In dit artikel worden de typen multimediabestanden beschreven die worden ondersteund door Microsoft Windows Media Player 12. (Vaststellen welke versie van Windows Media Player in gebruik is).

Opmerking:  Mogelijk worden er meer bestandsindelingen ondersteund als u nieuwe codecs installeert in Windows. Zie Codecs: veelgestelde vragen voor meer informatie.

 • Windows Media-indelingen (.ASF, .WMA, .WMV, .WM)

 • Windows Media-metabestanden (.ASX, .WAX, .WVX, .WPL)

 • Microsoft Digital Video Recording (.DVR-MS)

 • Windows Media Download-pakket (.WMD)

 • Audio Video Interleave (.AVI)

 • Moving Pictures Experts Group (.MPG, .MPEG, .M1V, .MP2, .MP3, .MPA, .MPE, .M3U)

 • Musical Instrument Digital Interface (.MID, .MIDI, .RMI)

 • Audio Interchange File Format (.AIF, .AIFC, .AIFF)

 • Sun Microsystems en NeXT (.AU, .SND )

 • Audio voor Windows (.WAV)

 • CD Audio Track (.CDA)

 • Indeo Video Technology (.IVF)

 • Windows Media Player-weergaven (.WMZ, .WMS)

 • QuickTime Movie-bestand (.MOV)

 • MP4-audiobestand (.M4A)

 • MP4-videobestand (.MP4, .M4V, .MP4V, .3G2, .3GP2, .3GP, .3GPP)

 • Windows-audiobestand (.AAC, .ADT, .ADTS)

 • MPEG-2 TS-videobestand (.M2TS)

 • Free Lossless Audio Codec (.FLAC)

Gedetailleerde informatie over ondersteunde bestandstypen

 

Advanced Streaming Format (.ASF) Advanced Streaming Format (ASF) is de aanbevolen Windows Media-bestandsindeling. Als de juiste codecs op uw computer zijn geïnstalleerd, kunt u met Windows Media Player audio-inhoud, video-inhoud of een combinatie hiervan afspelen die is gecomprimeerd met diverse codecs en die is opgeslagen in een ASF-bestand. Daarnaast kunt u streaming audio- en video-inhoud afspelen met Windows Media Services of u kunt die inhoud opnemen in een pakket met Windows Media Rights Manager.

ASF is een uitbreidbare bestandsindeling voor het opslaan van gesynchroniseerde multimediagegevens. De bestandsindeling biedt ondersteuning voor gegevensoverdracht via een scala van netwerken en protocollen. De indeling is ook geschikt voor lokaal afspelen. ASF ondersteunt geavanceerde multimediafuncties, zoals uitbreidbare mediatypen, downloads van onderdelen, schaalbare mediatypen, door de auteur ingestelde prioriteit voor streams, ondersteuning van meerdere talen en uitgebreide bibliografische mogelijkheden, waaronder document- en inhoudbeheer.

ASF-bestanden met audio-inhoud die is gecomprimeerd met de codec WMA (Windows Media Audio), hebben meestal de extensie .WMA. ASF-bestanden met audio-inhoud, video-inhoud of een combinatie hiervan die is gecomprimeerd met WMA (Windows Media Audio) en WMV (Windows Media Video) hebben de extensie .WMV. Inhoud die is gecomprimeerd met een andere codec, wordt aangeduid met de generieke extensie .ASF. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over ASF:

Advanced Systems Format (ASF)-bestanden

Windows Media Audio (.WMA) WMA-bestanden (Windows Media Audio) zijn ASF-bestanden (Advanced Streaming Format ) die audio bevatten die is gecomprimeerd met de codec WMA (Windows Media Audio). Het gebruik van een afzonderlijke extensie heeft als voordeel dat u meerdere spelers kunt installeren op uw computer en bepaalde spelers kunt koppelen aan de extensie .WMA voor het afspelen van bronnen met uitsluitend audio.

Windows Media Video (.WMV, .WM) WMV-bestanden (Windows Media Video) zijn ASF-bestanden (Advanced Streaming Format ) met audio, video of een combinatie hiervan die is gecomprimeerd met de codecs WMA (Windows Media Audio) en WMV (Windows Media Video). Het gebruik van een afzonderlijke extensie heeft als voordeel dat u meerdere spelers kunt installeren op uw computer en bepaalde spelers kunt koppelen aan de extensie .WMV voor het afspelen van audio- en videobronnen.

