Automatisch vertaalde artikelen zijn uiteraard meestal van een lagere kwaliteit dan professionele vertalingen. De vertaalcomputer leert echter van correcties, zodat de uitvoer steeds beter wordt. Microsoft biedt nu een hulpprogramma waarmee iedereen de kwaliteit van automatisch vertaalde artikelen kan verbeteren door betere vertalingen voor te stellen.

Verbeteren van de vertaling

Als u een onjuiste vertaling ziet, geeft u de vertaalcomputer een snel taallesje. Met eenvoudige correcties kunt u ondersteuningsartikelen beter maken voor anderen.

 1. Plaats de aanwijzer op de tekst die u wilt verbeteren en selecteer vervolgens 'Vertaling verbeteren'.
  CTF-stap 1 gebruiken

 2. Pas de tekst aan.
    CTF-stap 2 gebruiken

 3. Selecteer Verzenden.
  CTF-stap 3 gebruiken

Opmerking: Correcties worden door een Microsoft-expert beoordeeld voordat ze worden gepubliceerd.


Informatie over de service voor automatisch vertalen

De service voor automatisch vertalen is ontworpen voor gebruikers die Engels niet goed begrijpen. Automatisch vertaalde artikelen zijn vaak van een lagere kwaliteit dan professionele menselijke vertalingen.

De technologie voor automatisch vertalen is in de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd, dankzij doorlopend onderzoek over de manier waarop vertaalcomputers werken. Automatisch vertalen levert echter nog steeds taalfouten en technische fouten op. U kunt nu meehelpen vertalingen te verbeteren door gecorrigeerde gegevens in lokale talen op te geven.

U kunt de taal wijzigen door onderaan het artikel naast het wereldpictogram op de naam van de taal te klikken of te tikken en vervolgens de landinstelling te selecteren.

Wanneer u de muisaanwijzer over de tekst beweegt, wordt de oorspronkelijke Engelse versie weergegeven.
Oorspronkelijke tekst weergeven  


Betere vertalingen met Collaborative Translation Framework

Met Collaborative Translation Framework (CTF) beschikken gebruikers over de mogelijkheid om automatisch vertaalde artikelen te corrigeren. U   kunt nu een bijdrage leveren aan de vertaling in het Knowledge Base-artikel dat u leest en de vertaling verbeteren door de optie vertalingte selecteren. 

Het artikel vertaald artikel bevat standaard de verbeterde Vertaal functionaliteit:

 1. Als u de aanwijzer op de tekst plaatst die u in een artikel wilt verbeteren, worden de opties voor het verbeteren van de vertaling weergegeven. Selecteer Vertaling verbeteren.
  CTF-stap 1 gebruiken  

 2. Breng de correctie aan.
  CTF-stap 2 gebruiken  

 3. Selecteer Submit.
  CTF-stap 3 gebruiken  

U kunt ook de oorspronkelijke Engelse tekst zien, zodat u beter kunt beoordelen hoe de vertaling moet luiden.

Opmerking: Als een gebruiker een vertaling voorstelt en Verzenden selecteert, wordt deze vertaling in de database opgeslagen. Als de vertaling vervolgens door een moderator wordt geaccepteerd, wordt deze gebruikt wanneer het artikel opnieuw wordt vertaald.


Het doel van dit hulpprogramma is niet om automatisch vertaalde artikelen perfect te maken, en evenmin om deze artikelen op het niveau van professionele vertalingen te brengen. Het doel van dit hulpprogramma is om gebruikers in staat te stellen zinnen waardoor het artikel moeilijk te begrijpen is, of die helemaal fout zijn, te corrigeren.

Fouten die ertoe leiden dat de betekenis van het artikel niet kan worden overgebracht, moet worden genegeerd. Alleen fouten waardoor het artikel moeilijk of verkeerd kan worden begrepen, moeten worden hersteld.

Hier volgen enkele richtlijnen die u kunt volgen:

 • Voeg geen nieuwe informatie aan de vertaling toe en verwijder geen informatie die in het oorspronkelijke Engelse artikel voorkomt. Brontekst en vertaalde tekst moeten zin voor zin met elkaar overeenkomen. De opgegeven correcties worden opgeslagen in een woordenlijst en worden elke keer dat dezelfde zin weer voorkomt, opnieuw gebruikt.

