Verwante onderwerpen
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Releasedatum:

17-8-2019

Versie:

OS-build 17763.720

OpmerkingVolg @WindowsUpdate om erachter te komen wanneer nieuwe inhoud wordt gepubliceerd naar het release-informatiedashboard.

Vanaf update KB4497934 introduceren we functionaliteit die je in staat stelt te beslissen wanneer een onderdelenupdate wordt geïnstalleerd. Je bepaalt zelf wanneer je een onderdelenupdate krijgt terwijl je tegelijkertijd je apparaten up-to-date houdt. Onderdelenupdates die beschikbaar zijn voor in aanmerking komende apparaten, worden getoond in een aparte module op de pagina Windows Update (Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update). Als je een beschikbare update direct wilt installeren, selecteer je Nu downloaden installeren. Ga naar deze blog voor meer informatie over deze functie. 

Als Windows 10-apparaten het einde van het onderhoud hebben bereikt of dit binnen enkele maanden bereiken, start Windows Update automatisch een onderdelenupdate op. Dit zorgt ervoor dat deze apparaten ondersteund blijven en de maandelijkse updates blijven ontvangen,die essentieel zijn voor de beveiliging van het apparaat en de gezondheid van het ecosysteem.

Zie het volgende artikel voor meer informatie over de verschillende typen Windows-updates, zoals kritiek, beveiliging, stuurprogramma, servicepacks, enzovoort.

Hoofdpunten

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat verhindert dat Windows Hello-gezichtsherkenning werkt nadat je een apparaat opnieuw hebt opgestart.

 • Hiermee kunnen PDF-documenten die liggende en staande pagina's bevatten op de juiste wijze gezamenlijk worden afgedrukt in Microsoft Edge.

 • Hiermee kunnen PDF-bestanden die zijn geconfigureerd voor slechts eenmaal openen op correcte wijze worden geopend in Microsoft Edge.

 • Hiermee wordt een probleem met het downloaden van digitale media met auteursrechten (muziek, tv-programma's, films, enzovoort) van bepaalde websites met Microsoft Edge en Internet Explorer bijgewerkt.

Verbeteringen en oplossingen

Deze niet-beveiligingsupdate bevat kwaliteitsverbeteringen. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Hiermee wordt de betrouwbaarheid van pushmeldingen over app-implementaties voor Microsoft HoloLens 1-apparaten verbeterd.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor Windows Hello-gezichtsverificatie na een herstart niet meer werkt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met het downloaden van DRM-bestanden (digital rights management) vanaf bepaalde websites met Microsoft Edge en Internet Explorer.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarmee de universele C runtime-bibliotheek in bepaalde gevallen niet de juiste waarde voor algemene variabelen van tijdzones retourneert.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarmee Deployment Image Servicing and Management (DISM) af en toe vastloopt tijdens het opheffen van de inrichting van een aantal vooraf geïnstalleerde apps met de Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het standaardtoetsenbord voor de Engelse landinstellingen (Cyprus, en-CY) niet correct is ingesteld.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost zodat PDF-documenten die liggende en staande pagina's bevatten op de juiste wijze kunnen worden afgedrukt in Microsoft Edge.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met PDF-bestanden die zijn geconfigureerd om slechts eenmaal te worden geopend in Microsoft Edge.

 • Hiermee worden prestatieproblemen voor het Win32-subsysteem en Beheer van bureaubladvensters (DWM) opgelost.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met de invoer en weergave van speciale tekens dat zich voordoet wanneer een app imm32.dll gebruikt.

 • Hiermee wordt een lekkage van een Composition-greep in UWP-apps (Universeel Windows-platform) opgelost.

 • Hiermee wordt een geheugenlek in dwm.exe opgelost dat tot een verlies van functionaliteit kan leiden en ervoor zorgt dat een apparaat niet meer werkt.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat automatische aanmelding niet wordt omzeild (Automatische aanmelding) wanneer je tijdens het opstarten de Shift-toets ingedrukt houdt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor de WMI-klasse (Windows Management Instrumentation) Win32_PhysicalMemory meldt dat op 32 GB-geheugenchips een capaciteitswaarde ontbreekt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat een App-V-toepassing wordt geopend en waarbij een netwerkfout wordt weergegeven. Dit probleem treedt op in bepaalde gevallen, zoals wanneer de accu van een systeem bijna leeg is of er een onverwachte stroomstoring optreedt.

