Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor alle landen en alle taalinstellingen.

Symptomen

Stel dat u de Geboekte documentregels ophalen voor tegenboeking functie uitvoeren op de pagina verkoopretourorder in Microsoft Dynamics NAV 2009. Wanneer u een filter voor een artikel instellen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Verkoop factuurregel: Er is geen verkoop factuurregel in het filter. Documentnr. filters:X, No: @Y


Opmerking De aanduiding X wordt vervangen door het nummer van de regel waar cursor staat en de Y -aanduiding wordt vervangen door het nummer dat u hebt ingevoerd in het filter.

Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in de functie IsFirstDocLine in het boek het ophalen is-dat doc. oph. pagina (5851) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    RevUnitCostLCY2 := RevUnitCostLCY;
  SalesShptLine2.COPYFILTERS(Rec);
  SalesShptLine2.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  SalesShptLine2.FINDSET;
  REPEAT
  ShowRec := IsShowRec(SalesShptLine2);
  IF ShowRec THEN BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...    RevUnitCostLCY2 := RevUnitCostLCY;
  SalesShptLine2.COPYFILTERS(Rec);
  SalesShptLine2.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT SalesShptLine2.FINDSET THEN
  EXIT(FALSE);
  REPEAT
  ShowRec := IsShowRec(SalesShptLine2);
  IF ShowRec THEN BEGIN

 2. De code in de functie IsFirstDocLine in het boek het ophalen is-dat doc. oph pagina (5852) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    RevUnitCostLCY2 := RevUnitCostLCY;
  SalesInvLine2.COPYFILTERS(Rec);
  SalesInvLine2.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  SalesInvLine2.FINDSET;
  REPEAT
  ShowRec := IsShowRec(SalesInvLine2);
  IF ShowRec THEN BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...    RevUnitCostLCY2 := RevUnitCostLCY;
  SalesInvLine2.COPYFILTERS(Rec);
  SalesInvLine2.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT SalesInvLine2.FINDSET THEN
  EXIT(FALSE);
  REPEAT
  ShowRec := IsShowRec(SalesInvLine2);
  IF ShowRec THEN BEGIN

 3. De code in de functie IsFirstDocLine in het boek het ophalen is-dat doc. oph. pagina (5856) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    RevUnitCostLCY2 := RevUnitCostLCY;
  PurchRcptLine2.COPYFILTERS(Rec);
  PurchRcptLine2.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  PurchRcptLine2.FINDSET;
  REPEAT
  ShowRec := IsShowRec(PurchRcptLine2);
  IF ShowRec THEN BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...    RevUnitCostLCY2 := RevUnitCostLCY;
  PurchRcptLine2.COPYFILTERS(Rec);
  PurchRcptLine2.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT PurchRcptLine2.FINDSET THEN
  EXIT(FALSE);
  REPEAT
  ShowRec := IsShowRec(PurchRcptLine2);
  IF ShowRec THEN BEGIN

 4. De code in de functie IsFirstDocLine in het boek het ophalen is-dat subformulier P.InvLn pagina (5857) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    RevUnitCostLCY2 := RevUnitCostLCY;
  PurchInvLine2.COPYFILTERS(Rec);
  PurchInvLine2.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  PurchInvLine2.FINDSET;
  REPEAT
  ShowRec := IsShowRec(PurchInvLine2);
  IF ShowRec THEN BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...    RevUnitCostLCY2 := RevUnitCostLCY;
  PurchInvLine2.COPYFILTERS(Rec);
  PurchInvLine2.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT PurchInvLine2.FINDSET THEN
  EXIT(FALSE);
  REPEAT
  ShowRec := IsShowRec(PurchInvLine2);
  IF ShowRec THEN BEGIN

 5. Wijzig de code in de functie IsFirstDocLine in het veld Debetrek. Ontvangst formulier (5806) als volgt:
  Bestaande code

  ...     FILTERGROUP(2);
  PurchRcptLine.COPYFILTERS(Rec);
  FILTERGROUP(0);
  PurchRcptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  PurchRcptLine.FIND('-');

  TempPurchRcptLine := PurchRcptLine;
  TempPurchRcptLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempPurchRcptLine."Line No." THEN
  ...

