Verschillen tussen de OpenDocument Spreadsheet-indeling (.ods) en de Excel voor Windows-indeling (.xlsx)

Wanneer u met twee bestandsindelingen werkt, zoals .XSLX en .ODS, kunnen er opmaakverschillen ontstaan en zijn niet alle functies beschikbaar. U kunt gegevens en inhoud converteren, maar de manier waarop u met de inhoud werkt, kan afwijken, afhankelijk van de indelingen die u gebruikt.

De standaardbestandsindeling wijzigen

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Klik op Opslaan.

 3. Klik onder Werkmappen opslaan in de lijst Bestanden opslaan in deze indeling op de bestandsindeling die u standaard wilt gebruiken.

Wat wordt er ondersteund als ik een Excel-werkblad opsla in de OpenDocument Spreadsheet-indeling?

In de volgende tabel ziet u welke functies van Excel volledig, gedeeltelijk of niet worden ondersteund in de ODS-indeling (OpenDocument Spreadsheet).

 • Ondersteund     Deze functie wordt zowel door Excel als door de OpenDocument Spreadsheet-indeling ondersteund. Inhoud, opmaak en functionaliteit blijven behouden.

 • Gedeeltelijk ondersteund     Deze functie wordt ondersteund door Excel en de OpenDocument Spreadsheet-indeling, maar de opmaak en functionaliteit kunnen worden beïnvloed. Er gaan geen tekst en gegevens verloren, maar er kunnen verschillen zijn in de opmaak en in de manier waarop u met tekst of afbeeldingen werkt.

 • Niet ondersteund     De functie in Excel wordt niet ondersteund in de OpenDocument Spreadsheet-indeling. Gebruik deze functie niet als u uw Excel-werkblad wilt opslaan in de OpenDocument Spreadsheet-indeling, anders kan de inhoud, opmaak en functionaliteit voor dit deel van het werkblad verloren gaan.

 • Niet van toepassing    De functie is geïntroduceerd in een latere versie van Excel voor Windows.

Zie de tabel met grafische elementen voor meer informatie over grafische functies.

Gebied

Functie

Ondersteuningsniveau

Ondersteuningsniveau

Excel 2013

Excel 2016

Opmaak

Rijhoogtes/kolombreedtes

Ondersteund

Weergave zou hetzelfde moeten zijn.

Ondersteund

Weergave zou hetzelfde moeten zijn.

Opmaak

Cel

Ondersteund

Ondersteund

Hyperlinks

Ondersteund

Er kunnen zich problemen voordoen met hyperlinkstijlen.

Ondersteund

Er kunnen zich problemen voordoen met hyperlinkstijlen.

Opmaak

Celopmaak

Ondersteund

Ondersteund

Datums

Datums voor 1-1-1900

Niet ondersteund

Als u een werkmap met datums voor 1-1-1900 opslaat als .ODS, worden de datums vóór 1900 niet juist opgeslagen.

Niet ondersteund

Als u een werkmap met datums voor 1-1-1900 opslaat als .ODS, worden de datums vóór 1900 niet juist opgeslagen.

Afdrukken

Afdrukbereiken

Ondersteund

Ondersteund

Afdrukken

Rijen/Kolommen herhalen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Afdrukken

Pagina-einden

Ondersteund

Ondersteund

Afdrukken

Koptekst/voettekst

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens weer opent in Excel, worden de opties Afbeelding, Eerste pagina of Even/Oneven niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens weer opent in Excel, worden de opties Afbeelding, Eerste pagina of Even/oneven niet ondersteund.

Formules

Ondersteund

Ondersteund

Formules

Namen

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u een bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens weer opent in Excel, worden lokale namen, namen voor expressies en namen van onderbroken bereiken niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u een bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens weer opent in Excel, worden lokale namen, namen voor expressies en namen van onderbroken bereiken niet ondersteund.

Formules

Reguliere expressies (RegEx)

Niet ondersteund

Gebruik in plaats hiervan geavanceerde filters.

Niet ondersteund

Gebruik in plaats hiervan geavanceerde filters.

Opmerkingen in cellen (of notities)

Gedeeltelijk ondersteund

Opmerkingen met inhoud blijven na conversie behouden. Opmaak van de opmerkingen wordt mogelijk niet ondersteund als u het bestand opslaat in ODS-indeling en daarna opent in Excel.

Gedeeltelijk ondersteund

Opmerkingen met inhoud blijven na conversie behouden. Opmaak van de opmerkingen wordt mogelijk niet ondersteund als u het bestand opslaat in ODS-indeling en daarna opent in Excel.