 

Advanced Stream Redirector (.ASX) ASX-bestanden (Advanced Stream Redirector), ook wel Windows Media-metabestanden genoemd, zijn tekstbestanden die informatie bevatten over een streaming-bestand en de presentatie ervan. ASX-bestanden bevatten meer informatie dan alleen maar eenvoudige afspeellijsten. Dit bestandstype maakt het namelijk ook mogelijk informatie aan Windows Media Player door te geven over de manier waarop bepaalde media-items van de afspeellijst moeten worden gepresenteerd.

Windows Media-metabestanden zijn gebaseerd op de XML-syntaxis en kunnen worden gecodeerd in de indeling ANSI of UNICODE (UTF-8). De bestanden bestaan uit verschillende elementen met de bijbehorende codes en kenmerken. Elk element in een Windows Media-metabestand is gerelateerd aan een bepaalde instelling of actie in Windows Media Player.

ASX-bestanden kunnen verwijzen naar elk type mediabestand dat wordt herkend en ondersteund door Windows Media Player.


Ga voor meer informatie over Windows Media-metabestanden naar de volgende Microsoft-website:

Windows Media Metabestanden 

Windows Media Audio Redirector (.WAX) WAX-bestanden (Windows Media Audio Redirector) zijn Windows Media-metabestanden die verwijzen naar WMA-bestanden (Windows Media Audio).

Windows Media Video Redirector (.WVX) WVX-bestanden (Windows Media Video Redirector) zijn Windows Media-metabestanden die verwijzen naar WMV-bestanden (Windows Media Video).

Windows Media Redirector (.WMX) Versies van Windows Media Player die dit bestandstype ondersteunen: WMX-bestanden (Windows Media Redirector) zijn Windows Media-metabestanden die verwijzen naar WMA-bestanden (Windows Media Audio), WMV-bestanden (Windows Media Video) of beide.

Windows Media Player-afspeellijst (WPL) WPL-bestanden (Windows Media Player) zijn afspeellijsten op de client die zijn geschreven in een eigen indeling. Deze bestandsindeling werd door Microsoft geïntroduceerd in de Windows Media Player 9-serie. De indeling WPL is geschikt voor het maken van dynamische afspeellijsten, iets wat niet mogelijk is met de indelingen ASX en M3U. In de Windows Media Player 9-serie wordt de indeling WPL gebruikt door de functie voor automatische afspeellijsten. De WPL-indeling is de bestandsindeling die standaard wordt gebruikt voor afspeellijsten die u opslaat in de Windows Media Player 9-serie.

 

In Microsoft Windows XP Media Center Edition heeft Microsoft de bestandsindeling DVR-MS geïntroduceerd voor het opslaan van opgenomen tv-beelden. DVR-MS-bestanden zijn qua functionaliteit vergelijkbaar met ASF-bestanden en bieden essentiële PVR-functies (Personal Video Recorder), zoals time-shifting, live pauze en gelijktijdig opnemen en afspelen. Video in een DVR-MS-bestand wordt gecodeerd als een MPEG-2 video-stream en de audio als een MPEG-1 Layer II audio-stream.

Als u niet-beveiligde DVR-MS-bestanden wilt afspelen op een Windows XP-computer, moet u over de volgende software en hardware beschikken:

 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) of hoger.

 • De update die wordt beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel moet op de computer zijn geïnstalleerd:
  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  810243 DirectShow-ondersteuning voor het afspelen van bestanden die zijn opgenomen met Windows XP Media Center Edition
   

 • Een Windows XP-compatibele dvd-decoder.

Meer informatie over DVR-MS-bestanden kunt u vinden op de volgende Microsoft-website:

Over het DVR-MS-bestandsformaat

 

In WMD-pakketten (Windows Media Download) worden weergaveranden, afspeellijstgegevens en multimedia-inhoud van Windows Media Player gecombineerd in een downloadbaar bestand met de extensie .WMD. Een WMD-pakket kan een album met muziekvideo's bevatten, inclusief advertenties in de vorm van grafische merkpresentatie en koppelingen naar een website voor het on line kopen van muziek.

Als u een WMD-pakket wilt downloaden van een website, hoeft u alleen maar op de koppeling naar het pakket te klikken. Wanneer het pakket naar uw computer is gedownload, worden de bestanden in het pakket automatisch uitgepakt door Windows Media Player, worden de afspeellijsten in het pakket toegevoegd, wordt de inhoud toegevoegd aan de Mediabibliotheek, wordt de randweergave weergegeven in
het deelvenster Nu afspelen van Windows Media Player (in volledige modus) wordt het eerste item afgespeeld. Als u meer informatie wilt over WMD-bestanden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Een Windows Media Download-pakket maken (afgeraden)

 

AVI (Audio Video Interleave) is een variant van de indeling RIFF (Resource Interchange File Format). AVI is gepubliceerd door Microsoft. De bestandsindeling .AVI is de meest voorkomende indeling voor audio- en videogegevens op een computer.

