Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Van toepassing op:

Windows Server 2022, alle edities
Windows Server 2019, alle edities
Windows Server 2016, alle edities
Windows Server 2012 R2, alle edities
Windows Server 2012, alle edities
Windows Server 2008 R2 SP1, alle edities
Windows 11, alle edities
Windows 10, alle edities
Windows 8.1, alle edities
Windows 7, alle edities

Inleiding

Dit artikel bevat aanbevelingen om een beheerder te helpen de oorzaak van mogelijke instabiliteit in het volgende scenario te bepalen:

Symptomen

Uw Windows- of Windows Server-computer ondervindt de volgende problemen:

 • Systeemprestaties

  • Hoog CPU-gebruik of verhoogd CPU-gebruik

   • Gebruikersmodus

   • Kernelmodus

  • Kernelgeheugenlekken

   • Niet-paginagroep

   • Paginagroep

   • Lek van handgreep

  • Traagheid

   • Bestand kopiëren wanneer u Windows Verkenner gebruikt

    • Bestand kopiëren wanneer u een console-app gebruikt (bijvoorbeeld cmd.exe)

   • Back-upbewerkingen

 • Stabiliteit

  • Traagheid van toepassing

   • Toegang tot een netwerkshare of een toegewezen station

   • Tijdelijk gebrek aan reactie in Windows Verkenner

  • Toepassingsfout

   • Toegangsschending

  • Toepassing reageert niet meer

   • Deadlocks

    • Externe procedureaanroep (RPC)

    • Benoemde pijpen

   • Raceomstandigheden

   • Geheugenlek in privébytes

   • Geheugenlek in virtuele bytes

   • Geheugenfragmentatie van virtuele bytes

 • Betrouwbaarheidsproblemen met besturingssysteem

  • Systeem reageert niet meer (u moet een herstart afdwingen om te herstellen)

   • Deadlocks

   • Raceomstandigheden

   • Lekken verwerken

   • Niet-gepaginade poollekken

   • Paginad poollekken

 • Stopfouten (ook wel bugcontroles genoemd)

Zie de volgende artikelen voor meer informatie:

Oplossing

Voer de volgende stappen uit voordat u antivirusuitsluitingen toevoegt:

 1. Werk de definities voor uw antivirusprogramma van derden bij. Als het probleem zich blijft voordoen, dient u een fout-positief (fp) in bij de ondersteuning van de externe antivirusleverancier.

 2. Controleer of u geen specifieke functionaliteit hebt ingesteld in een geharde of agressieve modus die meer van de volgende symptomen veroorzaakt:

  • Fout-positieven

  • Compatibiliteitsproblemen met toepassingen

  • Verhoogd resourcegebruik (bijvoorbeeld hoog CPU-gebruik (gebruikersmodus of kernelmodus) of hoog geheugengebruik (gebruikersmodus of kernelmodus)

  • Vertragingen

  • Toepassingen reageren niet meer

  • Toepassingsfouten

  • Systeem reageert niet

 3. Werk de versie van het antivirusprogramma van derden bij. Of raadpleeg
  het filterstuurprogramma voor de kernelmodus tijdelijk deactiveren in Windows voor het testen

 4. Neem contact op met uw externe antivirusleverancier om verdere problemen op te lossen. Mogelijk moet u het volgende soort geavanceerde gegevens beschikbaar hebben om het probleem te beperken:

Tijdelijke oplossing

BelangrijkDit artikel bevat informatie over het verlagen van beveiligingsinstellingen of het tijdelijk uitschakelen van beveiligingsfuncties op een computer. U kunt deze wijzigingen aanbrengen om inzicht te hebben in de aard van een specifiek probleem. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan de risico's te evalueren die gepaard gaan met het implementeren van deze tijdelijke oplossing in uw specifieke omgeving. Als u deze tijdelijke oplossing implementeert, voert u de benodigde aanvullende stappen uit om de computer te beveiligen.

Waarschuwing

 • We raden deze tijdelijke oplossing niet aan. We verstrekken deze informatie echter, zodat u deze tijdelijke oplossing naar eigen inzicht kunt implementeren. Gebruik deze tijdelijke oplossing op eigen risico.

 • Deze tijdelijke oplossing kan een computer of een netwerk kwetsbaarder maken voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of door schadelijke software zoals virussen. 

