Inhoudsopgave
×
Delen en samenwerken
Delen en samenwerken

Wijzigingen bijhouden

Als u Wijzigingen bijhouden inschakelt kunnen u en uw collega’s wijzigingen aanbrengen die makkelijk te herkennen zijn. De wijzigingen zijn suggesties die u kunt beoordelen en ze vervolgens verwijderen of permanent aanbrengen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Tip: Video niet in uw taal? Selecteer Ondertiteling Knop Ondertiteling.

Wijzigingen bijhouden in- en uitschakelen

 • Ga op het tabblad Controleren naar Bijhouden en selecteer Wijzigingen bijhouden.

  Wijzigingen bijhouden in het deelvenster Bijhouden

  • Wanneer Wijzigingen bijhouden is aan, worden verwijderingen gemarkeerd met een doorhaling en worden toevoegingen gemarkeerd met een onderstreping. De wijzigingen van verschillende auteurs worden aangegeven met verschillende kleuren.

  • Wanneer Wijzigingen bijhouden is uitgeschakeld, worden wijzigingen niet meer in Word aangebracht, maar blijven de gekleurde onderstrepingen en doorhalen van uw wijzigingen in het document staan totdat ze worden geaccepteerd of geweigerd.

Opmerking: Als de functie Wijzigingen bijhouden niet beschikbaar is, moet u mogelijk de documentbeveiliging uitschakelen. Ga naar Controleren >Bewerken beperkenen selecteer Vervolgens Beveiliging stoppen. (Mogelijk moet u het documentwachtwoord opgeven.)

Opmerkingen of bijgehouden wijzigingen weergeven of verbergen

Alle wijzigingen in de tekst weergeven

De standaardinstelling in Word is het weergeven van verwijderingen en opmerkingen in ballonnen in de marges van het document. U kunt de weergave echter aanpassen om opmerkingen in de tekst weer te geven en alle verwijderde tekst als doorgehaalde tekst weer te geven in plaats van in ballonnen.

 1. Ga op het tabblad Controleren naar Bijhouden.

 2. Selecteer Markeringen tonen.

  Markeringen in het deelvenster Bijhouden tonen

 3. Wijs Ballonnen aan en selecteer Alle revisies inline tonen.

Inline-opmerkingen weergeven als scherminfo.

 • Wijs een opmerking aan in het document. De opmerking wordt weergegeven als scherminfo.

  Inline-opmerking met scherminfo

Wijzigingen weergeven op type bewerking of op revisor

 1. Ga op het tabblad Controleren naar Bijhouden en selecteer Markeringen tonen.

  Markeringen in het deelvenster Bijhouden tonen

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het type wijziging dat u wilt weergeven.

   Selecteer bijvoorbeeld Opmerkingen,Invoegingen en verwijderingenof Opmaak. Het vinkje naast het item geeft aan dat het item is geselecteerd.

   Opties voor lijst met markeringen tonen

   Belangrijk: Zelfs als u een type markering verbergt door de bijbehorende optie uit te schakelen in het menu Markeringen weergeven, wordt de markering automatisch weergegeven wanneer u of een revisor het document opnieuw opent.

  • Wijs Specifieke personen aanen vervolgens alle selectievakjes uit, behalve de selectievakjes naast de namen van de revisoren van wie u wijzigingen en opmerkingen wilt laten zien.

   Opmerking: Als u alle selectievakjes voor alle revisoren in de lijst wilt in- of uitchecken, selecteert u Alle revisoren.

Wijzigingen en opmerkingen van specifieke revisoren weergeven

Een editor of revisor wil meestal ook zien hoe een document wordt weergegeven nadat de voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Met deze procedure kan een editor of revisor het document weergeven zoals het er uiteindelijk uit komt te zien.

 1. Ga naar Controleren>> Weergeven voor revisie.

    Wijzigingen bijhouden voor alle markeringen

 2. Kies de gewenste optie:

  • Als u de wijzigingen wilt bekijken aangegeven met een rode lijn in de kantlijn, kiest u Eenvoudige markeringen.

  • Voor een gedetailleerde weergave van de wijzigingen, kiest u Alle markeringen.

