Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de Z.TEST beschreven.  functie in Microsoft Excel.

Berekent de eenzijdige P-waarde voor een Z-toets.

Voor een gegeven hypothetisch populatiegemiddelde berekent Z.TEST de kans dat het steekproefgemiddelde groter is dan het gemiddelde van observaties in de gegevensverzameling (matrix), dat wil zeggen het waargenomen steekproefgemiddelde. 

Als u wilt weten hoe Z.TEST in een formule kan worden gebruikt om een tweezijdige kanswaarde te berekenen, raadpleegt u het gedeelte met Opmerkingen verderop.

Syntaxis

Z.TEST(matrix;x;[sigma])

De syntaxis van de functie Z.TEST heeft de volgende argumenten:

 • matrix     Vereist. De matrix of het gegevensbereik waartegen u x wilt testen.

 • x     Vereist. De waarde die u wilt testen.

 • sigma     Optioneel. De (al bekende) standaarddeviatie voor de populatie. Als u sigma weglaat, wordt de standaarddeviatie voor de steekproef gebruikt.

Opmerkingen

 • Als matrix leeg is, geeft Z.TEST de foutwaarde #N/B als resultaat.

 • Z.TEST wordt als volgt berekend wanneer sigma niet wordt weggelaten:

  Z.TEST( matrix,x;sigma ) = 1- Norm.S.Verd ((Gemiddelde(matrix)- x) / (sigma/√n),WAAR)

  of wanneer sigma wordt weggelaten:

  Z.TEST( matrix;x ) = 1- Norm.S.Verd ((Gemiddelde(matrix)- x) / (STDEV(matrix)/√n),WAAR)

  waarbij x het steekproefgemiddelde GEMIDDELDE(matrix) is en n AANTAL(matrix) is.

 • Z.TEST stelt de kans voor dat het steekproefgemiddelde groter is dan de waargenomen waarde GEMIDDELDE(matrix), wanneer het onderliggende populatiegemiddelde μ0 is. Van de symmetrie van de normale verdeling, als GEMIDDELDE(matrix) < x geeft Z.TEST een waarde groter dan 0,5 als resultaat.

 • Met de volgende Excel-formule kan de tweezijdige kans worden berekend dat het steekproefgemiddelde verder van x (in beide richtingen) is dan GEMIDDELDE(matrix), wanneer het onderliggende populatiegemiddelde x is:

  =2 * MIN(Z.TEST(matrix;x;sigma), 1 - Z.TEST(matrix;x;sigma)).

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Formule

Beschrijving (resultaat)

Resultaat

=Z.TEST(A2:A11,4)

Eenzijdige kanswaarde van een Z-toets voor de bovenstaande gegevensverzameling, met het hypothetische populatiegemiddelde van 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;4); 1 - Z.TEST(A2:A11;4))

Tweezijdige kanswaarde van een Z-toets voor de bovenstaande gegevensverzameling, met het hypothetische populatiegemiddelde van 4 (0,181148)

0,181148

=Z.TEST(A2:A11,6)

Eenzijdige kanswaarde van een Z-toets voor de bovenstaande gegevensverzameling, met het hypothetische populatiegemiddelde van 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;6); 1 - Z.TEST(A2:A11;6))

Tweezijdige kanswaarde van een Z-toets voor de bovenstaande gegevensverzameling, met het hypothetische populatiegemiddelde van 6 (0,273913)

0,273913

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×