Verschillen tussen de OpenDocument Text-indeling (.ODT) en de Word-indeling (.DOCX)

OpenDocument-bestanden (.odt) zijn compatibel met Word en open source-toepassingen, zoals OpenOffice en LibreOffice, maar de opmaak kan afwijken en sommige Word-functies zijn niet beschikbaar in ODT-bestanden. Word-documenten (.docx) zijn compatibel met de meeste toepassingen.

De standaardbestandsindeling wijzigen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in Word 2016, 2013 of 2010 op Bestand > Opties.

  • Klik in Word 2007 op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop > Opties voor Word.

 2. Klik op Opslaan.

 3. Klik onder Documenten opslaan in de lijst Bestanden opslaan in deze indeling op de bestandsindeling die u standaard wilt gebruiken.

Wat wordt er ondersteund als ik een Word-document opsla in de OpenDocument Text-indeling?

In de volgende tabel ziet u welke Word-functies volledig, gedeeltelijk of niet worden ondersteund in de OpenDocument Text-indeling (.ODT).

 • Ondersteund     Deze functie wordt zowel door Word als door de OpenDocument Text-indeling ondersteund. Inhoud, opmaak en bruikbaarheid blijven behouden.

 • Gedeeltelijk ondersteund     Deze functie wordt zowel in Word als in de OpenDocument Text-indeling ondersteund, maar de opmaak en bruikbaarheid worden mogelijk beïnvloed. Er gaan geen tekst of gegevens verloren, maar er kunnen verschillen zijn in de opmaak en in de manier waarop u met tekst of afbeeldingen werkt.

 • Niet ondersteund     Deze functie wordt niet ondersteund in de OpenDocument Text-indeling. Gebruik deze functie niet als u uw Word-document wilt opslaan in de OpenDocument Text-indeling, anders loopt u het risico dat inhoud, opmaak en bruikbaarheid verloren gaan in het gedeelte van uw document waarop de functie van invloed is.

Zie de tabel met grafische elementen aan het einde van dit artikel voor meer informatie over grafische functies.

Gebied

Functie

Onder-steunings-niveau

Samenwerking

Adresboek

Ondersteund

Samenwerking

Blog

Ondersteund

Samenwerking

Opmerkingen

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het document opslaat in de ODT-indeling en het vervolgens opnieuw opent in Word 2007, worden opmerkingen over een groep woorden geconverteerd naar één punt. Dit enkele punt wordt meestal aangegeven aan het einde van de groep woorden.

Tabellen worden niet ondersteund in opmerkingen. De inhoud van de tabel blijft behouden in de opmerking, maar de structuur gaat verloren.

Samenwerking

Documenten vergelijken en samenvoegen

Ondersteund

Samenwerking

Document-beveiliging

Niet ondersteund

Als u het Word 2007-bestand opslaat in de ODT-indeling, wordt de functie verwijderd. ODT-bestanden met deze functie kunnen niet worden geopend.

Samenwerking

IRM (Information Rights Management)

Niet ondersteund

Als u het Word 2007-document opslaat in de ODT-indeling, wordt de functie verwijderd. ODT-bestanden met deze functie kunnen niet worden geopend.

Samenwerking

Afdruk samenvoegen

Ondersteund

De velden ADRESBLOK en ONTVANGER worden geconverteerd naar tekst zonder opmaak.

De verbinding met de gegevensbron moet opnieuw tot stand worden gebracht als het document wordt bewerkt in een andere ODF-toepassing.

Samenwerking

Revisievenster

Ondersteund

Samenwerking

Wijzigingen bijhouden

Niet ondersteund

Als u het Word 2007-document opslaat in de ODT-indeling, worden alle wijzigingen geaccepteerd.

Inhoud

Bibliografie

Niet ondersteund

De sectie Bibliografie wordt geconverteerd naar tekst zonder opmaak.

Inhoud

Bijschriften

Niet ondersteund

SEQ-velden worden geconverteerd naar tekst zonder opmaak.

Als u nieuwe bijschriften toevoegt, wordt het bijschriftnummer niet automatisch verhoogd.

Inhoud

Inhoudsbesturings-elementen

Niet ondersteund

Inhoud

Kruisverwijzingen

Ondersteund

Inhoud

Document-bouwstenen

Niet ondersteund

Inhoud

Vergelijkingseditor

Ondersteund

Inhoud

Vergelijkingen

Ondersteund

Inhoud

Voetnoten/eindnoten

Ondersteund

Aangepaste scheidingstekens worden niet ondersteund.

