VOORSPELLEN.ETS.STAT, functie

Retourneert een statistische waarde die het resultaat is van de voorspelling van een tijdreeks.

Het argument type_statistische_waarde geeft aan welke statistische waarde moet worden geretourneerd met deze functie.

Syntaxis

VOORSPELLEN.ETS.STAT(waarden, tijdlijn, statistisch_type, [seizoensgebondenheid],[gegevensaanvulling], [aggregatie])

De syntaxis van de functie FORECAST.ETS.STAT heeft de volgende argumenten:

 • waarden Vereist. Waarden zijn de historische waarden waarvoor u de volgende punten wilt voorspellen.

 • tijdlijn    Vereist. De onafhankelijke matrix of het onafhankelijke bereik met numerieke gegevens. De datums in de tijdlijn moeten een consistent interval hebben en mogen niet nul zijn. De tijdlijn hoeft niet te zijn gesorteerd, aangezien dit impliciet wordt gedaan door FORECAST.ETS.STAT voor berekeningen. Als in de tijdlijn geen consistent interval wordt gebruikt, wordt de fout #GETAL! geretourneerd door FORECAST.ETS.STAT als gevolg. Als de tijdlijn dubbele waarden bevat, wordt de fout #WAARDE! geretourneerd door FORECAST.ETS.STAT als gevolg. Als het bereik van de tijdlijn en de waarden niet van dezelfde grootte zijn, wordt de fout #N/B geretourneerd door FORECAST.ETS.STAT.

 • type_statistische_waarde Vereist. Een numerieke waarde tussen 1 en 8 die aangeeft welke statistische waarde moet worden geretourneerd voor de berekende voorspelling.

 • seizoensgebondenheid  Optioneel. Een numerieke waarde. De standaardwaarde 1 betekent dat in Excel seizoensgebondenheid automatisch wordt gedetecteerd voor de voorspelling en dat positieve gehele getallen worden gebruikt voor de lengte van het seizoensgebonden patroon. 0 geeft aan dat er geen seizoensgebondenheid is en de voorspelling dus lineair is. Positieve gehele getallen geven aan het algoritme door dat patronen van deze lengte moeten worden gebruikt als de seizoensgebondenheid. Voor elke andere waarde wordt door FORECAST.ETS.STAT de fout #GETAL! geretourneerd.

  De maximaal ondersteunde seizoensgebondenheid is 8.760 (het aantal uren in een jaar). Elke seizoensgebondenheid boven die waarde levert de fout #GETAL! op.

 • gegevensaanvulling    Optioneel. Hoewel gegevenspunten op de tijdlijn een constant verschil moeten hebben tussen gegevenspunten, is VOORSPELLEN. ETS. STAT ondersteunt tot maximaal 30% ontbrekende gegevens en wordt hier automatisch voor aangepast. 0 geeft aan dat het algoritme ontbrekende punten moet verantwoorden als nullen. Bij de standaardwaarde 1 krijgen ontbrekende punten een waarde die wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde van de aangrenzende punten.

 • Aggregatie    Optioneel. Hoewel gegevenspunten op de tijdlijn een constant interval moeten hebben, worden meerdere punten met hetzelfde tijdstempel geaggregeerd door FORECAST.ETS.STAT. De parameter aggregatie is een numerieke waarde die aangeeft welke methode moet worden gebruikt voor het aggregeren van verschillende waarden met hetzelfde tijdstempel. Bij de standaardwaarde 0 wordt GEMIDDELDE gebruikt. Andere opties zijn SOM, AANTAL, AANTALARG, MIN, MAX en MEDIAAN.

De volgende optionele statistische waarden kunnen worden geretourneerd:

 • Alfa-parameter van ETS-algoritme Geeft als resultaat de basiswaardeparameter: een hogere waarde betekent dat recente gegevenspunten een hogere weging krijgen.

 • Bèta-parameter van ETS-algoritme Geeft als resultaat de trendwaardeparameter: een hogere waarde betekent dat de recente trend een hogere weging krijgt.

 • Gamma-parameter van ETS-algoritme Geeft als resultaat de waarde van seizoensgebondenheidparameter: een hogere waarde betekent dat de recente seizoensgebonden periode een hogere weging krijgt.

 • MASE-meetwaarde Geeft als resultaat de Mean Absolute Scaled Error-meetwaarde: een maateenheid voor de nauwkeurigheid van voorspellingen.

 • SMAPE-meetwaarde Geeft als resultaat de Symmetric Mean Absolute Error-meetwaarde: een maateenheid voor de nauwkeurigheid gebaseerd op percentagefouten.

 • MAPE-meetwaarde Geeft als resultaat de Mean Absolute Percentage Error-meetwaarde: een maateenheid voor de nauwkeurigheid gebaseerd op percentagefouten.

 • RMSE-meetwaarde Geeft als resultaat de Root Mean Square Error-meetwaarde: een maateenheid voor de verschillen tussen voorspelde en waargenomen waarden.

 • Vastgestelde stapgrootte Geeft als resultaat de stapgrootte die is vastgesteld in de historische tijdlijn.

Een voorbeeldwerkmap downloaden

Klik op deze koppeling om een werkmap met voorbeelden van de Excel-functie VOORSPELLEN.ETS te downloaden

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Voorspellingsfuncties (overzicht)

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×