 • Hiermee wordt een probleem met UE-V (User Experience Virtualization) opgelost dat voorkomt dat uitgesloten paden werken.

 • Hiermee wordt een zelden optredend probleem opgelost waarbij Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) tijdelijk voorkomt dat andere processen toegang hebben tot bestanden.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarmee een werkstation niet meer werkt wanneer je je aanmeldt met een bijgewerkte UPN (User Principal Name) (bijvoorbeeld door UserN@contoso.com te wijzigen in User.Name@contoso.com).

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij Windows Defender-toepassingsbeheer niet toestaat dat binaire bestanden van derden vanaf een Universeel Windows-platformtoepassing worden laden. CodeIntegrity-gebeurtenisfout 3033 luidt: "Code Integrity heeft vastgesteld dat een proces (<procesnaam>) heeft geprobeerd <binair bestand> te laden dat niet voldoet aan de vereisten van de Store voor het ondertekeningsniveau."

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor bepaalde TPM-apparaten (Trusted Platform Module) niet kunnen worden gebruikt voor Next Generation Credentials.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor af en toe de verbinding wordt verbroken met toepassingen op een containerhost vanwege een poortconflict met toepassingen die worden uitgevoerd op een container.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij sommige gebruikers geen TTL-waarde ontvangen wanneer ze worden toegevoegd als leden van Shadow Principals. Dit gebeurt bij gebruikers met DN-namen (distinguished names) die een escape-teken bevatten. De TTL-waarde wordt nu toegevoegd zoals verwacht.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met het kenmerk uitgeschakeld van het element invoer, waardoor een scope niet kan worden doorgegeven aan het autorisatie-eindpunt.

 • Hiermee wordt een probleem met lekkages in Windows-meldingensockets opgelost waardoor Windows geen poorten meer had.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor Server-edities niet konden worden geactiveerd met een MAK (Multiple Activation Key) in de grafische gebruikers interface (GUI). De fout luidt: “0x80070490”.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het domeinvertrouwen mogelijk wordt verbroken wanneer de Prullenbak is geconfigureerd in het domein dat het vertrouwen bevat.

 • Verhoogt het aantal ondersteunde interrupts per apparaat naar 512 op systemen waarop x2APIC is ingeschakeld.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor apparaten mogelijk niet kunnen worden gestart wanneer ze worden opgestart met PXE-installatiekopieën (Preboot Execution Environment) van Windows Deployment Services (WDS) of System Center Configuration Manager (SCCM). De fout luidt: 'Status: 0xc0000001, Info: een vereist apparaat is niet verbonden of kan niet worden geopend'.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat het volgende niet meer reageert:

  • Toepassingen die zijn gemaakt met Visual Basic 6 (VB6).

  • Macro's die gebruikmaken van Visual Basic for Applications (VBA).

  • Scripts of apps die gebruikmaken van Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Mogelijk wordt ook een foutbericht 'Ongeldige procedureoproep' weergegeven.

 • Verbetert de Storage Migration Service ter ondersteuning van de migratie van Windows Server-failoverclusters, Samba Linux-computers en lokale gebruikers en groepen.

 • Voegt ondersteuning toe voor migraties tussen on-premises netwerken en Azure-netwerken.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat een fout veroorzaakt als je Microsoft OneDrive-bestanden op aanvraag opent wanneer UE-V (virtualisatie van gebruikerservaring) is ingeschakeld. Als je deze oplossing wilt toepassen, stel je de volgende DWORD in op 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix

Als u eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat.

Verbeteringen van Windows Update

Microsoft heeft een update rechtstreeks naar de Windows Update-client vrijgegeven om de betrouwbaarheid te verbeteren. Elk apparaat met Windows 10 dat is geconfigureerd voor het automatisch ontvangen van updates via Windows Update, met inbegrip van Enterprise- en Pro-edities, krijgt de laatste Windows 10-onderdelenupdate op basis van de compatibiliteit van apparaten en het uitstelbeleid van Windows Update voor Bedrijven. Dit geldt niet voor edities met service op de lange termijn.

Bekende problemen in deze update

Symptoom

Tijdelijke oplossing

Bepaalde bewerkingen, zoals Naam wijzigen, die je uitvoert op bestanden of mappen die zich op een CSV-volume (Cluster Shared Volume) bevinden, kunnen mislukken met de fout 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'. Dit gebeurt wanneer je de bewerking uitvoert op een CSV-eigenaarsknooppunt vanuit een proces dat geen beheerderbevoegdheden heeft.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Voer de bewerking uit vanuit een proces met beheerdersbevoegdheden.

