Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Samenvatting

In dit artikel worden de problemen beschreven die zijn opgelost en de functionaliteit die wordt bijgewerkt in cumulatieve update 2 (CU2) voor Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1 (SP1).

Opmerking Deze update wordt vervangen door 2978017 bijwerken. Klik voor meer informatie over het bijwerken van 2978017 op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2978017 Beschrijving van cumulatieve update 5 voor System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

Meer informatie

Problemen die zijn opgelost

Administrator-console

 • De wizard Sitesysteemrollen toevoegen blokkeert ten onrechte de toevoeging van een siteserver wanneer het eerste woord van de FQDN (Fully Qualified Domain Name) van de server langer is dan 15 tekens.

 • Meerdere knooppunten en eigenschappenbladen in de administratorconsole kunnen nu correct worden aangekondigd door de schermlezersoftware.

Toepassingsvirtualisatie

 • Virtuele toepassingspakketten die zijn opgeslagen op een DFS-share (Distributed File System) migreren mogelijk niet van Configuration Manager 2007 naar Configuration Manager 2012. Fouten die er ongeveer als volgt uitzien, worden vastgelegd in het bestand MIGMCTRL.log:

  Opmerking Als dit probleem optreedt, moet u de manier wijzigen waarop u verbinding maakt met Verbindingsbeheer in de bronhiërarchie nadat u CU2 voor Microsoft System Center 2012 Configuration Manager SP1 hebt geïnstalleerd. U moet met name het computeraccount van de site op de bovenste laag van de doelhiërarchie gebruiken. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Navigeer in de Configuration Manager Beheer-console naar het knooppunt Beheer/Overzicht/Migratie/Bronhiërarchie.

  2. Selecteer de gewenste bronhiërarchie en klik op Configureren op het lint.

  3. Selecteer het computeraccount voor zowel de Sms-provider als de sitedatabaseverbinding.

 • Niet-alphanumerische tekens in de tekenreeks CertificateIssuers zorgen ervoor dat sitetoewijzingen niet werken in een System Center 2012 Configuration Manager siteomgeving.

Implementatie van besturingssysteem

 • Takenreeksen kunnen de vlag Alleen Multicast negeren wanneer downloads worden uitgevoerd binnen het volledige besturingssysteem in plaats van Windows PE.

 • Een takenreeks met meerdere stappen voor het installeren van een toepassing kan mislukken. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het betreffende Microsoft Knowledge Base-artikel te gaan:

  2837395 De takenreeks Toepassing installeren mislukt in System Center 2012 Configuration Manager SP1

 • Klik voor meer informatie over takenreeksproblemen op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

  2838585 OPLOSSING: De takenreeks voor het installeren van een besturingssysteem wordt niet uitgevoerd wanneer u aangepaste poortinstellingen gebruikt in System Center Configuration Manager 2012 SP1

 • Clients downloaden mogelijk geen installatiekopieën van een nieuw besturingssysteem wanneer aangepaste poorten zijn gedefinieerd voor de siteserver. Het bestand SMSTS.log bevat foutberichten die er ongeveer als volgt uitzien:


 • Cumulatieve update 2 biedt beperkte ondersteuning voor de implementatie van Windows PE 3.1-installatiekopieën. Deze installatiekopieën moeten worden voltooid voordat ze worden toegevoegd aan de siteserver. Als er latere wijzigingen nodig zijn, kunnen deze worden aangebracht met behulp van het hulpprogramma Deployment Image Servicing and Management (DISM). Alle distributiepunten met de oude installatiekopieën moeten worden bijgewerkt.