Opmerkingen met celthreads

Niet ondersteund

Discussielijnop opmerkingen worden geconverteerd naar oudere opmerkingen wanneer u het bestand opgeslagen in ODS-indeling en het opnieuw opent in Excel.

Niet ondersteund

Discussielijnop opmerkingen worden geconverteerd naar oudere opmerkingen wanneer u het bestand opgeslagen in ODS-indeling en het opnieuw opent in Excel.

Hulpmiddelen voor gegevens

Groeperen en overzicht

Ondersteund

Ondersteund

OLE-objecten

Ondersteund

Ondersteund

Instellingen

Vensterinstellingen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Instellingen

Instellingen werkblad/werkmap

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Beveiliging

Werkbladbeveiliging

Gedeeltelijk ondersteund

Als u een bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, wordt beveiliging zonder wachtwoord ondersteund. Bestanden met werkbladen die met een wachtwoord zijn beveiligd, kunnen echter niet worden geopend of opgeslagen.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u een bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, wordt beveiliging zonder wachtwoord ondersteund. Bestanden met wachtwoordbeveiligde werkbladen kunnen echter niet worden geopend of opgeslagen.

Beveiliging

IRM (Information Rights Management)

Niet ondersteund

Bestanden waarvoor IRM is ingeschakeld, kunnen niet worden opgeslagen.

Niet ondersteund

Bestanden waarvoor IRM is ingeschakeld, kunnen niet worden opgeslagen.

Beveiliging

Versleuteling

Niet ondersteund

Bestanden met dit type beveiliging kunnen niet worden opgeslagen.

Niet ondersteund

Bestanden met dit type beveiliging kunnen niet worden opgeslagen.

Beveiliging

Gevoeligheidslabels

Niet ondersteund

Labels worden niet opgeslagen.

Niet ondersteund

Labels worden niet opgeslagen.

Hulpmiddelen voor gegevens

Gegevensvalidatie

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, kan gegevensvalidatie van formules niet worden opgeslagen.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, kan gegevensvalidatie van formules niet worden opgeslagen.

Externe gegevens

Webquery's

Ondersteund

Ondersteund

Externe gegevens

Querytabellen

Gedeeltelijk ondersteund

Bepaalde instellingen, zoals ingevoegde kolommen, worden niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Bepaalde instellingen, zoals ingevoegde kolommen, worden niet ondersteund.

Tabellen

Totaal aantal rijen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Tabellen

Tabelstijlen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Hulpmiddelen voor gegevens

Sorteren

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige geavanceerde instellingen worden niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige geavanceerde instellingen worden niet ondersteund.

Hulpmiddelen voor gegevens

Subtotaal

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden de formules wel ondersteund, maar de instellingen voor het opnieuw toepassen ervan niet.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden de formules wel ondersteund, maar de instellingen voor het opnieuw toepassen ervan niet.

Hulpmiddelen voor gegevens

Filteren

Gedeeltelijk ondersteund

Basisfilteropties worden ondersteund, met uitzondering van de filteropties die zijn toegevoegd in Excel 2013.

Gedeeltelijk ondersteund

Basisfilteropties worden ondersteund, met uitzondering van de filteropties die zijn toegevoegd in Excel 2013.

Draaitabel

Stijlen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Draaitabel

Indeling

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden sommige indelingen, zoals de compacte as, niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden sommige indelingen, zoals de compacte as, niet ondersteund.

Draaitabel

Berekende velden

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Draaitabel

Groeperen

Gedeeltelijk ondersteund

Gedeeltelijk ondersteund

Draaitabel

IMBI-draaitabellen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Draaitabellen

OLAP-draaitabellen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Hulpmiddelen voor gegevens

Samenvoeging

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Gedeelde werkmappen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Gegevenslabels

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde gegevenslabels niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde gegevenslabels niet ondersteund.

Grafieken

Gegevenstabellen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Trendlijnen

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde trendlijnen niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde trendlijnen niet ondersteund.

Grafieken

Foutbalken

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde foutbalken niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde foutbalken niet ondersteund.

Grafieken

Loodlijnen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Hoog/laag-lijnen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Toelichtingslijnen op gegevenslabels

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Diagrammen

Gevulde radardiagrammen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Legenda's

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde instellingen niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde instellingen niet ondersteund.

Grafieken

Draaigrafieken

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Grafiekbladen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Cirkel-van-cirkel en staaf-van-cirkel

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Box-and-whisker

Niet van toepassing

Niet ondersteund

Grafieken

Histogram

Niet van toepassing

Niet ondersteund

Grafieken

Paretografiek

Niet van toepassing

Niet ondersteund

Grafieken

Zonnestraalgrafiek

Niet van toepassing

Niet ondersteund

Grafieken

Treemapgrafiek

Niet van toepassing

Niet ondersteund

Grafieken

Watervalgrafiek

Niet van toepassing

Niet ondersteund

OLAP-formules

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Diagrammen

Vormen voor grafieken

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Power Query

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafische elementen

In de volgende tabel ziet u welke Excel-functies volledig, gedeeltelijk of niet worden ondersteund in de OpenDocument Spreadsheet-indeling (.ODS).