  • Om te zien hoe het document eruitziet als u alle voorgestelde wijzigingen permanent aanbrengt, kiest u Geen markeringen.

  • Om het originele document te zien als alle voorgestelde wijzigingen zijn verwijderd, kiest u Oorspronkelijk.

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen verbergen tijdens het afdrukken

Als u wijzigingen verbergt, worden deze niet verwijderd uit het document. Als u markeringen uit uw document wilt verwijderen, gebruikt u de opdrachten Accepteren en weigeren in de groep Wijzigingen.

 1. Ga naar Bestand >Afdrukken >Instellingen> Alle pagina's afdrukken.

 2. Selecteer onder Documentgegevensde optie Afdrukafdruk om het vinkje te verwijderen.

  Afdrukafdrukoptie

Bijgehouden wijzigingen controleren, accepteren, negeren en verbergen

Een overzicht van bijgehouden wijzigingen bekijken

Met het revisievenster kunt u er snel voor zorgen dat alle bijgespoorde wijzigingen uit uw document zijn verwijderd. Bovenaan het revisievenster ziet u het exacte aantal bijgehouden wijzigingen en opmerkingen in uw document.

U kunt het revisievenster ook gebruiken om lange opmerkingen te lezen die niet in een opmerkingballon passen.

Opmerking: Het revisievenster is, in tegenstelling tot het document of de opmerkingenballonnen, niet het beste hulpmiddel voor het aanbrengen van wijzigingen in uw document. In plaats van tekst of opmerkingen te verwijderen of andere wijzigingen aan te brengen in het revisievenster, kunt u alle redactionele wijzigingen in het document aanbrengen. De wijzigingen zijn dan zichtbaar in het revisievenster.

 1. Ga op het tabblad Controleren naar Bijhouden en selecteer Revisievenster.

  Deelvenster Controleren in het deelvenster Bijhouden

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de samenvatting aan de zijkant van het scherm wilt bekijken, selecteert u Deelvenster verticaal controleren.

  • Als u de samenvatting onder aan het scherm wilt bekijken, selecteert u Deelvenster horizontaal controleren.

Standaard wordt in het revisievenster bovenaan weergegeven hoeveel totale revisies er in het document staan. Als u het aantal en het type van de wijzigingen wilt zien, selecteert u de karaat naast het aantalrevisies.

Revisievenster met gedetailleerde revisies

Elke bijgespoorde wijziging in de juiste volgorde bekijken

 1. Klik of tik aan het begin van het document.

 2. Ga op het tabblad Controleren naar Wijzigingen.

 3. Selecteer Accepteren of Weigeren. Wanneer u wijzigingen accepteert of weigert, wordt de volgende wijziging doorgevoerd.

  Deelvenster Wijzigingen

 4. Herhaal dit totdat er geen bijgespoorde wijzigingen of opmerkingen meer in uw document zijn.

Tip: Als u wijzigingen in het document wilt bekijken zonder deze te accepteren of te weigeren, selecteert u Volgende of Vorige.

Eén wijziging accepteren of weigeren

In plaats van wijzigingen in volgorde door te voeren, kunt u één wijziging accepteren of weigeren. Wanneer u de wijziging accepteert of weigert, wordt de volgende wijziging in het document niet in Word gewijzigd.

 • Klik met de rechtermuisknop op de wijziging en selecteer de optie om deze te accepteren of te weigeren.

  Met de rechtermuisknop op wijzigen klikken

Wijzigingen per type bewerking of per revisor bekijken

 1. Klik of tik aan het begin van het document.

 2. Ga op het tabblad Controleren naar Bijhouden.

  Markeringen in het deelvenster Bijhouden tonen

 3. Ga op een van de volgende dingen te werk in de lijst Markeringen tonen:

  • Alle selectievakjes, behalve de selectievakjes naast de typen wijzigingen die u wilt controleren, uit.

  • Wijs Specifiekepersonen aan en schakel alle selectievakjes uit, behalve die naast de namen van de revisoren waarvan u de wijzigingen wilt zien of kies Alle revisoren om de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst in of uit te schakelen.

