Overzicht

Deze functie is beschikbaar voor Europa. Hiermee kunt u eigenschappen van de staat in land/regio opgeven in parameters voor vreemde valuta. U kunt nu bepalen of country/region en State pair de EU, EFTA of Third country zijn.

U kunt dit gebruiken om op te geven dat GBR-land/regio en NI-staat EU en GBR met andere staten zijn Derde landen.

Met deze functie wordt ook een uitgebreid algoritme mogelijk gemaakt voor het afdrukken van de ISO-code van partnerland/regio in de lijst verkoop van de EU: het voorvoegsel van een belastingvrijstellingsnummer van twee letters wordt afgedrukt in het rapport verkooplijst van de EU in plaats van de ISO-code van het partnerland/de regio die wordt weergegeven op de regel met de verkooplijst van de EU.

Als u de functie wilt gebruiken, activeert u deze in de werkruimte Functiebeheer en downloadt u de volgende of hogere versie van er-configuratie EU-verkooplijstmodel.version.3

Herstel de downloadinstructies:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/er-download-configurations-global-repo?toc=/dynamics365/finance/toc.jsaanhttps://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/er-download-configurations-global-repo?toc=/dynamics365/finance/toc.json

Als vereiste voor het gebruik van deze functie moet u zich bewust zijn van aanbevelingen voor systeeminstellingen en updates van hoofdgegevens die worden beschreven in het whitepaper in de sectie U bent in een EU-staat, zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en uw tegenhangers zijn in het Verenigd Koninkrijk:

CustomerSource: https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact

PartnerSource: https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact

De functie activeren

Van toepassing op Dynamics 365 voor financiën en bewerkingen

Activeer in de werkruimte Functiebeheer de functie Land/regio-eigenschappen bepalen op basis van de combinatie Land/regio en Provincie

Feature%20management.jpg

Van toepassing op Dynamics AX 2012 R3

Ga naar beheerinstellingen van > organisatie > parameters voor vreemde valuta instellen. Activeer op het tabblad Eigenschappen voor land/regio de parameter State in een land/regio.

Eigenschappen voor land/regio instellen

Ga naar De > > voor > parametersvoor vreemde valuta.

Stel op het tabblad Eigenschappen voor land/regio GBR in als derde land/regio in de kolom Land/regio.

Set%20up%20foreign%20trade%20properties%20for%20various%20countries-regions.jpg

Klik op Provincie. Op de pagina Staat/provincie definieert u dat GBR-land/regio en het land-/provinciepaar van de NI het land-/regiotype van de EU is. Definieer Rentestat-code als IR.I.

State-province.jpg

Gevolgen voor rapportage

Nadat u de functie hebt geactiveerd en alle vereiste instellingen hebt ingesteld, ziet u de volgende gevolgen voor de rapportage:

Rentestat

Van toepassing op Europese landen.

 1. Verkopen aan klanten met levering naar gbr-adres worden niet overgebracht naar Rentestat. Verkopen aan klanten met levering naar een GBR-adres met de status NI worden overgebracht naar Rentestat.

 2. Aankopen van leveranciers met GBR-adres worden niet overgebracht naar Rentestat. Aankopen van leveranciers met gbr-adres en ni-status worden overgebracht naar Rentestat.

  Meer informatie over Rentestat in Transacties overschrijving naar de rentestat- financiële | Dynamics 365 | Microsoft Docs

 3. Aankopen van leveranciers met het Ip-adres in GBR worden niet overgebracht naar Rentestat. Aankopen bij leveranciers met het Adres van GbR en de status NI worden overgebracht naar Rentestat.

  Meer informatie over het opgeven van het adres van de geadresseerde in EUR-00002 Het adres opgeven van een ip-adres voor een transactie binnen de community - financiële | Dynamics 365 | Microsoft Docs

 4. Wanneer u het rapport Rentestat genereert voor verkopen of aankopen waarbij uw partner in GBR- en NI-staat is, moet het veld Partnerland/regio IR-waarde hebben in het Excel-rapport Rentestat en in het elektronische rentestat-bestand.

  Meer informatie over het genereren van de declaratie Rentestat in EUR-00002 Een declaratie EU Rentestat - Financiële | Dynamics 365 | Microsoft-documenten


  van toepassing op Hongarije.  

  Validatie van rentestat-uitvoeringsdatum wordt uitgevoerd voor documenten met GBR- en NI-statuspaar en wordt niet uitgevoerd voor GBR-land.

Verkooplijst in de EU

Van toepassing op Europese landen.

 1. Lijstcode is vooraf standaard ingesteld als EU-transacties als het adres van een partner de GBR- en NI-status heeft en niet standaard wordt ingesteld als EU-handelsgegevens als het adres van de partner gbr is.

