Werkelijke kosten (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden werkelijke kosten geven kosten weergegeven voor werk al door alle resources voor hun taken, samen met andere kosten die is gekoppeld aan de taak zijn vastgelegd uitgevoerd. De tijdgebonden -versies van deze velden worden waarden in de loop der tijd.

De velden Werkelijke kosten zijn opgedeeld in verschillende categorieën.

Gegevenstype    Valutaveld

Werkelijke kosten (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als werkelijke hoeveelheid werk is gerapporteerd voor een taak, bevat het veld Werkelijke kosten 0,00. U kunt kiezen voor het berekenen van de werkelijke kosten zoals werkelijke hoeveelheid werk is gerapporteerd door resources die aan de taak zijn toegewezen. Dit is de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus eventuele vaste kosten voor de taak tot datum. Hoe en wanneer de werkelijke kosten worden berekend, hangt af van de toegewezen standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en kosten van toename van instellingen in het dialoogvenster Resourcegegevens .

Werkelijke kosten = (Werkelijke hoeveelheid werk * Standaardtarief) + (Werkelijke overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik voor de resource + Vaste kosten per taak

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke kosten toe aan een taakweergave als u de resulterende kosten van een taak wilt weergeven. U kunt dit veld bekijken terwijl een taak wordt uitgevoerd om te zien of u binnen het budget blijft. U kunt dit veld ook aan het einde van een project analyseren om de kosten van toekomstige projecten te plannen.

Voorbeeld    U houdt de kosten bij van een taak met een duur van 10 uur. Aan deze taak is één resource toegewezen tegen €  20 per uur. De resource heeft gerapporteerd dat de taak voor 50  procent is voltooid. U laat de werkelijke kosten automatisch berekenen en het resultaat hiervan is € 100. Als de taak voor 100 procent is voltooid, komen de werkelijke kosten op € 200.

Opmerkingen    U kunt opgeven of u wilt werkelijke kosten invoeren of ze automatisch worden berekend. Dit doet u in het dialoogvenster Projectopties . De optie voor het automatisch berekenen van kosten is standaard ingeschakeld. Als u deze optie kiest, wordt de werkelijke kosten die u al hebt ingevoerd worden gewist. Als u besluit om de werkelijke kosten invoeren, wordt geen werkelijke kostenwaarden berekend in Project. Echter blijft voor het berekenen van werkelijke kosten de resterend werk waarden. Als u wilt laten berekenen van werkelijke kosten, niet kunt u de werkelijke kosten invoeren totdat de taak 100 procent voltooid is.

U kunt werkelijke kosten invoeren of laat berekenen voor u. U kunt ook werkelijke kosten invoeren voor toewijzingen en taken op basis van de tijdgebonden . Bovendien kunt u instellen of vaste kosten aan het begin of einde van de taak toenemen of zijn naar rato berekend.

Werkelijke kosten (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als de resource nog niet eventuele wijzigingen aan alle toegewezen taken is gerapporteerd, bevat het veld Werkelijke kosten 0,00. Als werkelijke hoeveelheid werk door de resource wordt gerapporteerd, worden de werkelijke kostenberekend. Dit is de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus de kosten per gebruik voor de resource. Hoe en wanneer de werkelijke kosten worden berekend, hangt af van de werkelijke hoeveelheid werk en werkelijke overuren uitgevoerd en het standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en Kostentoename van instellingen in het dialoogvenster Resourcegegevens .

Werkelijke kosten = (Werkelijke hoeveelheid werk * Standaardtarief) + (Werkelijke overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke kosten toe aan een resourceweergave om de uiteindelijke kosten van het werk van een resource te bekijken voor alle toegewezen taken, gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid werk van de resource, het uurtarief en andere gemaakte kosten. U kunt deze informatie ook aan het eind van een project gebruiken als u de kosten voor de bezetting van toekomstige projecten wilt plannen

Voorbeeld    U houdt de kosten bij voor een resource die gedurende de duur van het project aan vijftien verschillende taken is toegewezen. U kunt op elk gewenst tijdstip met het veld Werkelijke kosten nagaan hoeveel de resource tot dan toe heeft gekost. Aan het eind van het project kunt u met het veld Werkelijke kosten zien hoeveel van het budget aan deze resource is uitgegeven. Dit is handig voor kostenanalyses en toekomstige planningen.