 4. Ga op het tabblad Controleren naar Wijzigingen.

 5. Selecteer Accepteren of Weigeren. Wanneer u wijzigingen accepteert of weigert, wordt de volgende wijziging doorgevoerd.

  Deelvenster Wijzigingen

 6. Herhaal dit totdat u alle wijzigingen in het document hebt bekeken.

Alle wijzigingen tegelijk accepteren

 1. Ga naar Controleren >wijzigingen.

 2. Selecteer in de lijst Accepteren de optie Alle wijzigingen accepteren of Alle wijzigingen accepteren en Stoppen met bijhouden.

  Alle wijzigingen accepteren

Alle wijzigingen tegelijk accepteren of weigeren

 1. Ga op het tabblad Controleren naar Wijzigingen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Accepteren de optie Alle wijzigingen accepteren.

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weigeren de optie Alle wijzigingen weigeren.

   Alle wijzigingen weigeren

Opmerkingen verwijderen

 1. Selecteer een opmerking.

 2. Ga op het tabblad Controleren naar Opmerkingenen selecteer Verwijderen.

  Knop Een opmerking verwijderen

 3. Klik op Volgende of Vorige om naar een andere opmerking te gaan.

Alle opmerkingen verwijderen

 1. Selecteer een opmerking.

 2. Ga op het tabblad Controleren naar Opmerkingen.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verwijderen de optie Alle opmerkingen in document verwijderen.

  Alle opmerkingen verwijderen
   

Oefen met Wijzigingen bijhouden en andere samenwerkingsfuncties in Word door deze handleiding Samenwerken in Word te downloaden.

Wanneer bijgespoorde wijzigingen zijn ingeschakeld, markeert Word alle wijzigingen die door auteurs van het document zijn aangebracht. Dit is handig wanneer u samenwerkt met andere auteurs, omdat u kunt zien welke auteurs een bepaalde wijziging hebben aangebracht.

Wijzigingen bijhouden inschakelen

 • Schakel wijzigingen bijhouden in op het tabblad Controleren.

  Wijzigingen bijhouden inschakelen is gemarkeerd

In Word worden wijzigingen in het document weergegeven door een regel in de marge weer te geven. Als u overschakelt naar de weergave Alle markeringen, ziet u wijzigingen inline en in ballonnen.

Markeringen zijn gemarkeerd bij de marge

Wanneer iemand een opmerking toevoegt, wordt deze in een ballon weer te zien.

Een opmerking in de marge is gemarkeerd

Wijzigingen inline weergeven

Ga als volgt te werk als u wijzigingen in de tekst wilt zien in plaats van in ballonnen:

 1. Selecteer op het tabblad Controleren opties voor markeringen

 2. Wijs Ballonnen aan en selecteer Alle revisies inline tonen.

  Alle revisies in de tekst weergeven is gemarkeerd

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

Als u wilt voorkomen dat anderen Wijzigingen bijhouden uitschakelen, vergrendelt u Wijzigingen bijhouden met een wachtwoord.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u het wachtwoord onthoudt, zodat u Wijzigingen bijhouden kunt uitschakelen wanneer u de wijzigingen wilt accepteren of negeren.

Wijzigingen bijhouden vergrendelen met een wachtwoord

 1. Selecteer document beveiligen in het menu Extra.

 2. Selecteer onderBeveiliging de optie Document beveiligen vooren selecteer vervolgens Bijgespoorde wijzigingen

  Sectie Beveiliging is gemarkeerd

 3. Voer in het vak Wachtwoord een wachtwoord in en selecteer OK.

 4. Voer uw wachtwoord opnieuw in en selecteer OK.

Hoewel bijgesloten wijzigingen zijn vergrendeld, kunt u het bijhouden van wijzigingen niet uitschakelen en kunt u wijzigingen niet accepteren of weigeren.

Wijzigingen bijhouden ontgrendelen

 1. Selecteer document beveiligen in het menu Extra.

 2. Onder Beveiliging,het selectievakje Document beveiligen voor.

 3. Voer uw wachtwoord in en selecteer OK.

Wijzigingen bijhouden is nog steeds aan, maar u kunt wijzigingen accepteren en weigeren.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

 • Schakel op het tabblad Controleren de optie Wijzigingen bijhouden uit.

