Door schakelborden aan te bieden in uw toepassing kunnen gebruikers de benodigde taken vinden. In dit artikel wordt beschreven hoe u schakelborden maakt en verwijdert in Access, en wordt beschreven hoe u de items in een schakelbord toevoegt en wijzigt.

Opmerking: Access biedt ook een functie, ook wel het navigatiedeelvenster genoemd, waarmee u in plaats van schakelborden gebruikers van uw toepassing in uw toepassing kunt laten navigeren.

Wat wilt u doen?

Een schakelbord maken

Voordat u een schakelbord maakt, moet u overwegen hoe u wilt dat gebruikers de verschillende formulieren en rapporten in de database vinden en het navigatieontwerp dienovereenkomstig plannen. Als uw behoeften veranderen nadat u een schakelbord hebt gemaakt, kunt u het ontwerp van het schakelbord op elk moment wijzigen.

Wanneer u een schakelbord maakt met het hulpmiddel Schakelbordbeheer, wordt in Access een tabel Schakelborditems gemaakt waarin wordt beschreven welke knoppen op het formulier worden weergegeven en welke acties ze uitvoeren. Als u het schakelbord handmatig wijzigt, werkt de toepassing mogelijk niet meer.

Aangezien schakelbordbeheer maximaal acht opdrachtknoppen op een schakelbord toestaat, hebt u mogelijk extra schakelborden nodig waar de gebruiker naartoe kan navigeren vanaf het hoofdschakelbord.

Vanaf Access 2010 is Schakelbordbeheer niet beschikbaar op het lint, dus u moet de opdracht eerst toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang. De eerste paar stappen laten u zien hoe u deze opdracht kunt toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.

 1. Klik op de pijl-omlaag op de werkbalk Snelle toegang en klik vervolgens op Meer opdrachten. Het dialoogvenster Opties voor Access wordt geopend in Access met het gedeelte werkbalk Snelle toegang geselecteerd.

 2. Selecteer alle opdrachten in de keuzelijst met invoervak Opdrachten.

 3. Selecteer Schakelbordbeheer en klik op Toevoegen. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster Opties voor Access te sluiten.

 4. Klik op de werkbalk Snelletoegang op Schakelbordbeheer om het hulpprogramma te openen.

  In Microsoft Access wordt u gevraagd of u een schakelbord wilt maken en klikt u op Ja. Hiermee maakt u een hoofdschakelbord. U kunt al uw schakelbordopdrachten toevoegen aan het hoofdschakelbord of secundaire schakelborden maken.

 5. Als u secundaire schakelborden wilt maken, klikt u op Nieuw.

  Opmerking: Als u secundaire schakelborden maakt, moet u ervoor zorgen dat elk schakelbord een opdracht heeft om terug te gaan naar het hoofdschakelbord.

  Het dialoogvenster Nieuw maken wordt weergegeven.

 6. Typ de naam van het nieuwe schakelbord en klik op OK.

  Het schakelbord wordt toegevoegd aan de lijst in het vak Schakelbordpagina's.

  U kunt nu namen van secundaire schakelborden toevoegen.

 7. Herhaal stap 5 tot en met 6 voor elk secundair schakelbord dat u wilt maken en klik vervolgens op Sluiten.

Naar boven

Items toevoegen aan een schakelbord

Nadat u het schakelbord hebt gemaakt, moet u items of menuopdrachten toevoegen voor het uitvoeren van verschillende taken, zoals het openen van formulieren en rapporten in de database. De items die u aan het schakelbord toevoegt, worden weergegeven als opdrachtknoppen.

 1. Selecteer in het dialoogvenster Schakelbordbeheer het schakelbord en klik op Bewerken.

  Het dialoogvenster Schakelbordpagina bewerken wordt weergegeven.

 2. Klik op Nieuw.

  Het dialoogvenster Schakelborditem bewerken wordt weergegeven.

 3. Typ de naam van het opdrachtitem in het tekstvak en selecteer een geschikte opdracht in de opdrachtlijst.

  Als het item bijvoorbeeld Klantgegevens is,selecteert u Formulier openen in invoegmodus.