Audio-inhoud of video-inhoud die met verschillende codecs is gecomprimeerd, kan worden opgeslagen in een AVI-bestand en worden afgespeeld in Windows Media Player, op voorwaarde dat de juiste codecs zijn geïnstalleerd op de computer. Dit zijn enkele voorbeelden van video-codecs die vaak worden gebruikt voor AVI-bestanden:

 • DivX

  Bezoek de volgende DivX-website voor meer informatie:

  DivX

 • Cinepak

  Bezoek de volgende Cinepak-website voor meer informatie:

  Cinepak

 • Indeo

  Bezoek de volgende Ligos-website voor meer informatie:

  Ligos Corporation 

 • DV

 • MJPEG

 • Niet-gecomprimeerd RGB of YUY2

Dit zijn enkele voorbeelden van audio-codecs die vaak worden gebruikt voor AVI-bestanden:

 • MP3

 • Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM)

 • Ongecomprimeerde Pulse Code Modulation (PCM)

 

De Moving Picture Experts Group ontwikkelt de MPEG-standaards (Moving Picture Experts Group). Deze standaards worden voortdurend verder ontwikkeld en zijn bedoeld voor video- en audiocompressie.

MPEG-1 (.MPEG, .MPG, .M1V) Deze standaard maakt het mogelijk progressieve video te coderen met een transmissiesnelheid van ongeveer 1,5 miljoen bits per seconde (bps). Deze bestandsindeling is speciaal ontworpen voor gebruik met video-cd- en cd-i-media. De meest algemene implementaties van de MPEG-1-standaard bieden een videoresolutie van 352x240 bij 30 frames per seconde (fps). Wanneer u deze standaard gebruikt, krijgt u een video waarvan de kwaliteit iets minder is dan van de gemiddelde videoband.

Bestanden met de extensie .M1V zijn meestal elementaire MPEG-1-streams die alleen videogegevens bevatten. Bestanden met de extensie .MPG of .MPEG zijn meestal MPEG-1-systeem-streams die MPEG-1 gecodeerde video en MPEG-1 Layer II (MP2) gecodeerde audio bevatten.

MPEG-1-systeem-streams kunnen echter ook andere extensies hebben. MPEG-2-programma-streams maken ook vaak gebruik van de extensies .MPG en .MPEG, maar deze streams bevatten MPEG-2 gecodeerde video. Aangezien Microsoft Windows-besturingssystemen alleen een MPEG-1-videodecoder bevatten, kunt u met Windows Media Player geen MPEG-2-programma-streams afspelen, tenzij u een MPEG-2-videodecoder (ook wel een dvd-decoderpack genoemd) installeert. Als u meer informatie wilt over dvd-decoderpacks, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Downloads voor Windows

MPEG Audio Layer III (.MP3) Deze standaard is tevens het resultaat van eerdere MPEG-ontwikkelingen. Het betreft hier een audiocompressietechnologie die deel uitmaakt van de specificaties MPEG-1 en MPEG-2. MP3 werd in 1991 in Duitsland ontwikkeld door het Fraunhofer Institute. MP3 is gebaseerd op perceptuele audiocodering en heeft als doel geluid van cd-kwaliteit te comprimeren met bijna dezelfde getrouwheid.

MPEG Audio Layer II (.MP2, .MPA) MPEG Audio Layer II is een standaard voor audiocodering die oorspronkelijk is ontwikkeld als onderdeel van de MPEG-1-specificatie en die later is bijgewerkt voor de MPEG-2-specificatie.

M3U (.M3U) Een M3U-bestand is een afspeellijst-metabestand dat verwijst naar MP3-bestanden en dat aanvullende metagegevens bevat voor de items in de afspeellijst.

 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een standaardprotocol voor de uitwisseling van muziekgegevens tussen muziekinstrumenten, synthesizers en computers. Deze standaard omschrijft de codes voor een muzikale gebeurtenis, zoals het begin van een noot, de toonhoogte, de lengte, het volume en speciale kenmerken, zoals vibrato. De standaard omschrijft ook codes voor verschillende knop-, schuif- en pedaalafstellingen die worden gebruikt op synthesizers.

