Beschrijving van het hotfixpakket voor Excel 2010 (x 86 in excel-x-none.msp, x64 van excel-x-none.msp): 25 oktober 2011

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven dat de Microsoft Office Excel 2010-probleem dat wordt opgelost in het hotfix-pakket van 25 oktober 2011.

INLEIDING

Probleem dat met dit hotfix-pakket wordt opgelost

 • Hebt u een Excel-werkmap met een sparkline of een slicer. U opent de werkmap in Excel 2010 en u de werkmap opslaan als PDF-bestand. In dit geval wordt de code van de sparkline of de slicer gegenereerd als < Span > onjuist.

  Opmerking De code van de sparkline of de slicer moet worden gegenereerd als < getal > of < schema >.

  Informatie over de interne ondersteuning van Microsoft

  BUG #: 30553 (OfficeQFE)

 • Overweeg het volgende scenario:

  • U opent een Excel-werkmap met een besturingselement keuzelijst met invoervak of een besturingselement keuzelijst in Excel 2010. U kunt een macro gebruikt voor het definiëren van een methode wijzigen in het besturingselement keuzelijst met invoervak of in het besturingselement keuzelijst met invoervak in een Macro.

  • U klikt op het item in het besturingselement keuzelijst met invoervak of in het besturingselement keuzelijst met invoervak die standaard is geselecteerd.

  In dit scenario wordt de methode wijzigen ten onrechte genoemd.

  Opmerking Dit probleem treedt niet op in Microsoft Office Excel 2007 en Microsoft Office Excel 2003.

  Informatie over de interne ondersteuning van Microsoft

  BUG #: 30925 (OfficeQFE)

 • Overweeg het volgende scenario:

  • U kunt een Excel-werkmap opent in Excel 2010 met een Visual Studio Tools for Office (VSTO) toepassing geïnstalleerd.

  • De toepassing VSTO wordt met de eigenschap FreezePanes een deelvenster in het werkblad bevriezen.

  • Met de toepassing VSTO kunt u dicht bij het deelvenster Knoppen toevoegen. Wanneer u op de knop klikt, wordt een berichtvenster weergegeven.

  • U schuift door het werkblad zodat de knop niet meer wordt weergegeven.

  • U schuift u het werkblad.

  In dit scenario wordt verdwijnt de knop.

  Informatie over de interne ondersteuning van Microsoft

  BUG #: 30983 (OfficeQFE)

 • Stel dat u de instellingen voor randen toepassen op cellen in een werkblad in Excel 2010. Wanneer u de instellingen van de binnenste randen wijzigen, de nieuwe randinstellingen niet toepassen.

  Informatie over de interne ondersteuning van Microsoft

  BUG #: 31254 (OfficeQFE)

 • Wanneer u het veld vbCrLf voor de tekst van een besturingselement in een formulier in Excel 2010 gebruikt, wordt een extra regel weergegeven. Voer bijvoorbeeld de volgende macro in Excel 2010:

  Sub Change_Caption()
  ThisWorkbook.Worksheets(1).Shapes("Button 1").Select
  Selection.Characters.Text = "aaa" & vbCrLf & "bbb"
  End Sub

  In dit voorbeeld wordt de volgende tekst weergegeven:

  aaa

  bbb

  Informatie over de interne ondersteuning van Microsoft

  BUG #: 30941 (OfficeQFE)

 • Wanneer u een Excel-werkblad invoegen in Word, PowerPoint of een andere toepassing probeert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Het programma gebruikt voor het maken van dit object is Excel. Dit programma is niet geïnstalleerd op uw computer of reageert niet. Dit object bewerken, Excel installeren of ervoor te zorgen dat alle dialoogvensters in Excel worden afgesloten.

  Dit probleem treedt op wanneer de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • U configureert Excel 2010 alle bestanden in een opgegeven map openen bij het starten van Excel 2010.

  • Er is een XSLT-bestand in de opgegeven map.

  Informatie over de interne ondersteuning van Microsoft

  BUG #: 31193 (OfficeQFE)

 • Overweeg het volgende scenario:

  • U plaatst een Blokpijl die naar de rechterkant van het scherm in een Excel 2003-werkmap verwijst.

  • U stelt de draaihoek van de pijl op 45, 135, 225 of 315 graden. Vervolgens, u de pijl spiegelen verticaal of horizontaal.

  • U slaat de werkmap in Excel 2003.

  • U opent u de werkmap in Excel 2010.In dit scenario, de pijl wordt weergegeven op een andere manier aan de manier waarop deze wordt weergegeven in Excel 2003.

  Informatie over de interne ondersteuning van Microsoft

  BUG #: 31335 (OfficeQFE)

 • Overweeg het volgende scenario:

  • In Excel 2010 kunt u een Excel-werkmap opslaan als een Excel-sjabloon (*.xltx) in de standaardmap voor de sjabloon.

  • De sjabloon u maakt een nieuwe Excel-werkmap.

  In dit scenario wordt de extensie van de bestandsnaam van de Excel-werkmap .xltx1. Ook als u de werkmap met de functie verzenden als bijlage verzendt, kan de bijlage kan niet worden geopend in Excel.

  Informatie over de interne ondersteuning van Microsoft

  BUG #: 31353 (OfficeQFE)

 • Stel u hebt een tekstvak met tekst in een Excel-werkmap met de extensie .xls Double-Byte Character Set (DBCS) bevat. U slaat de werkmap in Excel 2010. Als u vervolgens de werkmap in Excel 2003 opent, gaat sommige tekstopmaak echter verloren.

  Informatie over de interne ondersteuning van Microsoft

  BUG #: 31416 (OfficeQFE)

 • Overweeg het volgende scenario:

  • U kunt formules en voorwaardelijke opmaak in een werkblad van Excel 2010 hebt gedeeld.

  • U selecteert de optie handmatig in het menu Opties voor berekening op het tabblad formules .

  • U kunt de oorspronkelijke berekening uitvoeren in het werkblad.

  In dit scenario kunnen sommige cellen niet na de aanvankelijke berekening opnieuw worden berekend.

  Informatie over de interne ondersteuning van Microsoft

  BUG #: 31405 (OfficeQFE)

 • ActiveX-besturingselement wordt gewijzigd nadat u het voorbeeld afdrukken, afdrukken of opslaan van een werkmap in Excel 2010

  Informatie over de interne ondersteuning van Microsoft

  BUG #: 30078 (OfficeQFE)

Meer informatie

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop de in dit artikel beschreven problemen zich voordoen. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of om een afzonderlijk serviceverzoek aan te maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten


U hebt Microsoft Office 2010 of Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) hebben geïnstalleerd om te passen dit hotfix-pakket. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

lijst met alle Office 2010 SP1-pakketten

Opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen eerder uitgebrachte hotfix.

Informatie over het register

Voor het gebruik van de hotfix in dit pakket hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register.

Bestandsinformatie

Deze hotfix bevat mogelijk niet alle bestanden die u nodig hebt om een product volledig bij te werken naar de laatste build. Deze hotfix bevat alleen de bestanden die u hebt nodig om het probleem dat in dit artikel wordt vermeld.
De Engelse versie van dit hotfixpakket wordt een Microsoft Windows Installer-pakket te installeren van het hotfix-pakket. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC) in de volgende tabel. Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt de datum naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.
x86

Informatie over downloaden

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

×