  Opmerking: Als u een schakelbord wilt maken dat vertakt naar andere schakelborden, klikt u in het vak Opdracht op de opdracht Ga naar schakelbord en selecteert u vervolgens een schakelbord in de lijst of voert u de naam van het andere schakelbord in.

 4. Klik op OK.

 5. Herhaal stap 1 tot en met 4 totdat u alle vereiste opdrachten aan het schakelbord hebt toegevoegd.

Opdracht

Uitgevoerde actie

Naar het schakelbord gaan

Hiermee opent u een secundair schakelbord.

Formulier openen in de modus Toevoegen

Hiermee wordt een formulier geopend in een modus waarin alleen nieuwe records kunnen worden toegevoegd.

Formulier openen in de bewerkingsmodus

Hiermee opent u een formulier in een modus waarin elke record kan worden toegevoegd of bewerkt.

Rapport openen

Hiermee opent u een rapport in het afdrukvoorbeeld.

Ontwerptoepassing

Hiermee opent u Schakelbordbeheer.

Toepassing afsluiten

Sluit de huidige database.

Macro uitvoeren

Voert een macro uit.

Code uitvoeren

Voert een Visual Basic-functie uit.

U kunt knoppen en ingesloten macro's toevoegen om de databaseonderdelen te starten en vervolgens instellen dat het formulier bij het opstarten wordt weergegeven. Zie het artikel Inleiding tot macro's voor meer informatie over het maken van ingesloten macro's. Zie het artikel Inleiding tot formulieren voor meer informatie over het maken van formulieren.

Het schakelbord openen

Hier ziet u hoe u het zojuist gemaakte schakelbord kunt openen om de nauwkeurigheid van de opdrachten en de ontwerpelementen te testen.

 • Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op het formulier met de naam Schakelbord.

  Als de titel die Access aan het schakelbord heeft gegeven, niet be staat, kunt u de titel wijzigen.

Naar boven

Items in een schakelbord bewerken

Mogelijk moet u items op een schakelbord bewerken om verschillende redenen, zoals om een opdrachtlabel te wijzigen of de prestaties van een opdracht te wijzigen.

 1. Klik op Schakelbordbeheer op de werkbalk Snelle toegang.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Schakelbordbeheer het schakelbord dat u wilt bewerken en klik op Bewerken.

 3. Klik op het schakelbord dat u wilt wijzigen en ga op een van de volgende twee dingen te werk:

  • Als u de tekst van het item, de opdracht die door het item wordt uitgevoerd of het object wilt wijzigen dat wordt geopend of uitgevoerd wanneer u op het item klikt, klikt u op Bewerken.

  • Als u een item wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.

  • Als u de volgorde wilt verplaatsen waarin een item wordt weergegeven, klikt u op Omhoog of Omlaag.

 4. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de items op het schakelbord, klikt u op Sluiten.

Naar boven

Een schakelbord- of schakelborditem verwijderen

U kunt een ongewenste schakelbord of een schakelborditem verwijderen met Schakelbordbeheer. Wanneer u echter een schakelbord verwijdert, verwijdert u ook alle items die aan dat schakelbord zijn toegewezen.

 1. Klik op Schakelbordbeheer op de werkbalk Snelle toegang.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Schakelbordbeheer het schakelbord dat u wilt verwijderen of dat het item bevat dat u wilt verwijderen.

 3. Als u het schakelbord wilt verwijderen, gaat u naar stap 6.

 4. Als u een item wilt verwijderen, klikt u op Bewerken.

  Het dialoogvenster Schakelbordpagina bewerken wordt weergegeven

 5. Selecteer de items die u wilt verwijderen.

 6. Klik op Verwijderen.

 7. Klik op Sluiten.

Naar boven

Het hoofdschakelbord weergeven bij het opstarten

U kunt de Access-instellingen wijzigen, zodat het hoofdschakelbord automatisch wordt weergegeven wanneer iemand uw database opent.

 1. Klik op Bestand > Opties om het dialoogvenster Opties voor Access te openen.

 2. Klik op Huidige database.

 3. Selecteer Schakelbord in de vervolgkeuzelijst Weergaveformulier.

 4. Klik op OK.

 5. Sluit de database en open deze opnieuw.

  Het schakelbord wordt automatisch geopend.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×