Met Visio kunt u illustratieve diagrammen maken, zoals onderling verbonden werkstromen en real-world-indelingen, om operationele intelligentie te verbeteren. Met Power BI kunt u intuïtieve dashboards maken op basis van verschillende visualisaties, zoals grafieken en kaarten, om inzicht te krijgen in complexe gegevenssets, KPI-metingen en bij te houden doelen, allemaal om bedrijfsinformatie te bereiken.

Door Visio voor het web en Power BI te gebruiken, kunt u gegevens als diagrammen en visualisaties op één plaats illustreren en vergelijken om het grote geheel te krijgen en operationele en bedrijfsinformatie te verbeteren.

Wilt u eens een aantal voorbeelden proberen? Bekijk deze voorbeeld Visio Power BI Visuals en klik vervolgens op de Visio shapes of Power BI gegevensdiagrammen om de interactie te zien.

Belangrijk: Als uw bedrijf een Azure Active Directory(AAD) beleid voor instellingen voor voorwaardelijke toegang heeft geconfigureerd voor Power BI Desktop-app, wordt u mogelijk gevraagd een browserextensie te installeren wanneer u Visio Visual gebruikt om u aan te melden en het Visio-bestand te laden. Visio Dit scenario wordt niet ondersteund door Visual.

Wat wilt u doen?
Visuals Visio toevoegen aan rapporten op Power BI web
Met Power BI publiceren naar web
Problemen met aanmelden
De laadtijd van pagina's verbeteren en complexe diagrammen ondersteunen
Automatisch in- of uitschakelen
Hoe krijg ik Visio Visual?
Belangrijke aanvullende notities

Visuele Visio toevoegen aan rapporten op Power BI web

Hier volgen de stadia en stappen voor deze procedure voor het verkrijgen van dit specifieke voorbeeld Visio Power BI Visuals (voorbeeld 3).

Fase 1: Vereiste software en voorbeeldbestanden downloaden

Zorg ervoor dat u de vereiste software hebt voordat u begint.

Fase 2: Power BI-gegevens modelleren en Visio-diagram maken

 1. Maak een set Power BI-gegevens en zorg ervoor dat één kolom unieke aanduidingen bevat voor elke rij. Deze kolom wordt gebruikt om toe te geven aan de shapes in het Visio diagram.

  U kunt extra gegevenskolommen toevoegen voor de shapegegevens. In het bestand Lead Management Flow Data.xlsx dat u eerder hebt gedownload, bevat de kolom ID de unieke aanduidingen van elke rij. U kunt ook de waarden in de kolommen Doelen, Werkelijke waarden en Verschil weergeven als gegevensafbeeldingsvelden die aan elke shape zijn gekoppeld.

  Excel-voorbeeldgegevens
 2. Zorg ervoor dat de Visio shapes die u wilt koppelen aan Power BI-gegevens in het diagram unieke tekst bevatten of shapegegevens die kunnen worden gebruikt om Power BI-gegevens toe te wijsen aan de shapes in het diagram.

  Visio-voorbeelddiagram

  Het toewijzingsproces: gegevens op het werkblad worden toegewezen aan elke shape en de bijbehorende shapegegevens

  U kunt de toewijzing ook toevoegen en bewerken vanuit Visio Visual.

  Een overzicht van toewijzingen

  Tip: Als u witruimte van canvas wilt verwijderen uit het diagram, selecteert u Ontwerp > Grootte >Aanpassen aan tekenen.

Fase 3: Uw Power BI-rapport maken

 1. Als u een Power BI-rapport wilt maken, gaat u naar https://www.powerbi.com/ of start u Power BI Desktop en klikt u vervolgens op de knop Gegevens ophalen linksonder in het Power BI-venster.

 2. Klik in het scherm Gegevens ophalen in het gedeelte Gegevens importeren of verbinding maken met gegevens op Ophalen onder Bestanden.

