Met Microsoft Webversie van OneNote kunt u notities maken en notitiepagina's organiseren in een webbrowser. Gebruik de opdracht openen in OneNote van Webversie van OneNote voor geavanceerdere bewerkingsfuncties. Wanneer u het notitieblok in OneNote opslaat, wordt het opgeslagen op de website waar u het kunt openen in Webversie van OneNote.

Het notitieblok dat u in Webversie van OneNote opent, is hetzelfde als het notitieblok dat u opent in de OneNote-bureaubladtoepassing, maar sommige functies werken anders in de twee omgevingen.

In dit artikel

Ondersteunde bestandsindelingen in Webversie van OneNote

Webversie van OneNote worden OneNote 2010 en latere notitieblokken geopend (. één bestanden).

Webversie van OneNote notitieblokken kunnen niet worden geopend in andere bestandsindelingen. Deze indelingen worden bijvoorbeeld niet ondersteund: OneNote 2003 of OneNote 2007 notebooks (. One), OneNote package (. onepkg) en Portable Document Format (PDF).

Naar boven

Ondersteunde functies voor weergeven en afdrukken

Wanneer u notities bekijkt in Webversie van OneNote, kunt u door een notitieblok bladeren, secties uit-en samenvouwen, nagaan wie welke notitie heeft toegevoegd en eerdere versies van een pagina weergeven.

Sommige functies werken echter anders in de browser dan in de bureaubladtoepassing van OneNote. Als u functies wilt gebruiken die niet beschikbaar zijn in Webversie van OneNote, klikt u op openen in OneNote (hiervoor isOneNote 2010 of later vereist).

Deze functie

Werkt als volgt in Webversie van OneNote

Afdrukken

Afdrukken is niet beschikbaar in Webversie van OneNote. Gebruik in plaats daarvan de afdrukfunctie van uw browser. Gebruik Afdrukvoorbeeld om te zien of u moet schuiven naar een deel van het notitieblok of de afdrukstand van staand naar liggend wilt wijzigen.

Audio en video

Webversie van OneNote speelt geen audio-en video-inhoud af, maar de media blijven behouden in het notitieblok en u kunt audio-en videobestanden downloaden naar uw computer om deze af te spelen.

Zoeken

Zoeken is beperkt tot de huidige sectie in Webversie van OneNote.

In-/uitzoomen

In-en uitzoomen is niet beschikbaar in Webversie van OneNote. Gebruik in plaats daarvan de zoomfunctie van de browser.

Vormen, vergelijkingen, inkt

In OneDrive worden vormen en inkt Webversie van OneNote weergegeven, maar de vergelijkingen worden weergegeven als tijdelijke aanduidingen. In SharePoint wordt inkt weergegeven en worden vergelijkingen weergegeven als tijdelijke aanduidingen en vormen verborgen.

Regellijnen en Paginakleur

Webversie van OneNote kunt deze niet weergeven, maar wel behouden in het notitieblok.

Regeleinden

Regeleinden worden weergegeven als tijdelijke aanduidingen.

Naar boven

Functies die verschillen tussen de browser en het bureaublad

Wanneer u notities bewerkt, werken sommige functies anders in de browser dan in de bureaubladtoepassing van OneNote. In de volgende tabellen wordt beschreven hoe Webversie van OneNote functies ondersteunt die van toepassing kunnen zijn op uw notities. Als u functies wilt gebruiken die niet beschikbaar zijn in Webversie van OneNote, klikt u op openen in OneNote (hiervoor moet uOneNote 2010 of later).

Notitieblokken openen

Deze functie

Werkt als volgt in OneNote Online

IRM (Information Rights Management)

In SharePoint-bibliotheken die met IRM zijn beveiligd, Webversie van OneNote het openen van notitieblokken voor lezen, maar niet voor bewerken. IRM-beveiliging kan niet worden toegevoegd aan notitieblokken in Webversie van OneNote.

Bewerken en opmaken

Deze functie

Werkt als volgt in Webversie van OneNote

Kopiëren en plakken

Kopieer en plak tekst, en kopieer/plak afbeeldingen van het web. Tekst die in een notitieblok is geplakt, behoudt de oorspronkelijke opmaak, maar tekst die van buiten Webversie van OneNote geplakt, verliezen opmaak zoals vet en cursief.

Opmaak van lettertype

Vet, cursief, onderstrepen, lettertype, tekengrootte en kleur toepassen. Opmerking: de opdracht Opmaak kopiëren/plakken is niet beschikbaar in Webversie van OneNote.

Tekstopmaak

Tekst links of rechts uitlijnen of centreren; tekst van rechts naar links of van links naar rechts laten lopen; Inspringing vergroten of verkleinen; tekst opmaken als een lijst met opsommingstekens of nummering.

