Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Belangrijk    Access Services 2010 en Access Services 2013 worden verwijderd uit de volgende release van SharePoint. U wordt aangeraden geen nieuwe web-apps te maken en uw bestaande apps te migreren naar een ander platform, zoals Microsoft Power-apps.

U kunt Access-gegevens delen met Dataverse. Dit is een clouddatabase waarop u Power Platform-apps, automatiseringswerkstromen, virtuele agents en meer kunt ontwikkelen voor web, telefoon of tablet. Raadpleeg Aan de slag: Access-gegevens migreren naar Dataverse voor meer informatie.

Wanneer u de compatibiliteitscontrole uit te voeren, worden eventuele fouten opgeslagen in een tabel, Problemen met webcompatibiliteit. In dit onderwerp wordt in het algemeen uitgelegd hoe u kunt omgaan met de fouten die worden vermeld in de tabel Problemen met webcompatibiliteit en wordt ook specifieke hulp verstrekt bij algemene fouten die mogelijk worden weergegeven.

Opmerking: Veel compatibiliteitscontrolefouten worden veroorzaakt door de aanwezigheid van alleen-bureaubladobjecten (of 'client')-objecten of -instellingen in een database die u op internet wilt publiceren.

Overzicht

Wanneer u de compatibiliteitscontrole uit te voeren, wordt een tabel gemaakt om eventuele fouten op te nemen. Hier wordt bijvoorbeeld de geopende tabel weergegeven met een fout:

Tabel Webcompatibiliteitsproblemen

De weergegeven fout geeft aan dat een kolom in Tabel2 een gegevenstype heeft dat niet compatibel is met het web.

Hoe werkt dit artikel?

In deze en in de andere webcompatibiliteitscontrolefoutonderwerpen wordt elke fout weergegeven in de volgende indeling:

Fouttekst    De waarde van het veld Beschrijving voor de rij in de tabel Problemen met webcompatibiliteit.

Wat betekent dit?    Meer informatie om u te helpen het probleem te begrijpen.

Wat moet u doen?    De aanbevolen oplossing van de fout.

Naar boven

ACCWeb102000

Fouttekst    objectnaam is afhankelijk van de naam van het clientobject.

Wat betekent dit?    Het aangegeven webobject is afhankelijk van een ander object dat geen webobject is. Enkele voorbeelden:

  • Een webformulier met de gegevens uit een clientquery

  • Een webformulier met een knop waarmee een clientrapport wordt gelanceerd wanneer erop wordt geklikt

Het webobject werkt niet correct op het web, tenzij u de afhankelijkheid van het clientobject verwijdert.

Wat moet u doen?    Verwijder de verwijzing naar het clientobject. Mogelijk wilt u het clientobject ook opnieuw maken als webobject en de verwijzing naar het clientobject vervangen door een verwijzing naar het nieuwe webobject.

Naar boven

ACCWeb102001

Fouttekst    Eigenschapswaarde bevat een of meer tekens die niet compatibel zijn met het web.

Wat betekent dit?    De naam van het object of de naam van het besturingselement is ongeldig voor gebruik op internet.

Wat moet u doen?    Zorg ervoor dat de objectnaam geen van de volgende regels schendt:

  • De naam mag geen punt (.), uitroepteken (!), vierkante haken ([]), voortekenruimte of niet-afdrukbaar teken bevatten, zoals een vervoerings retourneren

  • De naam mag geen van de volgende tekens bevatten: / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • De naam begint mogelijk niet met een gelijkteken (=)

  • De naam moet 1 tot 64 tekens lang zijn

Naar boven

ACCWeb102002

Fouttekst    objectnaam is afhankelijk van de objectnaam die niet bestaat.