Er worden geen nieuwe wijzigingen meer gemarkeerd, maar alle wijzigingen die al zijn bijgehouden, zijn nog steeds zichtbaar in het document. Zie de bijgespoorde wijzigingen en opmerkingen verwijderen voor meer informatie.

Bijgespoorde wijzigingen in- of uitschakelen

Wanneer bijgespoorde wijzigingen zijn ingeschakeld, markeert Word alle wijzigingen die door auteurs van het document zijn aangebracht. Dit is handig wanneer u samenwerkt met andere auteurs, omdat u kunt zien welke auteurs een bepaalde wijziging hebben aangebracht.

 1. Open het document dat u wilt bewerken.

 2. Selecteer op het tabblad Controleren onder Bijhoudende schakelknop Wijzigingen bijhouden om wijzigingen bijhouden in te schakelen.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

  Tips: 

  • De wijzigingen van afzonderlijke revisoren hebben allemaal een andere kleur. Als er meer dan acht revisoren zijn, worden kleuren opnieuw gebruikt.

  • Als u een specifieke kleur wilt toewijzen aan uw eigen bij te houden wijzigingen, selecteert u in het menu Word Voorkeuren enselecteert u onder Uitvoer en delen deoptie Wijzigingen bijhouden Knop Voorkeuren voor bijgehouden wijzigingen in Word. Selecteer in de vakken voor Kleur de gewenste kleur.

  • Voor elke wijziging worden in de tekstballon ook de naam van de revisor, de datum en tijd waarop de wijzigingen zijn aangebracht, en het soort wijziging (bijvoorbeeld Verwijderd) weergegeven. Als u geen tekstballonnen weergeeft, verschijnt deze informatie zodra u de muisaanwijzer boven een wijziging houdt.

  • De opties voor Wijzigingen markeren in het menu Extra > Wijzigingen bijhouden (Wijzigingen markeren op het scherm, Wijzigingen markeren in afgedrukt document) en de opties in het snelmenu van het tabblad Controleren (Uiteindelijke weergegeven opmaak, Uiteindelijk, Oorspronkelijke weergegeven opmaak, Origineel) zijn geen opgeslagen instellingen. Als u niet wilt dat de bijgehouden wijzigingen worden weergegeven wanneer u het document opnieuw opent, moet u de wijzigingen accepteren of negeren. Als u de revisies wilt vastleggen, slaat u een kopie van het document op voordat u de wijzigingen accepteert of negeert.

Bijgehouden wijzigingen weergeven op type of op revisor

U kunt de opmerkingen, opmaak, invoegingen en verwijderingen weergeven of verbergen en opmerkingen weergeven voor uitsluitend de geselecteerde revisoren.

 • Ga op het tabblad Controleren naar Bijhouden,

 • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Markeringen tonen de beste optie.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

  Tip: Als u een gearceerde achtergrond wilt weergeven achter een gebied waar in de rechtermarge bijgehouden wijzigingen of opmerkingen worden weergegeven, selecteert u in het snelmenu Opmaakcodes weergeven de optie Aandachtspunten. Dit gearceerde gebied wordt ook in uw document afgedrukt om de documenttekst duidelijk af te scheiden van de bijgehouden wijzigingen of opmerkingen.

Bijgehouden wijzigingen in tekstballonnen uitschakelen

Invoegingen, verwijderingen, opmerkingen, de naam van de revisor en een tijdstempel worden standaard weergegeven in tekstballonnen in de marges van uw document. U kunt de instellingen zodanig wijzigen dat bijgehouden wijzigingen in de hoofdtekst van het document worden weergegeven.

 1. Ga naar Controleren > Bijhouden, selecteer in het snelmenu Markeringen weergeven de optie Voorkeuren.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Bewerking

Werkwijze

Bijgehouden wijzigingen weergeven in de hoofdtekst van het document in plaats van in tekstballonnen

Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven met ballonnen uit.

