Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Samenvatting

Wanneer u de computer opstart, wordt door het hulpprogramma Windows Registercontrole (Scanreg.exe) eenmaal per dag een reservekopie van systeembestanden en registerconfiguratiegegevens gemaakt (inclusief gebruikersaccountinformatie, protocolbindingen, programma-instellingen en gebruikersvoorkeuren). Windows Registercontrole maakt onder andere een reservekopie van de bestanden System.dat, System.ini en Win.ini. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van Windows Registercontrole.

Meer informatie

Wanneer Windows Registercontrole wordt gestart, wordt het systeemregister automatisch gecontroleerd op ongeldige vermeldingen en lege gegevensblokken. Als er ongeldige registervermeldingen worden gedetecteerd, zet Windows Registercontrole automatisch een reservekopie van de vorige dag terug. Dit is vergelijkbaar met het uitvoeren van de opdracht scanreg /autorun vanaf een opdrachtprompt. Als er geen reservekopie beschikbaar is, wordt geprobeerd het register te herstellen. Dit is vergelijkbaar met het uitvoeren van de opdracht scanreg /fix vanaf een opdrachtprompt. Als het register meer dan 500 KB aan lege gegevensblokken bevat, wordt het register automatisch geoptimaliseerd.


Windows Registercontrole wordt uitgevoerd door Windows Setup om de integriteit van het bestaande register te controleren voordat er een upgrade wordt uitgevoerd. Als er beschadigingen aan het register worden gedetecteerd, wordt automatisch geprobeerd deze te herstellen.


De protected-modusversie van Windows Registercontrole (Scanregw.exe) kan een reservekopie van de systeembestanden maken en het register controleren op ongeldige vermeldingen. Als er ongeldige vermeldingen worden gedetecteerd, wordt de real-modusversie van Windows Registercontrole (Scanreg.exe) geraadpleegd voor een oplossing.


U kunt Windows Registercontrole configureren met een Scanreg.ini-bestand. De instellingen die u kunt configureren zijn onder andere:

  • Het hulpprogramma in- of uitschakelen

  • Het aantal onderhouden reservekopieën (aanbevolen wordt er niet meer dan vijf te onderhouden)

  • De locatie van de map met reservekopieën

  • Instellingen voor het toevoegen van extra bestanden aan de set met met reservekopieën

Voor meer informatie over het bestand Scanreg.ini klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

183603 Instellingen van het hulpprogramma Registercontrole aanpassenAls u Windows Registercontrole wilt starten, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren, typt u scanregw.exe in het vak Openen en klikt u op OK.


OPMERKING: Als u Windows Registercontrole wilt gebruiken met de parameter /restore, moet u het hulpprogramma uitvoeren vanaf een opdrachtprompt buiten Windows. Wanneer u dat doet, kunt u maximaal vijf reservekopiebestanden van het register kiezen om terug te zetten.

Afzonderlijke bestanden terugzetten

Ga als volgt te werk om afzonderlijke bestanden terug te zetten:

  1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.

  2. Typ rb0*.cab in het vak Naam en klik op Nu zoeken.

  3. Dubbelklik op het cabinetbestand waarin het terug te zetten bestand zich bevindt.

  4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt terugzetten, klik op Uitpakken en kies de map waarin het bestand moet worden geplaatst. U wordt aangeraden het bestand in de map Temp te plaatsen.

  5. Start de computer opnieuw op in MS-DOS-modus (in Windows Millennium Edition betekent dit dat u opnieuw opstart met de opstartschijf van Windows Millennium Edition).

  6. Kopieer het uitgepakte bestand naar de gewenste map. DAT-bestanden van het register zijn normaal gesproken gemarkeerd als verborgen en alleen-lezen. Daarom moet u de opdrachten attrib en copy gebruiken om het bestaande bestand te vervangen door het nieuw uitgepakte bestand.

Bekende problemen met Windows Registercontrole

Als het register een vermelding bevat die verwijst naar een bestand (zoals een VXD-bestand) dat niet meer bestaat, wordt het register niet hersteld door Windows Registercontrole. Dergelijke fouten zijn normaal gesproken niet schadelijk en u kunt de vermelding handmatig verwijderen. Voor meer informatie over dergelijke fouten klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

132008 Foutbericht: Kan een apparaatbestand niet vinden...De hoeveelheid conventioneel geheugen die is vereist voor Windows Registercontrole, wordt bepaald door de grootte van het register. Windows Registercontrole vereist minstens 580 KB vrij conventioneel geheugen om het herstelproces te kunnen voltooien. Als het foutbericht 'Onvoldoende geheugen' wordt weergegeven, moet u het vrije conventionele geheugen optimaliseren. Voor meer informatie over het optimaliseren van het geheugen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

134399 Meer conventioneel geheugen beschikbaar maken voor MS-DOS-programma'sOPMERKING: Er is extended geheugen nodig voor een goede werking van Windows Registercontrole. Daarom kan het hulpprogramma niet worden uitgevoerd wanneer u de computer opstart met de optie Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus. De uitzondering hierop vormt de opdracht scanreg /restore. Dit is de enige functie van Scanreg die zonder extended geheugen kan worden uitgevoerd.

Referenties

Voor meer informatie over de opdrachtregelparameters voor Windows Registercontrole klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

184023 Opdrachtregelparameters voor het hulpprogramma Registercontrole

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×