  De volgende optionele onderdelen moeten vooraf worden geïnstalleerd:

  • WinPE-Scripting.cab

  • WinPE-WMI.cab

  • WinPE-WDS-TOOLS.cab

  De volgende bewerkingen worden niet ondersteund:

  • Extra optioneel onderdeel installeren via Configuration Manager

  • Stuurprogramma's toevoegen

  • Scratchruimte instellen

  • Prestart-opdracht configureren

  • Achtergrondafbeeldingsbestand configureren

  • Ondersteuning voor opdrachtprompts in- en uitschakelen (foutopsporingsmodus)

Asset Intelligence

 • Rapporten 'Software 09B - Computers met weinig gebruikte software geïnstalleerd' bevatten geen nauwkeurige gegevens voor Windows op installer gebaseerde toepassingen die worden bijgewerkt.

Beheer van mobiele apparaten

 • Windows Mobile 6.5-apparaten ontvangen geen toepassingsbeleid meer nadat de siteserver is bijgewerkt van de releaseversie van Configuration Manager 2012 naar Configuration Manager 2012 Service Pack 1.

Softwaredistributie

 • De inhoudsstatus van een pakket blijft hangen in de status 'Wordt uitgevoerd - Wachten op inhoud' in System Center 2012 Configuration Manager SP1.

 • De inhoudsstatus van een pakket wordt weergegeven als 'Onbekend' wanneer een distributiepunt op een secundaire site Configuration Manager 2007 wordt bijgewerkt naar Configuration Manager 2012.

  Let op: pakketten die worden gemigreerd nadat cumulatieve update 2 is geïnstalleerd, ondervinden dit probleem niet. Dit probleem is alleen van invloed op pakketten die worden gemigreerd voordat cumulatieve update 2 wordt geïnstalleerd. U kunt dit probleem voor deze pakketten oplossen door de wizard Distributiepunt bijwerken opnieuw uit te voeren.

 • Statusberichten van pull-distributiepunten worden nu doorgestuurd via beheerpunten in plaats van rechtstreeks naar siteservers. Dit vermindert het prestatie-effect van de siteserver als er meerdere pull-distributiepunten zijn.

Bijgewerkte lijst met ondersteunde Linux- en UNIX-clients

 • De lijst met ondersteunde UNIX- en Linux-platforms wordt bijgewerkt met de volgende x86- en x64-versies:

  • Ubuntu 12.04

  • Ubuntu 10.04

  • Oracle Linux 5

  • Oracle Linux 6

  • CentOS 5

  • CentOS 6

  • Debian 5

  • Debian 6

Sitesystemen

 • Status Manager verwerkt mogelijk geen wijzigingen in ingebouwde statusfilterregels voor gelokaliseerde Configuration Manager installaties. Vermeldingen die vergelijkbaar zijn met het volgende, kunnen worden vastgelegd in het bestand STATMGR.log:


 • De installatie van het clientmeldingsonderdeel (bgbisapi.msi) mislukt op sites met aangepaste websites (SMSWEB) of aangepaste poorten die zijn gedefinieerd. Het BGBSetup.log bevat de volgende foutberichten:

  bgbisapi.msi afgesloten met retourcode: 1603
  Back-up van X:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\logs\bgbisapiMSI.log to X:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\logs\bgbisapiMSI.log.LastError
  Fatal MSI Error - bgbisapi.msi kan niet worden geïnstalleerd
  Het bgbisapiMSI.log bevat ook fouten die er ongeveer als volgt uitzien:


 • Active Directory-methoden voor gebruikers- en groepsdetectie werken mogelijk geen groepsrelatiegegevens bij wanneer de optie Deltadetectie inschakelen is geselecteerd.

 • Als u een oplossing wilt verkrijgen voor een bekend probleem na cumulatieve update 2 waarbij u fouten ontvangt wanneer u een secundaire site probeert te installeren of herstellen, klikt u op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:

  2867422 OPLOSSING: Fouten bij het installeren of herstellen van een secundaire site in System Center 2012 Configuration Manager

Configuration Manager SDK

 • Het CPApplet.CPAppletMgr Automation-object retourneert een fout 0x80040154 wanneer u het object gebruikt op een 64-bits besturingssysteem waarop Configuration Manager Compatibility Shims (32BitCompat.msi) is geïnstalleerd.