 • Ondersteund     Deze functie wordt ondersteund in de Excel-indeling en de OpenDocument-indeling. Afbeeldingen waarvoor deze functie is gebruikt, zien er over het algemeen hetzelfde uit en werken hetzelfde in beide indelingen.

 • Gedeeltelijk ondersteund     Deze functie wordt ondersteund in de Excel-indeling en de OpenDocument Spreadsheet-indeling, maar afbeeldingen zien er mogelijk verschillend uit in de verschillende indelingen. Er gaan meestal geen gegevens verloren, maar er kunnen verschillen zijn in de opmaak van de afbeeldingen en in de manier waarop u met de afbeeldingen werkt.

 • Niet ondersteund     Als gevolg van de unieke verschillen in functionaliteit en implementatie tussen de Excel-indeling en de OpenDocument-indeling, wordt deze functie niet ondersteund in de OpenDocument-indeling. Gebruik deze functies niet als u het werkblad wilt opslaan in een OpenDocument-indeling.

Basisvormen

Ondersteuningsniveau

Ondersteuningsniveau

Excel 2013

Excel 2016

Vormen

Ondersteund

Ondersteund

Tekstvakken

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor objecten in tekstvakken. De objecten in het tekstvak worden niet weergegeven als u een OpenDocument-bestand opent.

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor objecten in tekstvakken. De objecten in het tekstvak worden niet weergegeven als u een OpenDocument-bestand opent.

WordArt

Gedeeltelijk ondersteund

De ODF-indeling biedt geen ondersteuning voor de WordArt-opties in Excel. Hierdoor wordt WordArt geconverteerd naar een tekstvak als u het bestand opslaat. De tekst en de basistekstkleur blijven behouden, maar de WordArt-effecten en -opmaak gaan verloren.

Gedeeltelijk ondersteund

De ODF-indeling biedt geen ondersteuning voor de WordArt-opties in Excel. Hierdoor wordt WordArt geconverteerd naar een tekstvak als u het bestand opslaat. De tekst en de basistekstkleur blijven behouden, maar de WordArt-effecten en -opmaak gaan verloren.

Opties voor 3D-vormen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Afbeeldingen

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor de invoeg- en koppelingsoptie die niet worden ondersteund in ODF.

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor de invoeg- en koppelingsoptie, die niet worden ondersteund in ODF.

SmartArt-diagrammen

Ondersteund

Geconverteerd naar een groep vormen.

Ondersteund

Deze worden geconverteerd naar een groep vormen.

ActiveX-besturingselementen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Excel-formulierbesturingselementen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Objecten in grafieken

Ondersteund

Geconverteerd naar een groep die de grafiek en de objecten bevat.

Ondersteund

Deze worden geconverteerd naar een groep die de grafiek en de objecten bevat.

Handtekeningregelobject

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Camera-hulpmiddel/Koppeling afbeelding plakken

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Aantekening in inkt

Ondersteund

De aantekening in inkt wordt geconverteerd naar een EMF-afbeelding (Enhanced Metafile).

Ondersteund

De aantekening in inkt wordt geconverteerd naar een EMF-afbeelding (Enhanced Metafile).

Groep objecten

Ondersteund

Sommige objecten kunnen niet worden gegroepeerd in Excel 2013, dus de objecten worden niet gegroepeerd wanneer u het OpenDocument-bestand opent. Dit omvat een grafiek, afbeelding, vorm of tekstvak dat is gegroepeerd met een OLE-object.

Ondersteund

Sommige objecten kunnen niet worden gegroepeerd in Excel 2016, dus de objecten worden niet gegroepeerd wanneer u het OpenDocument-bestand opent. Dit omvat een grafiek, afbeelding, vorm of tekstvak dat is gegroepeerd met een OLE-object.

Zichtbaarheid van objecten

Niet ondersteund

Onzichtbare objecten worden zichtbaar als u het bestand opslaat in de ODS-indeling en het vervolgens opnieuw opent in Excel 2013.

Niet ondersteund

Onzichtbare objecten worden zichtbaar als u het bestand opslaat in de ODS-indeling en het vervolgens opnieuw opent in Excel 2016.

Objectranden

Ondersteund

Niet alle randstijlen worden ondersteund. Randstijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardrandstijl (een zwarte ononderbroken lijn).

