Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Zoomen voor PowerPoint gebruiken om uw presentatie tot leven te brengen

Als u uw presentaties dynamischer en spannender wilt maken, gebruikt u zoomen voorPowerPoint.  

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Als u een zoom wilt toevoegen, gaat u naar Invoegen > Zoomen.

Als u de hele presentatie op één dia wilt samenvatten, kiest u Inzoomen op samenvatting

Als u alleen geselecteerde dia's wilt weergeven, kiest u Diazoom

Als u slechts één sectie wilt weergeven, kiest u Sectiezoom

Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

Overzicht

Wanneer u een zoom maakt in PowerPoint, kunt u van en naar specifieke dia's, secties en gedeelten van uw presentatie springen in een volgorde die u tijdens het presenteren bepaalt. 

Opmerking: Zie de onderstaande tabel Vereisten voor informatie over welke versies van PowerPoint de functies ondersteunen die in dit artikel worden beschreven. 

Overzichtszoom 

Een overzichtszoom is een soort landingspagina waarop u de onderdelen van uw presentatie in één keer kunt zien. Wanneer u presenteert, kunt u de zoom gebruiken om van de ene naar de andere plaats in uw presentatie te gaan in elke gewenste volgorde. U kunt creatief worden, stukken overslaan of delen van de diavoorstelling terugkijken zonder de voortgang van uw presentatie te onderbreken.

 1. Ga naar Invoegen > Zoom.

  Hiermee wordt de knop Zoom weergegeven op het tabblad Invoegen in PowerPoint.

 2. Selecteer Overzichtszoom.

  Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

 3. Het dialoogvenster Samenvattingszoom invoegen wordt geopend.

  Selecteer dia's die u wilt opnemen in uw samenvattingszoom. Dit worden de eerste dia's van uw overzichtszoomsecties. Zie Uw PowerPoint-dia's organiseren in secties voor meer informatie over het gebruik van secties in PowerPoint.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Overzichtzoom invoegen weergegeven in PowerPoint voor een presentatie zonder bestaande secties.

  Als u al secties in uw presentatie hebt, is de eerste dia van elke sectie standaard vooraf geselecteerd. Als u bepaalde secties niet wilt opnemen in uw zoom, schakelt u deze uit. Als u vervolgens wilt dat PowerPoint alle secties die u niet hebt opgenomen in uw overzichtszoom wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje naast Ongebruikte secties in uw presentatie behouden uit. De dia's in de secties die u wilt negeren, maken nog steeds deel uit van uw presentatie.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Overzichtzoom invoegen weergegeven in PowerPoint met geselecteerde secties.

  Hiermee wordt het selectievakje naast 'Ongebruikte secties behouden' ingeschakeld weergegeven.

 4. Nadat u alle dia's hebt geselecteerd die u wilt gebruiken voor de samenvattingszoom, selecteert u Invoegen. De samenvattingszoom wordt gemaakt en wordt weergegeven als een nieuwe dia vlak voor de eerste dia die u hebt opgenomen in uw samenvattingszoom.

  Hiermee wordt de dia Overzichtssectie van een overzichtszoom in PowerPoint weergegeven.

Nadat u een overzichtszoom hebt gemaakt, wilt u mogelijk nog steeds secties van uw presentatie toevoegen of verwijderen. Als u wijzigingen hebt aangebracht sinds u voor het eerst uw overzichtszoom hebt gemaakt die u wilt vastleggen, hoeft u niet helemaal opnieuw te beginnen. U hoeft alleen uw samenvattingszoom bij te werken.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Samenvatting bewerken, kies de secties die u wilt hebben in uw overzichtszoom en selecteer vervolgens Bijwerken.

  Opmerking: U kunt in deze weergave geen secties toevoegen aan of verwijderen uit uw presentatie, alleen vanuit uw overzichtszoom.

Diazoom

Met een diazoom kunt u uw presentatie dynamischer maken, zodat u in elke gewenste volgorde tussen dia's kunt navigeren zonder de stroom van uw presentatie te onderbreken. Ze zijn een goede optie voor kortere presentaties zonder veel secties, maar u kunt diazooms gebruiken voor veel verschillende presentatiescenario's.

Met diazooms kunt u inzoomen op meerdere gegevens, terwijl u het gevoel hebt dat u op hetzelfde canvas blijft.

 1. Ga naar Invoegen > Zoom.

  Hiermee wordt de knop Zoom weergegeven op het tabblad Invoegen in PowerPoint.

 2. Selecteer Diazoom.

  Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

 3. Het dialoogvenster Diazoom wordt geopend. Selecteer de dia's die u wilt gebruiken in uw diazoom.

 4. Wanneer u alle dia's hebt geselecteerd die u wilt gebruiken, selecteert u Invoegen. Uw diazoom is gemaakt.

Tip: Als u wilt, kunt u snel een diazoom maken door de gewenste dia in het deelvenster miniaturen te selecteren en deze naar de dia te slepen waarop u de dia wilt inzoomen. Op deze manier kunt u diazooms maken en deze snel wijzigen en ze rangschikken zoals u wilt door simpelweg te klikken en te slepen.

Uw diazoom is standaard een voorbeeld van een miniatuurafbeelding van de dia, maar u kunt een nieuwe afbeelding op uw pc of het web kiezen om de sectie of dia weer te geven die u gaat gebruiken.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Afbeelding wijzigen om in plaats van de miniatuur een nieuwe afbeelding op internet of op uw pc te kiezen.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

 3. Kies of zoek op internet naar een afbeelding. Wanneer u de gewenste afbeelding hebt geselecteerd, kiest u Invoegen.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Afbeelding invoegen weergegeven in PowerPoint.

