Citrix ICA-clients niet geen verbinding met een Windows Server 2008 terminal server zoals verwacht wanneer de respijtperiode is verlopen en een voor terminal licentieserver is niet geconfigureerd

Symptomen

Wanneer gebruikers verbinding met een Windows Server 2008-terminalserver maken met behulp van Citrix-clients, ontvangen gebruikers het volgende foutbericht weergegeven:

Sluit het venster voor Citrix ICA-client wordt u de Citrix XenApp server verbreken. Weet u zeker dat u wilt sluiten en de verbinding verbreken?"


Dit probleem treedt op als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • De terminal-server heeft Citrix XenApp 5.0 is geïnstalleerd.

  • De respijtperiode voor deze terminal server is verlopen.

  • Een voor terminal licentieserver is niet geconfigureerd voor deze terminalserver.

Als de gebruiker op OKklikt, worden de verbindingen niet verbroken. Gebruikers kunnen nog steeds verbinding met de Windows Server 2008 terminal-servers via Citrix-clients. U verwacht echter dat de verbindingen zijn verbroken nadat u op OK.

Opmerking Dit probleem treedt niet op met RDP-clients.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat een licentie fout in Terminal Services van Windows 2008 is beschikbaar wanneer u Citrix XenApp 5.0.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door hotfix 958612 te installeren op Windows Server 2008 terminal-servers.

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop de in dit artikel beschreven problemen zich voordoen. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Belangrijke hotfixes voor Windows Vista en Windows Server 2008 worden opgenomen in dezelfde pakketten. Slechts één van deze producten kan echter worden vermeld op de pagina ' Hotfix '. Als u het hotfix-pakket voor Windows Vista en Windows Server 2008, selecteert u het product dat wordt vermeld op de pagina.

Vereisten

Deze hotfix op computers met Windows Server 2008, moet u de functie Terminal Services is ingeschakeld.

Opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt hotfix 955015.
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

stop-foutbericht op een Windows Server 2008-computer wanneer de NFS-functie is ingeschakeld: ' Stop: 0x00000019 '

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

Opmerkingen over bestandsinformatie in Windows Server 2008

De manifest-bestanden en de .mum-bestanden die worden geïnstalleerd in elke omgeving worden afzonderlijk vermeld in de sectie 'Aanvullende bestandsinformatie voor Windows Server 2008 en Windows Vista'. Deze bestanden en de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden ()-bestanden zijn van cruciaal belang voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdeel. De CAT-bestanden zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft. De kenmerken van deze security-bestanden worden niet weergegeven.Voor alle ondersteunde versies van Windows Server 2008 op basis van x86

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×