Nummering en opsommingstekens

Ingebouwde nummering of opmaak voor opsommingstekens toepassen.

Stijlen

Een galerie met ingebouwde stijlen toepassen. U kunt ook de opmaak wissen.

Zoeken

Zoeken is beperkt tot de huidige sectie in Webversie van OneNote.

Witruimte invoegen

De opdracht voor het maken van lege ruimte op de pagina is niet beschikbaar in Webversie van OneNote. U kunt notities verplaatsen om ruimte te maken of om een nieuwe pagina te maken.

Regellijnen en Paginakleur

Opdrachten voor het wijzigen van het uiterlijk van de pagina zijn niet beschikbaar in Webversie van OneNote. Regellijnen en Paginakleur zijn in Webversie van OneNote verborgen, maar blijven behouden in het notitieblok.

Cocreatie

Meerdere auteurs kunnen tegelijkertijd werken in OneNote 2010, Webversie van OneNote en OneNote Mobile. Namen van auteurs weergeven en verbergen.

Notities opvolgen

Deze functie

Werkt als volgt in Webversie van OneNote

Labels

Tags markeren voor opvolgen en labels verwijderen wanneer u maar wilt. Labels kunnen niet worden aangepast in Webversie van OneNote en de aangepaste tags zijn niet van toepassing. Webversie van OneNote bevat echter aangepaste tags, en u kunt deze verwijderen.

Labels zoeken

Deze functie is niet beschikbaar in Webversie van OneNote.

Integratie met Outlook

Webversie van OneNote biedt geen ondersteuning voor opdrachten die werken met Microsoft Outlook (pagina per E-mail verzenden, Outlook-takenof Details van vergadering).

Controleren

Deze functie

Werkt als volgt in Webversie van OneNote

Taalprogramma's

Spelling controleren en de controletaal instellen met de ingebouwde woordenlijst. Webversie van OneNote maakt geen gebruik van een aangepaste woordenlijst en bevat geen vertaling of synoniemenlijst.

Paginaversies

Vorige versies van een pagina weergeven en herstellen.

Notities controleren met ongelezen, recent en auteur

Notities kunnen niet worden gemarkeerd als gelezen of ongelezen in Webversie van OneNote en controleren of de recente functies of de auteur niet beschikbaar is.

Objecten

Deze functie

Werkt als volgt in Webversie van OneNote

Hyperlinks

U kunt hyperlinks naar het web of andere pagina's in hetzelfde notitieblok invoegen, bewerken en volgen. Koppelingen naar locaties binnen het notitieblok werken op de pagina, maar niet de alinea, niveau in Webversie van OneNote.

Tabellen

Tabellen worden in Webversie van OneNote op dezelfde manier gemaakt als in de OneNote-bureaubladtoepassing.

Afbeeldingen, illustraties en schermopnamen

Afbeeldingen invoegen die op uw computer zijn opgeslagen, of een illustratie invoegen die beschikbaar is op Office.com. U kunt de grootte van afbeeldingen wijzigen en alternatieve tekst toevoegen. Meer verfijnde functies voor het werken met afbeeldingen, zoals draaien of ordenen in lagen van achtergrond, zijn niet beschikbaar in Webversie van OneNote. U kunt geen schermopnamen maken in Webversie van OneNote, maar schermopnamen in uw notities worden weergegeven als afbeeldingen in Webversie van OneNote.

Audio en video

Deze blijven behouden in de notities, maar kunnen niet worden opgenomen in Webversie van OneNote. U kunt audio-en videobestanden downloaden naar uw computer om deze af te spelen.

Vormen, vergelijkingen en inkt

U kunt deze niet invoegen of bewerken in Webversie van OneNote. In OneDrive kunt u de tijdelijke aanduidingen voor vormen, inkt en vergelijkingen selecteren en verwijderen. In SharePoint kunt u tijdelijke aanduidingen voor deze objecten selecteren en verwijderen.

Symbolen

U kunt deze niet invoegen of bewerken in Webversie van OneNote, maar Webversie van OneNote geeft ze wel correct weer.

Ingesloten bestanden

Download deze naar uw computer om deze te openen.

Tijdstempel

De opdrachten voor het invoegen van de huidige datum en tijd zijn niet beschikbaar in Webversie van OneNote, maar Webversie van OneNote geeft ze wel correct weer.

Gekoppelde notities

De mogelijkheid om notities te maken, is niet beschikbaar in Webversie van OneNote en koppelingen naar bestanden zijn verborgen. Ze blijven echter in de notities bewaard.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×