Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Voor een gestructureerde kolom, zoals Lijst,RecordofTabel, zijn er gerelateerde waarden gekoppeld aan de kolom. Gestructureerde kolommen hebben een pictogram Uitv Pictogram Kolom uitvouwen in de kolomkop.

Er zijn drie typen gestructureerde kolommen:

 • Lijst    Slaat een lijst met waarden op, bijvoorbeeld { 1, 2, 5, 10 } of { "hello", "hi", "good bye" }. Een waarde van Lijst in een cel is de eenvoudigste gestructureerde kolom en er is geen tabelrelatie.

 • Opnemen    Slaat een set benoemde velden op die zijn gegroepeerd in een eenheid. Bijvoorbeeld: [ Voornaam = "Joe", Achternaam = "Smith", Geboortedatum = #date(2010, 1, 2) ]. Een waarde van Record in de cel geeft een een-op-een-tabelrelatie aan met de huidige of primaire tabel.

 • Tabel    Slaat een tabel op die een secundaire relatie heeft met de huidige gegevens, de primaire tabel. Een waarde van tabel in de cel geeft een een-op-veel-relatie met de huidige of primaire tabel aan.

Een gestructureerde kolom Record en tabel vertegenwoordigt een relatie in de gegevensbron die een relationeel model heeft, zoals een entiteit met een foreign key association in een OData-feed of een relatie met een SQL Server database.

U kunt het pictogram Uitv Pictogram Kolom uitvouwen gebruiken om kolommen uit een gerelateerde tabel te bekijken. In een tabel Orders worden met een uitvruimbewerking bijvoorbeeld Order_Details records die zijn gerelateerd aan de tabel Order, bijeen om orderregelitems te combineren met elke order. Met de uitvoedbewerking wordt een primaire tabel uitgebreid met kolommen uit een secundaire en gerelateerde tabel. Ter illustratie:

Een primaire tabel heeft kolommen A en B.

Kolommen A en B

Een gerelateerde tabel heeft kolom C.

Kolommen A, B en een gerelateerde kolom C

Met de uitvoedbewerking wordt een primaire tabel uitgebreid met kolom C en wordt een primaire tabel uitgebreid met gerelateerde waarden uit de secundaire en gerelateerde tabel die kolom C bevat.

ABC

Als u een gestructureerde kolom tabel uitv vouwt, worden de waarden samen met de andere kolommen weergegeven in Gegevensvoorbeeld. Zie Meer informatie over het combineren van primaire en gerelateerde tabellen in Meer informatie over het combineren van meerdere gegevensbronnen. 

In dit voorbeeld wordt met de uitv vouwbewerking een tabel Order uitgebreid met de kolommen Order_Details.ProductID, Order_Details.UnitPrice en Order_Details.Hoeveelheid om primaire tabelrijen en gerelateerde tabelrijen Order_Details samen te voegen.

Voorbeeld van gestructureerde tabelgegevens

 1. Als u een query wilt openen, zoekt u een query die eerder is geladen in de Power Query-editor, selecteert u een cel in de gegevens en selecteert u vervolgens Query> Bewerken. Zie Een query maken, laden ofbewerken in een Excel voor meer informatie.

  Opmerking     De query moet ten minste twee tabellen in een relatie hebben. Zie Query's samenvoegen voor meer informatie. 

 1. Klik op het pictogram uitv Uitvouwenin de kolomkop van de gestructureerde kolom.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Kolomnamen de kolommen die u wilt en schakel de kolommen uit die u niet wilt. 

  Kolomnamen selecteren

 3. Selecteer OK.

Resultaat

De tabel bevat nu een nieuwe kolom voor elk van de kolommen die zijn geselecteerd in stap 3. 

Resultaten van het uitbreiden van een gestructureerde tabelkolom

Wanneer u een gestructureerde kolom Record uitv vouwt, worden de waarden weergegeven als nieuwe kolommen in gegevensvoorbeeld. Als u de query niet uitv vouwt en vervolgens een query in een werkblad laadt, ziet u een tijdelijke aanduiding van [Record] voor elke cel in de kolom.

 1. Als u een query wilt openen, zoekt u een query die eerder is geladen in de Power Query-editor, selecteert u een cel in de gegevens en selecteert u vervolgens Query> Bewerken. Zie Een query maken, laden ofbewerken in een Excel voor meer informatie.

 2. Als u een specifieke waarde wilt zien zonder de kolom uit te breiden, selecteert u een waarde in de gestructureerde kolom met een recordwaarde. Bijvoorbeeld:

  Een kolom Record complex uitvv

 3. Selecteer het pictogram uitvv Uitvouwenin de kolomkop van de gestructureerde kolom.

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Kolomnamen de kolommen die u wilt en schakel de kolommen uit die u niet wilt.

  Klikken op Uitvuilen voor een gestructureerde recordkolom

 5. Selecteer OK.

Resultaat

De tabel bevat nu een nieuwe kolom voor elk van de kolommen die zijn geselecteerd in stap 4. 

