Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Het veld Werk bevat de totale hoeveelheid tijd die gepland is voor een taak voor alle toegewezen resources, de totale hoeveelheid tijd waarvoor een resource voor alle toegewezen taken is ingepland, of de totale hoeveelheid tijd die voor een resource voor een taak is gepland. In de tijdgebonden versies van deze velden worden de waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

De velden Werk zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Duur

Werk (taakveld)

Invoertype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent de totale hoeveelheid werk voor de taak als de som van het werk dat door alle toegewezen resources voor een taak moet worden uitgevoerd. Dit is gebaseerd op de duur van de toewijzing, het aantal resources dat is toegewezen, en de toewijzingseenheden voor de toegewezen resources. Werk omvat de werkelijke hoeveelheid werk, het resterende werk en de overuren.

Aanbevolen gebruik    Bewerk het veld Werk voor een taak als u de hoeveelheid werk wilt wijzigen die nodig is om een taak te voltooien.

Voorbeeld    De taak 'Offerte maken' bestaat uit 40 uur werk voor Chris. Dit totaal bestaat uit 8 uren werkelijke hoeveelheid werk en 32 uren zijn resterend werk.

Opmerkingen    Als u een waarde in het veld Werk voor een taak opgeeft, wordt de opgegeven hoeveelheid werk verdeeld over de toegewezen resources.

Werk (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent resourcewerk als de som van alle werk waarvoor de resource is gepland voor alle toegewezen taken.

Aanbevolen gebruik    Voeg in een resourceblad het veld Werk voor een resource toe als u de totale hoeveelheid werk die aan een resource is toegewezen, wilt bekijken of hierop wilt filteren. Dit veld is vooral handig bij het vergelijken van de werkbelasting van resources of voor het schatten van resourcekosten.

Voorbeeld    Zoals u ziet, is Sean voortdurend overbezet terwijl de capaciteit van Chris niet volledig lijkt te worden benut. U wilt analyseren of de werklast van beiden echt ongelijk is zodat u in dat geval de toewijzingen beter kunt verdelen. U voegt het veld Werk aan de weergave Resourceblad toe zodat u de totale werklast van de twee resources kunt vergelijken.

Werk (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent de totale hoeveelheid werk van een toewijzing op basis van de duur van de toewijzing en de toewijzingseenheden voor de toegewezen resource. Werk omvat de werkelijke hoeveelheid werk, het resterende werk en de overuren.

Aanbevolen gebruik    Bewerk het veld Werk voor een toewijzing als u de hoeveelheid tijd die een resource aan een taak besteedt, wilt wijzigen. Voeg het veld Werk toe aan de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, als u informatie over het werk van een toewijzing wilt bewerken, weergeven of filteren.

Voorbeeld    De taak 'Offerte maken' bestaat uit 32 uur werkelijk werk en 8 uur resterend werk voor Chris. Er is in totaal 40 uur werk voor deze taak toegewezen aan Chris.

Opmerkingen    De hoeveelheid werk die is berekend door Project, is ook afhankelijk van de toewijzingseenheden voor de toegewezen resource. De duur van een toewijzing wordt vermenigvuldigd met de toewijzingseenheden voor het berekenen van de hoeveelheid werk. Bijvoorbeeld: als een resource met een toewijzingseenheid van 100 procent wordt toegewezen aan een taak met een duur van één dag, is de hoeveelheid werk acht uur. Als aan een resource met een toewijzingseenheid van 50 procent dezelfde taak wordt toegewezen, is de hoeveelheid werk vier uur. En als aan een resource met een toewijzingseenheid van 200 procent dezelfde taak wordt toegewezen, is de hoeveelheid werk 16 uur.

Werk (tijdgebonden veld)

Invoertype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent het tijdgebonden werk voor een taak als de som van het werk voor alle toegewezen resources. Dit is gebaseerd op de duur van de toewijzing, het aantal resources dat is toegewezen, en de toewijzingseenheden voor de toegewezen resources. Werk omvat de werkelijke hoeveelheid werk, het resterende werk en de overuren, verdeeld over de tijd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werk toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik als u voor een taak in de loop van de tijd werkgegevens wilt weergeven of bewerken.

Voorbeeld    De taak 'Offerte maken' bestaat uit 40 uur werk voor Chris. Van deze totale hoeveelheid werk bestaat 8 uur uit werkelijk werk en is 32 uur resterend werk. In de tijdgebonden velden wordt dit werk weergegeven als 10 uur per dag, verdeeld over maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Opmerkingen    Als u een waarde in het veld Werk voor een taak opgeeft, wordt de opgegeven hoeveelheid werk verdeeld over de toegewezen resources.

Werk (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent de som van alle werk waarvoor de resource is gepland voor alle toegewezen taken in de loop van de tijd.

Aanbevolen gebruik    Voeg in het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik het veld Werk toe als u de totale hoeveelheid werk van resources voor alle toegewezen taken in de loop van de tijd wilt bekijken. Dit veld is vooral handig bij het vergelijken van de werkbelasting van resources.

Voorbeeld    Het lijkt of Sean voortdurend overbelast is terwijl de mogelijkheden van Chris niet genoeg worden benut in het project. U wilt weten of de werkbelasting ongelijk is zodat u de verdeling van toewijzingen kunt verbeteren. U kunt het veld Werk toevoegen aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik om de werkbelasting van de twee resources te vergelijken. U ziet dat voor de komende twee weken voor Sean elke dag 12 uur werk is gepland, terwijl Chris elke dag 6 uur werk heeft.

Werk (tijdgebonden toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent het tijdgebonden werk op basis van de duur van de toewijzing en de toewijzingseenheden voor de toegewezen resource. Werk omvat de werkelijke hoeveelheid werk, het resterende werk en de overuren, verdeeld over de tijd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werk toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u bijvoorbeeld werkgegevens wilt weergeven of bewerken voor toewijzingen in de loop van de tijd (dagen, weken of maanden).

Voorbeeld    De taak 'Offerte maken' bestaat uit 32 uur werkelijk werk en 8 uur resterend werk voor Chris. Er is in totaal 40 uur werk voor deze taak toegewezen aan Chris. In de tijdgebonden velden wordt dit werk weergegeven als 10 uur per dag, verdeeld over maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Opmerkingen    De hoeveelheid werk die is berekend door Project, is ook afhankelijk van de toewijzingseenheden voor de toegewezen resource. De duur van de resource wordt vermenigvuldigd met de toewijzingseenheden om de hoeveelheid werk te berekenen. Bijvoorbeeld: als een resource met een toewijzingseenheid van 100 procent wordt toegewezen aan een taak met een duur van één dag, is de hoeveelheid werk acht uur. Als aan een resource met een toewijzingseenheid van 50 procent dezelfde taak wordt toegewezen, is de hoeveelheid werk vier uur. En als aan een resource met een toewijzingseenheid van 200 procent dezelfde taak wordt toegewezen, is de hoeveelheid werk 16 uur.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×