 • U wordt aangeraden deze instellingen tijdelijk toe te passen om het systeemgedrag te evalueren.

 • We zijn ons bewust van het risico dat de specifieke bestanden of mappen die in dit artikel worden vermeld, worden uitgesloten van scans die door uw antivirussoftware worden gemaakt. Uw systeem is veiliger als u geen bestanden of mappen uitsluit van scans.

 • Wanneer u deze bestanden scant, kunnen prestatie- en betrouwbaarheidsproblemen met het besturingssysteem optreden vanwege bestandsvergrendeling.

 • Sluit een van deze bestanden niet uit op basis van de bestandsextensie. Sluit bijvoorbeeld niet alle bestanden met de extensie .dit uit. Microsoft heeft geen controle over andere bestanden die mogelijk dezelfde extensies gebruiken als de bestanden die in dit artikel worden beschreven.

 • Dit artikel bevat zowel bestandsnamen als mappen die kunnen worden uitgesloten. Alle bestanden en mappen die in dit artikel worden beschreven, zijn beveiligd met standaardmachtigingen om alleen toegang tot systeem en beheerder toe te staan, en ze bevatten alleen onderdelen van het besturingssysteem. Het uitsluiten van een hele map is misschien eenvoudiger, maar biedt mogelijk niet zoveel beveiliging als het uitsluiten van specifieke bestanden op basis van bestandsnamen.

 • Het toevoegen van antivirusuitsluitingen moet altijd het laatste redmiddel zijn als er geen andere optie mogelijk is. 

Scannen van Windows Update- of automatisch bijwerken van bestanden uitschakelen

 • Schakel het scannen van het databasebestand Windows Update of Automatisch bijwerken (Datastore.edb) uit. Dit bestand bevindt zich in de volgende map:

       %windir%\SoftwareDistribution\Datastore

 • Schakel het scannen uit van de logboekbestanden die zich in de volgende map bevinden:

       %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs

  Sluit met name de volgende bestanden uit:

  • Edb*.jrs

  • Edb.chk

  • Tmp.edb

 • Het jokerteken (*) geeft aan dat er mogelijk meerdere bestanden zijn.

Scannen van Windows-beveiliging bestanden uitschakelen

 • Voeg de volgende bestanden toe aan het pad %windir%\Security\Database van de lijst met uitsluitingen:

  • *.Edb

  • *.Sdb

  • *.Log

  • *.Chk

  • *.Jrs

  • *.xml

  • *.csv

  • *.cmtx

  Opmerking Als deze bestanden niet worden uitgesloten, kan antivirussoftware de juiste toegang tot deze bestanden verhinderen en kunnen beveiligingsdatabases beschadigd raken. Het scannen van deze bestanden kan voorkomen dat de bestanden worden gebruikt of kan voorkomen dat een beveiligingsbeleid wordt toegepast op de bestanden. Deze bestanden moeten niet worden gescand omdat antivirussoftware ze mogelijk niet correct behandelt als eigen databasebestanden.

  Dit zijn de aanbevolen uitsluitingen. Mogelijk zijn er andere bestandstypen die niet zijn opgenomen in dit artikel die moeten worden uitgesloten.

Scannen van groepsbeleid-gerelateerde bestanden uitschakelen

 • groepsbeleid gebruikersregistergegevens. Deze bestanden bevinden zich in de volgende map:

       %allusersprofile%\

  Sluit met name het volgende bestand uit:

       NTUser.pol

 • groepsbeleid clientinstellingenbestanden. Deze bestanden bevinden zich in de volgende map:

       %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\Machine\
       %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\User\

  Sluit met name de volgende bestanden uit:

       Registry.pol
       Registry.tmp

Opmerking: groepsbeleid uitsluitingen zijn alleen van toepassing op Windows Server. Als u Microsoft Defender Antivirus gebruikt, worden groepsbeleid uitsluitingen opgenomen in automatische uitsluitingen van serverfuncties.