De naam van de revisor en het tijd- en datumstempel in ballonnen verbergen

Schakel het selectievakje Knoppen voor revisor, tijdstempel en actie opnemen uit.

Opmerking: Als de tekstballonnen zijn uitgeschakeld, wordt becommentarieerde tekst tussen haakjes gezet, gemarkeerd door een kleur en geïdentificeerd met de initialen van de revisor. Opmerkingen worden weergegeven in een klein pop-upvenster wanneer u de aanwijzer boven de becommentarieerde tekst houdt, behalve wanneer uw document in publicatieweergave staat.

De opmaak van bijgehouden wijzigingen wijzigen

U kunt aanpassen hoe revisiemarkeringen eruitzien en werken in Word.

 1. Ga op het tabblad Controleren naar Bijhouden.

 2. Selecteer voorkeuren in de vervolgkeuzelijst Markeringen tonen.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 3. Selecteer de gewenste opties. In de volgende tabel ziet u een aantal veelgebruikte opmaakopties.

Handeling

Werkwijze

De kleur en andere opmaak wijzigen die in Word worden gebruikt om wijzigingen aan te geven

Selecteer onder Markeringen de opmaakopties die u in de snelmenu's wilt opnemen.

Verwijderingen aangeven zonder de verwijderde tekst weer te geven

Selecteer # of ^ onder Markeringen in het snelmenuVerwijderingen.

Verwijderde tekst wordt vervangen door het teken # of ^.

Het uiterlijk van wijzigingslijnen wijzigen

Selecteer de gewenste opties onder Markeringen in de snelmenu's Gewijzigde regels en Kleuren.

Verplaatste tekst bijhouden

Selecteer onderVerhuist, selecteer Verplaatst bijhouden en selecteer vervolgens in de snelmenu's Verplaatst van ,Verplaatst naar en Kleur de opties die u wilt gebruiken.

De kleur wijzigen die in Word wordt gebruikt om wijzigingen in tabelcellen te markeren

Selecteer de gewenste optie onder Tabelcellen markeren in de snelmenu's Cellen ingevoegd, Cellen verwijderd, Cellen samengevoegd en Cellen splitsen.

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen controleren

U kunt alle bijgehouden wijzigingen achtereenvolgens controleren, accepteren of negeren, alle wijzigingen tegelijk accepteren of negeren, alle opmerkingen tegelijk verwijderen of alle items van een bepaalde revisor controleren.

 1. Als revisiemarkeringen niet worden weergegeven in het document, wijs in het menu Extra de optie Wijzigingen bijhouden aan,selecteer Wijzigingen markeren enschakel vervolgens het selectievakje Wijzigingen markeren op het scherm in.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Als u dit wilt doen

Doet u op het tabblad Controleren het volgende

En daarna het volgende

De volgende wijziging controleren

Selecteer onder Wijzigingende optie Volgende

Selecteer Accepteren of Weigeren.

De vorige wijziging controleren

Selecteer onder Wijzigingende optie Vorige

Selecteer Accepteren of Weigeren.

Alle wijzigingen tegelijk accepteren

Selecteer onder Wijzigingende pijl naast Accepteren

Selecteer Alle wijzigingen in document accepteren.

Alle wijzigingen tegelijk negeren

Selecteer onder Wijzigingende pijl naast Weigeren

Selecteer Alle wijzigingen in document weigeren.

Alle opmerkingen tegelijk verwijderen

Selecteer onder Opmerkingende pijl naast Verwijderen

Selecteer Alle opmerkingen in document verwijderen.

Items van een bepaalde revisor bekijken

Selecteer onder Bijhoudende optie Markeringen tonen

Wijs Revisoren aan en schakel alle selectievakjes uit behalve dat van de revisor waarvan u de wijzigingen wilt controleren.

Als u de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst wilt in- of uitchecken, selecteert u Alle revisoren.

Opmerking: Als u de aanwijzer boven een bijgehouden wijziging houdt, verschijnt Scherminfo met de naam van de auteur, de datum en de tijd van de wijziging en het type wijziging dat is aangebracht.

Bijgehouden wijzigingen afdrukken

Het is soms handig om bijgehouden wijzigingen op te nemen in de afgedrukte versie van een document.

