Deze functie geeft een waarde van het type Tekenreeks als resultaat die de opgegeven dag van de week aangeeft.

Syntaxis

WeekdayName ( weekdag [, afkorten ] [, eerstedagvanweek ] )

De syntaxis van de functie WeekdayName heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

weekdag

Vereist. De numerieke aanduiding voor de dag van de week. De numerieke waarde van elke dag is afhankelijk van de instelling van het argument eerstedagvanweek.

afkorten

Optioneel. Een booleaanse waarde die aangeeft of de naam van de weekdag moet worden afgekort. Als u dit argument weglaat, wordt standaard False gebruikt en wordt de naam van de weekdag niet afgekort.

eerstedagvanweek

Optioneel. Een numerieke waarde die de eerste dag van de week aangeeft. Zie het gedeelte 'Instellingen' voor de waarden.

Instellingen

Het argument eerstedagvanweek kan de volgende waarden hebben:

Constante

Waarde

Beschrijving

vbUseSystem

0

Instelling van NLS API (National Language Support) gebruiken.

vbSunday

1

Zondag (standaard)

vbMonday

2

Maandag

vbTuesday

3

Dinsdag

vbWednesday

4

Woensdag

vbThursday

5

Donderdag

vbFriday

6

Vrijdag

vbSaturday

7

Zaterdag

Queryvoorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT Weekdayname("1") AS Expr1 FROM ProductSales;

Geeft de 'volledige' naam van de dag van de week als retourneert voor het getal dat 'Weekdag' vertegenwoordigt. Resultaat: 'Maandag'.

SELECT Weekdaynaam("10",Waar) AS WeekdayTest FROM ProductVerkoop;

Retourneert de afgekorte naam van de dag van de week voor het getal dat de 'Weekdag' vertegenwoordigt en wordt weergegeven in de kolom 'WeekdayTest'. Resultaat: 'Okt' geeft de naam DateofSale en 'Full' als resultaat van 'Weekday' van de waarden in het veld 'DateofSale' uit de tabel 'ProductVerkoop' en wordt weergegeven in de kolom 'WeekdayTest'. (duurt zondag als de eerste dag van de week).

De juiste datumfunctie kiezen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×