Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt de macroactie VisualBasicModuleOpenen in een Access-database gebruiken om een opgegeven VBA-module (Visual Basic for Applications) bij een opgegeven procedure te openen. Dit kan een Sub-procedure, een functieprocedure of een gebeurtenisprocedure zijn.

Opmerking: Vanaf Access 2010 is de naam van de macroactie ModuleOpenen gewijzigd in VisualBasicModuleOpenen.

Opmerking: Deze actie is niet toegestaan als de database niet wordt vertrouwd.

Opmerking: De macroactie VisualBasicModuleOpenen is niet beschikbaar in Access-web-apps.

Instelling

De macroactie VisualBasicModuleOpenen heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Modulenaam

De naam van de module die u wilt openen. Selecteer de naam van de module in de vervolgkeuzelijst. U kunt dit argument leeg laten als u een procedure wilt zoeken in alle standaardmodules in de database en de gewenste module bij die procedure wilt openen.

Als u een macro met daarin de actie VisualBasicModuleOpenen uitvoert in een bibliotheekdatabase, zoekt Access eerst naar een module met deze naam in de bibliotheekdatabase en daarna in de huidige database.

Procedurenaam

De naam van de procedure waarin u de module wilt openen. Als u dit argument leeg laat, wordt de module in de declaratiesectie geopend.

Opmerking: U moet een geldige naam in het argument Modulenaam of in het argument Procedurenaam invoeren.

Opmerkingen

U kunt deze macroactie gebruiken om een gebeurtenisprocedure te openen door het argument Modulenaam en het argument Procedurenaam op te geven. Als u bijvoorbeeld de gebeurtenisprocedure Klikken van de knop FactuurAfdrukken in het formulier Orders wilt openen, stelt u het argument Modulenaam in op Formulier.Orders en stelt u het argument Procedurenaam in op FactuurAfdrukken_Klikken. Als u de gebeurtenisprocedure voor een formulier of rapport wilt weergeven, moet het formulier of rapport zijn geopend.

Als u een procedure wilt openen in een klassemodule, moet u ook de modulenaam opgeven, hoewel de klassemodule niet geopend hoeft te zijn.

Als u een modulegebonden procedure wilt openen, moet de module die de procedure bevat, zijn geopend.

Deze actie heeft hetzelfde resultaat als met de rechtermuisknop klikken op een module in het navigatiedeelvenster en vervolgens op Ontwerpweergave klikken. Met deze actie kunt u ook een procedurenaam opgeven en procedures zoeken in de standaardmodules in een database.

Tip:  U kunt een module selecteren in het navigatiedeelvenster en deze naar het macrovenster slepen. Hiermee wordt automatisch de actie VisualBasicModuleOpenen gemaakt, waarmee de module in de declaratiesectie wordt geopend.

Als u de actie VisualBasicModuleOpenen wilt uitvoeren in een VBA-module, gebruikt u de methode ModuleOpenen van het object DoCmd.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×