 1. Open het document met de bijgehouden wijzigingen die u wilt afdrukken.

 2. Selecteer afdrukken in het menu Bestand.

 3. Selecteer in het snelmenu & pagina's Microsoft Word.

  Tip: Als u het snelmenu Kopieën & pagina's niet ziet, selecteert u de blauwe pijl naar beneden rechts van het snelmenu Printer.

 4. Selecteer document met markeringen in het snelmenu Afdrukken wat.

Wijzigingen bijhouden inschakelen

U kunt instellen dat in Word voor het web wijzigingen worden bij gehouden voor alle gebruikers die aan het document samenwerken of alleen uw wijzigingen bijhouden. 

 1. Ga op het tabblad Controleren naar Bijhouden.

 2. Ga op een van de volgende dingen te werk in de vervolgkeuzelijst Wijzigingen bijhouden:

  • Als u alleen de wijzigingen wilt bijhouden die u aan het document hebt aangebracht, selecteert u Just Mine.

     Schakel Wijzigingen bijhouden voor Just Mine in.

  • Als u wijzigingen wilt bijhouden in het document dat door alle gebruikers is gemaakt, selecteert u Voor iedereen.

   Schakel Wijzigingen bijhouden voor iedereen in.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

 1. Ga op het tabblad Controleren naar Bijhouden.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Wijzigingen bijhouden de optie Uit.


  Schakel Wijzigingen bijhouden uit.

Wijzigingen controleren, accepteren of weigeren

U kunt elke bijgespoorde wijziging in de juiste volgorde bekijken en bepalen of u de wijziging wilt accepteren of weigeren.

 1. Klik of tik aan het begin van het document.

 2. Ga op het tabblad Controleren naar Bijhouden.

 3. Selecteer Accepteren of Weigeren. Wanneer u wijzigingen accepteert of weigert, wordt de volgende wijziging doorgevoerd.

  Deelvenster Bijhouden met opdrachten Accepteren, Weigeren, Vorige en Volgende.

  Tip: Als u wijzigingen in het document wilt bekijken zonder deze te accepteren of te weigeren, selecteert u Volgende of Vorige.

 4. Herhaal dit totdat u alle wijzigingen in het document hebt bekeken.

Eén wijziging accepteren of weigeren

In plaats van wijzigingen in volgorde door te voeren, kunt u één wijziging accepteren of weigeren. Wanneer u de wijziging accepteert of weigert, wordt de volgende wijziging in het document niet in Word gewijzigd.

 • Klik met de rechtermuisknop op de wijziging en selecteer de optie om deze te accepteren of te weigeren.

  Klik met de rechtermuisknop om een wijziging te accepteren of te weigeren.

Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen (Word voor iPad)

 1. Tik op het tabblad Controleren.

 2. Tik op het besturingselement naast Wijzigingen bijhouden om Wijzigingen bijhouden in of uit te schakelen.

  Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen

Markeringen weergeven of verbergen (Word voor iPad)

 1. Tik op het tabblad Controleren op het pictogram Weergeven voor revisie.

  Weergeven voor controle

 2. Tik in de lijst Weergeven voor revisie op de 4e optie:

  • Alle markeringen (inline) toont het uiteindelijke document met bijgespoorde wijzigingen die inline zichtbaar zijn

  • Geen markeringen tonen het uiteindelijke document zonder bij te houden gewijzigd

  • Origineel toont het oorspronkelijke document zonder bij te houden wijzigingen

Bijgespoorde wijzigingen per type (Word voor iPad)

 1. Tik op het tabblad Controleren op het pictogram Weergeven voor revisie.

 2. Tik in de lijst Weergeven voor revisie op Markeringen weergeven.

  Afbeelding van het toewijzen van resources

 3. Tik in de lijst Markeringen tonen op de 4e optie:

  • Inkt toont of verbergt markeringen die zijn gemaakt door digitale inkt in het document.

  • Invoegingen & Verwijderde items worden ingevoegde of verwijderde tekst weergeven of verbergen.

  • Opmaak toont of verbergt opmaakwijzigingen.

