Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Met Microsoft Webversie van OneNote kunt u notities maken en notitiepagina's organiseren in een webbrowser. Gebruik de opdracht Openen in OneNote van Webversie van OneNote voor meer geavanceerde bewerkingsfuncties. Wanneer u het notitieblok opslaat in OneNote, wordt het opgeslagen op de website waarop u het hebt geopend in Webversie van OneNote.

Het notitieblok dat u in Webversie van OneNote opent, is hetzelfde als het notitieblok dat u opent in de OneNote-bureaublad-app, maar sommige functies werken anders in de twee omgevingen.

In dit artikel

Ondersteunde bestandsindelingen in Webversie van OneNote

Webversie van OneNote worden OneNote 2010 en nieuwere notitieblokken (.one-bestanden) geopend.

Webversie van OneNote kunt notitieblokken niet openen in andere bestandsindelingen. Deze indelingen worden bijvoorbeeld niet ondersteund: OneNote 2003- of OneNote 2007-notitieblokken (.one), OneNote-pakket (.onepkg) en Portable Document Format (PDF).

Naar boven

Functies die worden ondersteund voor weergave en afdrukken

Wanneer u notities in Webversie van OneNote bekijkt, kunt u door een notitieblok gaan, secties uitvouwen en samenvouwen, zien wie welke notities heeft bijgedragen en eerdere versies van een pagina bekijken.

Sommige functies werken echter anders in de browser dan in de oneNote-bureaublad-app. Als u functies wilt gebruiken die niet beschikbaar zijn in Webversie van OneNote, klikt u op Openen in OneNote (vereistOneNote 2010 of hoger).

Deze functie

Werkt als volgt in Webversie van OneNote

Afdrukken

Afdrukken is niet beschikbaar in Webversie van OneNote. Gebruik in plaats daarvan de afdrukfunctie van uw browser. Gebruik Afdrukvoorbeeld om te zien of u naar een deel van het notitieblok moet schuiven of om de afdrukstand te wijzigen van Staand naar Liggend.

Audio en video

Webversie van OneNote speelt geen audio- en video-inhoud af, maar de media blijven behouden in het notitieblok en u kunt audio- en videobestanden naar uw computer downloaden om ze af te spelen.

Zoeken

Zoeken is beperkt tot de huidige sectie in Webversie van OneNote.

In-/uitzoomen

Zoomen is niet beschikbaar in Webversie van OneNote. Gebruik in plaats daarvan de zoomfunctie van uw browser.

Vormen, vergelijkingen, inkt

In OneDrive geeft Webversie van OneNote vormen en inkt weer, maar worden vergelijkingen weergegeven als tijdelijke aanduidingen. In SharePoint is inkt zichtbaar, worden vergelijkingen weergegeven als tijdelijke aanduidingen en worden vormen verborgen.

Regellijnen en paginakleur

Webversie van OneNote kunt deze niet weergeven, maar ze blijven behouden in het notitieblok.

Regeleinden

Regeleinden worden weergegeven als tijdelijke aanduidingen.

Naar boven

Functies die verschillen tussen de browser en het bureaublad

Wanneer u notities bewerkt, werken sommige functies in de browser anders dan in de OneNote-bureaublad-app. In de volgende tabellen wordt beschreven hoe Webversie van OneNote functies ondersteunt die mogelijk van toepassing zijn op uw notities. Als u functies wilt gebruiken die verder gaan dan wat beschikbaar is in Webversie van OneNote, klikt u op Openen in OneNote (vereistOneNote 2010 of hoger).

Notitieblokken openen

Deze functie

Werkt als volgt in OneNote Online

IRM (Information Rights Management)

In SharePoint-bibliotheken die beveiligd zijn met IRM, opent Webversie van OneNote notitieblokken om te lezen, maar niet om te bewerken. IRM-beveiliging kan niet worden toegevoegd aan notebooks in Webversie van OneNote.

Bewerken en opmaken

Deze functie

Werkt als volgt in Webversie van OneNote

Kopiëren en plakken

Tekst kopiëren en plakken en afbeeldingen van het web kopiëren/plakken. Tekst die in een notitieblok wordt geplakt, behoudt de oorspronkelijke opmaak, maar tekst die van buiten Webversie van OneNote wordt geplakt, verliest opmaak zoals vet en cursief.

Lettertypeopmaak

Vet, cursief, onderstrepen, lettertype, grootte en kleur toepassen. Opmerking: de opdracht Opmaak kopiëren/plakken is niet beschikbaar in Webversie van OneNote.

Tekstopmaak

Tekst links, rechts of gecentreerd uitlijnen; tekst van rechts naar links of van links naar rechts uitvoeren; inspringing vergroten of verkleinen; tekst opmaken als een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst.