Ondersteund

Niet alle randstijlen worden ondersteund. Randstijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardrandstijl (een zwarte ononderbroken lijn).

Opvullingen van objecten

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve opvullingen met een kleurovergang die meer dan twee kleurovergangsbeëindigingen heeft. Hierbij gaan alle kleurovergangsbeëindigingen na de eerste twee verloren.

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve opvullingen met een kleurovergang die meer dan twee kleurovergangsbeëindigingen heeft. Hierbij gaan alle kleurovergangsbeëindigingen na de eerste twee verloren.

Lijnopmaak

Ondersteund

Niet alle lijn- en lijneindestijlen worden ondersteund in de ODF-indeling. Stijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardstijl (respectievelijk een zwarte ononderbroken lijn en een geopende pijl).

Ondersteund

Niet alle lijn- en lijneindestijlen worden ondersteund in de ODF-indeling. Stijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardstijl (respectievelijk een zwarte ononderbroken lijn en een geopende pijl).

Afbeelding bijsnijden

Ondersteund

De standaardfunctie voor het bijsnijden van afbeeldingen wordt ondersteund. Het bijsnijden van afbeeldingen met een vorm wordt echter niet ondersteund.

Ondersteund

De standaardfunctie voor het bijsnijden van afbeeldingen wordt ondersteund. Het bijsnijden van afbeeldingen met een vorm wordt echter niet ondersteund.

Afbeeldingskleuren wijzigen

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige kleurwijzigingen hebben een equivalent in de ODF-indeling, zoals zwart-wit. Andere kleurwijzigingen hebben geen equivalent en worden geconverteerd. De afbeelding ziet er hetzelfde uit, maar de kleurwijziging kan niet meer worden gewijzigd of verwijderd.

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige kleurwijzigingen hebben een equivalent in de ODF-indeling, zoals zwart-wit. Andere kleurwijzigingen hebben geen equivalent en worden geconverteerd. De afbeelding ziet er hetzelfde uit, maar de kleurwijziging kan niet meer worden gewijzigd of verwijderd.

Opties voor 3D-afbeeldingen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Afbeeldingstijlen

Gedeeltelijk ondersteund

Randen worden gedeeltelijk ondersteund, maar kunnen er anders uitzien.

Gedeeltelijk ondersteund

Randen worden gedeeltelijk ondersteund, maar kunnen er anders uitzien.

Thema's

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Hyperlink op vorm

Niet ondersteund

Niet ondersteund

De standaardbestandsindeling wijzigen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop > Opties voor Excel.

 2. Klik op Opslaan.

 3. Klik onder Werkmappen opslaan in de lijst Bestanden opslaan in deze indeling op de bestandsindeling die u standaard wilt gebruiken.

Wat wordt er ondersteund als ik een Excel-werkblad opsla in de OpenDocument Spreadsheet-indeling?

In de volgende tabel ziet u welke functies van Excel volledig, gedeeltelijk of niet worden ondersteund in de ODS-indeling (OpenDocument Spreadsheet).

 • Ondersteund     Deze functie wordt zowel door Excel als door de OpenDocument Spreadsheet-indeling ondersteund. Inhoud, opmaak en bruikbaarheid blijven behouden.

 • Gedeeltelijk ondersteund     Deze functie wordt ondersteund door Excel en de OpenDocument Spreadsheet-indeling, maar de opmaak en bruikbaarheid kunnen worden beïnvloed. Er gaan geen gegevens verloren, maar er kunnen verschillen zijn in de opmaak en in de manier waarop u met tekst of afbeeldingen werkt.

 • Niet ondersteund     De functie in Excel wordt niet ondersteund in de OpenDocument Spreadsheet-indeling. Gebruik deze functie niet als u uw Excel-werkblad wilt gaan opslaan in de OpenDocument Spreadsheet-indeling, anders loopt u het risico dat inhoud, opmaak en de bruikbaarheid voor dat deel van het werkblad verloren gaan.

Zie de grafische elementen aan het einde van dit artikel voor informatie over grafische functies.

Opmerking: Als u Microsoft Excel Starter 2010 gebruikt, worden niet alle functies in Excel 2010 ondersteund in Excel Starter. 

Gebied

Functie

Onder-steunings-niveau

Excel 2007

Excel 2010

Opmaak

Rijhoogtes/kolombreedtes

Ondersteund

Weergave zou hetzelfde moeten zijn.

Ondersteund

Weergave zou hetzelfde moeten zijn.

Opmaak

Cel

Ondersteund

Ondersteund

Hyperlinks

Ondersteund

Er kunnen zich problemen voordoen met hyperlinkstijlen.

Ondersteund

Er kunnen zich problemen voordoen met hyperlinkstijlen.