  • Revisies in ballonnen tonen toont wijzigingen in ballonnen in de rechtermarge.

  • Alleen opmaak weergeven in ballonnen toont alleen opmaakwijzigingen in ballonnen en houdt de andere wijzigingen bij als inlinetracking.

Bijgespoorde wijzigingen per revisor (Word voor iPad)

Als er meerdere revisoren voor het document zijn, worden in Word standaard alle wijzigingen weergegeven. U kunt er echter voor kiezen om alleen wijzigingen weer te geven die door specifieke gebruikers zijn aangebracht.

 1. Tik op het tabblad Controleren op het pictogram Weergeven voor revisie.

 2. Tik in de lijst Weergeven voor revisie op Markeringen weergeven.

 3. Tik in de lijst Markeringen tonen op Revisoren.

 4. Tik in de lijst Andere auteurs op de namen van de revisoren van wie u de wijzigingen wilt zien of tik op Alle revisoren.

Wijzigingen accepteren (Word voor iPad)

 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren op het pictogram Accepteren.

  Menu Wijzigingen accepteren

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Tik op Accepteren & Naar Volgende gaan om de wijziging te accepteren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Verwijderen accepteren,Invoegen accepterenof Wijziging accepteren om de geselecteerde wijziging te accepteren, die contextueel per type is geïdentificeerd en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Alle weergegeven accepteren om alle wijzigingen te accepteren die zichtbaar zijn, maar niet op wijzigingen die verborgen zijn. Als u bijvoorbeeld alleen wijzigingen bekijkt die door een specifieke revisor zijn aangebracht, accepteert u op Alle weergegeven accepteren alleen de wijzigingen die door die revisor zijn aangebracht.

  • Tik op Alles accepteren om alle wijzigingen in het document te accepteren.

  • Tik op Alles accepteren & bijhouden stoppen om alle wijzigingen in het document te accepteren en Wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

 4. Als u naar een andere wijziging wilt gaan zonder deze te accepteren of te weigeren, tikt u op het pictogram Vorige of Volgende.

Wijzigingen weigeren (Word voor iPad)

 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren op het pictogram Weigeren.

  Menu Wijzigingen weigeren

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Tik op & naar Volgende gaan om de wijziging te weigeren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Verwijderen weigeren,Invoegen weigerenof Wijzigen weigeren om de geselecteerde wijziging te weigeren, die contextueel per type is geïdentificeerd en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Alle weergegeven weigeren om alle wijzigingen te weigeren die zichtbaar zijn, maar niet op wijzigingen die verborgen zijn. Als u bijvoorbeeld alleen wijzigingen bekijkt die door een specifieke revisor zijn aangebracht, worden alleen de wijzigingen die door die revisor zijn aangebracht, afgewezen als u op Alle weergegeven weigeren tikt.

  • Tik op Alles weigeren om alle wijzigingen in het document te weigeren.

  • Tik op Alle wijzigingen & stoppen met bijhouden om alle wijzigingen in het document te weigeren en Wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

 4. Als u naar een andere wijziging wilt gaan zonder deze te accepteren of te weigeren, tikt u op het pictogram Vorige of Volgende.

Opmerkingen verwijderen (Word voor iPad)

 1. Tik tweemaal op een opmerking in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren.

  Menu Opmerkingen op tabblad controleren

 3. Tik op het pictogram Verwijderen om de opmerking te verwijderen of houd het pictogram Verwijderen in de wacht totdat de lijst Verwijderen wordt weergegeven en ga op een van de volgende stappen te werk:

  • Tik op Verwijderen om alleen de geselecteerde opmerking te verwijderen.

  • Tik op Alles verwijderen om alle opmerkingen in het document te verwijderen.

