Wat is Lync Basic?

Met Lync Basic 2013 beschikt u in één gebruiksvriendelijk programma over chatberichten, audio- en videogesprekken, Lync-vergaderingen, beschikbaarheidsinformatie (aanwezigheid) en mogelijkheden voor delen. Het is een beperkte versie van de volledige Lync 2013-client en biedt dezelfde basisfunctionaliteit. Als u echter de volgende functies wilt gebruiken, moet uw bedrijf een upgrade uitvoeren naar Lync 2013:

 • Geavanceerde gespreksfuncties: teamgesprekken, oproepen doorschakelen, tegelijk bellen, voicemail, gesprek parkeren, oproepdelegering, antwoordgroepen en externe oproepbesturing (niet voor alle Office 365-abonnementen beschikbaar ).

 • Agendadelegering

 • Galerievideoweergave

 • OneNote delen

 • Opnemen

 • Vaardigheden zoeken (niet beschikbaar voor Office 365)

 • VDI (Virtual Desktop Infrastructure) (niet beschikbaar voor Office 365)

Als u wilt weten of u Lync Basic gebruikt, doet u het volgende.

 • Open Lync. Als u Lync Basic gebruikt, ziet u Lync Basic boven in het hoofdvenster van Lync.

 • Klik op de Start-knop van Windows > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen, en kijk waar Microsoft Lync wordt vermeld. Als u Lync Basic gebruikt, ziet u Microsoft Lync Basic 2013.

In dit artikel komen de belangrijkste functies in Lync Basic aan de orde.

Kennismaken met enkele nieuwe functies

De volgende functies zijn nieuw in deze versie van Lync.

OVERZICHT DANKZIJ HET LYNC-SNELMENU

In Lync is een Lync-snelmenu beschikbaar met vermeldingen van contactpersonen, zodat veel functies overzichtelijk beschikbaar zijn. Het Lync-snelmenu bevat knoppen die zichtbaar worden zodra u de muisaanwijzer op de foto van een contactpersoon houdt in de lijst met contactpersonen. Met één klik kunt u een chatsessie, een audio- of videogesprek starten, of een visitekaartje bekijken. Als u de muisaanwijzer op de drie puntjes aan de rechterkant houdt, worden meer opties weergegeven.

Tip: Gebruik het pictogram Contactpersoon toevoegen Een contactpersoon toevoegen om snel een lijst met contactpersonen samen te stellen.

FAVORIETEN BINNEN HANDBEREIK HOUDEN

In de groep Favorieten kunt u een lijst samenstellen met de mensen met wie u het meest contact hebt. Klik met de rechtermuisknop op een contactpersoon en selecteer Toevoegen aan Favorieten in de vervolgkeuzelijst.

Schermafbeelding van Toevoegen aan Favorieten

WEERGAVEOPTIES

In de weergave Contactpersonen zijn diverse weergaveopties beschikbaar:

Klik op Groepen om contactpersonen en chatrooms te sorteren op groepen die u hebt gedefinieerd. Klik op Status om contactpersonen te sorteren op hun beschikbaarheid (Online, Afwezig, Niet beschikbaar of Onbekend). Klik op Relaties om de weergave te sorteren op de privacyrelaties die u hebt gedefinieerd, of klik op Nieuw voor een lijst met mensen die hebben gevraagd of u hen aan uw lijst met contactpersonen wilt toevoegen.

Schermafbeelding van het sorteren van contactpersonen op relatie

Op de pagina met opties voor Lijst met contactpersonen kunt u instellen hoe u contactpersonen wilt sorteren en weergeven. U kunt kiezen voor een uitgevouwen weergave met twee regels waarin de foto's van contactpersonen worden weergegeven, of voor een beknopte weergave met één regel. Verder kunt u contactpersonen alfabetisch of op beschikbaarheid sorteren.

GESPREKKEN OP TABBLADEN

Met gesprekken op tabbladen kunt u al uw gesprekken, chatberichten en chatrooms in één gespreksvenster kunt onderbrengen. Via de tabbladen aan de linkerkant van het gespreksvenster kunt u eenvoudig door alle actieve gesprekken navigeren. (Als u liever voor ieder gesprek een apart venster gebruikt, kunt u die optie inschakelen op de pagina met opties voor Lijst met contactpersonen.)

Schermafbeelding met een gesprek op een tabblad

Met de pop-outknop Schermafbeelding van de pop-upknop kunt u een bepaald gesprek weergeven in een eigen venster, waarvan u de grootte naar eigen inzicht kunt aanpassen. Met de pop-inknop Schermafbeelding van de pop-upknop kunt u het venster vervolgens weer toevoegen aan het hoofdgespreksvenster. U kunt deze pop-out/pop-infunctie ook gebruiken in een vergadering waarin video of inhoud wordt gepresenteerd.

In Lync wordt uw gespreksstatus zelfs onthouden wanneer u zich afmeldt en opnieuw aanmeldt.

