Zoom voor PowerPoint gebruiken om uw presentatie tot leven te brengen

Zoom voor PowerPoint gebruiken om uw presentatie tot leven te brengen

Als u uw presentaties dynamischer en interessanter wilt maken, kunt u ook de zoom functie voor PowerPoint gebruiken.

Indruk maken met Aankondigingen

Als u een zoom wilt toevoegen, gaat u naar invoegen > in- /uitzoomen.

Als u de hele presentatie op één dia wilt samenvatten, kiest u overzichts zoom

Als u alleen geselecteerde dia's wilt weergeven, kiest u Inzoomen op de dia

Als u alleen één sectie wilt weergeven, kiest u in- en uitzoomen

Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

Overzicht

Wanneer u in-en uitzoomen maakt in PowerPoint, kunt u naar en van bepaalde dia's, secties en gedeelten van uw presentatie springen in de volgorde waarin u tijdens het presenteren bent.

In-en uitzoomen voor PowerPoint is alleen beschikbaar in Windows, in Microsoft 365 en PowerPoint 2019.

Overzichtszoom

Een overzichtszoom is vergelijkbaar met een openingspagina waar u de verschillende onderdelen van uw presentatie in één keer kunt zien. Met de zoomfunctie kunt u tijdens uw presentatie in een zelfgekozen volgorde van de ene naar de andere plek in uw presentatie gaan. U kunt creatief worden, stukken overslaan of delen van de diavoorstelling terugkijken zonder de voortgang van uw presentatie te onderbreken.

Overzichts zoom wordt nu ondersteund voor Microsoft 365 abonnees in PowerPoint voor Microsoft 365 voor Mac die beginnen met versie 16.19.18110915.

 1. Ga naar Invoegen > Zoom.

  Hiermee wordt de knop Zoom weergegeven op het tabblad Invoegen in PowerPoint.

 2. Selecteer Overzichtszoom.

  Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

 3. Het dialoogvenster overzichts zoom wordt geopend.

  Selecteer de dia's die u wilt opnemen in uw overzichtszoom. Dit worden de eerste dia's van de sectiesin de zoom functie voor totalen. Zie uw PowerPoint-dia's indelen in sectiesvoor meer informatie over het gebruik van secties in PowerPoint.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Overzichtzoom invoegen weergegeven in PowerPoint voor een presentatie zonder bestaande secties.

  Als uw presentatie al secties bevat, wordt de eerste dia van de afzonderlijke secties standaard vooraf geselecteerd. Als u bepaalde secties niet in uw zoom wilt opnemen, moet u de selectie opheffen. Als u niet PowerPoint wilt dat de secties die u hebt opgenomen in de zoom functie worden weergegeven, schakelt u het selectievakje naast niet- gebruikte secties in uw presentatie behoudenuit. De dia's in de secties die u wilt negeren, maken nog steeds deel uit van uw presentatie.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Overzichtzoom invoegen weergegeven in PowerPoint met geselecteerde secties.

  Hiermee wordt het selectievakje naast 'Ongebruikte secties behouden' ingeschakeld weergegeven.

 4. Wanneer u alle dia's hebt geselecteerd die u voor uw overzichtszoom wilt gebruiken, selecteert u Invoegen. De zoomfunctie wordt gemaakt en de zoomfunctie wordt weergegeven als nieuwe dia, net vóór de eerste dia die u in de zoom functie hebt opgenomen.

  Hiermee wordt de dia Overzichtssectie van een overzichtszoom in PowerPoint weergegeven.

Als u een overzichts zoom hebt gemaakt, wilt u mogelijk nog steeds secties van uw presentatie toevoegen of verwijderen. Als u wijzigingen hebt aangebracht in de zoomfunctie voor het maken van een overzicht, hoeft u niet helemaal opnieuw te beginnen: u hoeft alleen maar de zoomfunctie bij te werken.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Overzicht bewerken, kies de secties die u in uw overzichtszoom wilt opnemen en selecteer Bijwerken.

  Opmerking: In deze weergave kunt u geen secties toevoegen aan of verwijderen uit uw presentatie. Dat kan alleen in uw overzichtszoom.

Diazoom

Met een diazoom kunt u uw presentatie dynamischer maken, doordat u in willekeurige volgorde vrij kunt navigeren tussen dia's, zonder de voortgang van uw presentatie te onderbreken. Dit is een goede optie voor kortere presentaties met weinig secties, maar u kunt diazooms ook voor veel andere presentatiescenario’s gebruiken.

Met Diazoom kunt u op meerdere gegevensfragmenten inzoomen, terwijl u het gevoel hebt dat u op hetzelfde punt blijft.

 1. Ga naar Invoegen > Zoom.

  Hiermee wordt de knop Zoom weergegeven op het tabblad Invoegen in PowerPoint.

 2. Selecteer Diazoom.

  Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

 3. Het dialoogvenster in-en uitzoomen van Dia's wordt geopend. Selecteer de dia's die u wilt gebruiken in uw diazoom.

 4. Wanneer u alle dia's hebt geselecteerd die u wilt gebruiken, selecteert u Invoegen. U maakt een dia in de zoom.

Tip: Als u wilt, kunt u snel een diazoom maken door in het deelvenster Miniaturen de gewenste dia te selecteren en deze naar de dia te slepen waarvoor een diazoom moet worden gemaakt. Op die manier kunt u door te klikken en te slepen diazooms maken, snel wijzigen en ordenen zoals u wilt.

