Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit updatepakket is opnieuw uitgebracht op 20 mei 2014 om een 'DPMAMService'-crash op te lossen die is opgetreden als de oorspronkelijke update (KB 2958100) is toegepast.

Als u Updatepakket 2 al hebt geïnstalleerd op uw Windows Server 2003-servers, hoeft u de updatepakket 2-agent die vereist is voor Windows Server 2003-communicatie voor deze nieuwe release niet opnieuw te installeren. Aanvullende updates na deze nieuwe release worden geïnstalleerd en werken zoals verwacht.

Inleiding

In dit artikel worden de nieuwe functies en de problemen beschreven die zijn opgelost in Updatepakket 2 voor Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Dit artikel bevat ook installatie-instructies voor updatepakket 2 voor System Center 2012 R2 Data Protection Manager en bevat installatie-instructies voor agents om Windows Server 2003-workloads te beveiligen.

Nieuwe functies in dit updatepakket

 • Ondersteuning voor Windows Server 2003-workloads

  DPM 2012 R2 ondersteunt nu back-up en herstel van Windows Server 2008- en Windows Server 2003-servers. Nadat u Updatepakket 2 hebt geïnstalleerd, kunt u Windows Server 2008 en Windows Server 2003 beveiligen met DPM 2012 R2. De volgende workloads worden ondersteund in Windows Server 2008 en Windows Server 2003:

  • Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2005

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007

  Deze update bevat een nieuwe agent voor Windows Server 2003. Als u updatepakket 2 niet eerder hebt geïnstalleerd, raadpleegt u de sectie Installatie-instructies.

 • Beveiliging van SQL AlwaysOn met clusterbeveiliging

  en herstel van beschikbaarheidsgroepen die zijn gebouwd met of zonder geclusterde exemplaren, wordt nu ondersteund en werkt naadloos op dezelfde manier als voor niet-geclusterde beschikbaarheidsgroepen.

  Primair/secundair

  Geclusterde

  Zelfstandige

  Geclusterde

  Ondersteund in UR2

  Ondersteund in UR2

  Zelfstandige

  Ondersteund in UR2

  Al ondersteund

Problemen die zijn opgelost in dit updatepakket

Met deze update worden de volgende problemen opgelost die niet eerder zijn gedocumenteerd in de Microsoft Knowledge Base:

 • Het genereren van de catalogus mislukt voor SharePoint 2013-sites die onderdelen van de App Store bevatten.

 • DPM geeft geen informatie over gebruikte ruimte voor het herstelpuntvolume weer. De waarde is altijd ingesteld op 0 kB.

 • Als de opdracht SetBackupComplete voortijdig wordt aangeroepen, wordt SetBackupSucceeded aangeroepen en wordt er een 0x80042301 fout gegenereerd in VSS.

 • SharePoint herstel op itemniveau mislukt wanneer het eerste deel van de site-URL overeenkomt met een andere site in SharePoint.

 • Statusrapporten geven aan dat de Data Protection Manager-gegevens (DPMDB) niet zijn beveiligd, zelfs niet als deze daadwerkelijk zijn beveiligd en dat er geldige herstelpunten voor worden geregistreerd.

 • Een ongeldige tekenreeks voor de indeling traceringsbericht veroorzaakt een tweede kans system.FormatException-uitzondering en veroorzaakt ook beëindiging van het DPM-proces.

Installatie-instructies

Voer de volgende stappen uit om de update voor Data Protection Manager te installeren:

 1. Voordat u deze update installeert, maakt u een back-up van de DPMDB.

 2. Installeer het samengetelde pakket op de server waarop System Center 2012 R2 Data Protection Manager wordt uitgevoerd. Hiervoor voert u Microsoft Update uit op de server.

  Opmerking Voordat u deze update installeert via Microsoft Update, moet de Data Protection Manager-console worden gesloten. Mogelijk moet u de Data Protection Manager-server opnieuw opstarten nadat u dit pakket hebt geïnstalleerd.

 3. Werk in de Beheerconsole van Data Protection Manager de beveiligingsagents bij. U kunt dit op een van de volgende manieren doen.

  De beveiligingsagents bijwerken op Windows Server 2003-servers Installeer de Windows Server 2003-agent met behulp van de volgende stappen om Windows Server 2003-servers te beveiligen met DPM 2012 R2 UR2:

  1. Installeer Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable op Windows Server 2003-servers als deze nog niet is geïnstalleerd.   Opmerking U ontvangt het volgende foutbericht als het herdistribueerbare C++ niet is geïnstalleerd:

   Data Protection Manager instellen

   Kan het startscherm van de installatie niet laden. Neem contact op met de productondersteuning van Microsoft.

  2. Kopieer het installatieprogramma van de Windows Server 2003-agent van de DPM-server naar de Windows Server 2003-server en installeer vervolgens de agent.

