Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Symptomen

De correcties voor vergeten facturen in de EU-verkooplijst worden niet gemaakt op de juiste wijze in de Duitse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009. De belastingdienst bevestigd dat op een corrigerende ICL-lijst, de records van het type record 1 moeten de waarde weergeven '11' voor een correctie van een in het veld "Type instructie". Ook in het recordtype 2 veld "Aantal records record type 1", het moet weer het juiste aantal records. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • De Duitse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Duitse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

  -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in de functie FillCompanyInfo in de tabel BTW-rapport (740) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...PROCEDURE FillCompanyInfo@1140002();
  VAR
  CompanyInfo@1140000 : Record 79;
  CountryRegion@1140001 : Record 9;

  // Delete the following lines.
  BEGIN
  CompanyInfo.GET;
  // End of the deleted lines.

  CompanyInfo.TESTFIELD("Country/Region Code");

  CountryRegion.GET(CompanyInfo."Country/Region Code");
  ...

  Nieuwe code 1

  ...PROCEDURE FillCompanyInfo@1140002();
  VAR
  CompanyInfo@1140000 : Record 79;
  CountryRegion@1140001 : Record 9;

  // Add the following lines.
  VATReportSetup@1140002 : Record 743;
  BEGIN
  CompanyInfo.GET;
  VATReportSetup.GET;
  // End of the added lines.

  CompanyInfo.TESTFIELD("Country/Region Code");

  CountryRegion.GET(CompanyInfo."Country/Region Code");PROCEDURE FillCompanyInfo@1140002();
  VAR
  CompanyInfo@1140000 : Record 79;
  CountryRegion@1140001 : Record 9;

  // Add the following lines.
  VATReportSetup@1140002 : Record 743;
  BEGIN
  CompanyInfo.GET;
  VATReportSetup.GET;
  // End of the added lines.

  CompanyInfo.TESTFIELD("Country/Region Code");

  CountryRegion.GET(CompanyInfo."Country/Region Code");
  ...

  Bestaande code 2

  ...CountryRegion.GET(CompanyInfo."Country/Region Code");

  VALIDATE("VAT Registration No.",CompanyInfo."VAT Registration No.");

  // Delete the following lines.
  VALIDATE("Company Name",CompanyInfo.Name);
  VALIDATE("Company Address",CompanyInfo.Address);
  VALIDATE("Country/Region Name",CountryRegion.Name);
  VALIDATE(City,CompanyInfo.City);
  // End of the deleted lines.

  VALIDATE("Post Code",CompanyInfo."Post Code");
  VALIDATE("Tax Office ID",CompanyInfo."Tax Office Number");
  END;
  ...

  Vervangende code 2

  ...CountryRegion.GET(CompanyInfo."Country/Region Code");

  VALIDATE("VAT Registration No.",CompanyInfo."VAT Registration No.");

  // Add the following lines.
  VALIDATE("Company Name",GetCompanyName(CompanyInfo,VATReportSetup));
  VALIDATE("Company Address",GetCompanyAddress(CompanyInfo,VATReportSetup));
  VALIDATE("Country/Region Name",CountryRegion.Name);
  VALIDATE(City,GetCompanyCity(CompanyInfo,VATReportSetup));
  // End of the added lines.

  VALIDATE("Post Code",CompanyInfo."Post Code");
  VALIDATE("Tax Office ID",CompanyInfo."Tax Office Number");
  END;
  ...
 2. De code in de functie GetCompanyName in de tabel BTW-rapport (740) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...TESTFIELD(Status,Status::Submitted);
  END;
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  }
  ...

  Nieuwe code

  ...TESTFIELD(Status,Status::Submitted);
  END;
  END;

  // Add the following lines.
  LOCAL PROCEDURE GetCompanyName@1140004(CompanyInformation@1140001 : Record 79;VATReportSetup@1140000 : Record 743) : Text[100];
  BEGIN
  IF VATReportSetup."Company Name" <> '' THEN
  EXIT(VATReportSetup."Company Name");

  EXIT(CompanyInformation.Name);
  END;

  LOCAL PROCEDURE GetCompanyAddress@1140005(CompanyInformation@1140001 : Record 79;VATReportSetup@1140000 : Record 743) : Text[30];
  BEGIN
  IF VATReportSetup."Company Address" <> '' THEN
  EXIT(VATReportSetup."Company Address");

  EXIT(CompanyInformation.Address);
  END;

  LOCAL PROCEDURE GetCompanyCity@1140006(CompanyInformation@1140001 : Record 79;VATReportSetup@1140000 : Record 743) : Text[30];
  BEGIN
  IF VATReportSetup."Company City" <> '' THEN
  EXIT(VATReportSetup."Company City");

  EXIT(CompanyInformation.City);
  END;

  // End of the added lines.