Scannen van gebruikersprofielbestanden uitschakelen

 • Gebruikersregistergegevens en ondersteunende bestanden. De bestanden bevinden zich in de volgende map:

       userprofile%\

  Sluit met name de volgende bestanden uit:

       NTUser.dat*

Antivirussoftware uitvoeren op domeincontrollers

Omdat domeincontrollers een belangrijke service bieden aan clients, moet het risico van onderbreking van hun activiteiten door schadelijke code, malware of een virus worden geminimaliseerd. Antivirussoftware is de algemeen geaccepteerde manier om het risico op infectie te verminderen. Installeer en configureer antivirussoftware, zodat het risico voor de domeincontroller zoveel mogelijk wordt beperkt en de prestaties zo min mogelijk worden beïnvloed. De volgende lijst bevat aanbevelingen voor het configureren en installeren van antivirussoftware op een Windows Server-domeincontroller.

Waarschuwing U wordt aangeraden de volgende opgegeven configuratie toe te passen op een testsysteem om ervoor te zorgen dat dit in uw specifieke omgeving geen onverwachte factoren introduceert of de stabiliteit van het systeem in gevaar brengt. Het risico van te veel scannen is dat bestanden ten onrechte worden gemarkeerd als gewijzigd. Dit veroorzaakt te veel replicatie in Active Directory. Als het testen controleert of de replicatie niet wordt beïnvloed door de volgende aanbevelingen, kunt u de antivirussoftware toepassen op de productieomgeving.

Opmerking Specifieke aanbevelingen van leveranciers van antivirussoftware kunnen de aanbevelingen in dit artikel vervangen.

 • Antivirussoftware moet worden geïnstalleerd op alle domeincontrollers in de onderneming. Probeer in het ideale land dergelijke software te installeren op alle andere server- en clientsystemen die moeten communiceren met de domeincontrollers. Het is optimaal om de malware op het vroegste punt te vangen, zoals bij de firewall of op het clientsysteem waar de malware wordt geïntroduceerd. Dit voorkomt dat de malware ooit de infrastructuursystemen bereikt waar de clients van afhankelijk zijn.

 • Gebruik een versie van antivirussoftware die is ontworpen voor gebruik met Active Directory-domeincontrollers en die gebruikmaakt van de juiste Api's (Application Programming Interfaces) voor toegang tot bestanden op de server. Oudere versies van de meeste software van de leverancier wijzigen de metagegevens van een bestand op ongepaste wijze wanneer het bestand wordt gescand. Dit zorgt ervoor dat de File Replication Service-engine een bestandswijziging herkent en daarom het bestand voor replicatie plant. Nieuwere versies voorkomen dit probleem.
  Zie het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  815263Antivirus-, back-up- en schijfoptimalisatieprogramma's die compatibel zijn met de File Replication-service

 • Gebruik een domeincontroller niet om op internet te surfen of andere activiteiten uit te voeren die schadelijke code kunnen veroorzaken.

 • We raden u aan de workloads op domeincontrollers te minimaliseren. Vermijd indien mogelijk het gebruik van domeincontrollers in een bestandsserverfunctie. Dit vermindert de virusscanactiviteit op bestandsshares en minimaliseert de prestatieoverhead.

 • Plaats geen Active Directory- of FRS-database- en logboekbestanden op gecomprimeerde volumes van het NTFS-bestandssysteem.

Scannen van Active Directory- en Active Directory-gerelateerde bestanden uitschakelen

 • Sluit de Hoofd-NTDS-databasebestanden uit. De locatie van deze bestanden wordt opgegeven in de volgende registersubsleutel:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\DSA Database File De standaardlocatie is %windir%\Ntds. Sluit met name de volgende bestanden uit:

  • Ntds.dit

  • Ntds.pat

 • Sluit de Active Directory-transactielogboekbestanden uit. De locatie van deze bestanden wordt opgegeven in de volgende registersubsleutel:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\Database Log Files Path De standaardlocatie is %windir%\Ntds. Sluit met name de volgende bestanden uit:

  • EDB*.log

  • Res*.log

  • Edb*.jrs

  • Ntds.pat

 • Sluit de bestanden uit in de NTDS-werkmap die is opgegeven in de volgende registersubsleutel:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\DSA Working Directory Sluit met name de volgende bestanden uit:

