Inhoudsopgave
×

Releasedatum:

24-7-2018

Versie:

OS-build 16299.579

Verbeteringen en oplossingen

Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. Deze update bevat geen nieuwe functies voor het besturingssysteem. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor apparaten in Active Directory- of hybride AADJ ++-domeinen onverwacht worden uitgeschreven bij Microsoft Intune of MDM-services van derden na de installatie van updates voor het inrichtingspakket (PPKG). Dit probleem treedt op bij apparaten die deel uitmaken van het groepsbeleid 'Automatische MDM-inschrijving met AAD-token'. Als u de script 'Disable-AutoEnrollMDMCSE.PS1' hebt uitgevoerd als een tijdelijke oplossing voor dit probleem, moet u 'Enable-AutoEnrollMDMCSE.PS1' uitvoeren in een PowerShell-venster in de Administrator-modus, nadat u deze update hebt geïnstalleerd.

 • Hiermee wordt een regelterugloop (CR) ingevoegd vóór een regelinvoer (LF) als die er niet is, bij het invoeren van gegevens in een formulierveld.

 • Hiermee wordt foutopsporing van WebView-inhoud in UWP-apps mogelijk met behulp van de Microsoft Edge Dev Tools-preview-app die beschikbaar is in de Microsoft App Store.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij Microsoft Edge DevTools niet meer reageert wanneer de console wordt overspoeld met berichten.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor een zwart scherm gedurende enkele minuten wordt weergegeven na de installatie van Windows-updates voordat het bureaublad wordt geopend.

 • Hiermee worden extra problemen opgelost die betrekking hebben op bijgewerkte tijdzone-informatie.

 • Hiermee wordt de ervaring van PDF-bestanden in Microsoft Edge verbeterd, doordat problemen met het openen, afdrukken en de betrouwbaarheid van PDF-bestanden worden opgelost.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het verplaatsen van een MFC-toepassingsvenster (Microsoft Foundation Class) mogelijk een gerasterd patroon op het bureaublad achterlaat.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor Energiebeheer wordt weergegeven op het Windows-beveiligingsscherm, zelfs wanneer het groepsbeleid Per gebruiker is ingesteld op het verbergen van Energiebeheer.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij de juiste afbeelding van het vergrendelingsscherm niet wordt weergegeven wanneer alle volgende stellingen waar zijn:

  • Het beleid van het groepsbeleidsobject 'Computerconfiguratie\Beheersjablonen\Configuratiescherm\Persoonlijke instellingen\Een specifieke standaardschermafbeelding voor een vergrendelings- en aanmeldingsscherm forceren' is ingeschakeld

  • Het beleid van het groepsbeleidsobject 'Computerconfiguratie\Beheersjablonen\Configuratiescherm\Persoonlijke instellingen\Wijzigen van afbeelding van het vergrendelings- en aanmeldingsscherm voorkomen' is ingeschakeld

  • Registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\DisableLogonBackgroundImage is ingesteld op 1.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij een waarschuwing wordt weergegeven met de mededeling dat de toepassing van een 'onbekende uitgever' afkomstig is wanneer een toepassing wordt uitgevoerd met verhoogde gebruikersrechten (Administrator).

 • Er is een probleem opgelost dat sporadisch verificatieproblemen veroorzaakte bij het gebruik van webaccountbeheer.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat soms ervoor zorgt dat het scenario voor eenmalige aanmelding mislukt en dat de tegel voor aanmelding wordt weergegeven wanneer verbinding wordt gemaakt met een Extern bureaublad-server.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het geheugengebruik van LSASS blijft toenemen totdat het is nodig om het systeem opnieuw opstarten.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het standaarddomein voor een machine die lid is van Azure Active Directory, niet automatisch is ingesteld op het aanmeldingsscherm.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het geheugengebruik van SQL Server gedurende een periode blijft toenemen wanneer voor het versleutelen van gegevens een symmetrische sleutel met een certificaat wordt gebruikt. Vervolgens voert u query's uit waardoor de symmetrische sleutel wordt geopend en gesloten in een recursieve lus.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het gebruik van een ongeldig wachtwoord in een draadloze PEAP-omgeving, waarvoor SSO is ingeschakeld, het indienen veroorzaakt van twee verificatieaanvragen voor het ongeldige wachtwoord. De overbodige verificatieaanvraag kan voortijdige accountvergrendelingen veroorzaken in omgevingen met lage drempelwaarden voor accountvergrendeling. Als u deze wijzigingen wilt doorvoeren, moet u de nieuwe registersleutel 'DisableAuthRetry' (Dword) toevoegen aan HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 met behulp van regedit en deze instellen op 1.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor kan zorgen dat de BITS-service niet meer reageert wanneer de service geen verbinding kan maken met internetbronnen.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor afdrukken op een 64-bits besturingssysteem wordt voorkomen wanneer 32-bits toepassingen zich uitgeven voor andere gebruikers (meestal door LogonUser aan te roepen). Dit probleem treedt op na de installatie van maandelijkse updates te beginnen met KB4034681, uitgebracht in augustus 2017. Als u dit probleem wilt oplossen voor de betrokken toepassingen, installeert u deze update en voert u vervolgens een van de volgende handelingen uit:

