Verwante onderwerpen
×
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Releasedatum:

24-10-2018

Versie:

OS-build 17134.376

Verbeteringen en oplossingen

Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. Deze update bevat geen nieuwe functies voor het besturingssysteem. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Oplossing voor een probleem dat soms voorkwam dat documenten werden weergegeven in de debugger van Microsoft Edge DevTools.

 • Oplossing voor een probleem dat soms voorkwam dat uitbreidingsscripts voor Microsoft Edge werden weergegeven in Microsoft Edge DevTools.

 • Oplossing voor een probleem dat ontstond na invoering van de nieuwe munt, de Soberano Bolivar, door de Centrale Bank van Venezuela.

 • Oplossing voor extra probleem die betrekking hadden op bijgewerkte tijdzone-informatie.

 • Oplossing voor een probleem dat ertoe leidde dat sysprep/generalize in de controlemodus mislukte vanwege een racevoorwaarde tijdens het verwijderen van bepaalde registersleutels.

 • Oplossing voor een probleem bij inkomende koppeling van oudere Bluetooth® BR-apparaten (Basic Rate; basissnelheid).

 • Oplossing voor een probleem dat ervoor zorgt dat het besturingssysteem niet meer werkt als een Bluetooth-apparaat per ongeluk wordt verwijderd. 

 • Oplossing voor een probleem dat ertoe leidde dat de gebeurtenislogboekservice niet meer reageerde en betrouwbaarheid op verschillende gebieden van het besturingssysteem verminderde totdat opnieuw werd opgestart. Dit gebeurde wanneer het gebeurtenislogboek vol was en je Gebeurtenissen niet overschrijven (logboek handmatig wissen) had geselecteerd in Eigenschappen van logboek – Systeem > Als maximale grootte van gebeurtenislogboek is bereikt:

 • Oplossing voor een probleem met de ondersteuning van Microsoft Office-gebeurtenissen in de instellingenlijst ten aanzien van het groepsbeleid 'Limit Enhanced'. 

 • Oplossing voor een probleem waarbij het onmogelijk was om TLS 1.0 en TLS 1.1 uit te schakelen wanneer de FIPS-modus (Federal Information Processing Standard) was ingeschakeld. 

 • Oplossing voor een probleem waarbij toepassingen op systemen met meer dan 4 GB geheugen foutcode '0x5': Toegang geweigerd kregen bij het aanroepen van CreateProcessWithLogonW()

 • Oplossing voor een probleem waarbij de AccountName in de logboekvermelding voor de Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center source en gebeurtenis-id 7 soms beschadigd werd weergegeven.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost van toepassingen met ingangslekken wanneer certificaten voor clientverificatie met het TLS-protocol worden gebruikt. Dit probleem treedt op wanneer in de toepassingscode de oproep FreeCredentialsHandle plaatsvindt voordat DeleteSecurityContext wordt aangeroepen.

 • Oplossing voor een probleem dat kon leiden tot het af en toe mislukken van het openen van TCP-verbindingen voor een toepassing die wordt uitgevoerd op Windows-Container. Dit trad op wanneer de container werd uitgevoerd op een NAT-netwerk (Network Address Translation) beschikbaar gesteld door Windows Network Address Translation (WinNAT). Er trad een SYN time-out op wanneer het maximumaantal opnieuw verzonden SYN's is bereikt.

 • Oplossing voor een probleem waarbij een waarschuwingsbericht werd weergegeven bij gebruik van Microsoft Edge voor het afdrukken van sommige PDF's.

 • Oplossing voor een probleem dat ertoe leidde dat het afdrukken van PDF-bestanden vanuit SharePoint Online mislukte met de fout 'PDF-bestand kan niet worden geopend'.

 • Oplossing voor een probleem waarbij App-V-pakketten soms mislukten vanwege een ontbrekend bestand of een DLL-fout.

 • Oplossing voor een probleem dat ertoe kon leiden dat het herstel van momentopnamen van containers mislukte vanwege een ontbrekend bestand of een DLL-fout.

 • Oplossing voor een probleem waarbij onmiddellijke taken niet werden verwijderd wanneer de bijbehorende timer werd weergegeven, zoals bij configuratie van voorkeuren voor Groepsbeleid voor acties in verband met onmiddellijke taken.