  • Temp.edb

  • Edb.chk

Scannen van SYSVOL-bestanden uitschakelen

 • Schakel het scannen van bestanden in de bestandsreplicatieservice (FRS) -werkmap uit die is opgegeven in de volgende registersubsleutel:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Working Directory De standaardlocatie is %windir%\Ntfrs. Sluit de volgende bestanden uit die zich in de map bevinden:

  • edb.chk in de map %windir%\Ntfrs\jet\sys

  • Ntfrs.jdb in de map %windir%\Ntfrs\jet

  • *.log in de map %windir%\Ntfrs\jet\log

 • Schakel het scannen uit van bestanden in de FRS-databaselogboekbestanden die zijn opgegeven in de volgende registersubsleutel:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Currentcontrolset\Services\Ntfrs\Parameters\DB Log File Directory De standaardlocatie is %windir%\Ntfrs. Sluit de volgende bestanden uit:

  • Edb*.log (als de registersleutel niet is ingesteld)

  • FRS Working Dir\Jet\Log\Edb*.jrs

 • OpmerkingInstellingen voor specifieke bestandsuitsluitingen worden hier beschreven voor volledigheid. Deze mappen bieden standaard alleen toegang tot systeembeheerders en beheerders. Controleer of de juiste beveiligingen van kracht zijn. Deze mappen bevatten alleen werkbestanden voor onderdelen voor FRS en DFSR.

 • Schakel het scannen van de map NTFRS Staging uit, zoals opgegeven in de volgende registersubsleutel:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Currentcontrolset\Services\NtFrs\Parameters\Replica Sets\GUID\Replica Set Stage Standaard gebruikt fasering de volgende locatie:

  %systemroot%\Sysvol\Staging-gebieden

 • Schakel het scannen van de map DFSR Staging uit zoals opgegeven in het kenmerk msDFSR-StagingPath van het object CN=SYSVOL Subscription,CN=Domain System Volume,CN=DFSR-LocalSettings,CN=DomainControllerName,OU=Domain Controllers,DC=DomainName in AD DS. Dit kenmerk bevat het pad naar de werkelijke locatie die DFS-replicatie gebruikt om bestanden te fasen. Sluit met name de volgende bestanden uit:

  • Ntfrs_cmp*.*

  • *.Frx

 • Schakel het scannen van bestanden in de map Sysvol\Sysvol of de map SYSVOL_DFSR\Sysvol uit.

  De huidige locatie van de map Sysvol\Sysvol of SYSVOL_DFSR\Sysvol en alle submappen is het reparsedoel van het bestandssysteem van de hoofdmap van de replicaset. De mappen Sysvol\Sysvol en SYSVOL_DFSR\Sysvol gebruiken standaard de volgende locaties:

  %systemroot%\Sysvol\Domain
  %systemroot%\Sysvol_DFSR\Domain

  Het pad naar de actieve SYSVOL wordt verwezen door de NETLOGON-share en kan worden bepaald door de naam van de SysVol-waarde in de volgende subsleutel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Netlogon\Parameters

 • Sluit de volgende bestanden uit deze map en alle bijbehorende submappen:

  • *.Adm

  • *.Admx

  • *.adml

  • Registry.pol

  • Registry.tmp

  • *.aas

  • *.Inf

  • Scripts.ini

  • *.Ins

  • Oscfilter.ini

 • Schakel het scannen van bestanden uit in de map FRS Preinstall die zich op de volgende locatie bevindt:

  Replica_root\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory

  De map Vooraf installeren is altijd geopend wanneer FRS wordt uitgevoerd.

  Sluit de volgende bestanden uit deze map en alle bijbehorende submappen:

  • Ntfrs*.*

 • Schakel het scannen van bestanden in de DFSR-database en werkmappen uit. De locatie wordt opgegeven met de volgende registersubsleutel:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Currentcontrolset\Services\DFSR\Parameters\Replication Groups\GUID\Replica Set Configuration File=Path In deze registersubsleutel is 'Pad' het pad van een XML-bestand met de naam van de replicatiegroep. In dit voorbeeld bevat het pad 'Domain System Volume'.

