VOORSPELLEN.ETS.CONFINT, functie

Retourneert een betrouwbaarheidsinterval voor de voorspelde waarde op de opgegeven doeldatum. Een betrouwbaarheidsinterval van 95% betekent dat 95% van toekomstige punten naar verwachting binnen dit bereik valt ten opzichte van het met VOORSPELLEN.ETS voorspelde resultaat (met normale verdeling). Gebruik deze functie om de nauwkeurigheid van het voorspelde model beter te begrijpen. Een kleiner interval betekent meer vertrouwen in de voorspelling voor dit specifieke punt.

Syntaxis

VOORSPELLEN.ETS.CONFINT(doeldatum;waarden;tijdlijn;[betrouwbaarheidsniveau];[seizoensgebondenheid];[gegevensaanvulling];[aggregatie])

De syntaxis van de functie VOORSPELLEN.ETS.CONFINT heeft de volgende argumenten:

  • doeldatum    Vereist. Het gegevenspunt waarvoor u een waarde wilt voorspellen. U kunt hier een datum/tijd of een numerieke waarde opgeven. Als de doeldatum chronologisch vóór het einde van de historische tijdlijn ligt, geeft VOORSPELLEN.ETS.CONFINT de fout #GETAL! als resultaat.

  • waarden    Vereist. Waarden zijn de historische waarden waarvoor u de volgende punten wilt voorspellen.

  • tijdlijn    Vereist. De onafhankelijke matrix of het onafhankelijke bereik met numerieke gegevens. De datums in de tijdlijn moeten een consistent interval hebben en mogen niet nul zijn. De tijdlijn hoeft niet te zijn gesorteerd, aangezien dit impliciet wordt gedaan door VOORSPELLEN.ETS.CONFINT voor berekeningen. Als in de tijdlijn geen consistent interval wordt gebruikt, wordt de fout #GETAL! geretourneerd door VOORSPELLEN.ETS.CONFINT. Als de tijdlijn dubbele waarden bevat, wordt de fout #WAARDE! geretourneerd door de VOORSPELLEN.ETS.CONFINT. Als het bereik van de tijdlijn en de waarden niet van dezelfde grootte zijn, wordt de fout #N/B geretourneerd door VOORSPELLEN.ETS.CONFINT.

  • betrouwbaarheidsniveau    Optioneel. Een numerieke waarde tussen 0 en 1 (exclusief) die een betrouwbaarheidsniveau aangeeft voor het berekende betrouwbaarheidsinterval. Een betrouwbaarheidsinterval van 90% resulteert bijvoorbeeld in een betrouwbaarheidsniveau van 90% (90% van de toekomstige punten valt naar verwachting binnen dit bereik ten opzichte van de voorspelling). De standaardwaarde is 95%. Voor getallen buiten het bereik (0;1) levert VOORSPELLEN.ETS.CONFINT de fout #GETAL! op.

  • seizoensgebondenheid     Optioneel. Een numerieke waarde. De standaardwaarde 1 betekent dat in Excel seizoensgebondenheid automatisch wordt gedetecteerd voor de voorspelling en dat positieve gehele getallen worden gebruikt voor de lengte van het seizoensgebonden patroon. 0 geeft aan dat er geen seizoensgebondenheid is en de voorspelling dus lineair is. Positieve gehele getallen geven aan het algoritme door dat patronen van deze lengte moeten worden gebruikt als de seizoensgebondenheid. Voor elke andere waarde wordt de fout #GETAL! geretourneerd door VOORSPELLEN.ETS.CONFINT.

    De maximaal ondersteunde seizoensgebondenheid is 8.760 (het aantal uren in een jaar). Elke seizoensgebondenheid boven die waarde levert de fout #GETAL! op.

  • gegevensaanvulling    Optioneel. Hoewel gegevenspunten op de tijdlijn een constant verschil moeten hebben tussen gegevenspunten, is VOORSPELLEN. ETS. ConfiNT ondersteunt tot maximaal 30% ontbrekende gegevens en wordt hier automatisch voor aangepast. 0 geeft aan dat het algoritme ontbrekende punten moet verantwoorden als nullen. Bij de standaardwaarde 1 krijgen ontbrekende punten een waarde die wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde van de aangrenzende punten.

  • Aggregatie    Optioneel. Hoewel gegevenspunten op de tijdlijn een constant interval moeten hebben, worden meerdere punten met hetzelfde tijdstempel geaggregeerd door VOORSPELLEN.ETS.CONFINT. De parameter aggregatie is een numerieke waarde die aangeeft welke methode moet worden gebruikt voor het aggregeren van verschillende waarden met hetzelfde tijdstempel. Bij de standaardwaarde 0 wordt GEMIDDELDE gebruikt. Andere opties zijn SOM, AANTAL, AANTALARG, MIN, MAX en MEDIAAN.

Zie ook

Voorspellingsfuncties (overzicht)

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×