 • Oplossing voor een probleem dat ertoe leidde dat geplande taken in een wachtrij bleven staan en niet werden uitgevoerd totdat de eerste gebruiker zich aanmeldde bij een Windows 10, versie 1803-apparaat. Sommige betrokken scenario's omvatten:

  • Geplande taken die zijn gedefinieerd in de laatste fase van de configuratie worden niet uitgevoerd.

  • Computercertificaten voor 'automatische inschrijving' en 'basis- en tussencertificaten' ontbreken.

 • Oplossing voor een probleem waarbij het starten van Windows Defender Application Guard (WDAG) op Windows 10N-apparaten (Europa) werd verhinderd na onderhoud.

 • Oplossing voor een probleem waarbij ten onrechte werd geïmpliceerd dat gebruikersbeleid niet was toegepast na het configureren van een groepsbeleidsinstelling voor gebruikersrechten. Rapportagehulpmiddelen, zoals RSOP.MSC of Gpresult.exe /h, geven niet het gebruikersrechtenbeleid weer of geven in plaats daarvan een rode 'X' weer.

 • Oplossing voor een probleem waarbij mappen voor verbindingsgroepen niet correct werden samengevoegd.

 • Oplossing voor een probleem waarbij geplande taken die zijn geconfigureerd om te worden uitgevoerd op een specifieke dag van de week niet op het verwachte moment werden gestart.

 • Oplossing voor een probleem waarbij de flyout voor datum en tijd niet werden weergegeven bij de regionale notatie Spaans (Spanje) en de sortering Traditioneel.

 • Oplossing voor een probleem waarbij de System.Security.Cryptography.Algorithms-verwijzing niet correct op .NET Framework 4.7.1 werd geladen na uitvoering van de patches van 10 juli en 14 augustus 2018.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het systeem kon vastlopen tijdens het afsluiten van sommige WPF-apps (Windows Presentation Foundation) vanwege TaskCanceledException. Apps die kwetsbaar zijn voor dit probleem voeren werk uit met betrekking tot zwakke gebeurtenissen of gegevensbinding nadat de functie Application.Run() waarden retourneert.

 • Hiermee wordt een racevoorwaarde afgehandeld in tijdelijke bestanden en sommige antivirusscanners die ervoor zorgde dat .NET Framework-toepassingen niet meer werkten. Het foutbericht was: 'Het proces heeft geen toegang tot het bestand <name of temp file>.'

 • Dit is een update voor de ondersteuning van het .NET Framework voor de notatie van Japanse datums voor het eerste jaar in de verschillende tijdperken. Als het notatiepatroon 'j年' is, wordt voor de jaarnotatie het symbool 元 gebruikt en niet het jaarnummer 1. Bovendien ondersteunt het .NET Framework datums die 元 bevatten. Zie voor meer informatie: KB4469068.

 • Hiermee worden de valutagegevens van Venezuela bijgewerkt. Dit beïnvloedt de cultuur van 'es-VE' als volgt:

  • Het valutasymbool is 'Bs.S'.

  • De Engelse valutanaam is 'Bolivar Soberano'.

  • De lokale valutanaam is 'Bolivar Soberano'.

  • De internationale valutacode is 'VES'.

 • Oplossing voor een probleem dat ertoe kon leiden dat een toepassing met een onderliggend venster geen muisinvoer meer verwerkte. Dit probleem trad op wanneer een precisie-touchpad een WM_MOUSEWHEEL-gebeurtenis activeerde.

 • Oplossing voor een probleem waarbij sommige toepassingen na het loskoppelen van een tablet soms niet meer werkten.

 • Oplossing voor een probleem waarbij toepassingstitels die onverwacht lang waren niet op voorspelbare wijze werden weergegeven met behulp van drie puntjes (...). In sommige gevallen konden de tekstafkappingen die plaatsvonden verwarrend zijn voor gebruikers.

 • Oplossing voor een probleem dat ertoe leidde de Windows 8.1-app niet meer werkte bij het aanroepen van de ProjectionManager.StartProjectingAsync API. De foutcode was 0x80070057.

