21 maart 2017 – KB4012219 (preview van maandelijks updatepakket)

Releasedatum:

Versie:

21-3-2017

preview van maandelijks updatepakket

Deze update bevat verbeteringen en correcties uit maandelijks updatepakket KB4012216 (van 14 maart 2017). Deze update bevat daarnaast nieuwe kwaliteitsverbeteringen en is een preview van het volgende maandelijkse updatepakket. Enkele belangrijke wijzigingen zijn:


 • Bekend probleem opgelost met KB3192392 waardoor leden van de groep Administrators geen toegang kunnen krijgen tot toegewezen DFS-N-netwerkstations als UAC en EnableLinkedConnections zijn ingeschakeld.

 • Een waarschuwingsbericht in Group Policy Management Console (GPMC) ingesteld om beheerders op de hoogte te stellen van een wijziging in het ontwerp waardoor mogelijk een gebruikersgroep niet wordt verwerkt nadat beveiligingsupdate MS16-072 is geïnstalleerd.

 • Probleem opgelost waarbij een smartcardmodule niet kan worden gekoppeld aan een contactloze smartcardlezer.

 • Probleem opgelost waarbij een Scale-out bestandsserver die gebruikmaakt van dubbele-pariteitschijven geen toegang meer heeft tot een schijf als een schijf uitvalt op het moment dat het pariteitlogboekbestand wordt geschreven.

 • Probleem opgelost met het Spaceport-stuurprogramma dat ervoor zorgde dat schijven worden losgekoppeld na een harde herstart.

 • Probleem opgelost in I/O met meerdere paden wanneer Stuurprogrammacontrole is ingeschakeld.

 • Probleem opgelost dat leidde tot onderbreking van de werkbelasting in Azure StorSimple-apparaten na de installatie van KB3169982. Installatie vindt plaats via de KB3172614-rollup (uitgebracht in juli 2016).

 • Probleem opgelost dat ertoe leidde dat gegevenspadbeheersoftware van een klant vastloopt vanwege een regressie in I/O met meerdere paden na de installatie van KB3185279, KB3185331 of KB3192404.

 • Probleem opgelost waarbij de installatie van KB3121261 op een Storage Area Network met thin provisioning van een andere fabrikant leidt tot gebeurtenis-ID 48 voor I/O met meerdere paden. Dit gebeurt als reactie op Small Computer System Interface-status - 0X28 - SCSISTAT_QUEUE_FULL (SRB-status - 0X4 - SRB_STATUS_ERROR).

 • Probleem opgelost om PowerShell-cmdlets beschikbaar te stellen die diagnostische gegevens voor opslagruimten inschakelen en verzamelen.

 • Probleem opgelost met I/O met meerdere paden dat kan leiden tot beschadigde gegevens of toepassingsfouten.

 • Probleem opgelost dat ertoe leidde dat de Verkenner vastloopt tijdens het uitvoeren van een zoekopdracht op een netwerkstation dat is verbonden via het Remote Desktop Protocol.

 • Probleem opgelost dat leidde tot een crash wanneer de gebruiker probeert verbinding te maken met de server via WinShare en Extern bureaublad-services. Stop-fout 0x50 op win32k! pDCIAdjClr + 0x4f.

 • Detectie van processorgeneratie en hardware-ondersteuning ingeschakeld als een pc probeert updates te scannen of te downloaden via Windows Update.

 • Verbeterde ondersteuning voor netwerken door het toevoegen van nieuwe vermeldingen aan de APN-database (Access Point Name).

 • Vereenvoudigd overzicht van goedgekeurde servers in het Point-and-print-groepsbeleid door jokertekens in de naam van de server toe te staan.

 • Oplossing voor probleem met het bijwerken van Windows Defender voor Windows 8.1.

 • Probleem opgelost waarbij werd voorkomen dat clients toegang krijgen tot een bestandsserver bij gebruik van Server Message Block 1.0- en NT LAN Manager-verificatie na de installatie van MS16-110/KB3187754.

 • Probleem opgelost dat beschadigde uitvoer geeft bij het gebruik van fread() om gegevens uit een pipe te lezen.

 • Probleem opgelost zodat de Quality of Service-instellingen per host worden ingesteld en behouden.

 • Probleem opgelost dat hoge beschikbaarheid en failover van een geclusterde virtuele machine (VM) beëindigt. Dit treedt op wanneer de standaardinstellingen voor het gegevensarchief voor de VM's niet consistent zijn geconfigureerd op de knooppunten in het cluster. Sommige instellingen voor het gegevensarchief bevinden zich bijvoorbeeld in %ProgramData%, terwijl andere gedeelde opslag gebruiken.