Opmaak

Celopmaak

Ondersteund

Ondersteund

Datums

Datums voor 1-1-1900

Niet ondersteund

Als u een werkmap met datums voor 1-1-1900 opslaat als .ODS, worden de datums vóór 1900 niet juist opgeslagen.

Niet ondersteund

Als u een werkmap met datums voor 1-1-1900 opslaat als .ODS, worden de datums vóór 1900 niet juist opgeslagen.

Afdrukken

Afdrukbereiken

Ondersteund

Ondersteund

Afdrukken

Rijen/Kolommen herhalen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Afdrukken

Pagina-einden

Ondersteund

Ondersteund

Afdrukken

Koptekst/voettekst

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens weer opent in Excel, worden de opties Afbeelding, Eerste pagina of Even/Oneven niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens weer opent in Excel, worden de opties Afbeelding, Eerste pagina of Even/oneven niet ondersteund.

Formules

Ondersteund

Ondersteund

Formules

Namen

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u een bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens weer opent in Excel, worden lokale namen, namen voor expressies en namen van onderbroken bereiken niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u een bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens weer opent in Excel, worden lokale namen, namen voor expressies en namen van onderbroken bereiken niet ondersteund.

Celopmerkingen

Gedeeltelijk ondersteund

Opmerkingen met inhoud blijven na conversie behouden. Opmaak van de opmerkingen wordt mogelijk niet ondersteund als u het bestand opslaat in ODS-indeling en daarna opent in Excel.

Gedeeltelijk ondersteund

Opmerkingen met inhoud blijven na conversie behouden. Opmaak van de opmerkingen wordt mogelijk niet ondersteund als u het bestand opslaat in ODS-indeling en daarna opent in Excel.

Hulpmiddelen voor gegevens

Groeperen en overzicht

Ondersteund

Ondersteund

OLE-objecten

Ondersteund

Ondersteund

Instellingen

Vensterinstellingen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Instellingen

Instellingen werkblad/werkmap

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Beveiliging

Werkbladbeveiliging

Gedeeltelijk ondersteund

Als u een bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, wordt beveiliging zonder wachtwoord ondersteund. Bestanden met werkbladen die met een wachtwoord zijn beveiligd, kunnen echter niet worden geopend of opgeslagen.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u een bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, wordt beveiliging zonder wachtwoord ondersteund. Bestanden met wachtwoordbeveiligde werkbladen kunnen echter niet worden geopend of opgeslagen.

Beveiliging

IRM (Information Rights Management)

Niet ondersteund

Bestanden waarvoor IRM is ingeschakeld, kunnen niet worden opgeslagen.

Niet ondersteund

Bestanden waarvoor IRM is ingeschakeld, kunnen niet worden opgeslagen.

Beveiliging

Versleuteling

Niet ondersteund

Bestanden met dit type beveiliging kunnen niet worden opgeslagen.

Niet ondersteund

Bestanden met dit type beveiliging kunnen niet worden opgeslagen.

Beveiliging

Gevoeligheidslabels

Niet ondersteund

Labels worden niet opgeslagen.

Niet ondersteund

Labels worden niet opgeslagen.

Hulpmiddelen voor gegevens

Gegevensvalidatie

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, kan gegevensvalidatie van formules niet worden opgeslagen.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, kan gegevensvalidatie van formules niet worden opgeslagen.

Externe gegevens

Webquery's

Ondersteund

Ondersteund

Externe gegevens

Querytabellen

Gedeeltelijk ondersteund

Bepaalde instellingen, zoals ingevoegde kolommen, worden niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Bepaalde instellingen, zoals ingevoegde kolommen, worden niet ondersteund.

Tabellen

Totaal aantal rijen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Tabellen

Tabelstijlen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Hulpmiddelen voor gegevens

Sorteren

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige geavanceerde instellingen worden niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige geavanceerde instellingen worden niet ondersteund.

Hulpmiddelen voor gegevens

Subtotaal

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden de formules wel ondersteund, maar de instellingen voor het opnieuw toepassen ervan niet.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden de formules wel ondersteund, maar de instellingen voor het opnieuw toepassen ervan niet.

Hulpmiddelen voor gegevens

Filteren

Gedeeltelijk ondersteund

Basisfilteropties worden ondersteund, met uitzondering van de filteropties die zijn toegevoegd in Excel 2007.

Gedeeltelijk ondersteund

Basisfilters worden ondersteund, maar de filterfuncties die zijn toegevoegd in Excel 2010, worden niet ondersteund.

Draaitabel

Stijlen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Draaitabel

Indeling

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden sommige indelingen, zoals de compacte as, niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden sommige indelingen, zoals de compacte as, niet ondersteund.