  Nieuwe code

  ...     FILTERGROUP(2);
  PurchRcptLine.COPYFILTERS(Rec);
  FILTERGROUP(0);
  PurchRcptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT PurchRcptLine.FINDFIRST THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.

  TempPurchRcptLine := PurchRcptLine;
  TempPurchRcptLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempPurchRcptLine."Line No." THEN

 6. De code in de functie IsFirstDocLine in de vorm van het boek.-RtrnRcptLn subformulier ophalen (5853) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    TempReturnRcptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempReturnRcptLine.FINDFIRST THEN BEGIN
  ReturnRcptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ReturnRcptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  ReturnRcptLine.FINDSET;

  TempReturnRcptLine := ReturnRcptLine;
  TempReturnRcptLine.INSERT;
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...    TempReturnRcptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempReturnRcptLine.FINDFIRST THEN BEGIN
  ReturnRcptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ReturnRcptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT ReturnRcptLine.FINDSET THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.

  TempReturnRcptLine := ReturnRcptLine;
  TempReturnRcptLine.INSERT;
  END;

 7. De code in de functie IsFirstDocLine in de vorm van het boek.-doc. oph. ophalen (5854) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    TempSalesCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempSalesCrMemoLine.FINDFIRST THEN BEGIN
  SalesCrMemoLine.COPYFILTERS(Rec);
  SalesCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  SalesCrMemoLine.FIND('-');

  TempSalesCrMemoLine := SalesCrMemoLine;
  TempSalesCrMemoLine.INSERT;
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...    TempSalesCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempSalesCrMemoLine.FINDFIRST THEN BEGIN
  SalesCrMemoLine.COPYFILTERS(Rec);
  SalesCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT SalesCrMemoLine.FINDFIRST THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.

  TempSalesCrMemoLine := SalesCrMemoLine;
  TempSalesCrMemoLine.INSERT;
  END;

 8. De code in de functie IsFirstDocLine in het formulier ophalen boek.-doc. oph (5858) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    TempReturnShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempReturnShptLine.FINDFIRST THEN BEGIN
  ReturnShptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ReturnShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  ReturnShptLine.FINDSET;

  TempReturnShptLine := ReturnShptLine;
  TempReturnShptLine.INSERT;
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...    TempReturnShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempReturnShptLine.FINDFIRST THEN BEGIN
  ReturnShptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ReturnShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT ReturnShptLine.FINDSET THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.

  TempReturnShptLine := ReturnShptLine;
  TempReturnShptLine.INSERT;
  END;

 9. De code in de functie IsFirstDocLine in de vorm van het boek.-doc. oph. ophalen (5859) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    TempPurchCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempPurchCrMemoLine.FINDFIRST THEN BEGIN
  PurchCrMemoLine.COPYFILTERS(Rec);
  PurchCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  PurchCrMemoLine.FINDSET;

  TempPurchCrMemoLine := PurchCrMemoLine;
  TempPurchCrMemoLine.INSERT;
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...    TempPurchCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempPurchCrMemoLine.FINDFIRST THEN BEGIN
  PurchCrMemoLine.COPYFILTERS(Rec);
  PurchCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT PurchCrMemoLine.FINDSET THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.

  TempPurchCrMemoLine := PurchCrMemoLine;
  TempPurchCrMemoLine.INSERT;
  END;

 10. De code in de functie IsFirstDocLine in de vorm van Service Verzendregels ophalen (5994) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    TempServiceShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempServiceShptLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ServiceShptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ServiceShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  ServiceShptLine.FIND('-');

  TempServiceShptLine := ServiceShptLine;
  TempServiceShptLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempServiceShptLine."Line No." THEN
  ...

  Nieuwe code

  ...    TempServiceShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempServiceShptLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ServiceShptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ServiceShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT ServiceShptLine.FINDFIRST THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.

  TempServiceShptLine := ServiceShptLine;
  TempServiceShptLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempServiceShptLine."Line No." THEN

 11. De code in de functie IsFirstDocLine in het formulier met subformulier regels (6036) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    IF NOT TempServLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ServLine.COPYFILTERS(Rec);
  ServLine.SETRANGE("Document Type","Document Type");
  ServLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  ServLine.FIND('-');

  TempServLine := ServLine;
  TempServLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempServLine."Line No." THEN
  IF "Line No." = TempServiceShptLine."Line No." THEN
  ...