Inhoud

Frames

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het Word 2007-document opslaat in de ODT-indeling, geldt het volgende:

 • Frames worden geconverteerd naar tekstvakken.

 • Ankers naar bepaalde gebieden in de marge worden niet ondersteund.

Wanneer inhoud niet wordt ondersteund, gaan frames verloren, maar niet de inhoud. De volgende inhoud wordt niet ondersteund: tabellen, AutoVormen, tekstvakken, frames en SmartArt-afbeeldingen.

Inhoud

Framesets

Niet ondersteund

Inhoud

Koptekst/voettekst

Ondersteund

Inhoud

Index

Ondersteund

Indexen met meerdere kolommen worden momenteel niet ondersteund.

Inhoud

Eindemarkering invoegen

Gedeeltelijk ondersteund

Als u het Word 2007-document opslaat in de ODT-indeling, kunnen bepaalde eigenschappen die aan doorlopende sectie-einden zijn gekoppeld, zoals boven- en ondermarges, kopteksten/ voetteksten, randen en regelnummering, verloren gaan.

Inhoud

Office Art

Ondersteund

Zie de tabel met grafische elementen voor meer informatie.

Inhoud

Paginanummering

Ondersteund

Inhoud

Afbeeldingen

Ondersteund

Afbeeldingen in een document dat is gemaakt met OpenOffice, worden niet weergegeven.

Inhoud

Tabellen

Gedeeltelijk ondersteund

Tabellen met meer dan 64 kolommen worden niet ondersteund.

Themaopmaak wordt geconverteerd naar opmaak op celniveau.

Inhoud

Sjablonen en wizards

Ondersteund

Inhoud

Tekstvakken

Gedeeltelijk ondersteund

Tekstvakken kunnen niet worden genest.

Inhoud

Inhoudsopgave

Gedeeltelijk ondersteund

Gegevens in de inhoudsopgave die met een SEQ-veld zijn gemarkeerd, gaan verloren.

Inhoud

Bronvermelding

Niet ondersteund

Inhoud

Lijst met afbeeldingen

Niet ondersteund

Inhoud

E2O

Ondersteund

Zie de tabel met grafische elementen voor meer informatie.

Bewerken

AutoAanvullen

Ondersteund

Bewerken

AutoCorrectie

Ondersteund

Bewerken

AutoSamenvatting

Niet ondersteund

Bewerken

AutoTekst

Ondersteund

AutoTekst-fragmenten worden opgeslagen in Word-sjablonen (.DOTX). Als u een Word-sjabloon met AutoTekst-fragmenten opslaat in ODT-indeling, worden de AutoTekst-fragmenten niet opgeslagen in de ODT-versie.

Bewerken

Hoofdlettergebruik wijzigen

Ondersteund

Bewerken

Klikken en typen

Ondersteund

Bewerken

Knippen/ kopiëren/ plakken

Ondersteund

Bewerken

Slepen en neerzetten

Ondersteund

Bewerken

Enveloppen en etiketten

Ondersteund

Bewerken

Selectie

Ondersteund

Bewerken

Sorteren

Ondersteund

Bewerken

Ongedaan maken/ opnieuw/ herhalen

Ondersteund

Bewerken

Woorden tellen

Ondersteund

Bestands-bewerkingen

Binaire bestandsindeling

Ondersteund

Bestanden kunnen worden opgeslagen in de binaire bestandsindelingen .DOC en .DOT.

Bestands-bewerkingen

Bulletproofer

Ondersteund

Bestands-bewerkingen

Versleuteling

Niet ondersteund

Bestands-bewerkingen

Indeling voor onveranderlijke bestanden

Ondersteund

Bestanden kunnen worden opgeslagen in de bestandsindelingen .PDF en .XPS.

Bestands-bewerkingen

HTML-bestandsindeling

Ondersteund

Bestanden kunnen worden opgeslagen in de bestandsindeling .HTML.

Bestands-bewerkingen

Hoofddocumenten

Niet ondersteund

Bestands-bewerkingen

Open XML-bestandsindeling

Ondersteund

Bestanden kunnen worden opgeslagen in de bestandsindelingen .DOCX en .DOTM.