 • Als de oorspronkelijke Engelse inhoud niet correct is en moet worden bijgewerkt, stuur dan feedback aan het Engelse auteursteam in plaats van alleen de vertaalde versies te corrigeren.

 • Namen van Microsoft-producten niet afkorten.

 • Als Microsoft-productnamen of gebruikersinterfacetermen onjuist vertaald zijn, stuur dan feedback aan PQO MT KB Feedback (pqomtfbk@microsoft.com), met een lijst van verkeerd vertaalde termen of namen (Engels en vertaling). Op deze manier kunnen we de woordenlijsten bijwerken en correcties systematisch in alle artikelen toepassen.

 • Gebruik voor Spaans geen regionale uitdrukkingen als u correcties bijwerkt. Gebruik in plaats daarvan 'algemeen' Spaans.

Voorbeelden van fouten die u kunt corrigeren:

 • Weggevallen woorden: soms valt in de automatisch vertaalde versie een ontkennende vorm weg. Dit is een probleem met de hoogste prioriteit, dat moet worden gecorrigeerd als het wordt ontdekt. In bepaalde talen vallen soms werkwoorden weg. Het is belangrijk dat dergelijke gevallen worden gecorrigeerd.

 • Opdrachtregels zijn bij het automatisch vertalen verminkt. Het is van belang dat dit wordt gecorrigeerd, omdat anders het artikel problemen oplevert voor gebruikers.

 • Terminologiefouten: bijvoorbeeld 'driver' vertaald alsof het om de bestuurder van een voertuig gaat in plaats van om een software- of hardwarestuurprogramma.

 • Zinnen die in het Engels zijn blijven staan, terwijl ze vertaald hadden moeten zijn.

 • Zinnen die vertaald zijn als ze in het Engels hadden moeten blijven staan.

 • Onjuist vertaalde foutberichten.

 • Verwarrende zinnen: de vertaling is zo slecht dat de zin moeilijk te begrijpen is.

 • Zinnen waarbij het vanwege de lage vertaalkwaliteit moeite kost om ze te begrijpen.

 • Onjuiste koppelingen.

Dit zijn allemaal voorbeelden van fouten die verhinderen dat gebruikers het artikel begrijpen en de informatie kunnen benutten. Grammaticale fouten of fouten in de woordvolgorde hoeven niet te worden gecorrigeerd, tenzij ze het moeilijk maken de betekenis te begrijpen. Het is zelfs niet mogelijk om alles op te lossen, omdat er te veel mogelijke problemen en te veel artikelen zijn. Wanneer deze artikelen zijn gecorrigeerd en opnieuw gepubliceerd, blijven het automatisch vertaalde artikelen en worden ze gepubliceerd met de disclaimer, dus algemene gebruikers zullen geen perfecte vertalingen verwachten. Waar het om gaat is dat automatisch vertaalde artikelen zodanig worden gecorrigeerd dat ze goed bruikbaar worden voor algemene gebruikers.  

In sommige gevallen zijn er al correcties voorgesteld door andere gebruikers. Dit wordt in het bewerkingsvenster aangegeven. Gebruikers kunnen dan een andere correctie voorstellen of voor een bestaande correctie stemmen.

In de volgende afbeelding ziet u de oorspronkelijke versie van de gevertaalde versie, gevolgd door het pictogram voor de gevertaalde computer (MT-pictogram ) en de voorgestelde nieuwe vertaling, gevolgd door het aantal ontvangen stemmen (2 in het voorbeeld).

Voorstel van andere gebruikers

correcties die door andere gebruikers zijn voorgesteld, kunnen zijn:

 • Bewerk

 • Geselecteerd (stemmen voor de vertaling)

 • Als aanstootgevend gerapporteerd

Wat kunt u doen voor het andere voorstel  

Opmerking: Als gebruikers dat liever willen, kunnen ze ook de automatisch vertaalde versie bewerken en een geheel andere vertaling voorstellen. Dezelfde opties (bewerken, selecteren of rapporteren) zijn voor zowel de automatisch vertaalde versie als de voorgestelde correcties beschikbaar. Elke voorgestelde vertaling moet door een moderator worden geaccepteerd voordat deze in het artikel wordt weergegeven wanneer dit opnieuw is vertaald.


Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×