Client

Wrapper voor cumulatieve update-installatie (installatieprogramma)

 • Het installatieprogramma kan nu opnieuw worden uitgevoerd op dezelfde siteserver om hulpitems voor implementatie (pakketten en programma's) te maken of opnieuw te maken.

 • Het installatieprogramma kan de administratorconsole rechtstreeks bijwerken wanneer het installatieprogramma wordt uitgevoerd op een siteserver of op een werkstation waarop de console is geïnstalleerd. Eerdere versies van het installatieprogramma kopieerden alleen de update van de Administrator-console (.msp) naar het bestandssysteem en de console-update moest afzonderlijk worden geïnstalleerd. De vorige installatiemethode voor het handmatig installeren van de update wordt nog steeds ondersteund.

 • De indeling voor logboekregistratie is verbeterd om meer details te krijgen voor het bijhouden van de voortgang of voor het oplossen van installatiefouten.

Cumulatieve update 2 verkrijgen voor System Center 2012 Configuration Manager SP1

Er is een ondersteunde update beschikbaar van Microsoft. Deze update is echter alleen bedoeld om de problemen op te lossen die in dit artikel worden beschreven. Pas deze update alleen toe op systemen die de in dit artikel beschreven problemen ondervinden. Deze update kan aanvullende tests ontvangen. Daarom wordt u aangeraden te wachten op het volgende servicepack dat deze update bevat als u niet ernstig wordt getroffen door deze problemen.

Als de update beschikbaar is om te worden gedownload, vindt u bovenaan dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar'. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de klantenservice en ondersteuning van Microsoft om de update te verkrijgen.

Opmerking Als er extra problemen optreden of als er een probleemoplossing is vereist, moet u mogelijk een afzonderlijke serviceaanvraag maken. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke update. Ga naar de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers voor microsoft-klantenservice en -ondersteuning of om een afzonderlijke serviceaanvraag te maken:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLet op: in het formulier 'Hotfix downloaden beschikbaar' worden de talen weergegeven waarvoor deze update beschikbaar is. Als u uw taal niet ziet, komt dit doordat er geen update beschikbaar is voor die taal.

Meer informatie over deze cumulatieve update

Nadat deze cumulatieve update is geïnstalleerd op siteservers, moet elke opstartinstallatiekopie van het besturingssysteem worden bijgewerkt. Voer de volgende stappen uit om opstartinstallatiekopieën bij te werken nadat de hotfix is toegepast:

 1. Klik in de Configuration Manager-console op Softwarebibliotheek.

 2. Vouw in de werkruimte Softwarebibliotheek besturingssystemen uit en klik vervolgens op Installatiekopieën opstarten.

 3. Selecteer de opstartinstallatiekopie die u wilt bijwerken.

 4. Klik met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens de actie Distributiepunten bijwerken .

  Opmerking Deze actie werkt alle distributiepunten bij en heeft mogelijk een nadelig effect op een omgeving die veel distributiepunten bevat.

 5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle opstartinstallatiekopieën die eerder zijn gedistribueerd.

Meer informatie over het bijwerken van opstartinstallatiekopieën en het beheren van opstartinstallatiekopieën in Configuration Manager.

Vereisten

Als u deze update wilt toepassen, moet System Center 2012 Configuration Manager SP1 zijn geïnstalleerd.

Informatie over opnieuw opstarten

Op de overzichtspagina van deze update wordt mogelijk het volgende bericht weergegeven:

Als u de installatie wilt voltooien, sluit u deze wizard en start u de computer opnieuw op.
Dit bericht geeft aan dat er bewerkingen voor bestandsnamen in behandeling zijn op de lokale computer. Deze berichten zijn mogelijk aanwezig geweest vóór de installatie van de update. Bovendien kunnen de berichten ook zijn opgetreden vanwege de SMS_Notification-service die opnieuw wordt gestart om clientaanvragen tijdens het updateproces af te handelen. Er is geen herstart vereist om deze update volledig functioneel te maken. De bewerkingen voor het wijzigen van bestandsnamen die in behandeling zijn, blijven echter behouden totdat ze zijn opgelost door het systeem opnieuw op te starten.

