WKUW (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) velden weergeven kosten weergegeven voor werk al voor een taak tot aan het project- statusdatum of de datum van vandaag is uitgevoerd.

De WKUW-velden zijn opgedeeld in verschillende categorieën.

Gegevenstype    Valutaveld

WKUW (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer een taak is gemaakt, bevat het veld WKUW 0,00. Als voortgang (percentage voltooid of werkelijke hoeveelheid werk) aan de taak rapporteert, wordt in Microsoft Office Project de werkelijke kosten van uitgevoerd werk (GKUW) berekend. Dit is de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus eventuele vaste kosten voor de taak tot datum. Standaard hoe en wanneer de WKUW berekend is afhankelijk van de toegewezen resources standaardtarief, tarief van overuren kosten Per gebruik en instellingen van de kosten kostentoename in het dialoogvenster Resourcegegevens , evenals de werkelijke hoeveelheid werk gerapporteerd, vaste kosten voor taken, en de de statusdatum of de datum van vandaag. Ook als er geen resources die zijn toegewezen, kan project WKUW berekend. In dit geval de berekeningen zijn op basis van de voortgang (voltooiingspercentage of werkelijke hoeveelheid werk) en vaste kosten tot op heden voor de taak. Als u liever, kunt u laten WKUW berekend op basis van uw vermeldingen in het veld Werkelijke kosten (tijdgebonden). Klik in het menu Extra op Optiesen klik vervolgens op het tabblad berekeningen het selectievakje werkelijke kosten worden altijd door Microsoft Office Project berekend .

Aanbevolen gebruik    Gebruik het veld WKUW in combinatie met het veld GKUW (gebudgetteerde kosten uitgevoerd werk) om de werkelijke en de gebudgetteerde kosten voor de toewijzing te vergelijken. Met het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) kunt u het verschil tussen de twee velden bekijken. Voeg een of meer van deze velden toe aan een taakweergave als u de resulterende kosten van een taak op basis van de werkelijke hoeveelheid werk en de uurtarieven van de toegewezen resources wilt weergeven, samen met andere gemaakte kosten tot aan de statusdatum of de huidige datum.

Voorbeeld    U moet rapporteren over de WKUW vanaf afgelopen vrijdag. U geeft de datum van vrijdag op als statusdatum en u geeft de kosten weer voor een taak die 10 uur duurt. Het uurtarief van de toegewezen resources is € 20 en de resources hebben een werkelijke hoeveelheid werk gerapporteerd van 5 uur vanaf afgelopen vrijdag en nog eens 5 uur vanaf vandaag. Op basis van de statusdatum bedraagt de WKUW tot en met afgelopen vrijdag € 100. Als u de huidige datum als statusdatum gebruikt, is de WKUW € 200.

Opmerkingen    Omdat de WKUW-gegevens tijdgebonden worden bijgehouden, wordt de WKUW berekend vanaf de eerste ingevoerde werkelijke kosten tot aan de statusdatum of de huidige datum.

WKUW (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als u nog niet eventuele wijzigingen op een van de toegewezen taken is gerapporteerd door een resource, bevat de werkelijke kosten van uitgevoerd werk (WKUW) veld 0,00. Als voortgang (voltooiingspercentage of werkelijke hoeveelheid werk) is gerapporteerd door de resource voor verschillende taken, wordt in Microsoft Office Project de WKUW berekend. Dit is de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus de kosten per gebruik voor de resource tot heden. Al dan niet standaard afhankelijk hoe en wanneer de WKUW berekend van de resource standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en kosten toename van instellingen in het dialoogvenster Resourcegegevens , evenals de statusdatum of de datum van vandaag. Als u liever, kunt u laten WKUW berekend op basis van uw vermeldingen in het veld Werkelijke kosten (tijdgebonden). Klik in het menu Extra op Optiesen klik vervolgens op het tabblad berekeningen het selectievakje werkelijke kosten worden altijd door Microsoft Office Project berekend .