Nummering en opsommingstekens

Ingebouwde notaties voor nummering of opsommingstekens toepassen.

Stijlen

Een van een galerie met ingebouwde stijlen toepassen. U kunt ook opmaak wissen.

Zoeken

Zoeken is beperkt tot de huidige sectie in Webversie van OneNote.

Ruimte invoegen

De opdracht voor het maken van lege ruimte op de pagina is niet beschikbaar in Webversie van OneNote. Verplaats notities om ruimte te maken of begin een nieuwe pagina.

Regellijnen en paginakleur

Opdrachten voor het wijzigen van het uiterlijk van de pagina zijn niet beschikbaar in Webversie van OneNote. Regellijnen en paginakleur zijn verborgen in Webversie van OneNote, maar blijven behouden in het notitieblok.

Cocreatie

Meerdere auteurs kunnen tegelijkertijd werken in OneNote 2010, Webversie van OneNote en OneNote Mobile. Auteursnamen weergeven en verbergen.

Opvolgen van notities

Deze functie

Werkt als volgt in Webversie van OneNote

Labels

Tag notities voor opvolging en verwijder tags wanneer u dat wilt. Tags kunnen niet worden aangepast in Webversie van OneNote en uw aangepaste tags kunnen niet worden toegepast. Webversie van OneNote geeft echter aangepaste tags weer en u kunt ze verwijderen.

Tags zoeken

Deze functie is niet beschikbaar in Webversie van OneNote.

Integratie met Outlook

Webversie van OneNote biedt geen ondersteuning voor opdrachten die werken met Microsoft Outlook (E-mailpagina, Outlook-taken of Details van vergadering).

Controleren

Deze functie

Werkt als volgt in Webversie van OneNote

Taalprogramma's

Controleer de spelling en stel de controletaal in met behulp van de ingebouwde woordenlijst. Webversie van OneNote gebruikt geen aangepaste woordenlijst en bevat geen vertaling of synoniemenlijst.

Paginaversies

Vorige versies van een pagina weergeven en herstellen.

Notities bekijken per ongelezen, recent en auteur

Notities kunnen niet worden gemarkeerd als gelezen of ongelezen in Webversie van OneNote, en het controleren van bewerkingen op hoe recent ze zijn of op auteur is niet beschikbaar.

Objecten

Deze functie

Werkt als volgt in Webversie van OneNote

Hyperlinks

Hyperlinks naar het web of naar andere pagina's in hetzelfde notitieblok invoegen, bewerken en volgen. Koppelingen naar locaties in het notitieblok werken op de pagina, maar niet op alineaniveau in Webversie van OneNote.

Tabellen

Tabellen worden op dezelfde manier gemaakt in Webversie van OneNote als in de OneNote-bureaublad-app.

Afbeeldingen, illustraties en schermopnamen

Afbeeldingen invoegen die zijn opgeslagen op uw computer of illustraties invoegen die beschikbaar zijn op Office.com. U kunt de grootte van afbeeldingen wijzigen en Alt-tekst toevoegen. Geavanceerdere functies voor het werken met afbeeldingen, zoals draaien of rangschikken in lagen van voor naar voren, zijn niet beschikbaar in Webversie van OneNote. U kunt geen schermopnamen maken in Webversie van OneNote, maar schermopnamen in uw notities worden weergegeven als afbeeldingen in Webversie van OneNote.

Audio en video

Deze blijven behouden in de notities, maar kunnen niet worden vastgelegd in Webversie van OneNote. U kunt audio- en videobestanden downloaden naar uw computer om ze af te spelen.

Vormen, vergelijkingen en inkt

Deze kunnen niet worden ingevoegd of bewerkt in Webversie van OneNote. In OneDrive kunt u tijdelijke aanduidingen voor shapes, inkt en vergelijkingen selecteren en verwijderen. In SharePoint kunt u tijdelijke aanduidingen voor deze objecten selecteren en verwijderen.

Symbolen

Deze kunnen niet worden ingevoegd of bewerkt in Webversie van OneNote, maar Webversie van OneNote worden weergegeven zoals verwacht.

Ingesloten bestanden

Download deze naar uw computer om ze te openen.

Tijdstempel

De opdrachten voor het invoegen van de huidige datum en tijd zijn niet beschikbaar in Webversie van OneNote, maar Webversie van OneNote worden ze weergegeven zoals verwacht.

Gekoppelde notities

De mogelijkheid om het maken van notities te koppelen aan bestanden is niet beschikbaar in Webversie van OneNote en koppelingen naar bestanden zijn verborgen. Ze blijven echter behouden in de notities.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×