 

De AIFF-indeling (Audio Interchange File Format) voor audiobestanden is ontwikkeld door Apple Computer. U kunt deze indeling gebruiken voor het opslaan van gesamplede audio met een hoge kwaliteit en gegevens van muziekinstrumenten.

 

AU-bestanden (Unix Audio) zijn door UNIX gegenereerde geluidsbestanden.

Een SND-bestand (SouND) is een uitwisselbare indeling voor geluidsbestanden die wordt gebruikt op Sun-, NeXt- en Silicon Graphics-computers. Dit type bestand bevat meestal onbewerkte geluidsgegevens die worden gevolgd door een tekst-ID.

 

In Windows wordt de bestandsindeling WAV (Wave Form Audio) gebruikt om geluiden op te slaan als golfvormen. De opslagruimte die nodig is voor één minuut met PCM (Pulse Code Modulation) gecodeerd geluid kan variëren van 644 kB tot niet minder dan 27 MB. De grootte van de opslagruimte is afhankelijk van de samplingfrequentie, het type geluid (mono of stereo) en het aantal bits dat voor de sample wordt gebruikt.

Net als de indelingen AVI en ASF, is WAV niets meer dan een bestandscontainer. Audio-inhoud die is gecomprimeerd met verschillende codecs en die is opgeslagen in een WAV-bestand, kan worden afgespeeld in Windows Media Player als de juiste codecs zijn geïnstalleerd op de computer. De audio-codecs die het meest worden gebruikt in WAV-bestanden, zijn Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM) en niet-gecomprimeerde Pulse Code Modulation (PCM).

 

CDA-tracks (CD Audio) zijn audiobestanden die worden opgeslagen op cd-media. U kunt CDA-bestanden alleen afspelen vanaf een cd. Het is dan ook niet mogelijk een voorbeeldbestand van deze bestandsindeling op te nemen in dit artikel. Als u een CDA-bestand wilt testen, probeer dan een ander CDA-bestand af te spelen via uw cd-rom-station of via een ander cd-rom-station. De CDA-bestanden representeren cd-audiotracks en bevatten derhalve geen PCM-gegevens (Pulse Code Modulation). U kunt een CDA-bestand niet afspelen als u het bestand vanaf een cd naar de vaste schijf kopieert.

 

IVF-bestand (Indeo Video Files) zijn videobestanden die worden gecodeerd met de Indeo-codec van Ligos Corporation. Indeo-standaards veranderen regelmatig. Als u er zeker van wilt zijn dat u bestanden kunt afspelen die met deze codec zijn gecodeerd, moet u altijd beschikken over het nieuwste Indeo-pakket. Neem hiervoor contact op met Ligos Corporation. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Ligos:

Ligos Corporation Als u een IVF-bestand wilt afspelen, download het bestand dan naar de vaste schijf voordat u het afspeelt. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de koppeling naar het IVF-bestand en klik vervolgens
  Doel opslaan als.

 2. Geef aan waar op de vaste schijf u het bestand wilt opslaan.

 3. Dubbelklik op het opgeslagen bestand om het bestand af te spelen.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

281919 Niet nader omschreven fout bij het afspelen van een IVF-bestand (Indeo Video Format)
 

 

Een WMS-bestand (definitiebestand voor een Windows Media Player-weergave) is een XML-tekstdocument dat de elementen definieert die aanwezig zijn in een weergave (of 'skin'), inclusief hun onderlinge relatie en hun functionaliteit. Het definitiebestand voor een weergave (WMS) en eventuele bijbehorende JScript-bestanden (JS) worden gemaakt in een scriptprogramma. De JS-bestanden implementeren grafische elementen in de weergave en voegen er functionaliteit aan toe.

Een WMZ-bestand is een gecomprimeerd Zip-archief met een definitiebestand voor een Windows Media Player-weergave, de bijbehorende Jscript-bestanden en de hiervoor bestemde ondersteunende afbeeldingsbestanden.

 

Apple Computer heeft de bestandsindeling QuickTime ontwikkeld voor het maken, bewerken, publiceren en weergeven van multimediabestanden. Bestanden met de QuickTime-indeling kunnen video, animaties, afbeeldingen, 3D- en VR-inhoud (Virtual Reality) bevatten. In Windows Media Player kunt u alleen bestanden van QuickTime versie 2.0 of eerder afspelen. Voor latere versies van QuickTime is Apple QuickTime Player nodig. Bezoek voor meer informatie de volgende Apple-website:

QuickTime Player-ondersteuning

 

.m4a (alleen audio) wordt vaak gecomprimeerd met behulp van AAC-codering (met gegevensverlies), maar kan ook in de Apple Lossless-indeling zijn.