Werkelijke kosten (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als werkelijke hoeveelheid werk is gerapporteerd voor een toewijzing, bevat het veld Werkelijke kosten 0,00. U kunt Project alle werkelijke kosten berekenen zodra werkelijke hoeveelheid werk is gerapporteerd door de resource is toegewezen aan de taak hebt. Dit is de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus de kosten per gebruik voor de toewijzing. Hoe en wanneer de werkelijke kosten worden berekend, hangt af van de werkelijke hoeveelheid werk en werkelijke overuren uitgevoerd en de toegewezen standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en Kostentoename van instellingen in het dialoogvenster Resourcegegevens .

Werkelijke kosten = (Werkelijke hoeveelheid werk * Standaardtarief) + (Werkelijke overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke kosten toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u de kosten wilt weergeven of bewerken die voortvloeien uit een toewijzing en die zijn gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid werk en de uurtarieven van de toegewezen resources, inclusief eventuele andere kosten. U kunt dit veld gebruiken terwijl een taak wordt uitgevoerd als u wilt zien of u binnen het budget blijft. U kunt deze informatie bovendien gebruiken nadat de taak is voltooid als u kosten voor andere taken en voor toekomstige projecten wilt plannen.

Voorbeeld    U houdt de kosten bij van een resourcetoewijzing voor een taak met een duur van 10 uur. De toegewezen resource kost € 20 per uur en de resource heeft gerapporteerd dat de toewijzing voor 50  procent is voltooid. In Project wordt berekend dat de werkelijke kosten voor de toewijzing tot dan toe € 100 bedragen. Wanneer de toewijzing 100  procent is voltooid, worden de werkelijke kosten berekend op € 200.

Opmerkingen    Opgeven of u werkelijke kosten invoeren of Project automatisch worden berekend hebben gaat ze u naar het dialoogvenster Projectopties . De optie voor het automatisch berekenen van kosten is standaard ingeschakeld. Als u besluit om de werkelijke kosten invoeren, wordt geen werkelijke kostenwaarden berekend in Project. Echter blijft voor het berekenen van werkelijke kosten de resterend werk waarden. Als u wilt laten berekenen van werkelijke kosten, niet kunt u de werkelijke kosten invoeren totdat de taak 100 procent voltooid is.

Als u er dus voor kiest om zelf de werkelijke kosten in te voeren, kunt u ook werkelijke kosten invoeren voor toewijzingen en taken op een tijdgebonden basis.

Werkelijke kosten (tijdgebonden taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als werkelijke hoeveelheid werk is gerapporteerd voor een taak, bevat het veld Werkelijke kosten 0,00. U kunt Project alle werkelijke kosten berekenen zodra werkelijke hoeveelheid werk is gerapporteerd door de toegewezen resources voor de taak hebt. Dit is de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus eventuele vaste kosten voor de taak tot datum. Hoe en wanneer de werkelijke kosten worden berekend, hangt af van het standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en kosten van toename van instellingen in het dialoogvenster Resourcegegevens .

Werkelijke kosten = (Werkelijke hoeveelheid werk * Standaardtarief) + (Werkelijke overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik voor de resource + Vaste kosten per taak

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik om de resulterende kosten van een taak weer te geven. U kunt dit veld bekijken wanneer een taak wordt uitgevoerd om na te gaan of u binnen het budget blijft. U kunt deze gegevens ook bekijken nadat de taak is voltooid, zodat u beter de kosten kunt plannen voor andere taken en voor toekomstige projecten.

Voorbeeld    Tom en Henk zijn toegewezen aan de taak 'Voorstel schrijven' die is ingepland van maandag tot en met donderdag. Hun individuele tarief is €  20 per  uur en ze hebben 20  uur als werkelijke hoeveelheid werk gerapporteerd voor de taak. U voegt het veld Werkelijke kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik en u ziet dat er 5  uur werk is voor elk van de 4 dagen. De tijdgebonden werkelijke kosten zijn daarom €  100 voor maandag tot en met donderdag.

Opmerkingen    U kunt opgeven of u wilt werkelijke kosten invoeren of laat automatisch berekenen. Dit doet u in het dialoogvenster Projectopties . De optie voor het automatisch berekenen van kosten is standaard ingeschakeld. Als u besluit om de werkelijke kosten invoeren, wordt geen werkelijke kostenwaarden berekend in Project. Echter blijft voor het berekenen van werkelijke kosten de resterend werk waarden. Als u wilt laten berekenen van werkelijke kosten, niet kunt u de werkelijke kosten invoeren totdat de taak 100 procent voltooid is.