Uw diazoom is standaard een miniatuurvoorbeeld van de dia. U kunt op uw pc of op internet een nieuwe afbeelding kiezen om de sectie of dia mee aan te geven.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Afbeelding wijzigen om in plaats van de miniatuur een nieuwe afbeelding op internet of op uw pc te kiezen.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

 3. Kies of zoek op internet naar een afbeelding. Wanneer u de gewenste afbeelding hebt geselecteerd, kiest u Invoegen.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Afbeelding invoegen weergegeven in PowerPoint.

U kunt uw zooms ook een ander uiterlijk geven via Zoomstijlen. U kunt de rand wijzigen, visuele effecten toevoegen of in de galerie een van de combinaties van rand en effect kiezen.

Hiermee worden verschillende zoomstijlen en -effecten weergegeven die u kunt selecteren op het tabblad Opmaak in PowerPoint.

Sectiezoom

Een sectie zoom is een koppeling naar een sectie die al deel uitmaakt van uw presentatie. U kunt deze zoom gebruiken om terug te keren naar secties die u wilt benadrukken of om te benadrukken hoe bepaalde delen van uw presentatie verband houden. Zie uw PowerPoint-dia's indelen in sectiesvoor meer informatie over het gebruik van secties in PowerPoint.

 1. Ga naar Invoegen > Zoom.

  Hiermee wordt de knop Zoom weergegeven op het tabblad Invoegen in PowerPoint.

 2. Selecteer Sectiezoom.

  Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

 3. Selecteer de sectie die u wilt gebruiken als sectiezoom.

 4. Selecteer Invoegen. Uw sectiezoom wordt gemaakt.

Tip: Als u wilt, kunt u snel een sectiezoom maken door in het deelvenster Miniaturen de gewenste sectienaam te selecteren en deze naar de dia te slepen waarvoor een sectiezoom moet worden gemaakt.

Uw sectiezoom is standaard een miniatuurvoorbeeld van de dia. U kunt op uw pc of op internet een nieuwe afbeelding kiezen om de sectie of dia mee aan te geven.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Afbeelding wijzigen om in plaats van de miniatuur een nieuwe afbeelding op internet of op uw pc te kiezen.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

 3. Kies of zoek op internet naar een afbeelding. Wanneer u de gewenste afbeelding hebt geselecteerd, kiest u Invoegen.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Afbeelding invoegen weergegeven in PowerPoint.

U kunt uw zooms ook een ander uiterlijk geven via Zoomstijlen. U kunt de rand wijzigen, visuele effecten toevoegen of in de galerie een van de combinaties van rand en effect kiezen.

Hiermee worden verschillende zoomstijlen en -effecten weergegeven die u kunt selecteren op het tabblad Opmaak in PowerPoint.

Laat uw zooms opvallen met meer zoomopties

In-en uitzoomen voor PowerPoint echt oplicht wanneer u deze hebt gemaakt. Selecteer het tabblad opmaak op het lint om te zoeken naar de Zoom hulpmiddelen, zodat u ervoor kunt kiezen om alleen het uiterlijk van uw presentatie te maken.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Als u wilt terugkeren naar de zoomdia na het bekijken van secties of dia's in uw overzichts-, dia- of sectiezoom, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje Terug naar zoom is ingeschakeld. Als u naar de volgende dia wilt gaan na het bekijken van een deel van de zoom, schakelt u het uit.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

  (Als u met een zoomfunctie of een Sectiezoom werkt, keert u de zoom dia standaard terug wanneer u gaat werken met de sectie. Als u een diazoom gebruikt, gaat u standaard naar de volgende dia na het weergeven van de diazoom.)

Een andere manier waarop u het uiterlijk van uw zoom kunt wijzigen, is door de achtergrond van de dia met uw zoom over te nemen, zodat de zoom tijdens de presentatie bijna niet kan worden onderscheiden van de hoofdachtergrond. Selecteer Zoomachtergrond om de overzichts-, sectie- of diazoom in de basisdia te laten opgaan.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Zoomachtergrond in de groep Zoomstijlen. De zoom krijgt dezelfde achtergrond als de basisdia.

  Hiermee worden verschillende zoomstijlen en -effecten weergegeven die u kunt selecteren op het tabblad Opmaak in PowerPoint.

Standaard wordt tijdens de presentatie voor uw zoom de zoomovergang gebruikt, waardoor de zoom zo levendig aandoet. Als u de zoomovergang niet wilt gebruiken of als u de duur van de overgang wilt wijzigen, is dat mogelijk.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Zorg ervoor dat in de groep Zoomopties het vakje naast Zoomovergang is ingeschakeld als u de zoomovergang wilt gebruiken tijdens het weergeven van de zoom.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

  Als u de zoomovergang niet wilt gebruiken tijdens de presentatie, schakelt u het vakje naast Zoomovergang uit.

 3. Als u de snelheid van de zoomovergang wilt wijzigen, kunt u met de pijl-omhoog en pijl-omlaag naast de indicator Duur wijzigen hoelang de zoomovergang duurt.

Vereisten

Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie over de minimale versienummers die vereist zijn voor PowerPoint om in-en uitzoomen te maken of af te spelen.

PowerPoint-versie

Wat kunt u doen met morphing

PowerPoint voor Microsoft 365, versie 1607 of hoger

PowerPoint 2019

Maken en afspelen zoomen

PowerPoint voor Microsoft 365 voor Mac, versie 16,9 of hoger

PowerPoint 2019 voor Mac

Zoom functie voor afspelen

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 voor Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint voor Mac 2011

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Zoomen als hyperlinks afspelen zonder zoom overgang

Terug naar zoom navigatie wordt niet ondersteund.

PowerPoint voor het web

Wordt niet afgespeeld met zoomen

PowerPoint voor Android

PowerPoint voor iOS

PowerPoint Mobile voor Windows

Zoom functie voor afspelen

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×