Type: DWORD

Waarde1: 1     

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met snelheidsbeperking voor het DNS-antwoord dat een geheugenlek veroorzaakt wanneer de LogOnly-modus is ingeschakeld.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat soms voorkomt dat een systeem wordt afgesloten of in de sluimerstand wordt geplaatst. Dit probleem doet zich voor wanneer een SSD-station voor het eerst wordt opgestart nadat de schijf is versleuteld.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat toegang tot SMB-shares voorkomt die IP-adressen gebruiken als SMB-beveiliging is ingeschakeld.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het gebruik van verplichte (alleen-lezen) gebruikersprofielen voor RDP leidt tot de foutcode 'Klasse is niet geregistreerd (0x80040151)'.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij niet alle netwerkprinters zijn verbonden nadat een gebruiker zich aanmeldt. De sleutel HKEY_USERS\User\Printers\Connections geeft de juiste netwerkprinters weer voor de betreffende gebruiker. De lijst met netwerkprinters van deze registersleutel wordt echter niet gevuld in elke app, met inbegrip van Microsoft Kladblok of Apparaten en printers. Printers kunnen verdwijnen of niet meer functioneren.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij in-place upgrades naar Windows 10 versie 1709 niet meer reageren op het scherm 'De installatie wordt voorbereid'. Dit gebeurt tijdens het uitvoeren van apparaatinventarisatie op apparaten waarop sinds april 2018 maandelijkse updates zijn geïnstalleerd.

Opmerking  WSUS kan ook dynamische updates (DU) leveren aan apparaten wanneer deze zijn geconfigureerd voor inhoud van dynamische updates synchroniseren. Controleer of dynamische updates niet zijn uitgeschakeld door de schakeloptie /DynamicUpdate Disable .

 • Hiermee wordt een weergaveprobleem opgelost dat optreedt wanneer de klassenaam of de id van de elementen op een pagina dynamisch worden gewijzigd.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat Geheugenanalyse en Performance Analyzer goed werkt in de ontwikkelhulpprogramma's van Microsoft Internet Explorer 11.

 Als u eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en op uw apparaat geïnstalleerd.

Meer informatie over de opgeloste beveiligingsproblemen vindt u in de Security Update Guide.

Bekende problemen in deze update

Symptoom

Tijdelijke oplossing

Op een aantal niet-Engelse platforms wordt mogelijk de volgende tekenreeks in het Engels weergegeven in plaats van in de gelokaliseerde taal: ¨Het lezen van geplande taken van het bestand wordt niet ondersteund in deze taalmodus.¨ Deze fout wordt weergegeven wanneer u probeert de geplande taken te lezen die u hebt gemaakt en wanneer Device Guard is ingeschakeld

Microsoft heeft na een evaluatie vastgesteld dat de kans hierop laag is en het een probleem met weinig risico is, en we op dit moment geen oplossing voor Windows 10, versie 1709 zullen bieden. 

Als u denkt dat u last hebt van dit probleem, neemt u contact op met Microsoft Ondersteuning.

Wanneer Device Guard is ingeschakeld, worden op een aantal niet-Engelse platforms mogelijk de volgende tekenreeksen in het Engels weergegeven in plaats van de gelokaliseerde taal:

 • "Operators '&' of '.' kunnen niet worden gebruikt om een modulebereikopdracht over taalgrenzen aan heen aan te roepen."

 • ''Bron 'Script' uit module 'PSDesiredStateConfiguration' wordt niet ondersteund wanneer Device Guard is ingeschakeld. Gebruik de resource 'Script' die is gepubliceerd door de module PSDscResources vanuit PowerShell Gallery."

Microsoft heeft na een evaluatie vastgesteld dat de kans hierop laag is en het een probleem met weinig risico is, en we zullen op dit moment geen oplossing bieden voor Windows 10, versie 1709. 

Als u denkt dat u last heeft van dit probleem, neemt u contact op met Microsoft-ondersteuning.

Nadat u een van de Juli 2018 Beveiligingsupdates voor .NET Framework hebt geïnstalleerd, kan een COM-onderdeel niet worden geladen omdat een fout van het type 'toegang is geweigerd', 'klasse is niet geregistreerd' of 'interne fout is opgetreden voor onbekende redenen' is opgetreden. De meest voorkomende fouthandtekening is de volgende:

Uitzonderingstype: System.UnauthorizedAccessException

Bericht: Toegang is geweigerd (Uitzondering van HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED) ontvangen)

Dit probleem is opgelost in KB4343897.

Nadat u deze update hebt geïnstalleerd op een systeem dat lid is van hybride Azure AD, wordt in het aanmeldingsscherm 'AzureAD' weergegeven als het standaarddomein. Dit kan ertoe leiden dat gebruikers in situaties waarbij het systeem lid is van een hybride Azure AD-omgeving zich niet kunnen aanmelden, als gebruikers alleen hun gebruikersnaam en wachtwoord opgeven.

Dit probleem is opgelost in KB4343897.

Nadat deze update is geïnstalleerd, herkent Windows niet langer het PFX-certificaat (Personal Information exchange) dat wordt gebruikt voor verificatie bij een Wi-Fi- of VPN-verbinding. Als gevolg hiervan doet Microsoft Intune er lang over om gebruikersprofielen te leveren omdat niet wordt herkend dat het vereiste certificaat op het apparaat aanwezig is.

Dit probleem is opgelost in KB4464217.

Deze update ophalen

Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteert u Naar updates zoeken.

Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4338817 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update. 

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×