 4. Als u naar een andere opmerking wilt gaan zonder deze te verwijderen, tikt u op het pictogram Vorige of Volgende.

Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen (Word voor iPhone)

 1. Tik op het penpictogram bovenaan om het lint te openen.

 2. Tik op het tabblad Controleren.

  Tabblad controleren

 3. Tik op het besturingselement naast Wijzigingen bijhouden om Wijzigingen bijhouden in of uit te schakelen.

  Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen

Markeringen weergeven of verbergen (Word voor iPhone)

 1. Tik op het tabblad Controleren op Weergeven voor revisie.

  Weergeven voor controle

 2. Tik op de beste optie:

  • Alle markeringen (inline) toont het uiteindelijke document met bijgespoorde wijzigingen die inline zichtbaar zijn

  • Geen markeringen tonen het uiteindelijke document zonder bij te houden gewijzigd

  • Origineel toont het oorspronkelijke document zonder bij te houden wijzigingen

Bijgespoorde wijzigingen per type (Word voor iPhone)

 1. Tik op het tabblad Controleren op Weergeven voor revisie.

 2. Tik op Markeringen tonen.

  Markeringen tonen

 3. Tik in de lijst Markeringen tonen op de 4e optie:

  • Inkt toont of verbergt markeringen die zijn gemaakt door digitale inkt in het document.

  • Invoegingen & Verwijderde items worden ingevoegde of verwijderde tekst weergeven of verbergen.

  • Opmaak toont of verbergt opmaakwijzigingen.

Bijgespoorde wijzigingen per revisor (Word voor iPhone)

Als er meerdere revisoren voor het document zijn, worden in Word standaard alle wijzigingen weergegeven. U kunt er echter voor kiezen om alleen wijzigingen weer te geven die door specifieke gebruikers zijn aangebracht.

 1. Tik op het tabblad Controleren op Weergeven voor revisie.

 2. Tik op Markeringen tonen.

 3. Tik op Revisoren.

 4. Tik in de lijst Andere auteurs op de namen van de revisoren van wie u de wijzigingen wilt zien of tik op Alle revisoren.

Wijzigingen accepteren (Word voor iPhone)

 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren op Accepteren.

  Bijgehouden wijzigingen accepteren

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Tik op Accepteren & Naar Volgende gaan om de wijziging te accepteren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Verwijderen accepteren,Invoegen accepterenof Wijziging accepteren om de geselecteerde wijziging te accepteren, die contextueel per type is geïdentificeerd en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Alle weergegeven accepteren om alle wijzigingen te accepteren die zichtbaar zijn, maar niet op wijzigingen die verborgen zijn. Als u bijvoorbeeld alleen wijzigingen bekijkt die door een specifieke revisor zijn aangebracht, accepteert u op Alle weergegeven accepteren alleen de wijzigingen die door die revisor zijn aangebracht.

  • Tik op Alles accepteren om alle wijzigingen in het document te accepteren.

  • Tik op Alles accepteren & bijhouden stoppen om alle wijzigingen in het document te accepteren en Wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

Wijzigingen weigeren (Word voor iPhone)

 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren op Weigeren.

  Bijgespoorde wijzigingen weigeren

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Tik op & naar Volgende gaan om de wijziging te weigeren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Verwijderen weigeren,Invoegen weigerenof Wijzigen weigeren om de geselecteerde wijziging te weigeren, die contextueel per type is geïdentificeerd en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Alle weergegeven weigeren om alle wijzigingen te weigeren die zichtbaar zijn, maar niet op wijzigingen die verborgen zijn. Als u bijvoorbeeld alleen wijzigingen bekijkt die door een specifieke revisor zijn aangebracht, worden alleen de wijzigingen die door die revisor zijn aangebracht, afgewezen als u op Alle weergegeven weigeren tikt.

  • Tik op Alles weigeren om alle wijzigingen in het document te weigeren.

  • Tik op Alle & stoppen met bijhouden om alle wijzigingen in het document te weigeren en Wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

Opmerkingen verwijderen (Word voor iPhone)

 1. Tik tweemaal op een opmerking in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad Controleren op Verwijderen  en ga op een van de volgende dingen te werk:

  • Tik op Verwijderen om alleen de geselecteerde opmerking te verwijderen.

  • Tik op Alles verwijderen om alle opmerkingen in het document te verwijderen.

   Opmerkingen verwijderen

 3. Als u naar een andere opmerking wilt gaan zonder deze te verwijderen, tikt u op het pictogram Vorige of Volgende.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×