Beschrijving van updatepakket 2 voor System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Dit updatepakket is opnieuw uitgebracht op 20 mei 2014 op te lossen een crash 'DPMAMService' die is opgetreden als de oorspronkelijke update (KB 2958100) is toegepast.

Als u updatepakket 2 hebt geïnstalleerd op uw servers met Windows Server 2003, hoeft u niet om de Update Rollup 2-agent die is vereist voor Windows Server 2003-communicatie voor deze nieuwe versie opnieuw te installeren. Na deze heruitgave aanvullende updates installeren en werkt zoals verwacht.

Inleiding

Dit artikel beschrijft de nieuwe functies en de problemen die worden opgelost met updatepakket 2 voor Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Dit artikel bevat tevens de installatie-instructies voor updatepakket 2 voor System Center 2012 R2 Data Protection Manager en installatie-instructies agent ter bescherming van de werklast van de Windows Server 2003 bevat.

Nieuwe functies in dit updatepakket

 • Ondersteuning voor Windows Server 2003 werkbelasting

  DPM 2012 R2 ondersteunt nu back-up en herstel van Windows Server 2008 en Windows Server 2003-servers. Nadat u updatepakket 2 hebt geïnstalleerd, kunt u zijn Windows Server 2008 en Windows Server 2003 beveiligen met behulp van DPM 2012 R2. De volgende werklasten worden ondersteund in Windows Server 2008 en Windows Server 2003:

  • Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2005

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007

  Deze update bevat een nieuwe agent voor Windows Server 2003. Als u updatepakket 2 niet hebt geïnstalleerd, raadpleegt u de sectie 'installatie-instructies.

 • Bescherming van SQL AlwaysOn met Clustering

  Bescherming en het herstel van de van beschikbaarheidsgroepen die zijn gemaakt met of zonder geclusterde exemplaren wordt nu ondersteund en probleemloos werkt op dezelfde manier als voor de van niet geclusterde beschikbaarheidsgroepen.

  Primary/Secondary

  Geclusterde

  Zelfstandige

  Geclusterde

  Ondersteund in UR2

  Ondersteund in UR2

  Zelfstandige

  Ondersteund in UR2

  Al ondersteund

Problemen die in dit updatepakket worden opgelost

Deze update corrigeert de volgende problemen opgelost die niet eerder zijn gedocumenteerd in de Microsoft Knowledge Base:

 • Catalogus-generatie mislukt voor SharePoint 2013 sites met app store delen.

 • DPM weergegeven herstelpunt volume gebruikte ruimte informatie niet. De waarde wordt altijd ingesteld op 0 KB.

 • Als de opdracht SetBackupComplete voortijdig wordt genoemd, dit zorgt ervoor dat SetBackupSucceeded worden genoemd en een 0x80042301 -fout genereren in VSS.

 • SharePoint-item niveau herstel mislukt als het eerste deel van de site-URL overeenkomt met een andere SharePoint-site.

 • Rapporten geven aan de Data Protection Manager-gegevens (DPMDB) is niet beveiligd, hoewel het daadwerkelijk is beveiligd en geldige punten voor Systeemherstel worden vastgelegd voor het.

 • Een notatie-expressie ongeldig Trace bericht veroorzaakt een System.FormatException tweede kans en veroorzaakt ook de beëindiging van het proces DPM.

Installatie-instructies

Ga als volgt te werk om de installatie van de update voor Data Protection Manager:

 1. Voordat u deze update installeert, moet u een back-up van de DPMDB.

 2. Het updatepakket installeren op de server met System Center 2012 R2 Data Protection Manager. U doet dit door Microsoft Update op de server worden uitgevoerd.

  Opmerking Voordat u deze update via Microsoft Update, moet de Data Protection Manager-console worden gesloten. U moet de Data Protection Manager-server opnieuw starten nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd.

 3. Werk de agenten voor beveiliging in de beheerconsole van Data Protection Manager. U doet dit door een van de volgende methoden te gebruiken.

  De agenten van bescherming op servers met Windows Server 2003 bijwerkenDe Windows Server 2003-agent installeren met behulp van de volgende stappen ter bescherming van de Windows Server 2003-servers met DPM 2012 R2 UR2:

  1. Installeren op Windows Server 2003-servers met Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable als deze nog niet is geïnstalleerd.   Opmerking Als de C++ redistributable niet is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

   Data Protection Manager Setup

   Het scherm setup starten kan niet worden geladen. Neem contact op met Microsoft Product Support.

  2. Het installatieprogramma van Windows Server 2003-Agent van de DPM-server kopiëren naar de server met Windows Server 2003 en installeert u de agent.