U kunt ook verschillende uiterlijken voor uw zoomen kiezen in Zoomstijlen. U kunt de rand wijzigen, visuele effecten toevoegen of kiezen uit een van de rand- en effectcombinaties in de galerie.

Hiermee worden verschillende zoomstijlen en -effecten weergegeven die u kunt selecteren op het tabblad Opmaak in PowerPoint.

Sectiezoom

Een sectiezoom is een koppeling naar een sectie die al in uw presentatie staat. U kunt deze zoom gebruiken om terug te keren naar secties die u wilt benadrukken of om te benadrukken hoe bepaalde delen van uw presentatie verband houden. Zie Uw PowerPoint-dia's organiseren in secties voor meer informatie over het gebruik van secties in PowerPoint.

 1. Ga naar Invoegen > Zoom.

  Hiermee wordt de knop Zoom weergegeven op het tabblad Invoegen in PowerPoint.

 2. Selecteer Sectiezoom.

  Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

 3. Selecteer de sectie die u wilt gebruiken als sectiezoom.

 4. Selecteer Invoegen. Uw sectiezoom wordt gemaakt.

Tip: Als u wilt, kunt u snel een sectiezoom maken door de gewenste sectienaam in het deelvenster miniaturen te selecteren en deze naar de dia te slepen waarop u wilt inzoomen.

Uw sectiezoom is standaard een voorbeeld van een miniatuurafbeelding van de dia, maar u kunt een nieuwe afbeelding kiezen op uw pc of het web om de sectie of dia weer te geven die u gaat gebruiken.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Afbeelding wijzigen om in plaats van de miniatuur een nieuwe afbeelding op internet of op uw pc te kiezen.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

 3. Kies of zoek op internet naar een afbeelding. Wanneer u de gewenste afbeelding hebt geselecteerd, kiest u Invoegen.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Afbeelding invoegen weergegeven in PowerPoint.

U kunt ook verschillende uiterlijken voor uw zoomen kiezen in Zoomstijlen. U kunt de rand wijzigen, visuele effecten toevoegen of kiezen uit een van de rand- en effectcombinaties in de galerie.

Hiermee worden verschillende zoomstijlen en -effecten weergegeven die u kunt selecteren op het tabblad Opmaak in PowerPoint.

Meer zoomopties

Zoomen voor PowerPoint licht echt op wanneer u het zelf maakt. Selecteer het tabblad Opmaak van het lint om naar de hulpmiddelen voor zoomen te gaan, die u kunt kiezen om alleen het uiterlijk te maken dat u wilt gebruiken wanneer u presenteert.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Als u wilt terugkeren naar de zoomdia nadat u secties of dia's hebt bekeken in uw overzicht, dia of sectiezoom, controleert u of het selectievakje Terug naar zoom is ingeschakeld. Als u naar de volgende dia wilt gaan nadat u een deel van de zoom hebt bekeken, schakelt u deze uit.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

  (Als u werkt met een samenvattingszoom of een sectiezoom, keert u standaard terug naar de zoomdia wanneer u presenteert nadat u naar de sectie bent getreden. Als u een diazoom gebruikt, gaat u standaard verder met de volgende dia nadat u de dia-zoom hebt bekeken.)

Een andere manier om het uiterlijk van uw zoom te wijzigen, is door ervoor te kiezen om de achtergrond van de dia te gebruiken waar uw zoom zich bevindt, zodat de zoom bijna niet te onderscheiden is van het hoofdcanvas terwijl u presenteert. Selecteer Achtergrond in-/uitzoomen om uw overzicht, sectie of diazoom te laten overvloeien in de basisdia.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Zoomachtergrond in de groep Zoomstijlen. De zoom neemt de achtergrond van de startdia over.

  Hiermee worden verschillende zoomstijlen en -effecten weergegeven die u kunt selecteren op het tabblad Opmaak in PowerPoint.

Standaard gebruiken uw zooms de zoomovergang wanneer u presenteert, waardoor de zooms zo levendig aanvoelen. Als u de zoomovergang echter niet wilt gebruiken of als u de duur van de overgang wilt wijzigen, kunt u dit doen.

 1. Selecteer uw zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Controleer in de groep Zoomopties of het selectievakje naast Zoomovergang is ingeschakeld als u de zoomovergang wilt gebruiken bij het presenteren van uw zoom.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

  Als u de zoomovergang niet wilt gebruiken tijdens het presenteren, schakelt u het selectievakje naast Zoomovergang uit.

 3. Als u de timing van de zoomovergang wilt wijzigen, gebruikt u de pijl-omhoog en pijl-omlaag naast de duurindicator om te wijzigen hoe lang de zoomovergang duurt.

Vereisten

Zie de volgende tabel voor meer informatie over de minimale versienummers die zijn vereist in PowerPoint om zoomkoppelingen te maken of af te spelen.

PowerPoint-versie

Wat u kunt doen met zoomen

PowerPoint voor Microsoft 365, versie 1607 of hoger

PowerPoint 2019

Zoomen maken en afspelen

PowerPoint voor Microsoft 365 voor Mac, versie 16.9 of hoger

PowerPoint 2019 voor Mac

Zoomen afspelen

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 voor Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint voor Mac 2011

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Zoomen afspelen als hyperlinks zonder zoomovergang

Terug naar zoomnavigatie wordt niet ondersteund.

PowerPoint voor het web

PowerPoint Live in Teams

Geen

Geen

PowerPoint voor Android

PowerPoint voor iOS

PowerPoint Mobile voor Windows

Zoomen afspelen

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×