Aanbevolen gebruik    Gebruik het veld WKUW in combinatie met het veld GKUW (gebudgetteerde kosten uitgevoerd werk) om de werkelijke en de gebudgetteerde kosten voor de toewijzing te vergelijken. Met het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) kunt u het verschil tussen de twee velden bekijken. Voeg een of meer van deze velden toe aan een resourceweergave om de uiteindelijke kosten weer te geven van het werk dat een resource voor alle toegewezen taken heeft verricht, gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid werk, het uurtarief en andere gemaakte kosten voor de resource tot en met de statusdatum.

Voorbeeld    U moet rapporteren over de WKUW vanaf afgelopen vrijdag. U voert de datum van vrijdag in als de statusdatum en vervolgens bekijkt u de kosten voor een resource die € 20 per uur kost. De resource is toegewezen aan 15 verschillende taken tijdens de gehele duur van het project. U voegt het veld WKUW toe aan de weergave Resourceblad om te zien hoeveel deze resource tot aan afgelopen vrijdag heeft gekost. Aan het eind van het project kunt u met het veld WKUW zien hoeveel van het budget aan deze resource is uitgegeven. Dit is handig voor kostenanalyses en toekomstige planningen.

Opmerkingen    Omdat de WKUW-gegevens tijdgebonden worden bijgehouden, wordt de WKUW berekend vanaf de eerste ingevoerde werkelijke kosten tot aan de statusdatum of de huidige datum.

WKUW (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer een toewijzing wordt gemaakt, wordt de werkelijke kosten van uitgevoerd werk (WKUW) veld 0,00. Als voortgang (percentage voltooid of werkelijke hoeveelheid werk) door de toegewezen resource wordt gerapporteerd, Microsoft Office Project de WKUW berekend voor de toewijzing. Dit is de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus de kosten per gebruik voor de toewijzing tot aan de datum. Standaard hoe en wanneer de WKUW berekend is afhankelijk van de toegewezen resource standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en Kostentoename instellingen in het dialoogvenster Resourcegegevens , alsmede van een toewijzing werkelijke hoeveelheid werk gerapporteerd en de statusdatum of de datum van vandaag. Als u liever, kunt u laten WKUW berekend op basis van uw vermeldingen in het veld Werkelijke kosten (tijdgebonden). Klik in het menu Extra op Optiesen klik vervolgens op het tabblad berekeningen het selectievakje werkelijke kosten worden altijd door Microsoft Office Project berekend .

Aanbevolen gebruik    Gebruik het veld WKUW in combinatie met het veld GKUW (gebudgetteerde kosten uitgevoerd werk) om de werkelijke en de gebudgetteerde kosten voor de toewijzing te vergelijken. Met het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) kunt u het verschil tussen het veld WKUW en het veld GKGW bekijken. Voeg een van deze velden of al deze velden toe aan het werkbladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik om de werkelijke kosten van een toewijzing weer te geven. Deze kosten zijn gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid werk en het uurtarief van de toegewezen resources, evenals eventuele andere kosten die tot aan de statusdatum zijn gemaakt.

Voorbeeld    U moet rapporteren over de WKUW vanaf afgelopen vrijdag. U geeft de datum van vrijdag op als de statusdatum en u geeft de kosten weer van een taaktoewijzing met een duur van 10 uur. Het uurtarief van de toegewezen resource is € 20 en de resource heeft 5 uur uitgevoerd werk gerapporteerd vanaf afgelopen vrijdag en nog eens 5  uur vanaf vandaag. Als de statusdatum wordt aangehouden, wordt € 100 als kosten berekend. Als u de huidige datum als statusdatum hebt opgegeven, wordt €  200 als kosten berekend.

Opmerkingen    Omdat de WKUW-gegevens tijdgebonden worden bijgehouden, wordt de WKUW berekend vanaf de eerste ingevoerde werkelijke kosten tot aan de statusdatum of de huidige datum.