Met de pictogrammen onderaan in het gespreksvenster kunt u snel anderen toevoegen aan een chatgesprek of een chatgesprek uitbreiden naar een audiogesprek, een videogesprek of een presentatie met functies voor het delen van bestanden en webvergaderingen (zoals een whiteboard, notulen en bijlagen). Als u de muisaanwijzer op een pictogram houdt, ziet u de communicatiemodus en de beschikbare opties. Als u op het pictogram klikt, wordt het chatgesprek naar die modus omgezet.

Schermafbeelding van pictogrammen onder aan het gespreksvenster

PERMANENTE CHATROOMS EN ONDERWERPFEEDS

In Lync zijn permanente chatrooms voor groepen beschikbaar waar u doorlopende gesprekken kunt voeren met vrienden en collega's van uw keuze. Klik op de knop Chatrooms in het hoofdvenster van Lync (boven het zoekvak) om naar chatrooms te zoeken, activiteiten in chatrooms te volgen en berichten te lezen en te plaatsen.

Opmerking:  Chatrooms zijn niet beschikbaar met Lync Basic 2013 voor Office 365. Voor meer informatie over andere verschillen voor gebruikers van Office 365 raadpleegt u Veelgestelde vragen over het gebruik van Lync Basic met Office 365.

Bij het maken van een chatroom kunt u de volgende privacyniveaus instellen:

 • Open: iedereen kan berichten zoeken, lezen en posten. Lidmaatschap is niet vereist.

 • Besloten: iedereen kan berichten zoeken, maar alleen leden kunnen berichten lezen of posten (standaard).

 • Geheim: alleen zichtbaar voor leden.

Nadat u een chatroom bent binnengegaan, ziet u bovenaan de foto's van de leden en hun huidige aanwezigheidsstatus. Ook kunt u het visitekaartje van een lid weergeven door de muisaanwijzer op een foto te houden en op de pijl-omlaag te klikken.

Schermafbeelding van permanent chatgesprek met zes deelnemers

U kunt zelfs onderwerpfeeds maken, zodat u een melding ontvangt als iemand in een van uw chatrooms een bericht post dat specifieke woorden bevat.

Op de pagina met opties voor Permanente chat kunt u meldingen en geluiden instellen die worden weergegeven wanneer mensen berichten in uw chatrooms posten.

VIDEOFUNCTIES

Via het Lync-snelmenu kunt u met één klik een videogesprek met een contactpersoon starten.

Voordat u een videogesprek start of accepteert, kunt u een voorbeeld van uw eigen video in de uitnodiging zien.

Schermafbeelding van een videovoorbeeld waarbij Mijn camera aanzetten is geselecteerd

INGEBOUWDE TOEGANKELIJKHEID

Lync ondersteunt hoge DPI-waarden, zodat u de schaal van tekst en afbeeldingen kunt vergroten tot 125% en 150% dots per inch. Ondersteuning voor hoog contrast betekent dat Lync visueel aantrekkelijk is, zelfs bij gebruik met de verschillende hoogcontrastthema's van Windows.

Schermafbeelding van scherm dat is ingesteld op een schaalfactor van 100 procent

Schermafbeelding van scherm dat is ingesteld op een schaalfactor van 150 procent

Daarnaast ondersteunt Lync meer dan 100 sneltoetsen voor belangrijke functies, zodat u ook zonder een muis direct toegang hebt tot deze functies. U kunt nu bijvoorbeeld op Alt+C drukken om een binnenkomende oproep aan te nemen of op Alt+I om de oproep te negeren. U hoeft dus helemaal niet op de Tab-toets te drukken of de focus in te stellen. U kunt ook via het toetsenbord een oproep beëindigen met Alt+Q en het menu Extra openen met Alt+T.

De uitgebreide ondersteuning voor schermlezers in Lync zorgt ervoor dat alle meldingen, verzoeken voor oproepen en chatberichten worden opgelezen en u dus helemaal niets hoeft te missen.

Vergaderfuncties

MET ÉÉN KLIK DEELNEMEN AAN EEN LYNC-VERGADERING

Of u nu op kantoor of onderweg bent, u kunt met één klik aan een Lync-vergadering deelnemen. Inbelnummers of wachtwoorden opschrijven of onthouden is niet meer nodig. U hoeft alleen vanuit een Outlook-herinnering op Deelnemen aan Lync-vergadering te klikken.

Deelnemen aan Lync-vergadering

U kunt ook deelnemen vanuit de weergave Vergaderingen in het hoofdvenster van Lync door op Deelnemen te klikken.

De weergave Vergaderingen in het hoofdvenster van Lync

Als u Lync niet hebt geïnstalleerd, kunt u deelnemen aan Lync-vergaderingen via Lync Web App. Voor meer informatie raadpleegt u Lync Web App, verderop in dit gedeelte.

Als u de weergave Vergaderingen niet ziet, hebt u de meest recente update voor Lync nodig. Ga naar Windows Update en installeer vanaf daar de update, of neem contact op met uw technische ondersteuning van uw bedrijf om erachter te komen wanneer er een update plaatsvindt.