Resultaten van het uitbreiden van een gestructureerde kolom Record

Wanneer u een gestructureerde kolom Lijst uitv vouwt, worden de waarden weergegeven als nieuwe kolommen in gegevensvoorbeeld. Als u de query niet uitv vouwt en vervolgens een query in een werkblad laadt, ziet u een tijdelijke aanduiding van [Lijst] voor elke cel in de kolom.

 1. Als u een query wilt openen, zoekt u een query die eerder is geladen in de Power Query-editor, selecteert u een cel in de gegevens en selecteert u vervolgens Query> Bewerken. Zie Een query maken, laden ofbewerken in een Excel voor meer informatie.

 2. Als u een specifieke waarde wilt zien zonder de kolom uit te breiden, selecteert u een waarde in de gestructureerde kolom met een lijstwaarde. Bijvoorbeeld:

  Een complexe kolom lijst uitbreiden

 3. Selecteer het pictogram uitvv Uitvouwenin de kolomkop van de gestructureerde kolom.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een rij wilt maken voor elke lijstwaarde, selecteert u Uitbreiden naar nieuwe rijen.

  • Als u een lijst wilt maken met tekstwaarden gescheiden door een scheidingsteken, selecteert u Waarden extraheren.

 5. Selecteer OK.

Resultaat voor Uitbreiden naar nieuwe rijen

Resultaten van het uitbreiden van een kolom gestructureerde lijst per rij

Resultaat voor Waarden uitpakken met een puntkomma (;) als scheidingsteken

Resultaten van het uitbreiden van een gestructureerde lijst Kolom door waarden op te halen met een delimitter

U kunt de volgende extra opdrachten op het lint van Power Query Editor gebruiken om te werken met gestructureerde kolommen:

 1. Selecteer Start > Transformeren en selecteer vervolgens een van de volgende opdrachten in de groep Gestructureerde kolom.

  Uitvv    Promoot een gestructureerde kolom (Lijst, Records of Tabel) om nieuwe kolommen en rijen in de huidige querytabel te worden. Deze opdracht is hetzelfde als het pictogram Uitv Uitvouwen uitv

  Aggregatie    U kunt waarden in een gestructureerde tabel samenvatten met behulp van statistische functies, waaronder Som en Aantal. Deze opdracht is hetzelfde als het pictogram Uitv Uitvouwen en vervolgens Aggregaat selecteren in het vervolgkeuzevenster Kolomnamen. Deze is alleen beschikbaar voor de gestructureerde kolom Tabel.

  Waarden extraheren Hiermee worden de waarden van een gestructureerde kolom Lijst geëxtraheerd door deze te combineren tot één tekstwaarde met een opgegeven scheidingsteken.

Opmerking   U kunt ook de opdracht Statistieken gebruiken in de groep Getalkolom (Selecteer Transformeren > statistieken)met een gestructureerde tabelkolom. Het heeft dezelfde lijst met statistische functies als de opdracht Statistieken in de groep Numerieke lijst van het contexttabblad Transformeren onder Hulpmiddelen voor lijst op het lint van Power QueryEditor.

U kunt de opdracht Inzoomen gebruiken om het contexttabblad Transformeren weer te geven onder Hulpmiddelen voor lijst op het lint van Power Query-editor en extra opdrachten weer te geven om met gestructureerde kolommen te werken. Verwar dit tabblad Transformeren niet met het andere tabblad Transformeren dat regelmatig beschikbaar is op het lint van Power Query Editor.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en selecteer vervolgens Inzoomen.

 2. Als u de lijst of record wilt converteren naar een tabel, selecteertu onder Hulpmiddelen voor lijst de optie Transformeren> Naar tabel.

 3. Als u boven, onder of een bereik met items wilt blijven, selecteert u onder Hulpmiddelen voor lijst deoptie Transformeren> Items behouden.

 4. Als u boven- of onder- of alternatieve items wilt verwijderen, selecteertu onder Hulpmiddelen voor lijst de optie Transformeren > Items verwijderen.

 5. Als u dubbele waarden wilt verwijderen, selecteert u onder Hulpmiddelenvoor lijst de optie Transformeren> Duplicaten verwijderen. Zie Dubbele rijen behouden of verwijderen voor meer informatie.

 6. Als u items wilt omkeren, selecteert u onder Hulpmiddelen voor lijst de optie Transformeren> Items omkeren.

 7. Als u de gegevens wilt sorteren, selecteert u onder Hulpmiddelenvoor lijst de optie Oplopend De opdracht A tot Z in Excel sorteert gegevens van A tot Z of van het kleinste naar het grootste getal sorteren of Aflopend De opdracht Z tot A in Excel sorteert gegevens van Z tot A of van het grootste naar het kleinste getal. Zie Gegevens sorteren voor meer informatie.

 8. Als u verschillende statistieken wilt weergeven, selecteert u onder Hulpmiddelen voor lijst de optie Transformeren> Statistieken. De volgende statistieken zijn beschikbaar: Som, Minimum, Maximum, Mediaan, Gemiddelde,Standaard, Deviatie , Count Valuesen Count Distinct Values. Zie Gegevens uit een kolom aggregeren voor meer informatie.

Zie ook

Help voor Power Query voor Excel

Query's samenvoegen

Rijen groeperen of samenvatten (docs.com)

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×