  BEGIN
  END.
  }
  }
  ...
 3. De code in de velden in de tabel BTW-rapport (743) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...{ 11004; ;Registration ID   ;Text6     ;CaptionML=[DEU=Registrierungs-ID;
  ENU=Registration ID] }
  { 11005; ;Export Cancellation Lines;Boolean ;CaptionML=[DEU=Stornozeilen exportieren;
  ENU=Export Cancellation Lines] }
  }
  KEYS
  {
  { ;Primary key ;Clustered=Yes }
  ...

  Nieuwe code

  ...{ 11004; ;Registration ID   ;Text6     ;CaptionML=[DEU=Registrierungs-ID;
  ENU=Registration ID] }
  { 11005; ;Export Cancellation Lines;Boolean ;CaptionML=[DEU=Stornozeilen exportieren;
  ENU=Export Cancellation Lines] }

  // Add the following lines.
  { 11006; ;Company Name ;Text100 }
  { 11007; ;Company Address ;Text30 }
  { 11008; ;Company City ;Text30 }
  // End of the added lines.

  }
  KEYS
  {
  { ;Primary key ;Clustered=Yes }
  ...
 4. De code in het eigenschappenvenster van het formulier BTW-rapport (743) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...}
  PROPERTIES
  {
  Width=11990;

  // Delete the following line.
  Height=6490;
  // End of the deleted line.

  CaptionML=[DEU=MwSt.-Berichtseinrichtung;
  ENU=VAT Report Setup];
  InsertAllowed=No;
  DeleteAllowed=No;
  ...

  Nieuwe code

  ...}
  PROPERTIES
  {
  Width=11990;

  // Add the following line.
  Height=8690;
  // End of the added line.

  CaptionML=[DEU=MwSt.-Berichtseinrichtung;
  ENU=VAT Report Setup];
  InsertAllowed=No;
  DeleteAllowed=No;
  ...
 5. De code in de besturingselementen in het formulier BTW-rapport (743) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...}
  CONTROLS
  {

  // Delete the following line.
  { 1 ;TabControl ;220 ;220 ;11550;5280 ;HorzGlue=Both;
  // End of the deleted line.

  VertGlue=Both;
  PageNamesML=[DEU=Allgemein,Nummerierung;
  ENU=General,Numbering] }
  { 4 ;CheckBox ;3850 ;990 ;440 ;440 ;ParentControl=1;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...}
  CONTROLS
  {

  // Add the following line.
  { 1 ;TabControl ;220 ;220 ;11550;7480 ;HorzGlue=Both;
  // End of the added line.

  VertGlue=Both;
  PageNamesML=[DEU=Allgemein,Nummerierung;
  ENU=General,Numbering] }
  { 4 ;CheckBox ;3850 ;990 ;440 ;440 ;ParentControl=1;
  ...

  Bestaande code 2

  ...InPage=0;
  ShowCaption=No;
  SourceExpr="Export Cancellation Lines" }
  { 1140013;Label ;440 ;4840 ;3300 ;440 ;ParentControl=1140012 }
  { 7 ;TextBox ;3850 ;990 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=1;
  SourceExpr="No. Series" }
  { 8 ;Label ;440 ;990 ;3300 ;440 ;ParentControl=7 }
  ...