Draaitabel

Berekende velden

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Draaitabel

Groeperen

Gedeeltelijk ondersteund

Gedeeltelijk ondersteund

Draaitabel

IMBI-draaitabellen

Draaitabellen

OLAP-draaitabellen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Hulpmiddelen voor gegevens

Samenvoeging

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Knop Werkmap delen (tabblad Controleren)

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Gegevenslabels

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde gegevenslabels niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde gegevenslabels niet ondersteund.

Grafieken

Gegevenstabellen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Trendlijnen

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde trendlijnen niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde trendlijnen niet ondersteund.

Grafieken

Foutbalken

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde foutbalken niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde foutbalken niet ondersteund.

Grafieken

Loodlijnen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Hoog/laag-lijnen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Toelichtingslijnen op gegevenslabels

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Diagrammen

Gevulde radardiagrammen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Legenda's

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde instellingen niet ondersteund.

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden bepaalde instellingen niet ondersteund.

Grafieken

Draaigrafieken

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Grafiekbladen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Cirkel-van-cirkel en staaf-van-cirkel

Niet ondersteund

Niet ondersteund

OLAP-formules

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafieken

Vormen voor grafieken

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Power Query

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Grafische elementen

In de volgende tabel ziet u welke Excel-functies volledig, gedeeltelijk of niet worden ondersteund in de OpenDocument Spreadsheet-indeling (.ODS).

 • Ondersteund     Deze functie wordt ondersteund in de Excel-indeling en de OpenDocument-indeling. Afbeeldingen waarvoor deze functie is gebruikt, zien er over het algemeen hetzelfde uit en werken hetzelfde in beide indelingen.

 • Gedeeltelijk ondersteund     Deze functie wordt ondersteund in de Excel-indeling en de OpenDocument Spreadsheet-indeling, maar afbeeldingen zien er mogelijk verschillend uit in de verschillende indelingen. Er gaan meestal geen gegevens verloren, maar er kunnen verschillen zijn in de opmaak van de afbeeldingen en in de manier waarop u met de afbeeldingen werkt.

 • Niet ondersteund     Als gevolg van de unieke verschillen in functionaliteit en implementatie tussen de Excel-indeling en de OpenDocument-indeling, wordt deze functie niet ondersteund in de OpenDocument-indeling. Gebruik deze functies niet als u het werkblad wilt opslaan in een OpenDocument-indeling.

Basisvormen

Ondersteuningsniveau

Excel 2007

Excel 2010

Vormen

Ondersteund

Ondersteund

Tekstvakken

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor objecten in tekstvakken. De objecten in het tekstvak worden niet weergegeven als u een OpenDocument-bestand opent.

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor objecten in tekstvakken. De objecten in het tekstvak worden niet weergegeven als u een OpenDocument-bestand opent.

WordArt

Gedeeltelijk ondersteund

De ODF-indeling biedt geen ondersteuning voor de WordArt-opties in Excel. Hierdoor wordt WordArt geconverteerd naar een tekstvak als u het bestand opslaat. De tekst en de basistekstkleur blijven behouden, maar de WordArt-effecten en -opmaak gaan verloren.

Gedeeltelijk ondersteund

De ODF-indeling biedt geen ondersteuning voor de WordArt-opties in Excel. Hierdoor wordt WordArt geconverteerd naar een tekstvak als u het bestand opslaat. De tekst en de basistekstkleur blijven behouden, maar de WordArt-effecten en -opmaak gaan verloren.

Opties voor 3D-vormen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Afbeeldingen

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor de invoeg- en koppelingsoptie die niet worden ondersteund in ODF.

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor de invoeg- en koppelingsoptie, die niet worden ondersteund in ODF.

SmartArt-diagrammen

Ondersteund

Geconverteerd naar een groep vormen.

Ondersteund

Deze worden geconverteerd naar een groep vormen.

ActiveX-besturingselementen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Excel-formulierbesturingselementen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Objecten in grafieken

Ondersteund

Geconverteerd naar een groep die de grafiek en de objecten bevat.

Ondersteund

Deze worden geconverteerd naar een groep die de grafiek en de objecten bevat.

Handtekeningregelobject

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Camera-hulpmiddel/Koppeling afbeelding plakken

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Aantekening in inkt

Ondersteund

De aantekening in inkt wordt geconverteerd naar een vrije vorm.

Ondersteund

De aantekening in inkt wordt geconverteerd naar een EMF-afbeelding (Enhanced Metafile).

Groep objecten

Ondersteund

Sommige objecten kunnen niet worden gegroepeerd in Excel 2007, dus de objecten worden niet gegroepeerd wanneer u het OpenDocument-bestand opent. Dit omvat een grafiek, afbeelding, vorm of tekstvak dat is gegroepeerd met een OLE-object.