 • Oplossing voor een probleem met Windows Text Input Framework. Een indelingsaanvraag kon ertoe leiden dat bepaalde invoerelementen voor toepassingstekst niet langer reageerden.

 • Oplossing voor een probleem waarbij gebruikers geen Oost-Aziatische tekst konden invoeren bij het verzoek om wachtwoordhints te maken tijdens het upgradeproces.

 • Oplossing voor een probleem met meerdere beeldschermen waarbij een toepassing mogelijk niet correct werd weergegeven in de modus voor volledig scherm na het wijzigen van de weergavemodus.

 • Oplossing voor een probleem met het lekken van venstergerelateerde GDI-objecten (Graphics Device Interface) tijdens venstervernietiging.

 • Oplossing voor een probleem dat optrad tijdens het typen in een tekstvak van een WPF-toepassing (Windows Presentation Foundation) via het schermtoetsenbord. Als je een van de voorspellende tekstsuggesties selecteerde, leek dat woord te worden ingevoerd, maar verdween het bij selectie van een ander besturingselement.

 • Oplossing voor een dat voorkwam dat in toepassingen een pop-upvenster of dialoogvenster werd weergegeven wanneer de toepassingen zich in de modus voor volledig scherm bevonden. Zo mislukte bijvoorbeeld in een game op volledig scherm het wijzigen van instellingen zoals Multisampling Antialiasing (MSAA) omdat het bevestigingsvenster niet werd weergegeven. Het dialoogvenster was verborgen achter de toepassing.

 • Oplossing van een probleem dat ertoe leidde dat navigatie tussen verschillende tijdperken niet meer werkte in de Japanse agendaweergave. Zie voor meer informatie: KB4469068.

 • Oplossing van een probleem met betrekking tot de datumnotatie voor de kalender in de Japanse tijdrekening. Zie voor meer informatie: KB4469068.

 • Oplossing voor een probleem dat ertoe leidde dat de functie GetCalendarInfo een verkeerde waarde voor de Japanse tijdrekening retourneerde. Zie voor meer informatie: KB4469068.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij fouten werden geretourneerd voor apps die de ICopyHook-extensie gebruiken om objecten te verplaatsen naar Verkenner.

Als je eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en op je apparaat geïnstalleerd.

Bekende problemen in deze update

Symptoom

Tijdelijke oplossing

Ontwikkelhulpprogramma's (F12) worden mogelijk niet gestart in Microsoft Edge.

Dit probleem is opgelost in KB4467702.

Nadat je de preview van de kwaliteitsrollup van augustus of 11 september 2018 update van.NET Framework hebt geïnstalleerd, kan instantiëring van SqlConnection een uitzondering genereren. Zie voor meer informatie over dit probleem het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

4470809 Uitzondering met SqlConnection-instantiëring op .NET 4.6 en later na de .NET Framework-updates van augustus-september 2018

Dit probleem wordt opgelost in KB4480976.

Na installatie van deze update kunnen sommige gebruikers geen standaardinstellingen voor Win32-programma's instellen voor bepaalde combinaties van app- en bestandstype met behulp van de opdracht Openen met... of Instellingen > Apps > Standaard-apps.

In sommige gevallen kunnen Microsoft Kladblok of andere Win32-programma's niet als standaard worden ingesteld.

Dit probleem is opgelost in KB4467682.

Na installatie van deze update zijn gebruikers mogelijk niet in staat de zoekbalk in Windows Media Player te gebruiken bij het afspelen van specifieke bestanden. Dit probleem doet zich niet voor bij normaal afspelen.

Dit probleem wordt opgelost in KB4471324.

 

Hoe kun je deze update downloaden

Vóór installatie van deze update

Voor cumulatieve updates van Windows moet je de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) installeren voor je besturingssysteem voordat je de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. Dit helpt om het risico op potentiële problemen tijdens het installeren van de LCU te beperken. Zie Onderhoudsstackupdates voor meer informatie.

Als je Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4456655) automatisch aan je aangeboden. Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor de nieuwste SSU te downloaden.

Deze update installeren

Als je deze update wilt downloaden en installeren, ga je naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteer je Online zoeken naar updates.

Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

 

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4462933 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update. 

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×