Werkelijke kosten (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als de resource nog niet eventuele wijzigingen aan alle toegewezen taken is gerapporteerd, bevat het veld Werkelijke kosten 0,00. Als werkelijke hoeveelheid werk door de resource wordt gerapporteerd, worden de werkelijke kosten berekend in Project. Dit is de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus de kosten per gebruik voor de resource. Hoe en wanneer de werkelijke kosten worden berekend, hangt af van de werkelijke hoeveelheid werk en werkelijke overuren uitgevoerd en het standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en Kostentoename van instellingen in het dialoogvenster Resourcegegevens .

Werkelijke kosten = (Werkelijke hoeveelheid werk * Standaardtarief) + (Werkelijke overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave weergave als u de kosten van de hoeveelheid werk van een resource voor alle toegewezen taken wilt weergeven, op basis van de werkelijke hoeveelheid werk, het uurtarief en andere gemaakte resourcekosten. U kunt deze gegevens ook aan het einde van een project analyseren om de personeelskosten van toekomstige projecten te plannen.

Voorbeeld    Jan is voor de duur van het project aan 15 verschillende taken toegewezen tegen € 25 per uur. U voegt het veld Werkelijke kosten aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik toe om de werkelijke kosten weer te geven die voor het werk van Jan zijn gemaakt. U krijgt dan tijdgebonden waarden voor werkelijke kosten te zien zoals €  200 (8  uur tegen €  25 per uur) voor elke gewerkte dag. Als Jan wordt toegewezen met minder toewijzingseenheden, zijn de waarden voor de werkelijke kosten waarschijnlijk lager. Als Jan echter overuren heeft gemaakt, zijn de waarden voor de werkelijke kosten waarschijnlijk hoger.

Werkelijke kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Invoertype     Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze     Als werkelijke hoeveelheid werk is gerapporteerd voor een toewijzing, bevat het veld Werkelijke kosten 0,00. U kunt Project alle werkelijke kosten berekenen zodra werkelijke hoeveelheid werk is gerapporteerd door de resource is toegewezen aan de taak hebt. Dit is de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus de kosten per gebruik voor de toewijzing tot aan de datum. Wanneer en hoe de werkelijke kosten worden berekend, is afhankelijk van werkelijke hoeveelheid werk en werkelijke overuren werk dat is uitgevoerd en de toegewezen standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en kosten toename van instellingen in het dialoogvenster Resourcegegevens .

Werkelijke kosten = (Werkelijke hoeveelheid werk * Standaardtarief) + (Werkelijke overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik

Aanbevolen gebruik     Voeg het veld Werkelijke kosten toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u de kosten van een toewijzing wilt weergeven. Deze kosten bestaan uit de werkelijke hoeveelheid werk vermenigvuldigd met het uurtarief van de toegewezen resources, plus eventuele andere tijdgebonden kosten. Tijdens de uitvoering van een toewijzing kunt u deze gegevens gebruiken om te zien of u het gestelde budget niet overschrijdt. Gebruik deze gegevens ook bij de planning van kosten en personeel voor toekomstige projecten.

Voorbeeld     U hebt aan Jan de taak Offerte maken toegewezen. De taak is gepland vanaf maandag tot en met donderdag. Jans standaardtarief is €  20 per  uur. Jan heeft nu 20  uur werk gemeld. In de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik voor deze toewijzing ziet u dat dit aantal is verdeeld over de 4  dagen en neerkomt op 5  werkuren per dag. De tijdgebonden werkelijke kosten zijn dus per dag € 100.

Opmerkingen    In het dialoogvenster Projectopties kunt u opgeven of u de werkelijke kosten zelf invoert of automatisch door Project wilt laten berekenen. De optie voor het automatisch berekenen van de kosten is standaard ingeschakeld. Als u deze optie inschakelt, worden eventuele werkelijke kosten die u al hebt ingevoerd, gewist. Als u de werkelijke kosten zelf wilt opgeven, worden de waarden voor werkelijke kosten niet automatisch berekend. De resterende kosten worden echter wel berekend op basis van de waarden voor de resterende hoeveelheid werk. Als u de werkelijke kosten automatisch laat berekenen, kunt u geen werkelijke kosten invoeren totdat de taak voor 100  procent is voltooid.

Een abonnement om optimaal van je tijd te gebruik te maken

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×