Opmerking We raden u aan de Configuration Manager Administrator-console en alle bijbehorende toepassingen, zoals de Viewer voor beheer op afstand of Statusberichtviewer, te sluiten voordat u deze update installeert.
U wordt mogelijk gevraagd om de computer waarop de update van de administratorconsole wordt toegepast, opnieuw op te starten als de Remote Control Viewer (CmRCViewer.exe) wordt gebruikt tijdens het updateproces.
U kunt dit voorkomen door de Viewer voor extern beheer te sluiten voordat u de update installeert of door de parameter REBOOT=ReallySuppress toe te voegen aan de installatie-eigenschappen van de update.

Vervangingsgegevens bijwerken

Deze update vervangt cumulatieve update 1 voor System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1.

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken (of latere bestandskenmerken) die worden vermeld in de volgende tabel. De datums en tijden voor deze bestanden worden vermeld in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsgegevens bekijkt, wordt deze geconverteerd naar lokale tijd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt vinden, gebruikt u het tabblad Tijdzone in het item Datum en tijd in Configuratiescherm.

Voor System Center 2012 Configuration Manager SP1

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

32bitcompat.msi

Niet van toepassing

286,720

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Baseobj.dll

5.0.7804.1300

2,178,224

01-jun-2013

13:00

x64

Basesvr.dll

5.0.7804.1300

4,038,832

01-jun-2013

13:00

x64

Baseutil.dll

5.0.7804.1300

1,569,968

01-jun-2013

13:00

x64

Ccmgencert.dll

5.0.7804.1300

253,104

01-jun-2013

13:00

x64

Ccmpdist.dll

5.0.7804.1300

578,736

01-jun-2013

13:00

x64

Ccmsetup-sup.cab

Niet van toepassing

560,739

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Ccmsetup.cab

Niet van toepassing

9,612

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Ccmsetup.exe

5.0.7804.1300

1,457,328

01-jun-2013

13:00

x86

Ccmutillib.dll

5.0.7804.1300

515,248

01-jun-2013

13:00

x64

Certmgr.dll

5.0.7804.1300

200,880

01-jun-2013

13:00

x64

Cm12-sp1cu2-kb2854009-x64-enu.msi

Niet van toepassing

786,432

18-jun-2013

18:43

Niet van toepassing

Configmgr2012ac-sp1-kb2854009-i386.msp

Niet van toepassing

3,821,568

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Configmgr2012ac-sp1-kb2854009-x64.msp

Niet van toepassing

5,148,672

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Configmgr2012adminui-sp1-kb2854009-i386.msp