WKUW (tijdgebonden taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer een taak is gemaakt, wordt de werkelijke kosten van uitgevoerd werk (WKUW) veld 0,00. Als voortgang (percentage voltooid of werkelijke hoeveelheid werk) aan de taak rapporteert, worden in Microsoft Office Project worden de WKUW berekend. Dit is de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus eventuele vaste kosten voor de taak tot datum. Standaard hoe en wanneer de WKUW berekend is afhankelijk van de toegewezen resources standaardtarief, tarief van overuren kosten Per gebruik en instellingen van de kosten kostentoename in het dialoogvenster Resourcegegevens , evenals de werkelijke hoeveelheid werk gerapporteerd, vaste kosten voor taken, en de de statusdatum of de datum van vandaag. Ook als er geen resources die zijn toegewezen, kan project WKUW berekend. In dit geval de berekeningen zijn op basis van de voortgang (voltooiingspercentage of werkelijke hoeveelheid werk) en vaste kosten tot op heden voor de taak. Als u liever, kunt u laten WKUW berekend op basis van uw vermeldingen in het veld Werkelijke kosten (tijdgebonden). Klik in het menu Extra op Optiesen klik vervolgens op het tabblad berekeningen het selectievakje werkelijke kosten worden altijd door Microsoft Office Project berekend .

Aanbevolen gebruik    Gebruik het veld WKUW in combinatie met het veld GKUW (gebudgetteerde kosten uitgevoerd werk) om de werkelijke en de gebudgetteerde kosten voor de toewijzing te vergelijken. Met het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) kunt u het verschil tussen de twee velden bekijken. Voeg een of meer van deze velden toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik om de resulterende uitgaven voor een taak tot en met de statusdatum of de huidige datum weer te geven, gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid werk en de uurtarieven voor de toegewezen resources en verdeeld over de tijd, en gecombineerd met eventuele andere kosten.

Voorbeeld    Het is vrijdag en u moet rapporteren over de tijdgebonden WKUW voor een taak met een duur van 5 dagen, gepland van maandag tot en met vrijdag van deze week. De kosten van de twee toegewezen resources zijn € 20 per uur per persoon. Tot en met dinsdag is 8 uur gerapporteerd als werkelijke hoeveelheid werk voor de taak en daarna nog 9 uur. Als u de tijdgebonden WKUW vanaf dinsdag wilt zien, voert u de datum van dinsdag in als de statusdatum en bekijkt u de WKUW voor de taak in de weergave Taakgebruik. Met deze statusdatum wordt in Project berekend dat de tijdgebonden WKUW tot en met dinsdag € 80 en € 160 bedraagt (4 uur op maandag en 4 uur op dinsdag, cumulatief). Als u de huidige dag als statusdatum gebruikt, is de waarde van de tijdgebonden WKUW respectievelijk €  80, €  160, €  220, €  280 en €  340 voor maandag tot en met vrijdag.

Opmerkingen    Aangezien de gegevens van de WKUW worden onderhouden op een tijdgebonden basis, kan de waarde voor de WKUW in een grafiek worden weergegeven vanaf de eerste keer dat de werkelijke kosten worden ingevoerd tot de statusdatum of de huidige datum.

WKUW (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als u nog niet eventuele wijzigingen op een van de toegewezen taken is gerapporteerd door een resource, bevat de werkelijke kosten van uitgevoerd werk (WKUW) veld 0,00. Als voortgang (voltooiingspercentage of werkelijke hoeveelheid werk) is gerapporteerd door de resource voor verschillende taken, worden in Microsoft Office Project worden de WKUW berekend. Dit is de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus de kosten per gebruik voor de resource tot heden. Al dan niet standaard afhankelijk hoe en wanneer de WKUW berekend van de resource standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en kosten toename van instellingen in het dialoogvenster Resourcegegevens , evenals de statusdatum of de datum van vandaag. Als u liever, kunt u laten WKUW berekend op basis van uw vermeldingen in het veld Werkelijke kosten (tijdgebonden). Klik in het menu Extra op Optiesen klik vervolgens op het tabblad berekeningen het selectievakje werkelijke kosten worden altijd door Microsoft Office Project berekend .

Aanbevolen gebruik    Gebruik het veld WKUW in combinatie met het veld GKUW (gebudgetteerde kosten uitgevoerd werk) om de werkelijke en de gebudgetteerde kosten voor de toewijzing te vergelijken. Met het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) kunt u het verschil tussen de twee velden bekijken. Voeg een of meer van deze velden toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik als u de kosten van de hoeveelheid werk van een resource voor alle toegewezen taken in de loop der tijd tot aan de statusdatum of de huidige datum wilt weergeven, op basis van de werkelijke hoeveelheid werk, het uurtarief en andere gemaakte resourcekosten.

