren), mogelijk minder goed leesbaar is op de uiteindelijke video. En vanwege de beperkte breedte van de uiteindelijke video worden inktberichten uit het chatgedeelte van opname meestal afgekapt weergegeven.

 1. Klik op Instellingen in het menu van het Lync-vergader- of gespreksvenster. (Als u het menu Instellingen niet ziet, klikt u op de knop Meer opties en vervolgens op Menubalk weergeven.)

 2. Klik op Opnameopties.

 3. Schakel in het dialoogvenster Lync – Opnameopties de selectievakjes in naast de inhoudstypen die u wilt gebruiken voor de huidige Lync-opname. Als een inhoudstype niet beschikbaar is, laat uw organisatie de opname van dat type inhoud waarschijnlijk niet toe.

 1. Klik op OK.

Naar boven

Een gesprek of een vergadering opnemen

Als u een één-op-één-gesprek voert in Lync, kunt u dit opnemen wanneer de organisaties van beide deelnemers opnamen toelaten. Let wel dat u geen gesprek kunt opnemen met iemand die een gewone telefoon gebruikt. Wanneer u deelneemt aan een vergadering in Lync, kunt u deze vergadering opnemen als u een presentator bent en de persoon, die de vergadering heeft gestart of gepland, dit toestaat.

 1. Als u de opname wilt starten gaat u in een vergader- of gespreksvenster op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op de knop Meer opties en klik vervolgens op Opname starten.

  • Klik op Acties in de menubalk en klik vervolgens op Opname starten. (Als u het menu Acties niet ziet, klikt u op de knop Meer opties en vervolgens op Menubalk weergeven.)

 2. Terwijl de opname plaatsvindt, kunt u de besturingselementen onderaan het venster gebruiken om de opname te onderbreken, opnieuw te starten of te stoppen.

Naar boven

Weergeven wie het gesprek of de vergadering opneemt

Terwijl de opname plaatsvindt wordt het bericht U bent bezig met opnemen, Anderen zijn bezig met opnemen of U en anderen zijn bezig met opnemen weergegeven onderaan het vergader- of gespreksvenster. Als anderen een gesprek of vergadering opnemen, kunt u naar het bericht wijzen om te zien wie de opname is gestart.

Naar boven

De opname stoppen en opslaan

Wanneer u de opname stopt, wordt de opname automatisch in Lync opgeslagen. Standaard wordt de opname opgeslagen in de map C:\Gebruikers\<uw gebruikersnaam>\Lync Recordings. U kunt in Lync ook een Windows Media-versie maken van de opname, die u kunt publiceren door deze op een netwerklocatie op te slaan. Als u over SharePoint Server 2010 en de juiste machtigingen beschikt, kunt u de opname opslaan in een activabibliotheek van Microsoft SharePoint.

Opmerking:  Als u de opname van de Lync-sessie wilt opslaan als een publiceerbare Windows Media-versie, moet u er rekening mee houden dat inhoud die oorspronkelijk erg veel ruimte in beslag neemt (zoals een groot whiteboard, langdurige chatsessie of gedeeld gebruik van twee monitoren), mogelijk minder goed leesbaar is op de uiteindelijke video. En vanwege de beperkte breedte van de uiteindelijke video worden inktberichten uit het chatgedeelte van opname meestal afgekapt weergegeven.

 1. Voer in het vergader- of gespreksvenster een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de knop Meer opties en klik vervolgens op Opname stoppen .

  • Klik op Acties in de menubalk en klik vervolgens op Opname stoppen. (Als u het menu Acties niet ziet, klikt u op de knop Meer opties en vervolgens op Menubalk weergeven.)

  • Klik op de knop Opname stoppen onderaan het gespreks- of vergadervenster.

 2. Het dialoogvenster Opname stoppen wordt weergegeven. Als u de naam van de opname wilt wijzigen, typt u een nieuwe naam onder Naam van opname.

 3. Als u een Windows Media-versie wilt maken van de opname, schakelt u het selectievakje Tevens een versie maken die u voor anderen kunt publiceren (.WMV) in onder Publiceren.

 4. Als u het type wilt selecteren van de inhoud die u in de gepubliceerde video wilt opnamen, klikt u op Opties. Schakel de selectievakjes in naast het inhoudstype dat u wilt opnemen onder Inhoud in video. (Als een inhoudstype niet beschikbaar is, is deze niet opgenomen in de oorspronkelijke Lync-sessie.) Klik vervolgens op OK.

 5. Als u de Windows Media-versie van de opname op een andere locatie wilt opslaan, voert u onder Opslaan in een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Bladeren en navigeer naar de map waarin u de video wilt opslaan.

  • Plak in het tekstvak een webadres, zoals een URL van een SharePoint Server 2010-activabibliotheek.

Opmerking:  Als het niet lukt om een bestand naar SharePoint Server 2010 te uploaden, vraagt u aan de SharePoint-beheerder of de standaardinstelling voor de maximale grootte van uploads (standaard 50 MB) en de time-outinstelling voor uploads kunnen worden vergroot.

 1. Klik op OK.

Opmerking:  Als u rechtstreeks naar Opnamebeheer in Microsoft Lync 2010 wilt gaan om uw opname te beheren of af te spelen, klikt u op Opnamen beheren.

Naar boven

Een opname afspelen

U kunt opnamen die u hebt gemaakt afspelen door Opnamebeheer in Lync te openen. Opnamen worden geopend in Microsoft Lync 2010 Opnamespeler en kunnen daar worden bekeken.

 1. U kunt Opnamebeheer op een van de volgende manieren openen:

 2. Klik op de knop Meer opties en klik vervolgens op Opnamen beheren .

  • Klik achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Microsoft Lync en Microsoft Lync Opnamebeheer.

  • Klik op Acties in de menubalk van Lync en klik vervolgens op Opnamebeheer. (Als u het menu Acties niet ziet, klikt u op de knop Meer opties en vervolgens op Menubalk weergeven.)

 3. Klik in Opnamebeheer op de gewenste opname en klik vervolgens op Afspelen.

Als iemand anders een Windows Media-versie heeft gepubliceerd van de opname en deze op een netwerklocatie of een SharePoint-site heeft geplaatst, kunt u de opname openen en afspelen in Windows Media Player. Voor de beste weergave wordt aanbevolen dat u een Windows Media-opname op uw computer opslaat en vanaf deze computer ook afspeelt.

Naar boven

Een versie van een opname maken die u kunt delen met anderen

U kunt een opname beschikbaar maken voor anderen door de gehele of gedeeltelijke Lync-opname op te slaan in de bestandsindeling van Windows Media en de Windows Media-video te publiceren naar een gedeelde netwerklocatie of een SharePoint Server 2010-activabibliotheek. Er zijn twee manieren om een Windows Media-versie te maken van een opname: u kunt deze automatisch maken wanneer u de opname stopt en deze vervolgens opslaat (raadpleeg voor de details 'De opname stoppen en opslaan' eerder in dit onderwerp) of u kunt deze later maken in Opnamebeheer (raadpleeg voor details Opnamebeheer).

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×