Wat betekent dit?    Het aangegeven webobject is afhankelijk van een ander object dat geen webobject is. Enkele voorbeelden:

  • Een webformulier met de gegevens uit een clientquery

  • Een webformulier met een knop waarmee een clientrapport wordt gelanceerd wanneer erop wordt geklikt

Het webobject werkt niet correct op het web, tenzij u de afhankelijkheid van het clientobject verwijdert.

Wat moet u doen?    Verwijder de verwijzing naar het clientobject. Mogelijk wilt u het clientobject ook opnieuw maken als webobject en de verwijzing naar het clientobject vervangen door een verwijzing naar het nieuwe webobject.

Naar boven

ACCWeb102004

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet de standaardwaarde zijn die compatibel is met het web.

Wat betekent dit?    Alleen de standaardwaarde van de aangegeven eigenschap wordt ondersteund in webdatabases.

Wat moet u doen?    Vervang de huidige waarde van de aangegeven eigenschap in de standaardwaarde voor die eigenschap.

Naar boven

ACCWeb102008

Fouttekst    objectnaam is afhankelijk van de objectnaam die niet compatibel is met het web.

Wat betekent dit?    Het eerste object verwijst naar het tweede object, maar het tweede object is niet beschikbaar op het web.

Wat moet u doen?    Verwijder de verwijzing naar het tweede object of vervang de verwijzing door een verwijzing naar een ander object dat compatibel is met het web.

Naar boven

ACCWeb102011

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet waarde zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De aangegeven eigenschap moet de aangegeven waarde in een webdatabase hebben.

Wat moet u doen?    Wijzig de eigenschapswaarde in de aangegeven waarde.

Naar boven

ACCWeb102013

Fouttekst    Eigenschapswaarde mag niet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De aangegeven eigenschap moet een waarde hebben om in een webdatabase te kunnen werken.

Wat moet u doen?    Wijs een waarde toe aan de eigenschap.

Naar boven

ACCWeb102014

Fouttekst    Databases onder broncodebeheer zijn niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    De database die u wilt publiceren, wordt onder broncodebeheer gebruikt, wat niet wordt ondersteund in een webdatabase.

Wat moet u doen?    Vercompacteer en herstel de database om deze te verwijderen uit het besturingselement broncode. Zie Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Compact and Repair voor meer informatie.

Naar boven

ACCWeb102015

Fouttekst    De lengte van de eigenschapswaardetekenreeks mag niet langer zijn dan geheel getal.

Wat betekent dit?    De aangegeven eigenschap heeft een tekenreekswaarde die te lang is. Dit gebeurt meestal met besturingselementnamen (maximumlengte 255), label- of knopbijschriften (max 2048), tags (2048), beschrijvingen (2048), knopinfotekst (255), objectnamen (255) en afbeeldingsnamen (255).

Wat moet u doen?    De tekenreekswaarde verkorten. Deze eigenschappen staan meestal in het eigenschappenblad voor een formulier of rapport.

Naar boven

ACCWeb102016

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet een web compatibel formulier of rapport zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    Het aangegeven subformulier of subrapport is niet compatibel met het web.

Wat moet u doen?    Verwijder het subformulier of subrapport of vervang het door een web compatibele versie.

Naar boven

ACCWeb102017

Fouttekst    Webcompatibiliteitscontrole geannuleerd.

Wat betekent dit?    Als u de compatibiliteitscontrole niet hebt geannuleerd, is een van de volgende gevallen mogelijk het geval:

  • De database is alleen-lezen.

  • Niet alle objecten zijn gesloten.

Wat moet u doen?    Sluit alle geopende databaseobjecten en voer de compatibiliteitscontrole opnieuw uit. Als er geen objecten zijn geopend of de fout terugkeert, controleert u of het databasebestand alleen-lezen is.

Naar boven

ACCWeb106004

Fouttekst    object is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    Het aangegeven object is een gegevenstoegangspagina en kan niet worden gepubliceerd.

Wat moet u doen?    Verwijder alle Gegevenstoegangspagina's uit de database die u op internet wilt publiceren.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×