Wijzigingen in de compatibiliteit tussen versies

Met de compatibiliteitscontrole worden elementen in uw Word 2013-of 2016-document opgenomen die niet worden ondersteund of die zich in eerdere versies van Word anders gedragen. Sommige van deze functies worden blijvend gewijzigd als u het document converteert naar de indeling van Word 2016 of 2013.

Als u de compatibiliteitscontrole wilt uitvoeren, klikt u op bestand > informatie, klikt u op controleren op problemen > Compatibiliteit controlerenen controleert u de compatibiliteitsproblemen Liste onder Samenvatting.

Beschikbaarheid van functies in iedere modus

Functie

97-2003

2007

2010

2013 en 2016

Webvideo

Rood X

Rood X

Rood X

groen vinkje

Apps voor Office

Rood X

Rood X

Rood X

groen vinkje

Inhoudsbesturingselementen voor herhalende secties

Rood X

Rood X

Rood X

groen vinkje

Aangepaste voetnoot kolommen

Rood X

Rood X

Rood X

groen vinkje

Standaard samengevouwen koppen

Rood X

Rood X

Rood X

groen vinkje

Opmerkingen markeren als voltooid

Rood X

Rood X

Rood X

groen vinkje

Nieuwe opmaak voor nummering

Rood X

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Nieuwe vormen en tekstvakken

Rood X

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Teksteffecten

Rood X

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Alternatieve tekst in tabellen

Rood X

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

OpenType-functies

Rood X

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Auteurs blokkeren

Rood X

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Nieuwe WordArt-effecten

Rood X

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Nieuwe inhoudsbesturingselementen

Rood X

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Besturingselementen voor Word 2007-inhoud

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

Thema's

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

Primaire/secundaire lettertypen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

Bijgehouden verplaatsingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

Margetabs

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

SmartArt-afbeeldingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

Office 2007-grafieken

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

Ingesloten Open XML-objecten

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

Bouwstenen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

Bibliografie en bronvermeldingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

Vergelijkingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

Relatieve tekstvakken

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

groen vinkje

WordArt uit eerdere versies

groen vinkje

groen vinkje

Rood X

Rood X

Diagrammen uit eerdere versies

groen vinkje

Rood X

Rood X

Rood X

Grafieken uit eerdere versies

groen vinkje

Rood X

Rood X

Rood X


Naar boven

Wijzigingen in functie gedrag

Opmerkingen markeren als voltooid

Opmerkingen markeren als voltooid is alleen mogelijk in de bestandsindelingen van Word 2013 en 2016. Zolang de opmerking of het antwoord niet in een eerdere versie van Word is bewerkt, wordt de opmerking of het antwoord weergegeven wanneer het bestand opnieuw wordt geopend in Word 2013 of 2016.

Reacties op opmerkingen lijken niet op antwoorden in eerdere versies van Word.

Bouwstenen

Bepaalde gegevens van bouwstenen en AutoTekst-fragmenten kunnen verloren gaan.

Sjablonen zorgen voor inhoud die wordt weergegeven in galerieën met bouwstenen in Word 2016, 2013, 2010 en 2007. Wanneer u een sjabloon opslaat in de indeling van Word 97-2003, wordt de inhoud van de galerieën met bouwstenen blijvend geconverteerd naar statische AutoTekst-fragmenten. U kunt de AutoTekst-fragmenten niet omzetten in bouwstenen, zelfs als u het document later converteert naar de indeling Word 2013 of 2016.

Inhoud uit de volgende galerieën met bouwstenen wordt geconverteerd naar AutoTekst:

 • Tabellen

 • Kopteksten

 • Foot

 • Paginanummers

 • Tekstvakken

 • Vergelijkingen

 • Inhoudsopgave

 • Bibliografieën

 • Watermerken

 • Aangepaste galerieën

Bibliografieën en bronvermeldingen

Bronvermeldingen en bibliografieën worden omgezet in statische tekst en worden niet langer automatisch bijgewerkt.

In Word 2016 en 2013 worden bronvermeldingen en bibliografieën automatisch bijgewerkt wanneer u de bronnen wijzigt of een nieuwe document stijl toepast.