   • 64-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Voer de volgende opdracht bij een administratieve opdrachtprompt:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name 
  4. Als u wilt verbinding maken met de DPM-server de volgende Windows PowerShell-cmdlet uitvoert:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain 
  5. Op de DPM-server, klikt u op vernieuwen twee keer op de agent die is verbonden met de gebruikersinterface van beheer. Vervolgens valideren dat de status van de Service voor de gezondheid worden geïnitialiseerd.

  De agenten bescherming op andere productieservers bijwerkenOm te werken de agents bescherming op andere productieservers, een van de volgende methoden te gebruiken.

  Methode 1: De agenten bescherming van Data Protection Manager Administrator bijwerken

  1. Open de beheerdersconsole van Data Protection Manager.

  2. Klik op het tabblad beheer en klik vervolgens op het tabblad agenten .

  3. Selecteer een computer in de lijst Computer beveiligd en klik vervolgens op bijwerken in het deelvenster actie .

  4. Klik op Jaen klik vervolgens op Update agenten.

   Opmerking U moet de computer opnieuw opstarten na het installeren van de agent-upgrades.

  Methode 2: De protection agents op de beveiligde computers bijwerken

  1. Het updatepakket voor bescherming agent uit de volgende map op de server System Center 2012 R2 Data Protection Manager downloaden:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1235.0De installatiepakketten zijn als volgt:

   • Updates op basis van x86: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543.exe

   • Updates op basis van x64: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543_AMD64.exe

  2. Het juiste pakket voor DPMAgentInstaller.exe worden uitgevoerd op de beveiligde computer, op basis van de architectuur van de agent.

  3. Open de beheerdersconsole van Data Protection Manager op de System Center 2012 R2 Data Protection Manager-server.

  4. Klik op het tabblad beheer en klikt u op de agenten tab de beveiligde computers, bijwerken van de gegevens en controleer vervolgens of de agent het versienummer 4.2.1235.0.

Informatie over het handmatig installeren van Protection Agents.

Instructies downloaden

Updatepakketten voor Data Protection Manager zijn beschikbaar via Microsoft Update of door handmatig downloaden.

Microsoft Update

Als u wilt downloaden en installeren van een pakket van Microsoft Update, volgt op een computer waarop een van toepassing zijnde onderdeel System Center 2012 R2 is geïnstalleerd:

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Windows Update.

 3. In het venster van Windows Update, klikt u op Online controleren op updates van Microsoft Update.

 4. Klik op belangrijke updates beschikbaar zijn.

 5. Selecteer de updatepakketten die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.

 6. Klik op updates installerenom de geselecteerde pakketten.

Microsoft Update-catalogus

Ga naar de volgende website om de updates handmatig downloaden van de Microsoft Update-catalogus:

Download Het Data Protection Manager-pakket nu downloaden.

Bestandsnaam

Bestandsgrootte
(in KB)

Bestandsversie

bin\1033\Utils.dll

1,198

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2,444

4.2.1235.0

bin\CPWrapper.dll

1,074

4.2.1235.0

bin\VssRequestorWin8.dll

342

4.2.1235.0

bin\DPMRA.exe

5,519

4.2.1235.0

bin\DPMac.exe

1,823

4.2.1235.0

bin\installagentpatch.exe

99

4.2.1235.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1235.0

bin\launchpatch.exe

24

4.2.1235.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1235.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1235.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModel.dll

1,207

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1028\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1029\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1031\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1036\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1038\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1040\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1041\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1042\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1043\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1045\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1046\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1049\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1053\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1055\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2052\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2070\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3076\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3082\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiry.dll

173

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

195

4.2.1235.0

bin\VssRequestor.dll

340

4.2.1235.0

bin\VssRequestorXP.dll

314

4.2.1235.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1235.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1235.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1235.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1235.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1235.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1235.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

959

4.2.1235.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1235.0

bin\HypervVhdHelper.dll

82

4.2.1235.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1235.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1235.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1235.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1235.0

bin\DPMLA.exe

2,478

4.2.1235.0

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1235.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1235.0

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1033\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1028\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1029\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1031\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1036\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1038\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1040\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1041\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1042\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1043\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1045\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1046\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1049\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1053\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1055\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2052\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2070\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3076\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3082\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\AgentProxy.dll

224

4.2.1235.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1235.0

bin\SetDpmServer.exe

119

4.2.1235.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

150

4.2.1235.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1235.0

bin\setagentcfg.exe

142

4.2.1235.0

bin\setupDpmfltr.dll

113

4.2.1235.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1235.0

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1235.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1235.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1,005

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1235.0

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1235.0

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1235.0

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1235.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1235.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1235.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1235.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1235.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1,758

4.2.1235.0

bin\SummaryTE.dll

53

4.2.1235.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1235.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

553

4.2.1235.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1235.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1235.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1235.0

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2

bin\DsResourceLimits.xml

1


Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×