26 juli 2019 - KB4505903 (OS-build 18362.267)

Release Date:

Version:

26-7-2019

OS-build 18362.267

Opmerking Volg @WindowsUpdate om erachter te komen wanneer nieuwe inhoud wordt gepubliceerd in het dashboard voor release-informatie.

Zie het volgende artikelvoor meer informatie over de verschillende typen Windows-updates, zoals kritiek, beveiliging, stuurprogramma, servicepacks enzovoort.

Hoofdpunten

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat verhindert dat Windows Hello-gezichtsherkenning werkt nadat u een apparaat opnieuw hebt opgestart.

 • Hiermee kunnen PDF-documenten die liggende en staande pagina's bevatten op de juiste wijze worden afgedrukt in Microsoft Edge.

 • Hiermee kunnen PDF-bestanden die zijn geconfigureerd voor slechts eenmaal openen op correcte wijze worden geopend in Microsoft Edge.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij kleuren onjuist worden weergegeven bij het bekijken van een afbeelding op 10-bits beeldschermen.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat u de helderheid van het beeldscherm niet kunt wijzigen nadat het apparaat uit de slaap- of sluimerstand is gehaald.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor een apparaat mogelijk niet naar de slaapstand kan gaan wanneer sommige toepassingen zijn geopend die afhankelijk zijn van Bluetooth.

 • Hiermee wordt de kwaliteit van Bluetooth-audio verbetert als bepaalde audioprofielen gedurende lange perioden worden gebruikt.

 • Hiermee wordt de compatibiliteit met de schermlezertoepassing Window-Eyes verbeterd.

 • Hiermee zorgt u ervoor dat het Startmenu werkt zoals verwacht wanneer nieuwe gebruikers zich aanmelden bij Windows.

 • Hiermee worden de Windows Ink-werkruimte bijgewerkt door het menu te vereenvoudigen en directe integratie met de app Microsoft Whiteboard toe te voegen voor een verbeterde samenwerking.

Verbeteringen en oplossingen

Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde dat de laatste aanmeldtijd van een lokale gebruiker niet werd vastgelegd, ook als de gebruiker de netwerkshare van de server benaderde.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij de domeinvertrouwensrelatie mogelijk wordt beëindigd als u de Prullenbak inschakelt in het domein dat de vertrouwensrelatie tot stand heeft gebracht.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat verhindert dat Windows Hello-gezichtsverificatie werkt na een herstart.

 • Hiermee worden de tijdzonegegevens voor Brazilië bijgewerkt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost zodat PDF-documenten die liggende en staande pagina's bevatten op de juiste wijze kunnen worden afgedrukt in Microsoft Edge.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met PDF-bestanden die zijn geconfigureerd om slechts eenmaal te worden geopend in Microsoft Edge.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij kleuren onjuist worden weergegeven bij het bekijken van een afbeelding op 10-bits beeldschermen.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat u de helderheid van het beeldscherm niet kunt wijzigen bij gebruik van bepaalde grafische stuurprogramma's nadat het apparaat uit de slaap- of sluimerstand is gehaald.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij Windows Graphics Device Interface (GDI+) een lege lettertypefamilie retourneert voor Bahnschrift.ttf.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat een gebeurtenis voor het indrukken en loslaten van de muisknop soms een extra gebeurtenis voor het verplaatsen van de muis produceert.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat de gebruikersinterface (UI) mogelijk gedurende enkele seconden niet meer reageert wanneer u door vensters scrolt die veel onderliggende vensters hebben.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat automatische aanmelding niet wordt omzeild (Automatische aanmelding) wanneer u tijdens het opstarten de Shift-toets ingedrukt houdt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor een apparaat mogelijk niet naar de slaapstand kan gaan wanneer bepaalde toepassingen zijn geopend die afhankelijk zijn van Bluetooth.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij de kwaliteit van Bluetooth-audio mogelijk wordt aangetast bij gebruik van bepaalde audioprofielen gedurende lange perioden.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat App-V-scripts (Microsoft Application Virtualization) niet meer werken als u ze uitvoert wanneer u niet bent verbonden met een domeincontroller (DC). App-V-scripts mislukken ook als u ze uitvoert in een omgeving die alleen Microsoft Azure Active Directory bevat.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat een fout veroorzaakt als u Microsoft OneDrive-bestanden op aanvraag opent wanneer UE-V (virtualisatie van gebruikerservaring) is ingeschakeld. Als u deze oplossing wilt toepassen, stelt u de volgende DWORD in op 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix

 • Hiermee wordt een probleem met UE-V opgelost dat voorkomt dat uitgesloten paden werken.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat tot gevolg kan hebben dat een systeem met een Trusted Platform Module (TPM) niet meer werkt.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat een systeem een Microsoft-account of Azure Active Directory-account pas herkent wanneer de gebruiker zich afmeldt en aanmeldt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat de Netlogon-service geen beveiligd kanaal tot stand kan brengen en dat fout 0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND wordt weergegeven.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat het pincodebeleid (minimale lengte, vereist aantal cijfers en speciale tekens enzovoort) voor Windows Hello voor Bedrijven niet kan worden bijgewerkt wanneer er al een pincode op de machine bestaat.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij fouten optreden bij het maken van een herstelstation (USB-sleutel) met de fout "0x80042405[gle=0x00000715]."

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat een Android-emulator op basis van het platform voor virtuele machine wordt gestart op sommige systemen.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij een tijdelijk profiel wordt gebruikt voor aanmelding bij een lokaal gebruikersaccount wanneer het account is geconfigureerd met een verplicht zwervend gebruikersprofiel. De fout "'We kunnen u niet aanmelden bij uw account" wordt weergegeven. Het gebeurtenislogboek van de toepassing bevat gebeurtenis 1521 en als bron van de gebeurtenis wordt de Microsoft Windows-service voor gebruikersprofielen vermeld.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij de status van werkmappen in Verkenner wordt gewijzigd in 0x80C802A0 (ECS_E_SYNC_UPLOAD_PLACEHOLDER_FAILURE) na selectie van Ruimte vrijmaken.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat een Extern bureaubladserver niet meer reageert wanneer iemand die gebruikmaakt van stationsomleiding de verbinding verbreekt.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost waardoor de RASMAN-service (Remote Access Connection Manager) niet meer werkt. Mogelijk wordt de fout "0xc0000005" weergegeven op apparaten waarop het niveau van diagnostische gegevens handmatig is geconfigureerd voor de niet-standaardinstelling 0. U kunt ook een foutmelding ontvangen in de sectie Toepassing van Windows-logboekenin Logboeken met gebeurtenis-id 1000 die verwijst naar "svchost.exe_RasMan" en "rasman.dll". Dit probleem treedt alleen op wanneer een VPN-profiel (virtueel particulier netwerk) is geconfigureerd als een AOVPN-verbinding (Always On VPN) met of zonder apparaattunnel.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor af en toe de verbinding wordt verbroken met toepassingen op een containerhost vanwege een poortconflict met toepassingen die worden uitgevoerd op een container.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij verbindingen met een bedrijfsnetwerk af en toe worden verhinderd bij gebruik van AOVPN (Always On VPN) met het IKEv2-protocol. Verbindingen worden niet altijd automatisch tot stand gebracht en soms mislukken handmatige verbindingen. Wanneer u in dit scenario de RasDial-functie aanroept vanaf de opdrachtregel voor de doel-VPN-verbinding, wordt de fout "ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE(633)" weergegeven.

 • Hiermee wordt ondersteuning toegevoegd voor dictereun met stem in Windows voor vereenvoudigd Chinees, Engels (Australië, Canada, India, Verenigd Koninkrijk), Frans (Frankrijk, Canada), Duits (Duitsland), Italiaans (Italië), Portugees (Brazilië) en Spaans (Mexico, Spanje).

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met het openen of gebruiken van de Windows-Eyes schermlezertoepassing. Dit probleem kan resulteren in een fout en kan tot gevolg hebben dat een aantal functies niet werkt zoals verwacht.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat een App-V-toepassing wordt geopend en waarbij een netwerkfout wordt weergegeven. Dit probleem treedt op in bepaalde gevallen, zoals wanneer de accu van een systeem bijna leeg is of er een onverwachte stroomstoring optreedt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat een App-V-toepassing wordt geopend als de client offline is en er een opstartscript is gedefinieerd voor de App-V-toepassing.

 • Hiermee wordt een zelden optredend probleem opgelost waarbij Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) tijdelijk voorkomt dat andere processen toegang hebben tot bestanden.

 • Lost een probleem op dat ervoor zorgt dat het Startmenu niet meer reageert wanneer nieuwe gebruikers zich aanmelden bij Windows 10 versie 1903.