Ondersteund

Sommige objecten kunnen niet worden gegroepeerd in Excel 2010, dus de objecten worden niet gegroepeerd wanneer u het OpenDocument-bestand opent. Dit omvat een grafiek, afbeelding, vorm of tekstvak dat is gegroepeerd met een OLE-object.

Zichtbaarheid van objecten

Niet ondersteund

Onzichtbare objecten worden zichtbaar als u het bestand opslaat in de ODS-indeling en het vervolgens opnieuw opent in Excel 2007.

Niet ondersteund

Onzichtbare objecten worden zichtbaar nadat het bestand is opgeslagen in ODS en opnieuw wordt geopend in Excel 2010.

Objectranden

Ondersteund

Niet alle randstijlen worden ondersteund. Randstijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardrandstijl (een zwarte ononderbroken lijn).

Ondersteund

Niet alle randstijlen worden ondersteund. Randstijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardrandstijl (een zwarte ononderbroken lijn).

Opvullingen van objecten

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve opvullingen met een kleurovergang die meer dan twee kleurovergangsbeëindigingen heeft. Hierbij gaan alle kleurovergangsbeëindigingen na de eerste twee verloren.

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve opvullingen met een kleurovergang die meer dan twee kleurovergangsbeëindigingen heeft. Hierbij gaan alle kleurovergangsbeëindigingen na de eerste twee verloren.

Lijnopmaak

Ondersteund

Niet alle lijn- en lijneindestijlen worden ondersteund in de ODF-indeling. Stijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardstijl (respectievelijk een zwarte ononderbroken lijn en een geopende pijl).

Ondersteund

Niet alle lijn- en lijneindestijlen worden ondersteund in de ODF-indeling. Stijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardstijl (respectievelijk een zwarte ononderbroken lijn en een geopende pijl).

Afbeelding bijsnijden

Ondersteund

De standaardfunctie voor het bijsnijden van afbeeldingen wordt ondersteund. Het bijsnijden van afbeeldingen met een vorm wordt echter niet ondersteund.

Ondersteund

De standaardfunctie voor het bijsnijden van afbeeldingen wordt ondersteund. Het bijsnijden van afbeeldingen met een vorm wordt echter niet ondersteund.

Afbeeldingskleuren wijzigen

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige kleurwijzigingen hebben een equivalent in de ODF-indeling, zoals zwart-wit. Andere kleurwijzigingen hebben geen equivalent en worden geconverteerd. De afbeelding ziet er hetzelfde uit, maar de kleurwijziging kan niet meer worden gewijzigd of verwijderd.

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige kleurwijzigingen hebben een equivalent in de ODF-indeling, zoals zwart-wit. Andere kleurwijzigingen hebben geen equivalent en worden geconverteerd. De afbeelding ziet er hetzelfde uit, maar de kleurwijziging kan niet meer worden gewijzigd of verwijderd.

Opties voor 3D-afbeeldingen

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Afbeeldingstijlen

Gedeeltelijk ondersteund

Randen worden gedeeltelijk ondersteund, maar kunnen er anders uitzien.

Gedeeltelijk ondersteund

Randen worden gedeeltelijk ondersteund, maar kunnen er anders uitzien.

Thema's

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Hyperlink op vorm

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Wat gebeurt er wanneer ik een werkblad in de OpenDocument-indeling bewerk?

In de onderstaande tabel ziet Excel voor het web functies volledig, gedeeltelijk of niet worden ondersteund in de OpenDocument Spreadsheet -indeling (.ods).

 • Ondersteund    Zowel Excel voor het web als de OpenDocument Spreadsheet-indeling ondersteunen deze functie. Inhoud, opmaak en gebruiksmogelijkheden blijven behouden.

 • Gedeeltelijk ondersteund    Zowel Excel voor het web als de OpenDocument Spreadsheet-indeling ondersteunen deze functie, maar de opmaak en bruikbaarheid kunnen worden beïnvloed. Er gaan geen tekst en gegevens verloren, maar er kunnen verschillen zijn in de opmaak en in de manier waarop u met tekst of afbeeldingen werkt.

 • Niet ondersteund    De functie in Excel voor het web wordt niet ondersteund in de OpenDocument Spreadsheet-indeling. Door de OpenDocument-werkbladindeling te gebruiken bestaat de kans dat dit deel van het werkblad minder bruikbaar is en een deel van de inhoud en opmaak verloren gaat.

 • Niet van toepassing De functie is geïntroduceerd in een latere versie van Excel voor Windows.