Voorbeeld    U wilt rapporteren over de WKUW vanaf afgelopen vrijdag. U geeft de datum van vrijdag op als statusdatum en u geeft de kosten voor een resource weer die € 10 per uur kost. De resource wordt voor de duur van het project aan 15 verschillende taken toegewezen. U voegt het veld WKUW aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik toe om te zien hoeveel deze resource heeft gekost tot en met afgelopen vrijdag. U krijgt dan cumulatieve tijdgebonden WKUW-waarden zoals € 80 (8 uur tegen € 10 per uur) te zien voor elke dag tot en met afgelopen vrijdag: € 80, € 160, €  240, €  320, enzovoort. Als de resource wordt toegewezen met minder toewijzingseenheden, zijn de WKUW-waarden waarschijnlijk lager. Als er echter overuren zijn gemaakt door de resource, zijn de WKUW-waarden waarschijnlijk hoger.

Opmerkingen    Aangezien de gegevens van de WKUW worden onderhouden op een tijdgebonden basis, kan de waarde voor de WKUW in een grafiek worden weergegeven vanaf de eerste keer dat de werkelijke kosten worden ingevoerd tot de statusdatum of de huidige datum.

WKUW (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer een toewijzing wordt gemaakt, bevat het veld Werkelijke kosten voor uitgevoerd werk (WKUW) de waarde €  0,00. Wanneer een voortgang (een voltooiingspercentage of een werkelijke hoeveelheid werk) door de toegewezen resource wordt gerapporteerd, worden de WKUW voor de toewijzing berekend. Dit zijn de werkelijke kosten plus de eventuele kosten per gebruik voor de toewijzing tot op heden. Hoe en wanneer WKUW worden berekend, hangt af van de instellingen voor Standaardtarief, Tarief van overuren, Kosten per gebruik en Kostentoename voor de toegewezen resource in het dialoogvenster Resourcegegevens, evenals de waarde voor werkelijke hoeveelheid werk en de statusdatum of de datum van vandaag. U kunt de WKUW desgewenst laten berekenen op basis van de gegevens die u opgeeft in het (tijdgebonden) veld Werkelijke kosten. Klik in het menu Extra op Opties en vervolgens op het tabblad Berekeningen. Schakel het selectievakje De werkelijke kosten worden altijd door Microsoft Project berekend uit.

Aanbevolen gebruik    Gebruik het veld WKUW in combinatie met het veld GKUW (gebudgetteerde kosten uitgevoerd werk) om de werkelijke en de gebudgetteerde kosten voor de toewijzing te vergelijken. Met het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) kunt u het verschil tussen de twee velden bekijken. Voeg een van deze velden of al deze velden toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik om de werkelijke kosten van een toewijzing weer te geven. Deze kosten zijn gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid werk en het uurtarief van de toegewezen resources in de loop van de tijd, evenals eventuele andere kosten.

Voorbeeld    Vandaag is het vrijdag en u wilt rapporteren over de tijdgebonden WKUW voor een toewijzing. Deze toewijzing heeft een duur van 5 dagen en is gepland voor deze week, van maandag tot en met vrijdag. Het uurtarief van de toegewezen resource is € 20 en de resource heeft 8  werkelijke werkuren gemeld tot en met dinsdag en nog eens 9 werkuren daarna. Als u de tijdgebonden WKUW vanaf dinsdag wilt zien, geeft u de datum van dinsdag als statusdatum op en bekijkt u de WKUW voor de toewijzing in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. Uitgaande van de statusdatum wordt berekend dat de tijdgebonden WKUW tot en met dinsdag € 80 en € 160 bedragen (4 uur op maandag en 4 uur op dinsdag, cumulatief). Als u de huidige datum als statusdatum opgeeft, bedragen de tijdgebonden WKUW €  80, €  160, €  220, €  280 en €  340 voor respectievelijk maandag tot en met vrijdag.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×