 

MPEG-4 is een ISO-specificatie (International Standards Organization) die betrekking heeft op verschillende aspecten van multimediapresentatie, inclusief compressie, ontwerp en afspelen. Hoewel videocompressie en bestandscontainerdefinitie twee afzonderlijke en onafhankelijke entiteiten van de MPEG-4-specificatie zijn, wordt vaak ten onrechte gedacht dat de twee uitwisselbaar zijn. Ook als u slechts delen van de MPEG-4-specificatie implementeert, blijft de standaard van toepassing.

De bestandsindeling MPEG-4, zoals gedefinieerd in de MPEG-4-specificatie, bevat met MPEG-4 gecodeerde video en met AAC (Advanced Audio Coding) gecodeerde audio. De bestanden met deze indeling hebben standaard de extensie .MP4. Windows Media Player biedt geen ondersteuning voor het afspelen van MP4-bestanden. U kunt MP4-mediabestanden afspelen in Windows Media Player als u MPEG-4 decoderpacks installeert die compatibel zijn met DirectShow. Voorbeelden van dergelijke decoderpacks zijn Ligos LSX-MPEG Player en EnvivioTV.

Bezoek voor meer informatie over Ligos LSX-MPEG Player de volgende Ligos-website:

Ligos Corporation Bezoek de volgende Envivio-website voor meer informatie over EnvivioTV:

Ericsson Portfolio Microsoft heeft ervoor gekozen het videocompressiegedeelte van de MPEG-4-standaard te implementeren. Microsoft heeft inmiddels de volgende op MPEG-4 gebaseerde video-codecs vervaardigd:

 • Microsoft MPEG-4 v1

 • Microsoft MPEG-4 v2

 • Microsoft MPEG-4 v3

 • ISO MPEG-4 v1

MPEG-4 video-inhoud kan met Windows Media-hulpprogramma's en Windows Media Encoder worden gecodeerd en opgeslagen in een ASF-bestandscontainer. Vervolgens kunt u deze bestanden afspelen in Windows Media Player. Als u meer informatie wilt over Microsoft en MPEG-4-ondersteuning, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Windows Media Player kopen .M4V is een videobestandsindeling die is ontwikkeld door Apple en zeer dicht in de buurt komt van de MP4-indeling. De verschillen zitten in de optionele DRM-kopieerbeveiliging van Apple en de behandeling van AC3-audio (Dolby Digital), die niet gestandaardiseerd is voor MP4.

Een .MP4V-bestand is een MPEG-4-videobestand.

.3GP (3GPP-bestandsindeling) is een multimediabestandsindeling die is gedefinieerd door het Third Generation Partnership Project (3GPP) voor 3G UMTS-multimediaservices. Het wordt gebruikt op mobiele 3G-telefoons, maar kan ook op sommige 2G- en 4G-telefoons worden afgespeeld.

.3G2 (3GPP2-bestandsindeling) is een multimediabestandsindeling die is gedefinieerd door het 3GPP2 voor 3G CDMA2000-multimediaservices. Het lijkt erg veel op 3GP, maar heeft een paar uitbreidingen en beperkingen ten opzichte van 3GP.

Het bestandstype .3GP2 is primair gekoppeld aan '3GPP2' .

 

Advanced Audio Coding (.aac) is een gestandaardiseerd schema voor verliescompressie en codering voor digitale audio. AAC is bedoeld als opvolger van MP3 en heeft over het algemeen een betere geluidskwaliteit dan MP3 bij vergelijkbare bitrates.

Audio Data Transport Stream (.adts) wordt gebruikt als de gegevens moeten worden gestreamd binnen een MPEG-2-transportstroom, bestaande uit een reeks frames waarbij elk frame een koptekst heeft, gevolgd door de AAC-audiogegevens.

 

.m2ts is een bestandsnaamextensie die wordt gebruikt voor de indeling van de containerbestandsindeling van de Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2-transportstroom (M2TS). Het wordt gebruikt voor het multiplexen van audio, video en andere streams. Het is gebaseerd op MPEG-2 transport stream-bestanden. Deze bestandsindeling wordt vaak gebruikt voor hoge definitie video op Blu-ray Disc en AVCHD.

Meer informatie

De producten van derden die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×