 2. De validatiefunctie in de verkooplijst van de EU is van mening dat de status GBR en NI in de EU is en dat er geen waarschuwingsbericht wordt gegeven.

  Meer informatie over de rapportage van verkooplijst in de EU in de rapportage van de verkooplijst van de EU - financiële | Dynamics 365 | Microsoft Docs

 3. Wanneer u een rapport in de EU-verkooplijst genereert voor verkopen aan GBR met de provincie NI, moet het veld Partnerland/regio de IR-waarde hebben in het Excel-rapport met de eu-verkooplijst en in het bestand met de elektronische verkooplijst in de EU.

  Als u bijvoorbeeld verkoopt aan een GBR- en NI-staat van een klant met leveringsadres in DEU en u de belastingvrijstellingsnummer voor de klant opgeeft als IR#### in het document, krijgt u op de pagina met de verkooplijst van de EU de status Land/regio als DEU en belastingvrijstellingsnummer. Wanneer u deze regel verder rapporteert in de verkooplijst van de EU, krijgt u XI in het veld Partnerland/regio, omdat deze wordt afgenomen van het voorvoegsel van een belastingvrijstellingsnummer van twee letters.

  Meer informatie over het genereren van een verkooplijstrapport in de EU in EUR-00011 Het rapport met verkooplijst in de EU genereren - Financiële | Dynamics 365 | Microsoft Docs

Validatie van verplicht belastingvrijstellingsnummer

Van toepassing op Europese landen

Validatie van belastingvrijstellingsnummer op basis van de instelling in parameters voor debiteuren voor accounts wanneer u een klantmodelrecord maakt, wordt bijgewerkt.

Wanneer u waarde in het veld belastingvrijstellingsvereiste in de pagina parameters voor debiteurenaccounts in de lid-staten van de EU of de landen binnen de Europese Unie (VS) ingeeft en een klantmodelrecord maakt met een adres in de status GBR en NI, moet u in het systeem belastingvrijstellingsnummer opgeven. Als u een klantmodelrecord maakt met een adres in GBR,hoeft u in het systeem geen belastingvrijstellingsnummer op te geven.

Van toepassing op Spanje

Wanneer u Rapport 340 of Rapport 347 afdrukt en het adres van de klant de status GBR en NI heeft, wordt gecontroleerd of voor de regel belastingvrijstelling is ingevuld.

Meer informatie en bekende beperkingen

De volgende onderdelen van de lokale functionaliteit zijn gepland via afzonderlijke af te leveren producten.

In alle hieronder genoemde functies bepaalt het releasesysteem van de functie het type GBR-land/regio volgens de instelling die u hebt ingesteld op het tabblad Eigenschappen land/regiovan de pagina Parameters voor vreemde valuta.

 1. Deadline voor factuurprobleem. De functie heeft regels voor het instellen van een factuurprobleem in de einddatum op basis van het land-/regiotype. De opname van deze functie is gepland in de maandelijkse update van 10.0.18 en binnen het bereik van probleem 552120

 2. Spaanse SII. De functie heeft bepaalde regels voor het invullen van factuurkenmerken op basis van het type land/regio van het adres van de klant. De opname van deze functie is gepland in de maandelijkse update van 10.0.18 en binnen het bereik van probleem 549960

 3. Italiaans Esterometro. De opname van deze functie is gepland voor levering binnen het bereik van wettelijke functies 3983437,3983453

 4. Franse rentestat. De functie heeft bepaalde logica voor het overdragen van verkopen met directe bezorging aan de eindklant vanuit een aankooporder in het land van de EU. De opname van deze functie is gepland in een maandelijkse update van 10.0.18.

 5. Italiaans Rentestat. De functie heeft bepaalde logica voor het overdragen van inkooporders als het magazijnadres een binnenlands land of een land in de EU is. Ook heeft het factuurdagboek van leverancier een veld Land/regio en dergelijke leveranciersfacturen worden overgezet in land/regio is binnenlands of in het land van de EU. De opname van deze functie is gepland in een maandelijkse update van 10.0.18.

 6. Letse btw-declaratie. De functie heeft bepaalde regels voor het invullen van gegevens in bijlage's op basis van het type land/regio van klant en leverancier.

 7. Hongaars rentestat. De functie heeft bepaalde logica voor het overzetten naar Rentestat-aankopen van leveranciers met magazijn in het derde land/regio, maar wanneer de aankoop wordt uitgevoerd vanaf de poort met het adres in het land of de regio van de EU.

 8. Belastingrapport voor Hongaars. De functie heeft bepaalde logica voor validatie of het land van de uitgiftegever op de record van het klantmodel zich in het land of de regio van de EU heeft

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×