Wanneer u een Word 2016-of 2013-document opslaat in Word 97-2003-indeling, worden bronvermeldingen en bibliografieën omgezet in statische tekst die niet automatisch wordt bijgewerkt en dat de bronnen niet automatisch worden bijgewerkt.

Als u het document later converteert naar Word 2016 of 2013, worden bronvermeldingen en bibliografieën niet automatisch bijgewerkt. Voor bronvermeldingen en bibliografieën die u automatisch wilt bijwerken, moet u de bronnen in het document opnieuw maken of deze kopiëren naar de huidige lijst in het dialoogvenster Bronbeheer en vervolgens de statische bronvermeldingen en bibliografieën vervangen door de zojuist gemaakte bestanden.

Zie een bibliografie makenvoor meer informatie over bronvermeldingen en bibliografieën.

Besturingselementen voor inhoud

Inhoudsbesturingselementen worden geconverteerd naar statische inhoud.

Als u een document opslaat in Word 97-2003-indeling, worden alle inhoudsbesturingselementen geconverteerd naar tekst zonder opmaak en zijn de gekoppelde eigenschappen permanent verloren, zelfs als u het document later converteert naar de bestandsindeling Word 2016 of 2013.

In Word 97-2003 worden de items in een vervolgkeuzelijst bijvoorbeeld niet langer weergegeven voor gebruikers. Daarnaast worden regio's die niet kunnen worden bewerkt of verwijderd niet langer afgedwongen en kunnen gebruikers de inhoud van de besturingselementen verwijderen en wijzigen.

Ingesloten objecten

Een ingesloten object in dit document is gemaakt in een nieuwere versie van Office. U kunt deze niet bewerken in een eerdere versie van Word.

U kunt Open XML-ingesloten objecten converteren, zodat gebruikers van eerdere versies van Word deze kunnen bewerken.

Ingesloten Excel-2013-of 2016-objecten converteren

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs werkblad objectaan en klik op converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster converteren op converteren naar.

 4. Selecteer Microsoft Excel 97-2003-werkblad in de lijst object type .

Ingesloten PowerPoint 2013-of 2016-dia-objecten converteren

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs Dia-objectaan en klik op converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster converteren op converteren naar.

 4. Selecteer Microsoft PowerPoint 97-2003-dia in de lijst object type .

Ingesloten PowerPoint 2013-of 2016-presentatie objecten converteren

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs presentatie objectaan en klik op converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster converteren op converteren naar.

 4. Selecteer Microsoft PowerPoint 97-2003-presentatie in de lijst object type :

Ingesloten Word-2013-of 2016-objecten converteren

U kunt ingesloten objecten converteren, zodat gebruikers van eerdere versies van Word deze kunnen bewerken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs Document objectaan en klik op converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster converteren om converteren naar teselecteren.

 4. Selecteer in de lijst object type de optie microsoft Word 97-2003-document.

Vergelijkingen

De vergelijkingen worden geconverteerd naar afbeeldingen. U kunt de vergelijkingen pas bewerken nadat het document is geconverteerd naar een nieuwe bestandsindeling. Opmerkingen, eindnoten of voetnoten die aanwezig zijn in de vergelijkingen blijven permanent verloren bij het opslaan.

Als u het document in Word 97-2003-indeling opslaat, worden vergelijkingen geconverteerd naar afbeeldingen die u niet kunt bewerken. Als u het document later converteert naar de bestandsindeling Word 2016 of 2013 en er geen wijzigingen zijn aangebracht in de vergelijkings afbeeldingen in een eerdere versie, worden de vergelijkingen geconverteerd naar tekst en kunt u de vergelijkingen ook bewerken.

SmartArt-graphics

SmartArt-afbeeldingen worden geconverteerd naar één object dat niet kan worden bewerkt in eerdere versies van Word.

Wanneer u een document met SmartArt-afbeeldingen opslaat in de indeling van Word 97-2003, worden deze geconverteerd naar statische afbeeldingen. U kunt geen tekst bewerken in een afbeelding, de indeling ervan wijzigen of het uiterlijk ervan wijzigen.