  De standaardlocatie is de volgende verborgen map:

       %systemdrive%\System Volume Information\DFSR

  Sluit de volgende bestanden uit deze map en alle bijbehorende submappen:

  • $db_normal$

  • FileIDTable_*

  • SimilarityTable_*

  • *.xml

  • $db_dirty$

  • $db_clean$

  • $db_lost$

  • Dfsr.db

  • Fsr.chk

  • *.Frx

  • *.Log

  • Fsr*.jrs

  • Tmp.edb

 • Opmerking Als een van deze mappen of bestanden wordt verplaatst of op een andere locatie wordt geplaatst, scant of sluit u het equivalente element uit.

Scannen van DFS-bestanden uitschakelen

Dezelfde resources die zijn uitgesloten voor een SYSVOL-replicaset moeten ook worden uitgesloten wanneer FRS of DFSR wordt gebruikt voor het repliceren van shares die zijn toegewezen aan de DFS-hoofdmap en koppelingsdoelen op Windows Server 2008 R2-gebaseerde of Windows Server 2008-gebaseerde lidcomputers of domeincontrollers.

Scannen van DHCP-bestanden uitschakelen

DHCP-bestanden die moeten worden uitgesloten, zijn standaard aanwezig in de volgende map op de server:

%systemroot%\System32\DHCP Sluit de volgende bestanden uit deze map en alle bijbehorende submappen:

 • *.Mdb

 • *.Pat

 • *.Log

 • *.Chk

 • *.Edb

De locatie van DHCP-bestanden kan worden gewijzigd. Als u de huidige locatie van de DHCP-bestanden op de server wilt bepalen, controleert u de parameters DatabasePath, DhcpLogFilePath en BackupDatabasePath die zijn opgegeven in de volgende registersubsleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters

Scannen van DNS-bestanden uitschakelen

DNS gebruikt standaard de volgende map:

%systemroot%\System32\Dns Sluit de volgende bestanden uit deze map en alle bijbehorende submappen:

 • *.Log

 • *.Dns

 • OPSTARTEN

Scannen van WINS-bestanden uitschakelen

WINS gebruikt standaard de volgende map:

     %systemroot%\System32\Wins
Sluit de volgende bestanden uit deze map en alle bijbehorende submappen:

 • *.Chk

 • *.Log

 • *.Mdb

Voor computers met Hyper-V-versies van Windows

In sommige scenario's, op een computer met Windows Server 2008 waarop de Hyper-V-functie is geïnstalleerd of op een Microsoft Hyper-V Server 2008 of op een computer met Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, kan het nodig zijn om het realtime scannen onderdeel in de antivirussoftware te configureren om bestanden en volledige mappen uit te sluiten. Zie het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

 • 961804Virtuele machines ontbreken of er wordt een fout 0x800704C8, 0x80070037 of 0x800703E3 treedt op wanneer u probeert een virtuele machine te starten of te maken

Volgende stappen

Als de prestaties of stabiliteit van uw systeem worden verbeterd door de aanbevelingen in dit artikel, neemt u contact op met de leverancier van uw antivirussoftware voor instructies of voor een bijgewerkte versie of instellingen van de antivirussoftware.

Opmerking Uw externe antivirusleverancier kan met het Microsoft Ondersteuning team werken aan commercieel redelijke inspanningen.

Naslagwerken

Microsoft-klantondersteuningsserviceovereenkomst

Overeenkomst voor Microsoft-services

Microsoft Virus Initiative

Wijzigingsoverzicht

 De volgende tabel bevat een overzicht van enkele van de belangrijkste wijzigingen in dit onderwerp.

Datum

Beschrijving

dinsdag 17 augustus 2021

De opmerking in de sectie 'Meer informatie' bijgewerkt: 'Opmerking bij Windows 10, Windows Server 2016 en hoger...' 

dinsdag 2 november 2021

De opmerking in de sectie 'Meer informatie' bijgewerkt: 'Dit is ook van toepassing op Windows Server 2012 R2...'

dinsdag 14 maart 2022

Revisie van het hele artikel. Secties 'Symptomen' en 'Oplossing' toegevoegd en de resterende inhoud opnieuw ingedeeld.

dinsdag 14 juli 2023

Er is een derde opsommingsteken toegevoegd in de sectie Inleiding. Er is een sectiekop 'Symptomen' toegevoegd. De sectie 'Meer informatie' is verwijderd.

dinsdag 7 augustus 2023

Indelingsproblemen opgelost waarbij verschillende regels samen in de uitsluitingslijsten worden uitgevoerd

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×