  Nieuwe code

  ...    IF NOT TempServLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ServLine.COPYFILTERS(Rec);
  ServLine.SETRANGE("Document Type","Document Type");
  ServLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT ServLine.FINDFIRST THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.

  TempServLine := ServLine;
  TempServLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempServLine."Line No." THEN

 12. De code in de functie IsFirstDocLine in de vorm van serviceverzendingsregels Subform (6037) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    TempServShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempServShptLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ServShptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ServShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  ServShptLine.FIND('-');

  TempServShptLine := ServShptLine;
  TempServShptLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempServShptLine."Line No." THEN
  ...

  Nieuwe code

  ...    TempServShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempServShptLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ServShptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ServShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT ServShptLine.FINDFIRST THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.
  TempServShptLine := ServShptLine;
  TempServShptLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempServShptLine."Line No." THEN

 13. De code in de functie IsFirstDocLine in de vorm van de servicefactuurregels Subform (6038) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    TempServInvLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempServInvLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ServInvLine.COPYFILTERS(Rec);
  ServInvLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  ServInvLine.FIND('-');

  TempServInvLine := ServInvLine;
  TempServInvLine.INSERT;
  END;
  EXIT("Line No." = TempServInvLine."Line No.");
  ...

  Nieuwe code

  ...    TempServInvLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempServInvLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ServInvLine.COPYFILTERS(Rec);
  ServInvLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT ServInvLine.FINDFIRST THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.

  TempServInvLine := ServInvLine;
  TempServInvLine.INSERT;
  END;
  EXIT("Line No." = TempServInvLine."Line No.");

 14. De code in de functie IsFirstDocLine in de vorm van Service verkoopcreditnota Subform regels (6039) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    TempServCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempServCrMemoLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ServCrMemoLine.COPYFILTERS(Rec);
  ServCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  ServCrMemoLine.FIND('-');

  TempServCrMemoLine := ServCrMemoLine;
  TempServCrMemoLine.INSERT;
  END;
  EXIT("Line No." = TempServCrMemoLine."Line No.");
  ...

  Nieuwe code

  ...    TempServCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempServCrMemoLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ServCrMemoLine.COPYFILTERS(Rec);
  ServCrMemoLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT ServCrMemoLine.FINDFIRST THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.

  TempServCrMemoLine := ServCrMemoLine;
  TempServCrMemoLine.INSERT;
  END;
  EXIT("Line No." = TempServCrMemoLine."Line No.");

 15. De code in de functie IsFirstDocLine in de vorm van ontvangstregels ophalen (6638) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    TempReturnRcptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempReturnRcptLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ReturnRcptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ReturnRcptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  ReturnRcptLine.FIND('-');

  TempReturnRcptLine := ReturnRcptLine;
  TempReturnRcptLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempReturnRcptLine."Line No." THEN
  ...

  Nieuwe code

  ...    TempReturnRcptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempReturnRcptLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ReturnRcptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ReturnRcptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT ReturnRcptLine.FINDFIRST THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.

  TempReturnRcptLine := ReturnRcptLine;
  TempReturnRcptLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempReturnRcptLine."Line No." THEN

 16. De code in de functie IsFirstDocLine in de vorm van Verzendregels ophalen (6648) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    TempReturnShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempReturnShptLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ReturnShptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ReturnShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Delete the following line.
  ReturnShptLine.FIND('-');

  TempReturnShptLine := ReturnShptLine;
  TempReturnShptLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempReturnShptLine."Line No." THEN
  ...

  Nieuwe code

  ...    TempReturnShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  IF NOT TempReturnShptLine.FIND('-') THEN BEGIN
  ReturnShptLine.COPYFILTERS(Rec);
  ReturnShptLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");

  // Add the following lines.
  IF NOT ReturnShptLine.FINDFIRST THEN
  EXIT(FALSE);
  // End of the lines.

  TempReturnShptLine := ReturnShptLine;
  TempReturnShptLine.INSERT;
  END;
  IF "Line No." = TempReturnShptLine."Line No." THEN

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×