 3. Selecteer Lead Management Flow Data.xlsx als gegevensbron. Gegevensbronnen kunnen lokale bestanden en bestanden in OneDrive of op SharePoint-sites zijn of andere gegevensbronnen die worden ondersteund door Power BI.

 4. Wanneer de gegevens zijn geïmporteerd, klikt u op Gegevenssets en klikt u op Rapport maken om een nieuw Power BI-rapport te maken.

Fase 4: Visio Visual importeren in uw Power BI rapport

 1. Klik in Power BI rapport op de knop beletselteken(...)in het deelvenster Visualisaties in Power BI en selecteer vervolgens Importeren uit marketplace.

 2. Zoek naar 'Visio', zoek naar Visio Visual en klik op Toevoegen.

  De nieuwe Visio wordt weergegeven als een pictogram in het deelvenster Visualisaties.

  Het nieuwe pictogram voor aangepaste visuele elementen

Fase 5: Uw Visio-diagram invoegen in het Power BI-rapport

 1. Als u het visuele wilt toevoegen aan het rapportpapier, klikt u op Visio pictogram Visueel.

 2. Selecteer in het deelvenster Velden het Power BI veld dat unieke Visio vormen identificeert en voeg dit vervolgens toe aan de sectie ID.

 3. Voer in het rapportpapier de URL insluiten in Visio diagram.

  Als u niet zeker weet welke URL u moet gebruiken, opent u een nieuw browsertabblad, gaat u naar de documentbibliotheek waar de Visio-tekening is opgeslagen en klikt u erop om deze te openen in Visio voor het web. Open het dialoogvenster Insluiten, kopieer de URL insluiten van de tekening en plak deze in het dialoogvenster Bestands-URL invoeren om Visio-diagramtekstvak te openen op het Power BI rapportpapier. Als u het diagram bewerkt, opent u het dialoogvenster Insluiten door Bestand > Delen > Insluiten. Als u het diagram bekijkt, opent u het dialoogvenster Insluiten door Meer opdrachten weergeven(...) te selecteren > Insluiten.

 4. Klik op verbinding maken.

  Het Visio diagram wordt weergegeven in Visio Visual en is gekoppeld aan Power BI gegevens.

 5. Als u het diagram wilt weergeven in de focusmodus, klikt u op de knop beletselteken(...) in het Visio Visual en selecteert u Vervolgens Bewerken.

  Focusmodus activeren

Fase 6: Power BI-gegevens aan uw Visio-diagram koppelen

 1. Vouw het toewijzingsvenster aan de rechterkant van Visio Visual uit. Visio Visual leest de diagrameigenschappen of Shapegegevens voor en koppelt automatisch aan de gegevens met behulp van de Power BI id-rijen. Er worden standaardkleuren toegepast, maar u kunt deze kleuren wijzigen met de aanpassingsopties.

  Andere gegevens koppelen

  U kunt extra diagrameigenschappen koppelen door te klikken op de Visio-shapes die niet zijn gekoppeld en vervolgens te klikken op de Power BI-rij.

 2. Als u andere Power BI kolommen wilt toevoegen als kleuren of waarden in het diagram, selecteert u de Power BI kolommen en zet u deze onder de sectie Waarden van Visio Visual.

  Velden aan kleuren koppelen
 3. Als u de focusmodus wilt sluiten, klikt u op Terug naar rapport.

  resultaten van aangepaste visuele Visio-elementen

U kunt dit rapport nu vastmaken aan een dashboard en het dashboard delen met uw team.

Visio Visual ondersteunt interactiviteit in twee-weg wanneer u filtert in Power BI. Klik op Power BI visueel element, zoals de balk in het staafdiagram, om automatisch in te zoomen op een uitgestippelde vorm in Visio Visual.