Bestands-bewerkingen

Beheer

Ondersteund

Bestands-bewerkingen

RTF-bestandsindeling

Ondersteund

Bestanden kunnen worden opgeslagen in de bestandsindeling .RTF.

Bestands-bewerkingen

Tekstconversie-programma's

Ondersteund

Bestands-bewerkingen

Tekstcodering

Ondersteund

Bestands-bewerkingen

Vertrouwenscentrum

Ondersteund

Bestands-bewerkingen

Word-conversieprogramma

Ondersteund

Bestands-bewerkingen

WordML-bestandsindeling

Ondersteund

Bestanden kunnen worden opgeslagen in de bestandsindeling .WordML.

Bestands-bewerkingen

WSS-integratie

Ondersteund

Opmaak

Achtergrond

Niet ondersteund

Opmaak

Randen en arcering

Ondersteund

Arceringspatronen worden niet ondersteund.

Afbeeldingranden worden niet ondersteund. Deze randen worden geconverteerd naar een ononderbroken lijn.

Opmaak

Opsommingstekens en nummering

Ondersteund

Afstand tussen het nummer/opsommingsteken en de tekst wijkt mogelijk iets af.

Afstand tussen de lijstitems is groter, zodat deze overeenkomt met de regelafstand van het document.

Standaardopsommingstekens in OpenOffice zien er anders uit wanneer een ODT-bestand wordt geopend in Word 2007.

Opmaak

Decoratieve initialen

Ondersteund

Ankers naar bepaalde gebieden in de marge worden niet ondersteund.

Opmaak

Controle van opmaakconsistentie

Ondersteund

Opmaak

Opmaak kopiëren/plakken

Ondersteund

Opmaak

Markeerstift

Ondersteund

Als u het document opslaat in ODT-indeling, wordt de markering geconverteerd naar een tekenachtergrondkleur.

Opmaak

Horizontale lijnen

Ondersteund

Opmaak

Alinea

Ondersteund

Opmaak

Opmaak weergeven

Ondersteund

Opmaak

Stijlen

Ondersteund

Als u het document opslaat in ODT-indeling, neemt het aantal stijlen toe. Alle opmaak in het ODF-bestand is gebaseerd op stijlen.

Opmaak

Tabs

Ondersteund

Positionele tabs worden niet ondersteund.

Opmaak

Tekstkolommen

Ondersteund

Bepaalde eigenschappen die aan de sectie zijn gekoppeld, gaan mogelijk verloren, zoals boven- en ondermarges, kopteksten/voetteksten, randen en regelnummering.

Opmaak

Tekstrichting

Gedeeltelijk ondersteund

De volgende tekstrichtingen worden ondersteund:

 • Van rechts naar links en van boven naar beneden

 • Van links naar rechts en van boven naar beneden

 • Van boven naar beneden en van rechts naar links

 • Tekstrichting in een tabelcel wordt niet ondersteund.

Opmaak

Thema's

Niet ondersteund

Opmaak

Watermerk

Niet ondersteund

Opmaak

Livevoorbeelden

Ondersteund

Opmaak

Positie

Gedeeltelijk ondersteund

De positie van bepaalde tekstvakken, frames en vormen kan afwijken, afhankelijk van het type anker dat wordt gebruikt.

Infrastructuur

Transparant

Ondersteund

Als u het bestand opslaat in ODT-indeling, wordt inhoud met inhoudsbesturings-elementen geconverteerd naar gewone tekst.

Infrastructuur

Bladwijzers

Ondersteund

Infrastructuur

Opstarten/afsluiten

Ondersteund

Infrastructuur

Cicero, handschrift en spraak

Ondersteund

Infrastructuur

Gegevensbinding

Niet ondersteund

Infrastructuur

DDE

Niet ondersteund

Inhoud van velden wordt geconverteerd naar tekst zonder opmaak.

De koppeling naar de gegevensbron gaat verloren.

Infrastructuur

Velden

Gedeeltelijk ondersteund

Velden die niet worden ondersteund, worden geconverteerd naar tekst zonder opmaak.

Velden die worden ondersteund, blijven behouden als velden.

SEQ-velden worden niet ondersteund. Dit is van invloed op de werking van inhoudsopgaven en bijschriften.

