Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

OneNote voor Mac is een app waarmee u digitaal notities kunt maken met één centrale plek voor al uw notities, onderzoeken, plannen en gegevens. U hebt op die manier alles wat u thuis, op het werk of op school nodig hebt, bij elkaar.

U kunt notities gemakkelijk organiseren, afdrukken en delen, en snel belangrijke gegevens zoeken, zelfs als u niet meer weet waar u de gegevens in eerste instantie hebt vastgelegd.

Bovendien worden uw notitieblokken online opgeslagen, zodat u er gemakkelijk toegang toe hebt op uw mobiele apparaten.

Als u op de Mac aan de slag wilt met OneNote, kunt u oefenen met de volgende stappen.

Notities typen

Wanneer u klaar bent om notities te maken in OneNote, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

 • Klik ergens op de pagina en begin te typen.

 • Als u ergens anders op de pagina wilt beginnen, klikt u op de nieuwe plaats en begint u daar te typen.

 • Als u tekst die u hebt getypt, wilt verplaatsen naar een andere locatie op de pagina, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de hele notitie wilt verplaatsen, beweegt u de muiswijzer over de bovenkant van de notitie totdat er een notitiecontainer omheen wordt weergegeven en sleept u vervolgens de bovenkant van de container naar de nieuwe locatie.

  • Als u één regel van de notitie wilt verplaatsen, zoals een lijstitem, beweegt u de muisaanwijzer over de regel totdat links van de notitie een selectie-indicator wordt weergegeven en sleept u de selectie-indicator vervolgens naar een nieuwe locatie, zoals naar een andere lijst.

Tip: Hoewel dit niet is vereist, is het verstandig elke pagina in uw notitieblok een titel te geven. Klik boven in de pagina op de lijn die wordt weergegeven boven de datum/tijd waarop de pagina is gemaakt, typ een beschrijving (bijvoorbeeld Oefenpagina) en druk vervolgens op Enter. Paginatitels worden ook weergegeven in de verticale paginalijst.

Koppelingen invoegen

Wanneer u in OneNote tekst typt die wordt herkend als een koppeling, wordt deze automatisch opgemaakt als een koppeling. Als u bijvoorbeeld www.onenote.com in uw notities typt, wordt de tekst omgezet in een koppeling waarop kan worden geklikt. Als u op de koppeling in dit voorbeeld klikt, wordt de OneNote-website in uw browser geopend.

U kunt ook handmatig koppelingen in uw notities invoegen van tekst die u hebt getypt of afbeeldingen die u hebt ingevoegd. Ga als volgt te werk:

 1. Selecteer de tekst of afbeelding waarvan u een koppeling wilt maken.

 2. Klik op Invoegen > Koppeling.

 3. Typ in het dialoogvenster Koppeling dat wordt geopend de bestemming van de koppeling in het veld Adres (bijvoorbeeld http://www.onenote.comof een vergelijkbaar webadres).

 4. Controleer zo nodig of het veld Weer te geven tekst de tekst bevat die u aan de koppeling wilt koppelen. Indien nodig wijzigt u de tekst.

 5. Klik op OK.

Meer informatie over het invoegen van koppelingen in een notitieblok.

Bestanden aan notities koppelen

In OneNote kunt u al uw gegevens over een onderwerp of project op één plaats bewaren, inclusief kopieën van gerelateerde bestanden en documenten die u aan uw notities kunt koppelen.

Ga als volgt te werk:

 1. Klik op een pagina op de positie waarop u een bestand of document wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Bestanden. Als u PDF-bestanden wilt invoegen, klikt u op PDF.

 3. Selecteer in het dialoogvenster een of meer bestanden en klik vervolgens op Invoegen.

  Ingevoegde bestanden worden als pictogram op de pagina weergegeven. Dubbelklik op een pictogram om het bijbehorende bestand te openen.

Belangrijk: Ingevoegde bestandsbijlagen zijn slechts kopieën van de oorspronkelijke bestanden. De kopieën worden niet automatisch bijgewerkt als de oorspronkelijke bestanden op de bronlocatie worden gewijzigd.

Meer informatie over het invoegen van bestanden in OneNote.

Meer informatie over het invoegen van PDF-bestanden.

Afbeeldingen invoegen

U kunt foto's en afbeeldingen van elk type overal in uw notities invoegen.

Ga als volgt te werk:

 1. Klik op een pagina op de plaats waar u een afbeelding wilt invoegen.

 2. Klik op Invoegen > Afbeelding.

 3. Klik in het dialoogvenster op een of meer afbeeldingen om die te selecteren en klik vervolgens op Invoegen

Meer informatie over het invoegen van afbeeldingen in OneNote

Een tabel invoegen

Tabellen zijn handig om de gegevens op uw pagina's te organiseren. U kunt beginnen door een eenvoudig raster in te voegen en vervolgens het formaat en het uiterlijk van het raster aan te passen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op het tabblad Invoegen op het lint en klik vervolgens op de knop Tabel om een tabel te tekenen in het gewenste formaat. Als u bijvoorbeeld een tabel met vier kolommen en drie rijen wilt maken, beweegt u de muisaanwijzer over het raster en klikt u op de muisknop wanneer u de tekst Tabel 4 x 3 ziet.