Naar boven

Publiceren Power BI web gebruiken

Met Power BI Publiceren naar webkunt u interactieve Power BI visualisaties online insluiten, in blogberichten, websites, e-mailberichten of sociale media. Visio Visual ondersteunt Publiceren naar web vanaf Power BI functionaliteit. Hiervoor moet het ingesloten Visio gasttoegang hebben, zodat webgebruikers zich niet hoeven te verifiëren. Kopieer de URL voor anoniem delen of gasttoegang voor het Visio-bestand door naar OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online te gaan en te klikken op Delen voor het Visio bestand. Plak deze URL nu in de BESTANDS-URL enter om Visio-diagramtekstvak te openen op het rapportpapier van Power BI (zie Fase 5: Uw Visio-diagraminvoegen in uw Power BI-rapport) en volg de rest van de stappen.

Naar boven

Aanmeldingsproblemen

U moet op de hoogte zijn van de volgende aanmeldingsproblemen:

 • Visio Visueel in Power BI Embedded rapporten   Een Power BI rapport kan worden ingesloten in apps zoals Microsoft Teams apps van derden. Deze apps kunnen pop-ups blokkeren, zoals een aanmeldingsprompt. In dit geval heeft Visio visual-bestand gasttoegangsmachtigingen nodig in SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven. Anders wordt Visio visual steeds gevraagd om u aan te melden, maar de app blijft de aanmeldingspop-up blokkeren. 

 • Eén aanmeldingsverificatie    Visio Visual in Power BI heeft toegang nodig tot het Visio diagram waarmee u werkt, wat betekent dat u mogelijk een aanmeldingsprompt ziet. In gevallen waarin Power BI aanmeldingsgegevens van gebruikers niet kunnen worden gebruikt via verificatie voor een enkele aanmelding, zien gebruikers die het Power BI-rapport proberen te bekijken mogelijk een aanmeldingsprompt om zichzelf te verifiëren wanneer ze werken met de Visio Visual.

 • Internetbeveiligingszones    Als u nog steeds problemen hebt met verificatie tijdens het werken met Visio Visual met Internet Explorer, hebt u mogelijk Power BI en SharePoint in verschillende internetbeveiligingszones. Voeg zowel het Power BI domein als het SharePoint domein toe aan dezelfde beveiligingszone in uw internetopties en probeer vervolgens opnieuw te werken met Visio Visual. Zie Beveiligings- en privacyinstellingen voor Internet Explorer 11wijzigen voor meer informatie.

Naar boven

De laadtijd van pagina's verbeteren en complexe diagrammen ondersteunen

Het aantal shapes (meer dan 1000) in uw Visio-diagrammen en de complexiteit van deze vormen (geometrie, arcering, enzovoort) zijn van invloed op de laadtijd van Visio-diagrammen in Power BI. Als u de prestaties voor het laden van pagina's wilt verbeteren, verwijdert u shapes die u niet nodig hebt uit uw Visio-diagram of voegt u deze toe aan een laag die begint met het symbool # zoals hieronder wordt beschreven. U kunt ook de thema's instellen die zijn toegepast op Geen thema op het tabblad Ontwerpen.

Shapes toevoegen waarvoor Power BI gegevenstoewijzing moet worden toegewezen aan # lagen in grote Visio bestanden

Een andere effectieve manier om de laadtijd van pagina's te verbeteren, is door shapes toe te voegen die moeten worden toegesneden op Power BI-gegevens aan een laag met de naam # of een laag die begint met het teken # in het grote Visio bestand. Als het diagram een #-laag bevat, kunnen alleen shapes op de #-laag aan Power BI-gegevens worden toegewezen. Hoe minder shapes u op delagen # hebt, hoe beter de laadtijd van de pagina is.

Schermafbeelding van dialoogvenster Lagen in Visio

U ziet ook een paar andere voordelen met behulp van de benadering # laag:

 1. Ondersteuning voor complexe diagrammen: als uw diagram meer dan 1000 shapes heeft, kan dit worden ondersteund als shapes die moeten worden toegewezen aan Power BI-gegevens worden verplaatst naar# lagen en het totale aantal shapes op# lagen kleiner is dan 1000.