 • Voer de bewerking uit vanaf een knooppunt dat geen CSV-eigendom heeft.

Microsoft werkt aan een oplossing en zal een update verstrekken in een toekomstige release.

Na de installatie van KB4493509, kunnen apparaten met een aantal Aziatische taalpakketten het foutbericht "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND" ontvangen.

Dit probleem wordt opgelost door updates die zijn uitgebracht op 11 juni 2019 en later. U wordt aangeraden de meest recente beveiligingsupdates voor uw apparaat te installeren. Klanten die Windows Server 2019 installeren met media, moeten de nieuwste SSU (Servicing Stack Update) installeren voordat ze het taalpakket of andere optionele onderdelen installeren. Als u het Volume Licensing Service Center (VLSC) gebruikt, moet u de nieuwste beschikbare Windows Server 2019-media verkrijgen. De juiste volgorde van installatie is als volgt:

 1. Installeer de meest recente vereiste SSU, momenteel KB5005112

 2. Optionele onderdelen of taalpakketten installeren

 3. Nieuwste cumulatieve update installeren

Opmerking Het bijwerken van uw apparaat voorkomt dit probleem, maar heeft geen effect op apparaten die al door dit probleem worden beïnvloed. Als dit probleem zich op uw apparaat voordoet, moet u de tijdelijke oplossingsstappen gebruiken om het probleem te herstellen.

Tijdelijke oplossing:

 1. Verwijder taalpakketten die onlangs zijn toegevoegd en installeer deze opnieuw. Zie De instellingen voor invoer- en weergavetaal beheren in Windows 10 voor instructies.

 2. Klik op Controleren op Updates en installeer de cumulatieve update van april 2019 of later. Zie Windows 10 bijwerken voor instructies.

Opmerking Als het probleem niet wordt opgelost door het taalpakket opnieuw te installeren, gebruikt u de functie In-Place-Upgrade. Zie Een in-place upgrade uitvoeren in Windows en Een in-place upgrade van Windows Server uitvoeren voor hulp.

We doen onderzoek naar meldingen dat tijdens de eerste aanmelding na de installatie van updates een klein aantal apparaten na het opstarten mogelijk een zwart scherm vertoont.

Dit probleem is opgelost in KB4520062.

Toepassingen en scripts die de NetQueryDisplayInformation-API of het equivalent van de WinNT-provider aanroepen, kunnen mogelijk geen resultaten retourneren na de eerste pagina met gegevens, vaak 50 of 100 vermeldingen. Bij het aanvragen van aanvullende pagina's kan de volgende fout worden weergegeven: "1359: er is een interne fout opgetreden." Dit probleem treedt op in deze update en in alle updates vóór 18 juni 2019.

Dit probleem wordt opgelost in KB4516077.

Na de installatie van deze update kunnen gebruikers van de Windows Mixed Reality-portal af en toe een foutcode '15-5' ontvangen. In sommige gevallen kan Windows Mixed Reality-portal melden dat de headset in de slaapstand staat en kan het lijken alsof drukken op 'Activeren' geen effect heeft.

Dit probleem is opgelost in KB4520062.

Hoe u deze update kunt downloaden

Vóór installatie van deze update

Microsoft adviseert dringend de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) voor het besturingssysteem te installeren voordat je de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. SSU's verbeteren de betrouwbaarheid van het updateproces om potentiële problemen op te lossen tijdens het installeren van de LCU en het toepassen van beveiligingspatches van Microsoft. Zie updates voor onderhoudsstacks voor meer informatie.

Als je Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4512937) automatisch aan je aangeboden. Als u het zelfstandige pakket voor de nieuwste SSU wilt ophalen, zoekt u het in de Microsoft Update-catalogus.

Deze update installeren

Uitgebracht via

Beschikbaar

Volgende stap

Windows Update of Microsoft Update

Ja

Ga naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteer Controleren op updates.

Microsoft Update-catalogus

Ja

Als u het zelfstandige pakket voor deze update wilt ophalen, gaat u naar de Microsoft Update-catalogus.

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Deze update wordt automatisch als volgt gesynchroniseerd met WSUS als je Producten en categorieën configureert:

Product: Windows 10

Classificatie: update

Bestandsinformatie

Download de bestandsgegevens voor de cumulatieve update-4512534 voor een lijst met de bestanden die in deze update worden verstrekt. 

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×