OPTIES VOOR VERGADERRUIMTEN

Bij het plannen van een vergadering kunt u uw eigen toegewezen vergaderruimte selecteren of een nieuwe vergaderruimte met een nieuwe id en een nieuw wachtwoord maken. In dat laatste geval kunt u de vergaderopties afstemmen op uw behoeften, het type vergadering of de deelnemers. Als er bijvoorbeeld sprake is van externe deelnemers of specifieke presentatoren of als er vertrouwelijke informatie op de agenda staat, hebt u mogelijk behoefte aan een vergaderruimte waarop u meer controle kunt uitoefenen.

Opmerking: Er is geen speciale ruimte beschikbaar met Lync Basic 2013 voor Office 365.

Afhankelijk van het type vergadering kunt u, als u de vergadering plant met Outlook, nu desgewenst chatberichten uitschakelen, het publiek dempen of het delen van video blokkeren wanneer u de vergadering plant. Deze opties, die beschikbaar zijn op de pagina Opties voor vergadering, worden aangeraden voor vergaderingen met meer dan 20 deelnemers.

Tip: Als u Outlook niet gebruikt, kunt u Lync-vergaderingen instellen met behulp van Lync Web Scheduler, verkrijgbaar op https://sched.lync.com.

Opmerking: Als u de optie om chat uit te schakelen niet ziet, hebt u de nieuwste update van Lync nodig. Ga naar Windows Update en installeer de update of neem contact op met de technische ondersteuning van uw bedrijf om na te gaan wanneer uw software wordt bijgewerkt.

BESTURINGSELEMENTEN VOOR VERGADERING

Met de eenvoudig te gebruiken audiobesturingselementen in de vergaderruimte kunt u uw stem dempen en het dempen weer opheffen, andere audio-apparaten instellen en zelfs naadloos naar een ander nummer doorschakelen.

Via het menu Presenteren is alle inhoud voor presentaties op één plaats beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het bureaublad, PowerPoint-presentaties, peilingen en het whiteboard.

Telkens wanneer u inhoud deelt, wordt u hierop attent gemaakt met een handig venster dat in de vergadering wordt weergegeven.

Schermafbeelding van het delen van uw bureaublad

Het is zelfs mogelijk om meerdere programma's voor delen te selecteren als dat voor uw werk nodig is.

U kunt presentaties uploaden die videoclips bevatten. Upload de PowerPoint-presentatie en houd de muisaanwijzer op de dia om de videobesturingselementen voor afspelen, onderbreken of aanpassen van audio weer te geven.

Terwijl een andere deelnemer een PowerPoint-deck presenteert, kunt u de dia's privé bekijken, teruggaan naar de weergave voor de presentator of de presentatie overnemen als u samen met iemand anders presenteert.

Schermafbeelding van privéweergave

Als presentator van de vergadering kunt u met Geen chatberichten voor vergadering ervoor zorgen dat deelnemers minder worden afgeleid tijdens de vergadering. Met Geen video voor genodigden stelt u in dat alleen presentatoren video mogen delen. Deze optie is handig als u bij grote vergaderingen wilt instellen dat alleen presentatoren toegang hebben.

Opties op het tabblad Acties

Met de optie Namen verbergen kunt u de namen van personen onder hun foto of video in de galerie verbergen.

Klik op Iedereen deelnemer maken als u alle andere presentatoren onmiddellijk wilt wijzigen in deelnemers.

Opmerking: Als u de optie om chat uit te schakelen niet ziet, hebt u de nieuwste update van Lync nodig. Ga naar Windows Update en installeer de update of neem contact op met de technische ondersteuning van uw bedrijf om na te gaan wanneer uw software wordt bijgewerkt.

GEHEEL NAAR EIGEN INZICHT EEN INDELING SELECTEREN

Afhankelijk van het type vergadering kunt u met de knop Kies een lay-out een specifieke weergave selecteren voor inhoud, presentatoren of deelnemers.

In de sprekerweergave ziet u de inhoud van de vergadering met de video of de afbeelding van de presentator rechtsonder in het vergadervenster. De inhoudsweergave bevat alleen de inhoud van de vergadering. De volledige inhoud is zichtbaar, maar de deelnemers niet. In de compacte weergave ziet u alleen de afbeeldingen van de deelnemers. Houd de muisaanwijzer op een afbeelding als u hun contactgegevens wilt bekijken.

LYNC WEB APP

Met Lync Web App kunnen pc- en Mac-gebruikers vanuit een webbrowser deelnemen aan een Lync-vergadering. Alle functies van Lync-vergaderingen zijn beschikbaar, zoals:

 • HD-video: Lync komt tot leven en biedt u een nieuwe manier van uitdrukken, zodat mensen letterlijk kunnen "zien wat u bedoelt".

 • VoIP (Voice over IP: u kunt verbinding met een vergadering maken waar u ook bent en zonder dat er gesprekskosten in rekening worden gebracht.

 • Chatberichten: u kunt in stilte communiceren wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld in een restaurant of in de trein.

 • Bureaublad, programma en PowerPoint delen: uw inhoud is zichtbaar voor andere deelnemers aan de vergadering, zodat u kunt doorgaan met samenwerken zonder dat u ook maar iets hoeft te missen.

Schermafbeelding met hoofdscherm van Lync Web App

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×