Niet van toepassing

74,022,912

25-mei-2013

02:35

Niet van toepassing

Ddm.dll

5.0.7804.1300

312,496

01-jun-2013

13:00

x64

Distmgr.dll

5.0.7804.1300

1,304,752

01-jun-2013

13:00

x64

Dmclientsetup_arm.exe

5.0.7804.1104

282,976

24-mei-2013

17:21

ARM

Dmclientsetup_x86.exe

5.0.7804.1104

224,608

24-mei-2013

17:21

x86

Dmclientxfer.exe

5.0.7804.1300

288,944

01-jun-2013

13:00

x86

Dmp.msi

Niet van toepassing

4,698,112

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Enroll_arm.exe

5.0.7804.1104

122,208

24-mei-2013

17:21

ARM

Enroll_x86.exe

5.0.7804.1104

89,440

24-mei-2013

17:21

x86

Extractcontent.exe

5.0.7804.1300

2,671,280

01-jun-2013

13:00

x64

Hman.dll

5.0.7804.1300

820,912

01-jun-2013

13:00

x64

Librdc.dll

5.0.7804.1300

177,840

01-jun-2013

13:00

x64

Mcs.msi

Niet van toepassing

10,461,184

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll

5.0.7804.1300

33,968

01-jun-2013

13:00

x86

Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll

5.0.7804.1300

67,760

01-jun-2013

13:00

x86

Microsoft.configurationmanagement.migrationmanager.dll

5.0.7804.1300

1,083,056

01-jun-2013

13:00

x86

Microsoft.configurationmanager.cloudservicesmanager.dll

5.0.7804.1300

133,808

01-jun-2013

13:00

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll

5.0.7804.1300

61,616

01-jun-2013

13:00

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.dataupload.dll

5.0.7804.1300

32,432

01-jun-2013

13:00

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.messagedownload.dll

5.0.7804.1300

29,872

01-jun-2013

13:00

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.usersync.dll

5.0.7804.1300

41,136

01-jun-2013

13:00

x86

Microsoft.configurationmanager.replicationconfigurationandmonitoring.dll

5.0.7804.1300

368,816

01-jun-2013

13:00

x86

Microsoftpolicyplatformsetup.msi

Niet van toepassing

1,798,144

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Mp.msi

Niet van toepassing

10,145,792

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Offlineservicingmgr.dll

5.0.7804.1300

166,576

01-jun-2013

13:00

x64

Osdcore.dll

5.0.7804.1300

1,049,264

01-jun-2013

13:00

x64

Osdsetuphook.exe

5.0.7804.1300

2,978,992

01-jun-2013

13:00

x64

Outgoingcontentmanager.dll

5.0.7804.1300

72,880

01-jun-2013

13:00

x64

Pkgxfermgr.dll

5.0.7804.1300

396,464

01-jun-2013

13:00

x64

Policypv.dll

5.0.7804.1300

862,896

01-jun-2013

13:00

x64

Pulldp.msi

Niet van toepassing

6,209,536

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Replicationconfiguration.xml

Niet van toepassing

76,141

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Rolesetup.exe

5.0.7804.1300

885,936

01-jun-2013

13:00

x64

Ruleengine.dll

5.0.7804.1300

277,680

01-jun-2013

13:00

x64

Scepinstall.exe

4.2.223.0

24,813,008

01-jun-2013

13:00

x86

Sitecomp.exe

5.0.7804.1300

772,784

01-jun-2013

13:00

x64

Smp.msi

Niet van toepassing

5,488,640

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Smsappinstall.exe

5.0.7804.1300

311,984

01-jun-2013

13:00

x64

Smsdpmon.exe

5.0.7804.1300

1,987,248

01-jun-2013

13:00

x64

Smsprov.dll

5.0.7804.1300

11,618,480

01-jun-2013

13:00

x64

Smspxe.dll

5.0.7804.1300

607,920

01-jun-2013

13:00

x64

Softwarelibrary.objectserialization.dll

5.0.7804.1300

1,373,872

01-jun-2013

13:00

x86

Srsrp.msi

Niet van toepassing

4,956,160

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Tscore.dll

5.0.7804.1300

2,795,696

01-jun-2013

13:00

x64

Tsmessaging.dll

5.0.7804.1300

1,463,984

01-jun-2013

13:00

x64

Update.sql

Niet van toepassing

242,316

01-jun-2013

13:00

Niet van toepassing

Wsyncmgr.dll

5.0.7804.1300

165,040

01-jun-2013

13:00

x64


Verwijzingen

Ga naar de volgende Microsoft TechNet-websites voor informatie over het installeren van deze cumulatieve update:

Update System Center 2012 Configuration Manager

Nieuw cumulatief updateservicemodel voor System Center 2012 Configuration Manager
De terminologie die Microsoft gebruikt om software-updates te beschrijven.

De producten van derden die in dit artikel worden besproken, worden geproduceerd door bedrijven die onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×