Beschrijving van een update voor de functie voor achterwaartse compatibiliteit in Windows 7 en in Windows Server 2008 R2

Inleiding

Er is een update beschikbaar voor de functie voor achterwaartse compatibiliteit in Windows 7 en in Windows Server 2008 R2. Met deze update wordt een dynamic-link library (DLL) ingeschakeld waarmee oudere versies van Windows kunnen worden uitgevoerd in een Windows Vista-context als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • In de DLL is geen RT_MANIFEST-bron gespecificeerd.

  • De DLL roept een API aan die gebruikmaakt van de dynamische compatiblititeitscontext. In de DLL wordt bijvoorbeeld de API GetOverlappedResults aangeroepen.

De functie voor achterwaartse compatibiliteit in Windows 7 en in Windows Server 2008 R2 detecteert het manifest in een DLL en stelt de dynamische context van een DLL in op Windows 7 of op Windows Vista. Hierdoor kan in Windows 7 en in Windows Server 2008 R2 een Windows Vista-context worden geboden aan toepassingen die zijn ontworpen voor eerdere versies van Windows.

Als een DLL echter niet juist gemanifesteerd is, kan de DLL onverwacht in een Windows 7-context worden uitgevoerd. Dit probleem treedt op omdat het compatibiliteitsmechanisme van Windows 7 onterecht aanneemt dat een DLL compatibel is met Windows 7 als in de DLL geen RT_MANIFEST-bron is gespecificeerd. Dit probleem treedt vooral op als de andere DLL's in een toepassing niet gemanifesteerd zijn of als deze gemanifesteerd zijn met GUID's die compatibel zijn met Windows 7. Hierdoor wordt de 'foute' DLL in Windows 7-compatibelmodus uitgevoerd. Hierdoor reageert de toepassing waarin de DLL wordt geladen, niet meer. Hierdoor kunnen toepassingen niet in een Windows7-context worden uitgevoerd als in de toepassing minimaal één DLL onder deze twee voorwaarden wordt geladen.

Oplossing

Informatie over deze update

Deze update verkrijgen

U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×