Infrastructuur

ActiveX/formulieren

Niet ondersteund

Infrastructuur

Blokkeren

Ondersteund

Infrastructuur

Help

Ondersteund

Infrastructuur

Hyperlinks

Ondersteund

In OpenOffice-documenten wordt geen stijl voor hyperlinks toegepast, maar de hyperlinks werken wel.

Infrastructuur

Opmerkingen in inkt

Niet ondersteund

Infrastructuur

Toetsenbordaan-passing

Niet ondersteund

Infrastructuur

OCX

Niet ondersteund

Infrastructuur

OLE

Gedeeltelijk ondersteund

Objecten die zijn ingesloten in een document dat is gemaakt in OpenOffice, worden niet weergegeven. Het afbeeldingstype wordt niet ondersteund en de koppeling is relatief.

Internationaal

IME

Ondersteund

Internationaal

Symbool invoegen

Ondersteund

Internationaal

Pluggable gebruikersinterface

Ondersteund

Internationaal

Twee regels in één

Ondersteund

MODI

OCR

Ondersteund

Navigatie

Documentstructuur

Ondersteund

Navigatie

Zoeken en vervangen

Ondersteund

Navigatie

Ga naar/teruggaan

Ondersteund

Afdrukken

Ondersteund

Afdrukken

Pagina-instelling

Ondersteund

Afdrukken

Afdrukvoorbeeld

Ondersteund

Programmeren

Invoegtoepassingen

Gedeeltelijk ondersteund

Programmeren

C-API

Gedeeltelijk ondersteund

Programmeren

COM-invoegtoepassingen

Gedeeltelijk ondersteund

Programmeren

Gebeurtenissen

Gedeeltelijk ondersteund

Programmeren

Macro's

Niet ondersteund

Programmeren

Objectmodel

Ondersteund

Programmeren

Intelligente documenten

Niet ondersteund

Programmeren

Infolabels

Deze functie is niet beschikbaar.

Programmeren

VBA-opname

Ondersteund

Programmeren

VBE-integratie

Ondersteund

Programmeren

WordBasic

Ondersteund

Controle

Aangepaste woordenlijsten

Ondersteund

Controle

Grammatica

Ondersteund

In tekstgebieden die zijn gemarkeerd met Geen spelling of grammatica controleren, gaat deze eigenschap verloren. De spelling en grammatica in deze tekst wordt nu wel gecontroleerd.

Controle

Woordafbreking

Ondersteund

Controle

Intelligente AutoCorrectie

Ondersteund

Controle

Automatische taaldetectie

Ondersteund

Controle

Taaleigenschappen

Ondersteund

Controle

Spelling

Ondersteund

In tekstgebieden die zijn gemarkeerd met Geen spelling of grammatica controleren, gaat deze eigenschap verloren. De spelling en grammatica in deze tekst wordt nu wel gecontroleerd.

Controle

Synoniemenlijst

Ondersteund

Controle

Vertaling

Ondersteund

Onderzoek

Taakvenster Onderzoek

Ondersteund

Weergave

Concept

Ondersteund

Weergave

Overzicht

Ondersteund

Weergave

Afdrukweergave

Ondersteund

Weergave

Leesweergave

Ondersteund

Weergave

Liniaal

Ondersteund

Weergave

Schuiven

Ondersteund

Weergave

Statusbalk

Ondersteund

Weergave

Miniaturen

Ondersteund

Weergave

Weblay-out

Ondersteund

Weergave

Vensters

Ondersteund

Weergave

In- en uitzoomen

Niet ondersteund

WordMail

AutoHandtekeningen

Ondersteund

WordMail

Fax

Ondersteund

WordMail

HTML

Ondersteund

WordMail

Opties

Niet ondersteund

WordMail

Tekst zonder opmaak

Ondersteund

WordMail

GM

ondersteund

WordMail

RTF

Ondersteund

XML

Schema koppelen

Niet ondersteund

XML

Kenmerken

Niet ondersteund

XML

Externe bron

Niet ondersteund

XML

Tekst opnemen

Niet ondersteund

XML

XML samenvoegen

Niet ondersteund

XML

OOUI

Niet ondersteund

XML

Selectiegedrag

Niet ondersteund

XML

Structuurweergave

Niet ondersteund

XML

Validatie

Niet ondersteund

XML

XSLT

Niet ondersteund

Grafische elementen

In de volgende tabel ziet u welke grafische functies van Word volledig, gedeeltelijk of niet worden ondersteund in de ODT-indeling (OpenDocument).