 2. Volledige weergave: sommige kleurovergangen en lijnpatronen worden niet weergegeven in de Visio visual zoals verwacht. Als voor deze shapes geen toewijzing voor Power BI gegevens is vereist, kunnen ze worden weggelaten of uit delagen # worden verwijderd. Visio Visual renders everything other than the shapes on the # layers in PNG format helps improve load time.

Naar boven

Automatisch in- of uitschakelen

U kunt instellingen voor automatisch in- en uitzoomen op de selectie van shapes of tijdens interacties met andere visuele elementen wijzigen door Automatisch in- of uitzoomen in te schakelen op het tabblad Instellingen van het deelvenster Visualisaties.

Deelvenster visualisaties in Power BI

Naar boven

Hoe krijg ik Visio Visual?

U hebt ongetwijfeld tijd nodig om erachter te komen hoe uw bedrijf het meeste uit de integratie van uw Visio met Power BI. Daarom geven we vijf gratis proefversies Microsoft 365 abonnees van Visio Visual. Deze proefversies zijn volledig bewerkbaar en blijven zo voor onbepaalde tijd, zelfs nadat de oorspronkelijke maker de vijf exemplaren heeft gebruikt. Bovendien is er niets te installeren voor de proefversie: Visio visuele proefversie is direct beschikbaar in Power BI voor alle Microsoft 365 gebruikers. Wanneer u alle proefversies hebt gebruikt, kunnen gebruikers zonder vergunning nog steeds visuele elementen bekijken en bestandskoppelingen insluiten. Als u volledige bewerkingsrechten wilt behouden, moet u een abonnement Visio kopen. Houd er rekening mee dat we deze gratis proefversies momenteel niet kunnen leveren aan bedrijven met een soevereine omgeving.

Voor het bewerken Visio Visual in Power BI is een licentie Visio-abonnement 1 of Visio Abonnement 2 vereist. U kunt onze planvergelijking bezoeken om te bepalen welke optie het beste voor u is. Als u niet zeker weet welk abonnement voor u het juiste is, kunt u deze gratis uitproberen voor 30 dagen (Proefabonnement 1plannen , proefabonnement op Abonnement 2). Deze experimenten staan los van Visio visuele proefversie en u kunt zich registreren voor beide proefversies zonder dat dit van invloed is op uw geschiktheid voor de andere proefversie.

Naar boven

Belangrijke aanvullende notities

 • Visio Visual wordt niet ondersteund in Power BI Report Server.

 • Gegevensafbeeldingen die zijn toegepast op Visio diagrammen van Visio bureaublad worden verwijderd, zodat Power BI eigen afbeeldingen kunnen toepassen.

 • Mogelijk ziet u enkele visuele verschillen tussen diagrammen die worden weergegeven in Visio bureaublad en in Power BI. Dit kan gebeuren wanneer het diagram complexe stijlen, thema's of opvulpatronen bevat.

 • Als u nieuwe shapes toevoegt of shapes verwijdert die aan uw Power BI-gegevens zijn toe te voegen en het resulterende rapport niet correct wordt weergegeven, probeert u de Visio Visual opnieuw toe te passen en de shapes opnieuw toe te voegen.

 • Als u het waardenveld in stelt op 'Niet samenvatten', wordt door te klikken op een Power BI visuele weergave geen wijziging weergegeven in Visio Visual.

 • Als u Visio Visuals wilt zien in Power BI Windows app, upgradet u uw apparaat naar de nieuwste Windows Makers-update.

 • Visio Visuals kan slechts één server SharePoint Online gebruiken als Visio bestanden worden opgeslagen in Power BI mobiele apps.

 • Voor Visio Visual moeten in de gebruikte browser cookies van derden worden toegestaan voor *.sharepoint.com en *.powerbi.com (of respectievelijk SharePoint- en Power BI-domeinen).

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×