  Vervangende code 2

  ...InPage=0;
  ShowCaption=No;
  SourceExpr="Export Cancellation Lines" }
  { 1140013;Label ;440 ;4840 ;3300 ;440 ;ParentControl=1140012 }

  // Add the following lines.
  { 1140015;TextBox ;3850 ;5390 ;2750 ;440 ;Name=Company Name;
  ParentControl=1;
  InPage=0;
  SourceExpr="Company Name" }
  { 1140014;Label ;440 ;5390 ;3300 ;440 ;ParentControl=1140015 }
  { 1140017;TextBox ;3850 ;5940 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=0;
  SourceExpr="Company Address" }
  { 1140016;Label ;440 ;5940 ;3300 ;440 ;ParentControl=1140017 }
  { 1140019;TextBox ;3850 ;6490 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=0;
  SourceExpr="Company City" }
  { 1140018;Label ;440 ;6490 ;3300 ;440 ;ParentControl=1140019 }
  // End of the added lines.

  { 7 ;TextBox ;3850 ;990 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=1;
  SourceExpr="No. Series" }
  { 8 ;Label ;440 ;990 ;3300 ;440 ;ParentControl=7 }
  ...

  Bestaande code 3

  ...{ 7  ;TextBox   ;3850 ;990 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=1;
  SourceExpr="No. Series" }
  { 8 ;Label ;440 ;990 ;3300 ;440 ;ParentControl=7 }

  // Delete the following line.
  { 6 ;CommandButton;9570 ;5720 ;2200 ;550 ;HorzGlue=Right;
  // End of the deleted line.

  VertGlue=Bottom;
  PushAction=FormHelp }
  }
  CODE
  ...

  Vervangende code 3

  ...{ 7  ;TextBox   ;3850 ;990 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=1;
  SourceExpr="No. Series" }
  { 8 ;Label ;440 ;990 ;3300 ;440 ;ParentControl=7 }

  // Add the following line.
  { 6 ;CommandButton;9570 ;7920 ;2200 ;550 ;HorzGlue=Right;
  // End of the added line.

  VertGlue=Bottom;
  PushAction=FormHelp }
  }
  CODE
  ...
 6. De code in de functie MakeLineRecord in de Export intracommunautaire rapport (11008) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...END;

  PROCEDURE MakeLineRecord@1140004(VATReportHeader@1140001 : Record 740;VATReportLine@1140000 : Record 741);
  BEGIN
  TempDataExportBuffer."Entry No." := NextLineNo;
  TempDataExportBuffer."Field Value" :=
  GetRecordType('1') +
  PADSTR(VATReportHeader."VAT Registration No.",11) +
  ...

  Nieuwe code 1

  ...END;

  PROCEDURE MakeLineRecord@1140004(VATReportHeader@1140001 : Record 740;VATReportLine@1140000 : Record 741);
  BEGIN

  // Add the following lines.
  IF (VATReportLine.Base = 0) AND (VATReportLine."Line Type" <> VATReportLine."Line Type"::Correction) THEN
  EXIT;

  // End of the added lines.
  TempDataExportBuffer."Entry No." := NextLineNo;
  TempDataExportBuffer."Field Value" :=
  GetRecordType('1') +
  PADSTR(VATReportHeader."VAT Registration No.",11) +
  ...

  Bestaande code 2

  ...TempDataExportBuffer."Entry No." := NextLineNo;
  TempDataExportBuffer."Field Value" :=
  GetRecordType('1') +
  PADSTR(VATReportHeader."VAT Registration No.",11) +

  // Delete the following line.
  GetReportType(VATReportLine) +
  // End of the deleted line.

  GetReportPeriod(VATReportHeader) +
  PADSTR(VATReportLine.GetVATRegNo,14) +
  FormatBaseForExport(VATReportLine,12) +
  GetTurnoverType(VATReportLine) +
  ...

  Vervangende code 2

  ...TempDataExportBuffer."Entry No." := NextLineNo;
  TempDataExportBuffer."Field Value" :=
  GetRecordType('1') +
  PADSTR(VATReportHeader."VAT Registration No.",11) +

  // Add the following line.
  GetReportType(VATReportLine,VATReportHeader) +
  // End of the added line.

  GetReportPeriod(VATReportHeader) +
  PADSTR(VATReportLine.GetVATRegNo,14) +
  FormatBaseForExport(VATReportLine,12) +
  GetTurnoverType(VATReportLine) +
  ...
 7. De code in de functie MakeTotalRecord in de Export intracommunautaire rapport (11008) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...GetRecordType('2') +
  PADSTR(VATReportHeader."VAT Registration No.",11) +
  GetReportPeriod(VATReportHeader) +
  FormatAmountForExport(VATReportHeader."Total Base",14) +

  // Delete the following line.
  FormatAmountForExport(VATReportHeader."Total Number of Lines",5) +
  // End of the deleted line.

