Classificatierubrieken maken en beheren in Microsoft Teams

Gebruik het hulpmiddel rubrieken bij het maken van een opdracht in Microsoft Teams om aanpasbare, herbruikbare rubrieken te ontwikkelen en te distribueren waarnaar studenten kunnen verwijzen. Raadpleeg deze later voor het evalueren van het werk van leerlingen/studenten.

Een nieuwe rubriek maken

 1. Meld u aan bij Office.com.

 2. Selecteer Teams.

 3. Navigeer naar de klas en selecteer Opdrachten.

 4. Selecteer Create > Assignment.

 5. Selecteer Rubriek toevoegen > + Rubriek toevoegen. Er wordt een venster geopend waarin u een rubriek kunt maken.

  Knop Rubriek toevoegen

 6. Voeg een titel (vereist) en optionele beschrijving in en schakel Punten in als u puntwaarden aan uw beoordelingscriteria wilt toekennen.

  Nieuwe rubriek maken

Uw beoordelingscriteria aanpassen:

De standaardwaarden Uitstekend, Goed, Eerlijk en Slecht kunnen worden bewerkt zodat deze overeenkomen met uw eigen beoordelingsstrategie. Pas hier punten aan als u hebt besloten deze toe te voegen.

Voeg nieuwe kolommen of rijen toe met het symbool +

 • Selecteer Rij kopiëren Koppelingscode kopiërenom een rij te dupliceren.

 • Selecteer Rij toevoegen Kruispictogram boven aan het schermom een nieuwe rij te maken.

 • Selecteer Rij verwijderen Knop Team prullenbak verwijderenom een rij te verwijderen.


Tip: Als u ervoor hebt gekozen om punten toe te voegen aan uw rubriek, kunt u verschillende percentages in elke rij invoeren om bepaalde criteria zwaarder te wegen dan andere. Zorg ervoor dat alle percentages in totaal 100 zijn. Als u percentages opnieuw wilt instellen, selecteert u Gelijk opnieuw verdelen gewichten.

Klik op de knop Evenly distribute weights (Gewicht gelijkmatig verdelen) om automatisch percentages en punten toe te wijzen

 1. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van uw rubriek, selecteert u Bijvoegen.

 2. Voltooi het invullen van de details van uw opdracht en selecteer Vervolgens Toewijzen om deze naar uw leerlingen/studenten te verzenden. Wanneer leerlingen/studenten deze opdracht openen, kunnen ze naar de rubriek verwijzen.

  Tip: Bekijk de weergave van uw leerling/student van de opdracht door deze te openen en de weergave Student te selecteren.

Een eerder gemaakte rubriek hergebruiken

Telkens wanneer u een rubriek maakt en deze bijvoegt aan een opdracht, wordt deze opgeslagen in uw rubrieklijst. Een rubriek hergebruiken:

 1. Navigeer naar de klas en selecteer Opdrachten.

 2. Selecteer Maken > Opdracht.

 3. Selecteer Rubriek toevoegen, kies een rubriek in de lijst en selecteer Vervolgens Volgende.

  Selecteer een rubriek die u wilt openen.

 4. Breng indien nodig wijzigingen aan.

 5. Selecteer Bijvoegen.

Het werk van studenten of leerlingen beoordelen met behulp van een rubriek

 1. Navigeer naar uw klas en selecteer Opdrachten.

 2. Selecteer de opdracht die u bekijkt.

 3. Selecteer het document dat uw leerling/student heeft bijgevoegd onder Status om het te openen in de beoordelingsweergave op volledig scherm.

 4. Selecteer de naam van de rubriek om deze naast het document van de student of leerling te openen.

 5. Terwijl u het werk van uw leerling/student bekijkt, gebruikt u het vervolgkeuzemenu of de pijlen om de criteria te kiezen die u beoordeelt.

  Selecteer het gedeelte van de opdracht van de student of leerling dat u wilt beoordelen

 6. Selecteer de overeenkomende score die u de student wilt geven voor dat criterium. Wanneer u de score selecteert, wordt het scoreveld blauw.

  Selecteer de beoordeling die u wilt toewijzen voor het geselecteerde gedeelte en typ de feedback onderaan

 7. Voer persoonlijke feedback in die u aan deze criteria wilt koppelen in het feedbackvak.
   

  Opmerking: U kunt ook de beoordelingsrubrieken weergeven als u het hele raster in één keer wilt bekijken terwijl u uw selecties maakt.

  Studenten en leerlingen kunnen de rubriek voor zichzelf bekijken

 8. Ga door tot u de hele rubriek hebt afgerond en selecteer vervolgens Gereed.

 9. Als u puntwaarden en gewicht hebt ingesteld tijdens het maken van uw rubriek, worden de punten voor de opdracht automatisch verwerkt. U kunt hier desgewenst ook extra feedback geven.

 10. Select Return (Retourneren) om het werk nu weer naar de student of leerling te verzenden of gebruik de pijlen om door te gaan en de volgende student of leerling te beoordelen.

Wanneer een student of leerling zijn beoordeelde werk ontvangt, kan hij de rubriek openen en zien hoe u zijn werk hebt beoordeeld, evenals uw individuele feedback:

Weergave van feedback in een rubriek voor studenten of leerlingen.

Verwijder een rubriek zodat deze niet meer wordt weergegeven in uw rubrieklijst. Hiermee wordt de rubriek niet verwijderd uit opdrachten waaraan deze al is gekoppeld.

 1. Selecteer Rubriek toevoegen in een nieuw of bestaand toewijzingsconcept.

 2. Selecteer de x naast de rubriek die u wilt verwijderen.

  Selecteer de x naast de rubriek.

Opmerking: Rubrieken die zijn gekoppeld aan concepttoewijzingen, kunnen niet worden verwijderd.

Deel rubrieken die u in Microsoft Teams hebt gemaakt door ze te downloaden als een .csv-bestand. Wanneer de .csv weer wordt geüpload naar Teams, behoudt de rubriek alle structuur en inhoud van het origineel. Pas u eenvoudig aan voor uw eigen gebruik en voeg deze toe aan een opdracht.

Een rubriek downloaden om te delen

 1. Navigeer naar uw klas en selecteer het tabblad Opdrachten .

 2. Selecteer een opdracht waaraan uw rubriek is toegevoegd en bewerk vervolgens de opdracht.

 3. Selecteer de rubriek om deze te openen.

 4.  Selecteer Downloaden als .csv en volg de aanwijzingen om uw rubriek op te slaan als een .csv bestand.

  Download een rubriek als een .csv bestand.

Nu is het .csv-bestand ingesteld op delen met andere docenten. Deel dit met een PLC- of personeelsteam om iedereen toegang te geven.

Opmerking: Voor de beste resultaten bewerkt u uw rubrieken in Teams in plaats van in andere programma's.

Upload een .csv rubriekbestand naar Teams

Volg deze stappen om een .csv rubriek toe te voegen die met u is gedeeld.

Belangrijk: U moet alleen .csv rubrieken uploaden die oorspronkelijk zijn gedownload van Teams.

 1. Selecteer Rubriek toevoegen in een nieuw of bestaand toewijzingsconcept.

 2. Selecteer Upload rubriek, kies uw .csv bestand en selecteer vervolgens Volgende.

  Selecteer Upload rubriek.

 3. Bekijk de rubriek die u hebt toegevoegd in het venster van de maker van de rubriek en breng eventuele aanpassingen aan.

 4. Selecteer Bijvoegen om deze toe te voegen aan uw opdracht. U kunt deze rubriek ook opnieuw gebruiken voor toekomstige opdrachten.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×