 • Ondersteund     Deze functie wordt ondersteund in de Word-indeling en de OpenDocument-indeling. Afbeeldingen waarvoor deze functie is gebruikt, zien er over het algemeen hetzelfde uit en werken hetzelfde in beide indelingen.

 • Gedeeltelijk ondersteund     Deze functie wordt ondersteund in de Word-indeling en de OpenDocument-indeling, maar afbeeldingen kunnen er anders uitzien in de verschillende indelingen. Er gaan meestal geen gegevens verloren bij gebruik van deze indelingen, maar de opmaak en de manier waarop u met deze afbeeldingen werkt, kunnen verschillen.

 • Niet ondersteund     Als gevolg van de unieke verschillen in functionaliteit en implementatie tussen de Word-indeling en de OpenDocument-indeling, wordt deze functie niet ondersteund in de OpenDocument-indeling. Gebruik deze functies niet als u het document wilt opslaan in een OpenDocument-indeling.

Basisvormen

Onder-steunings-niveau

Vormen

Ondersteund

Tekstvakken

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor objecten in tekstvakken die gedeeltelijk worden ondersteund. SmartArt-afbeeldingen, vormen of tekstvakken in een tekstvak worden niet ondersteund en gaan verloren als u het bestand opent.

WordArt

Ondersteund

Opties voor 3D-vormen

Ondersteund

Afbeeldingen

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor de invoeg- en koppelingsoptie, die niet worden ondersteund in ODF.

SmartArt-diagrammen

Ondersteund

Deze worden geconverteerd naar een groep vormen.

ActiveX-besturingselementen

Niet ondersteund

Objecten in grafieken

Ondersteund

Deze worden geconverteerd naar een groep die de grafiek en de objecten bevat. Aangezien Word geen ondersteuning biedt voor een groep die een grafiek bevat, wordt de groepering van de objecten opgeheven als u het bestand opent in Word.

Handtekeningregelobject

Niet ondersteund

Aantekening in inkt

Ondersteund

De aantekening in inkt wordt geconverteerd naar EMF (Enhanced Metafile). (In Word 2007 wordt de aantekening geconverteerd naar een vrije vorm.)

Groep objecten

Gedeeltelijk ondersteund

De groepering van bepaalde objecten in Word wordt niet ondersteund. De groepering van deze objecten wordt daarom opgeheven als u het OpenDocument-bestand opent. Dit kunnen objecten zijn die met een grafiek zijn gegroepeerd en een afbeelding die met een vorm, tekstvak of OLE-object is gegroepeerd.

Zichtbaarheid van objecten

Gedeeltelijk ondersteund

Onzichtbare objecten worden zichtbaar als u het bestand opslaat in de ODT-indeling en het vervolgens opnieuw opent in Word.

Objectranden

Ondersteund

Niet alle randstijlen worden ondersteund. Randstijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardrandstijl (een zwarte ononderbroken lijn).

Opvullingen van objecten

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor een opvulling met een kleurovergang die meer dan twee kleurovergangsbeëindigingen heeft. Hierbij gaan alle kleurovergangsbeëindigingen na de eerste twee verloren.

Lijnopmaak

Ondersteund

Niet alle lijn- en lijneindestijlen worden ondersteund in de ODF-indeling. Stijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardstijl (respectievelijk een zwarte ononderbroken lijn en een geopende pijl).

Afbeelding bijsnijden

Ondersteund

De standaardfunctie voor het bijsnijden van afbeeldingen wordt ondersteund. Het bijsnijden van afbeeldingen met een vorm wordt echter niet ondersteund.

Afbeeldingskleuren wijzigen

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige kleurwijzigingen hebben een equivalent in de ODF-indeling, zoals zwart-wit. Andere kleurwijzigingen hebben geen equivalent en worden geconverteerd. De afbeelding ziet er hetzelfde uit, maar de kleurwijziging kan niet meer worden gewijzigd of verwijderd.

Opties voor 3D-afbeeldingen

Niet ondersteund

Afbeeldingstijlen

Gedeeltelijk ondersteund

Randen worden gedeeltelijk ondersteund, maar kunnen er anders uitzien.

Thema's

Niet ondersteund

Hyperlink op vorm

Niet ondersteund

Naar boven

Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2015

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×