Gebied

Functie

Ondersteuningsniveau

Opmerkingen

Handtekeningregelobject

Niet ondersteund

De digitale handtekening wordt verwijderd zodra u een wijziging aanbrengt in het bestand. Sla een kopie op om te bewerken en de handtekening uit het gekopieerde bestand te verwijderen

Opmaak

Rijhoogtes/kolombreedtes

Ondersteund

Weergave zou hetzelfde moeten zijn.

Opmaak

Cel

Ondersteund

Opmaak

Celopmaak

Ondersteund

Hyperlinks

Ondersteund

Hyperlinkstijlen kunnen veranderen.

Formules

Ondersteund

Formules

Namen

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u een ODS-indelingsbestand opent in Excel voor het web, worden lokale namen, benoemde expressies en namen voor niet-aaneengesloten bereik niet ondersteund.

Formules

Reguliere expressies

Niet ondersteund

Gebruik in plaats hiervan geavanceerde filters.

Datums

Datums voor 1-1-1900

Niet ondersteund

 Als u een werkmap met datums voor 1-1-1900 opslaat als .ODS, worden de datums vóór 1900 niet juist opgeslagen.

Hulpmiddelen voor gegevens

Groeperen en overzicht

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden de formules wel ondersteund, maar de instellingen voor het opnieuw toepassen ervan niet.

Hulpmiddelen voor gegevens

Sorteren

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige geavanceerde instellingen worden niet ondersteund.

Hulpmiddelen voor gegevens

Filteren

Gedeeltelijk ondersteund

Standaardfilters worden ondersteund, maar complexere filters zoals datumfilters worden niet ondersteund.
 

Hulpmiddelen voor gegevens

Subtotaal

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, worden de formules wel ondersteund, maar de instellingen voor het opnieuw toepassen ervan niet.

Grafieken

Trendlijnen

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u een ODS-indelingsbestand opent in Excel voor het web, worden sommige Trendlijnen niet ondersteund.

Grafieken

Legenda's

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u een ODS-indelingsbestand opent in Excel voor het web, worden sommige instellingen niet ondersteund.

Grafieken

Foutbalken

Gedeeltelijk ondersteund

Wanneer u een ODS-indelingsbestand opent in Excel voor het web, worden sommige foutbalken niet ondersteund.

Grafieken

Gegevenslabels

Niet ondersteund

Wanneer u een ODS-indelingsbestand opent in Excel voor het web, worden sommige gegevenslabels niet ondersteund.

Grafieken

Gegevenstabellen

Niet ondersteund

Grafieken

Loodlijnen

Niet ondersteund

Grafieken

Hoog/laag-lijnen

Ondersteund

Grafieken

Toelichtingslijnen op gegevenslabels

Niet ondersteund

Diagrammen

Gevulde radardiagrammen

Ondersteund

Grafieken

Draaigrafieken

Niet ondersteund

Grafieken

Grafiekbladen

Niet ondersteund

Grafieken

Cirkel-van-cirkel en staaf-van-cirkel

Niet ondersteund

Grafieken

Box-and-whisker

Niet van toepassing

Grafieken

Histogram

Niet van toepassing

Grafieken

Paretografiek

Niet van toepassing

Grafieken

Zonnestraalgrafiek

Niet van toepassing

Grafieken

Treemapgrafiek

Niet van toepassing

Grafieken

Watervalgrafiek

Niet van toepassing

Samenwerking

Cocreatie

Niet ondersteund

Celopmerkingen

Gedeeltelijk ondersteund

Opmerkingen met inhoud blijven na conversie behouden. Opmaak van de opmerkingen wordt mogelijk niet ondersteund als u het bestand opslaat in ODS-indeling en daarna opent in Excel.

Beveiliging

Werkbladbeveiliging

Gedeeltelijk ondersteund

Als u een bestand opslaat in ODS-indeling en vervolgens opent in Excel, wordt beveiliging zonder wachtwoord ondersteund. Bestanden met wachtwoordbeveiligde werkbladen kunnen echter niet worden geopend of opgeslagen.

Beveiliging

Gevoeligheidslabels

Niet ondersteund

Labels worden niet opgeslagen.

Niet ondersteund

Labels worden niet opgeslagen.

Tabellen

Tabelstijlen

Niet ondersteund

Tabelstijlen worden niet opgeslagen voor bestanden die zijn geopend in de .ods-indeling.

Tabellen

Volledige rij

Gedeeltelijk ondersteund

Tabelrijen die zijn toegevoegd aan ODS-indelingsbestanden in Excel voor het web worden geconverteerd naar formules wanneer het bestand opnieuw wordt geopend.

Afdrukken

Afdrukbereiken

Ondersteund

Power Query

Niet ondersteund

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×