   • 64-bits: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bits: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Voer de volgende opdracht uit bij een opdrachtprompt met beheerdersrechten:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name 
  4. Voer de volgende Windows PowerShell cmdlet uit om verbinding te maken met de DPM-server:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain 
  5. Klik op de DPM-server tweemaal op Vernieuwen op de agent die is verbonden met de beheerinterface. Controleer vervolgens of de Health Service status is geïnitialiseerd.

  De beveiligingsagents op andere productieservers bijwerken Gebruik een van de volgende methoden om de beveiligingsagents op andere productieservers bij te werken.

  Methode 1: De beveiligingsagents bijwerken van de Data Protection Manager-beheerder

  1. Open de Beheerconsole van Data Protection Manager.

  2. Klik op het tabblad Beheer en klik vervolgens op het tabblad Agents .

  3. Selecteer een computer in de lijst Beveiligde computer en klik vervolgens op Bijwerken in het deelvenster Actie .

  4. Klik op Ja en klik vervolgens op Agents bijwerken.

   Opmerking U moet de computer mogelijk opnieuw opstarten nadat u de agentupgrades hebt geïnstalleerd.

  Methode 2: De beveiligingsagents op de beveiligde computers bijwerken
   

  1. Haal het updatebeveiligingsagentpakket op uit de volgende map op de System Center 2012 R2 Data Protection Manager-server:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1235.0 De installatiepakketten zijn als volgt:

   • Voor x86-updates: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543.exe

   • Voor x64-updates: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543_AMD64.exe

  2. Voer het juiste DPMAgentInstaller.exe-pakket uit op elke beveiligde computer, op basis van de architectuur van de agent.

  3. Open de Beheerconsole van Data Protection Manager op de System Center 2012 R2 Data Protection Manager-server.

  4. Klik op het tabblad Beheer en klik vervolgens op het tabblad Agents . Selecteer de beveiligde computers, werk de informatie bij en controleer of het versienummer van de agent 4.2.1235.0 is.

Meer informatie over het handmatig installeren van beveiligingsagents.

Instructies downloaden

Updatepakketten voor Data Protection Manager zijn beschikbaar via Microsoft Update of door handmatig te downloaden.

Microsoft Update

Als u een updatepakket van Microsoft Update wilt verkrijgen en installeren, volgt u deze stappen op een computer waarop een van toepassing System Center 2012 R2-onderdeel is geïnstalleerd:

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik in Configuratiescherm op Windows Update.

 3. Klik in het venster Windows Update op Online controleren op updates van Microsoft Update.

 4. Klik op Belangrijke updates zijn beschikbaar.

 5. Selecteer de updatepakketpakketten die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.

 6. Als u de geselecteerde updatepakketten wilt installeren, klikt u op Updates installeren.

Microsoft Update-catalogus

Ga naar de volgende website om de updatepakketten handmatig te downloaden uit de Microsoft Update-catalogus:

Downloaden Download nu het Data Protection Manager-pakket.

Bestandsnaam

Bestandsgrootte
(in KB)

Bestandsversie

bin\1033\Utils.dll

1,198

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2,444

4.2.1235.0

bin\CPWrapper.dll

1,074

4.2.1235.0

bin\VssRequestorWin8.dll

342

4.2.1235.0

bin\DPMRA.exe

5,519

4.2.1235.0

bin\DPMac.exe

1,823

4.2.1235.0

bin\installagentpatch.exe

99

4.2.1235.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1235.0

bin\launchpatch.exe

24

4.2.1235.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1235.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1235.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModel.dll

1,207

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1028\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1029\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1031\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1036\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1038\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1040\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1041\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1042\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1043\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1045\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1046\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1049\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1053\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1055\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2052\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2070\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3076\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3082\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiry.dll

173

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

195

4.2.1235.0

bin\VssRequestor.dll

340

4.2.1235.0

bin\VssRequestorXP.dll

314

4.2.1235.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1235.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1235.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1235.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1235.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1235.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1235.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

959

4.2.1235.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1235.0

bin\HypervVhdHelper.dll

82

4.2.1235.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1235.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1235.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1235.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1235.0

bin\DPMLA.exe

2,478

4.2.1235.0

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1235.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1235.0

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1033\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1028\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1029\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1031\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1036\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1038\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1040\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1041\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1042\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1043\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1045\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1046\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1049\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1053\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1055\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2052\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2070\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3076\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3082\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\AgentProxy.dll

224

4.2.1235.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1235.0

bin\SetDpmServer.exe

119

4.2.1235.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

150

4.2.1235.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1235.0

bin\setagentcfg.exe

142

4.2.1235.0

bin\setupDpmfltr.dll

113

4.2.1235.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1235.0

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1235.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1235.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1,005

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1235.0

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1235.0

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1235.0

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1235.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1235.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1235.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1235.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1235.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1,758

4.2.1235.0

bin\SummaryTE.dll

53

4.2.1235.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1235.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

553

4.2.1235.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1235.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1235.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1235.0

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2

bin\DsResourceLimits.xml

1

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×