  • Klik op de menubalk op Invoegen > Tabel als u een begintabel met vier kolommen en vier rijen wilt invoegen.

  • Terwijl u tekst op de huidige pagina typt, drukt u op de Tab-toets op het toetsenbord om een nieuwe tabel met twee kolommen te beginnen. De tekst die u al hebt getypt, wordt in de eerste kolom geplaatst en in OneNote wordt een tweede kolom aan de rechterkant ingevoegd. Als u nogmaals op Tab drukt, voegt u nog een nieuwe kolom toe en drukt u op Return aan het einde van een rij om er een nieuwe rij onder toe te voegen.

 2. Als u een tabel of een onderdeel van de tabel wilt wijzigen, selecteert u de cellen die u wilt opmaken en voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Op het lint wordt nu het tabblad Tabel weergegeven. Klik hierop en klik vervolgens op de opdracht die u op de celselectie wilt toepassen.

  • Houd Control ingedrukt terwijl u klikt op de cellen die u hebt geselecteerd, wijs Tabel aan en gebruik de opdrachten die in het menu worden weergegeven.

Tip: Als u geavanceerdere tabellen met aangepaste opmaak wilt maken, kunt u een selectie opgemaakte cellen kopiëren uit een Microsoft Excel-werkblad en deze in OneNote plakken.

Meer informatie over het maken van tabellen in OneNote.

Meer pagina's toevoegen

U kunt zo veel pagina's aan uw notitieblok toevoegen als u nodig hebt.

 1. Klik op het tabblad van de sectie waaraan u meer pagina's wilt toevoegen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de menubalk op Bestand > Nieuwe pagina.

  • Klik onder aan de lijst met verticale pagina's aan de linkerkant op Pagina toevoegen.

  • Druk op het toetsenbord op Command+N.

 2. Als de nieuwe pagina wordt weergegeven, past u een paginatitel toe. Klik hiervoor bovenaan de pagina op de lijn die wordt weergegeven boven de datum/tijd waarop de pagina is gemaakt, typ een beschrijving van de notities die u aan de pagina wilt toevoegen en druk vervolgens op Enter.

Tip: Nieuwe pagina's worden automatisch toegevoegd aan de onderkant van de paginalijst in de huidige sectie. Als u de volgorde van de pagina's wilt wijzigen, sleept u een paginanaam naar een nieuwe positie.

Meer informatie over het maken van pagina's in OneNote.

Meer secties toevoegen

Secties in OneNote zijn vergelijkbaar met de vijf gekleurde tabbladen in een traditioneel papieren notitieblok die een aparte verzameling pagina’s bevatten. U kunt in OneNote elk gewenst aantal secties maken.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op de menubalk op Bestand > Nieuwe sectie.

  • Klik onder aan de lijst met verticale secties op Sectie toevoegen.

  • Druk op het toetsenbord op Command+T.

 2. Typ een naam voor de nieuwe sectie en druk vervolgens op Enter.

Nieuwe secties bevatten altijd één lege nieuwe pagina. U kunt op deze pagina beginnen met noteren, uw eigen pagina maken of pagina's van andere secties verplaatsen naar de nieuwe sectie.

Meer informatie over het maken van secties in OneNote.

Meer informatie over het maken van een nieuw notitieblok.

Uw notities opslaan

OneNote heeft geen knop Opslaan. U hoeft in OneNote namelijk nooit uw werk op te slaan zoals in andere apps.

Terwijl u in uw notitieblokken werkt, wordt alles automatisch opgeslagen, ongeacht hoe klein of groot uw wijzigingen zijn. Dit beschermt uw wijzigingen terwijl u nadenkt over uw projecten, gedachten en ideeën.

U kunt altijd de knop Ongedaan maken in de linkerbovenhoek gebruiken om een recente bewerking te herstellen.

Meer hulp nodig?

Als u in dit artikel niet helemaal hebt gevonden wat u zoekt, probeert u het volgende:

 • Klik op de menubalk van OneNote op Help > Zoeken en typ een trefwoord of woordgroep waarmee wordt beschreven wat u zoekt. U kunt ons ook feedback sturen over onze documentatie door mee te doen aan een korte enquête aan het eind van dit artikel.

 • Zie Veelgestelde vragen over OneNote voor Mac voor de laatste antwoorden op vragen.

 • In de communityforums voor OneNote voor Mac kunt u vragen bekijken en posten voor gratis technische ondersteuning van ervaren gebruikers van OneNote en leden van het OneNote-productteam.

 • Ga naar Answer Desk voor een lijst met aanvullende ondersteuningsopties.

Inleiding tot OneNote

Aan de slag met het nieuwe OneNote-notitieblok

maken

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×