  PADSTR('',85);
  TempDataExportBuffer.INSERT;
  NextLineNo := NextLineNo + 1;
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...GetRecordType('2') +
  PADSTR(VATReportHeader."VAT Registration No.",11) +
  GetReportPeriod(VATReportHeader) +
  FormatAmountForExport(VATReportHeader."Total Base",14) +

  // Add the following lines.
  FormatAmountForExport(
  VATReportHeader."Total Number of Lines" -
  GetZeroBaseNewLineCount(VATReportHeader."No.") +
  GetExportCancellationLineCount(VATReportHeader."No."),5) +
  // End of the added lines.

  PADSTR('',85);
  TempDataExportBuffer.INSERT;
  NextLineNo := NextLineNo + 1;
  END;
  ...
 8. De code in de functie GetReportType in de Export intracommunautaire rapport (11008) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...BEGIN
  EXIT(RecordType);
  END;

  // Delete the following lines.
  PROCEDURE GetReportType@1140007(VATReportLine@1140000 : Record 741) : Text[2];
  BEGIN
  // End of the deleted lines.

  CASE VATReportLine."Line Type" OF
  VATReportLine."Line Type"::New:
  EXIT('10');
  VATReportLine."Line Type"::Cancellation,
  ...

  Nieuwe code

  ... BEGIN
  EXIT(RecordType);
  END;

  // Add the following lines.
  PROCEDURE GetReportType@1140007(VATReportLine@1140000 : Record 741;VATReportHeader@1140001 : Record 740) : Text[2];
  BEGIN
  IF VATReportHeader."VAT Report Type" = VATReportHeader."VAT Report Type"::Corrective THEN
  EXIT('11');

  // End of the added lines.

  CASE VATReportLine."Line Type" OF
  VATReportLine."Line Type"::New:
  EXIT('10');
  VATReportLine."Line Type"::Cancellation,
  ...
 9. De code in de functie GetZeroBaseNewLineCount in de Export intracommunautaire rapport (11008) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...EXIT('p');
  END;

  PROCEDURE FormatDate@1140002(Date@1140000 : Date) : Text[8];
  BEGIN
  EXIT(FORMAT(Date,8,'<Year4><Month,2><Day,2>'));
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...EXIT('p');
  END;

  // Add the following lines.
  LOCAL PROCEDURE GetZeroBaseNewLineCount@1140020(ReportNo@1140001 : Code[20]) : Integer;
  VAR
  VATReportLine@1140000 : Record 741;
  BEGIN
  WITH VATReportLine DO BEGIN
  SETRANGE("VAT Report No.",ReportNo);
  SETRANGE(Base,0);
  SETFILTER("Line Type",'<>%1',"Line Type"::Correction);
  EXIT(COUNT);
  END;
  END;

  LOCAL PROCEDURE GetExportCancellationLineCount@1140021(ReportNo@1140001 : Code[20]) : Integer;
  VAR
  VATReportLine@1140000 : Record 741;
  BEGIN
  IF NOT VATReportSetup."Export Cancellation Lines" THEN
  EXIT(0);

  WITH VATReportLine DO BEGIN
  SETRANGE("VAT Report No.",ReportNo);
  SETRANGE("Line Type","Line Type"::Cancellation);
  EXIT(COUNT);
  END;
  END;

  // End of the added lines.

  PROCEDURE FormatDate@1140002(Date@1140000 : Date) : Text[8];
  BEGIN
  EXIT(FORMAT(Date,8,'<Year4><Month,2><Day,2>'));
  END;
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • De Duitse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Duitse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

743 pagina moet worden bijgewerkt met behulp van gereedschap voor transformatie van het gewijzigde formulier 743.
Zie het artikel "niet alle tekens van het geselecteerde bestand komt overeen met de code gevonden" fout in de Duitse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 voor meer informatie.
Zie het artikel nul bedragen zijn vermeld in de oorspronkelijke ICL-lijst in de Duitse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 voor meer informatie.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×