 • Probleem opgelost waarbij de threads van de achtergrondtaken bij hoge belasting worden geblokkeerd. De clusters die gebruikmaken van Virtual Hard Disk Sharing hebben geen van alle toegang tot hun schijf. Dit leidt tot niet-reagerende virtuele machines.

 • Probleem opgelost (fout 0x800b) dat ertoe leidde dat System Center Virtual Machine Manager mislukt na livemigratie van een virtuele machine tussen twee Hyper-V-clusters.

 • Probleem opgelost waarbij onterechte bestandsconflicten optreden wanneer Werkmappen voor Windows Server opnieuw wordt geïnstalleerd na de installatie van Azure hybride bestandsservices.

 • Probleem opgelost waarbij de inhoud van een share offline gaat als externe clients verbinding maken via een trage verbinding terwijl versleuteling is ingeschakeld en offlinecaching is uitgeschakeld voor een servershare.

 • Probleem opgelost zodat zelfondertekende certificaten voor Extern bureaublad-services worden gegenereerd die SHA-2 in plaats van SHA-1 gebruiken. Na deze update zouden alle bestaande zelfondertekende certificaten in Extern bureaublad-sessiehost moeten worden bijgewerkt met SHA-2-certificaten. Bestaande zelfondertekende certificaten (indien aanwezig) in Connection Broker en Gateway moeten echter opnieuw worden gegenereerd met behulp van de Extern bureaublad Management Services-gebruikersinterface.

 • Probleem opgelost zodat een gebruiker het wachtwoord voor een virtueel account kan instellen.

 • Probleem opgelost waarbij de IIS-functie voor automatische certificaatrebinding de clientcertificaattoewijzing met active directory beëindigt door het uitschakelen van DS-toewijzing bij het vernieuwen van het servercertificaat. Als gevolg hiervan heeft geen enkele gebruiker toegang tot de site, tenzij een beheerder handmatig opnieuw de binding tot stand brengt en de DS Mapper inschakelt.

 • Probleem opgelost waarbij Active Directory onjuiste aantallen actieve threads voor Lightweight Directory Access Protocol-aanvragen retourneert. Een onjuist aantal threads voorkomt een goede taakverdeling in Office 365.

 • Probleem opgelost met het bijwerken van informatie over de tijdzone.

 • Probleem opgelost met willekeurige crashes op Hyper-V-servers wanneer gebruikers toegang krijgen tot de virtuelehardeschijfbestanden op gedeelde clustervolumes.

 • Probleem opgelost dat ertoe leidde dat bestandsshare-witnesses die zijn opgeslagen op een Scale-out-bestandsservercluster 2012R2 mislukken. De gebeurtenis-ID voor deze fout is 1562 en het clusterlogboek bevat fout 64 voor de mislukte Healthcheck (van RFC 7205769).

 • Probleem opgelost waarbij beheerders na de installatie van beveiligingsupdate MS16-123 geen toegang meer hebben tot sommige netwerkstations die zijn toegewezen met behulp van de Distributed File System-naamruimte. Dit gebeurt ondanks dat Gebruikersaccountbeheer en EnableLinkedConnections zijn ingeschakeld.

 • Probleem opgelost waarbij virtuele Network File System (NFS)-servershares af en toe niet worden gekoppeld wanneer een andere NFS-share in een clusteromgeving wordt toegewezen aan dezelfde ID.

 • Probleem opgelost om de LiveDump-functie toe te voegen die een live kerneldump veroorzaakt als aanvragen gedurende langere tijd blijven hangen.

 • Probleem opgelost waarbij Failoverclusterbeheer vastloopt wanneer verbinding wordt gemaakt met een cluster met een lange naam (meer dan 15 tekens). Dit gebeurt nadat .NET 4.6.1 is geïnstalleerd.

 • Probleem opgelost waarbij Exchange-servers vastlopen wanneer een klant een beveiligingsupdate of cumulatieve update van Exchange installeert. Foutcode: STOP 0x3B

 • Probleem opgelost waardoor geen netwerkverkeer wordt vastgelegd wanneer Microsoft Advanced Threat Analytics de sessie die verkeer in promiscuous mode controleert begint en beëindigt.

 • Probleem opgelost waarbij gebruikers geen verbinding kunnen maken met draadloze, proxy- en VPN-verificatie. De Online Certificate Status Protocol-responderservice retourneert af en toe een IIS-500-fout bij het verwerken van clientaanvragen. Dit zorgt ervoor dat de intrekkingscontrole en de verificatie voor de vereiste service mislukken voor de clients.

 • Probleem opgelost om een onderhoudsmodus voor Active Directory-domeincontrollers beschikbaar te stellen.

 • Probleem opgelost waarbij Active Directory Federation Services (AD FS) geen externe gebruikers kan verifiëren omdat de AD FS-proxyservers een time-out retourneren. 

Zie KB4012219 voor een volledige lijst met gewijzigde bestanden.


Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×