Als u het document later converteert naar de indeling Word 2016 of 2013 en er geen wijzigingen zijn aangebracht in de afbeeldingen in een eerdere versie, wordt de afbeelding weer omgezet in een SmartArt-object.

Margetabs

Uitlijningstabs worden naar traditionele tabs geconverteerd.

In Word 2016 en 2013 worden uitlijningstabs gebruikt om tekst ten opzichte van de marge van het document te plaatsen of van een gebied in het document, en de positie ervan wordt aangepast als u de marges wijzigt.

Als u het document opslaat in de indeling van Word 97-2003, worden uitlijningstabs permanent vervangen door traditionele tabbladen en wordt de positie van de marges niet langer automatisch aangepast als u de marges wijzigt. Als u uitlijningstabs hebt gebruikt om een ingewikkelde indeling te maken, kunnen de tabbladen de positie van de tabbladen wijzigen en het uiterlijk van het document wijzigen.

Tekstvakken

De positie van bepaalde tekstvakken wordt gewijzigd.

In tekstvakken wordt de tekst die verticaal is gecentreerd of is uitgelijnd met de onderkant, definitief uitgelijnd met de bovenkant, zelfs als u het document later converteert naar een indeling van Word 2016 of 2013.

Bijgehouden verplaatsingen

Bijgehouden verplaatsingen worden geconverteerd naar verwijderingen en invoegingen.

Als u het document opslaat in de indeling van Word 97-2003, worden bijgehouden verplaatsingen bijgehouden en worden ingevoegde items bijgehouden. Als u het document later converteert naar de indeling van Word 2016 of 2013, worden de bijgehouden wijzigingen en verwijderingen niet omgezet in bijgehouden verplaatsingen.

Nieuwe opmaak voor nummering

Nieuwe opmaak voor nummering wordt geconverteerd naar Arabische cijfers (1, 2, 3, 4,...).

Lijsten die zijn opgemaakt met de nieuwe opmaak voor nummering (0001, 0002, 0003, 0004,...) worden geconverteerd in standaardopmaak met Arabische cijfers (1, 2, 3, 4,...).

Nieuwe vormen en tekstvakken

Vormen en tekstvakken worden geconverteerd naar effecten die in deze opmaak beschikbaar zijn.

Vormen en tekstvakken die zijn gemaakt in Word 2016 of 2013, kunnen worden opgemaakt met een verscheidenheid aan nieuwe effecten, zoals schuine randen en 3D-draaiing, die niet beschikbaar zijn in eerdere versies van Word. In eerdere versies van Word worden deze effecten geconverteerd naar effecten die beschikbaar zijn in die versies.

Teksteffecten

Teksteffecten worden verwijderd.

Teksteffecten worden blijvend verwijderd, tenzij de effecten worden toegepast met een aangepaste stijl.

Als de teksteffecten met behulp van een aangepaste stijl worden toegepast, worden deze opnieuw weergegeven wanneer u het document opnieuw opent in Word 2016 of 2013.

Alternatieve tekst in tabellen

Gegevens van alternatieve tekst gaan verloren in tabellen.

Alternatieve tekst wordt weergegeven als u een document op het web bevindt. In Word 97-2003-indeling wordt alternatieve tekst in tabellen permanent verwijderd.

Auteurs blokkeren

Alle informatie over waar auteurs bewerkingen uitvoeren in dit document, worden definitief verwijderd.

Auteurs blokken worden verwijderd uit gebieden waarop deze zijn toegepast, en het volledige document kan worden bewerkt.

WordArt

Teksteffecten worden verwijderd.

WordArt-tekst wordt omgezet in statische tekst.

Grafieken en diagrammen

Een grafiek in dit document kan gegevens bevatten in cellen buiten de rij-en kolomlimiet van de geselecteerde bestandsindeling. Kolommen die niet meer dan 256 (IV) worden weergegeven in 65.536, worden niet opgeslagen.

Sommige grafieken en diagrammen worden geconverteerd naar afbeeldingen die niet kunnen worden gewijzigd. Als de grafiek of het diagram is gebaseerd op gegevens buiten de rijen en kolommen die door Word 97-2003 worden ondersteund, gaan de gegevens verloren.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×