 • Hiermee worden de Windows Ink-werkruimte bijgewerkt door het menu te vereenvoudigen en directe integratie met de app Microsoft Whiteboard toe te voegen voor een verbeterde samenwerking.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor een Windows-apparaat op onjuiste wijze host A-records registreert voor twee netwerkinterfacecontrollers (NIC's) na het tot stand brengen van een VPN-verbinding (virtueel particulier netwerk) met het bedrijfsdomein. Dit doet zich voor wanneer het apparaat is geconfigureerd met twee NIC's en een van beide een VPN is. Als u deze oplossing wilt implementeren, voert u de volgende registerwijzigingen door en start u het apparaat opnieuw op:

  Instelling: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Pad: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Type: DWORD

  Waarde: de waarde 1 (standaard) betekent dat alleen de host A-records voor de VPN-interface worden geregistreerd bij een actieve VPN-verbinding. De waarde 0 (standaard) betekent dat host A-records ook voor andere lokale interfaces worden geregistreerd.

 • Hiermee wordt een traagheidsprobleem opgelost dat optreedt wanneer bepaalde gebruikerstoepassingen de NtQuerySystemInformation-API zeer vaak aanroepen op Windows 32-bits op Windows 64-bits (WOW64).

 • Hiermee wordt een probleem met een racevoorwaarde tussen het volumekoppelingsproces (in fileinfo.sys) en de verwijdering van filtermeldingen uit het register opgelost. Door dit probleem werkt het besturingssysteem niet meer op bepaalde virtuele machines. De foutcode is '0x7E'.

Als u eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en op het apparaat geïnstalleerd.

Verbeteringen van Windows Update

Microsoft heeft een update rechtstreeks naar de Windows Update-client vrijgegeven om de betrouwbaarheid te verbeteren. Elk apparaat met Windows 10 dat is geconfigureerd voor het automatisch ontvangen van updates via Windows Update, met inbegrip van Enterprise- en Pro-edities, krijgt de laatste Windows 10-onderdelenupdate op basis van de compatibiliteit van apparaten en het uitstelbeleid van Windows Update voor Bedrijven. Dit geldt niet voor edities met service op de lange termijn.

Bekende problemen in deze update

Symptoom

Tijdelijke oplossing

Windows Sandbox kan mogelijk niet worden gestart door de foutmelding "ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)" op apparaten waarin de taal van het besturingssysteem wordt gewijzigd tijdens het updateproces van de installatie van Windows 10 versie 1903.

Dit probleem wordt opgelost in KB4512941.

Apparaten die opstarten met PXE-installatiekopieën (Preboot Execution Environment) van WDS (Windows Deployment Services) of SCCM (System Center Configuration Manager), starten mogelijk niet op en geven de fout "Status: 0xc0000001, Info: een vereist apparaat is niet verbonden of kan niet worden geopend" na installatie van deze update op een WDS-server.

Dit probleem wordt verholpen in KB4512941.

Apparaten die zijn verbonden met een domein dat is geconfigureerd voor gebruik van MIT Kerberos-realms, worden mogelijk niet opgestart of blijven opnieuw opstarten na de installatie van deze update. Zowel apparaten die domeincontrollers zijn als domeinleden worden beïnvloed.

Als u niet zeker weet of uw apparaat is getroffen, neemt u contact op met de beheerder. Ervaren gebruikers kunnen controleren of deze registersleutel bestaat HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms of voor het beleid "Instellingen voor interoperabele Kerberos V5-realms definiëren" onder Computerconfiguratie -> Beleid -> Beheersjablonen > Systeem -> Kerberos.

Dit probleem wordt verholpen in KB4512941.

Hoe kunt u deze update downloaden

Vóór installatie van deze update

Microsoft adviseert dringend de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) voor het besturingssysteem te installeren voordat u de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. SSU's verbeteren de betrouwbaarheid van het updateproces om potentiële problemen op te lossen tijdens het installeren van de LCU. Zie Onderhoudsstackupdates voor meer informatie.

Als u Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4508433) automatisch aan u aangeboden. Als u het afzonderlijke pakket voor de nieuwste SSU wilt downloaden, zoekt u het in de Microsoft Update-catalogus.

Deze update installeren

Uitgebracht via

Beschikbaar

Volgende stap

Windows Update of Microsoft Update

Ja

Ga naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteer Controleren op updates.

Microsoft Update-catalogus

Ja

Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nee

U kunt deze update handmatig in WSUS importeren. Zie de Microsoft Update-catalogus voor instructies.

 

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4505903 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update. 

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×